-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 801  821  841  861  881

 

841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Walcheren - Vikingen - Harald

Harald, de zoon van een Vikingenleider, krijgt van Karel de Grote een vorstendom op Walcheren. Met deze politiek probeert Karel de Grote de verdediging van de kuststreek door de Vikingen zelf te laten uitvoeren. Jammer genoeg zonder succes, want de plunderingen van de Vikingen gaan gewoon door!

841

Slag bij Fontenoy

(in de buurt van Auxerre) De legers van Lotharius worden verslagen door die van Lodewijk de Duitser en Karel de Kale.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    842

Byzantium - Michael III

Michael III (į840 Constantinopel +867 Constantinopel) komt aan de macht in het Byzantijnse rijk (tot 867). Hij is een zoon van Theophilus, en aanvankelijk neemt hij zijn ambt op onder regentschap van zijn moeder Theodora. Hij verbreidt het Christendom onder de Slavische volkeren.

Heilig Duits-Roomse Rijk - Straatsburger Eden

Lodewijk de Duitser en Karel de Kale bevestigen hierin hun verbond. Dit document is het oudste taaldocument van de oude Hoogduitse en Franse taal.

 Verdrag van Verdun...

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein Brabant - Lotharingen

Klein-Brabant hoort bij Lotharingen, na de verdeling van het Frankische Rijk in Verdun.

Nederlanden - Lotahringen

aug: Lotharius I (tot 855) krijgt het langgerekte "Middenrijk", dat tot 875 in stand blijft. Hij erft ook de keizerstitel.

Gevolg van het verdrag van Verdun is dat de Nederlanden, die grotendeels tot het "Middenrijk" behoren. Het gebied ten westen van de Schelde (Vlaanderen) komt bij het Westelijk Frankenrijk. De Schelde vormt dus de grens. Later komen de Nederlanden grotendeels bij het Oostelijk Frankenrijk.

843

Byzantium - Einde iconoclasme

In het Byzantijnse rijk wordt het iconoclasme opgeheven.

Chinese Rijk

Het manicheÔsme wordt in China door vervolging uitgeroeid.

Verdrag van Verdun

aug: het verdrag van Verdun verdeelt het rijk van Karel I de Grote onder de zonen van Lodewijk de Vrome in drie grote delen:

- Lotharingen of het Middenrijk komt toe aan Lotharius. In dit gebied liggen de steden Aachen en Rome

- Frankrijk of het West-Frankenland komt toe aan Karel II de Kale

- Duitsland of het Oost-Frankenland komt toe aan Lodewijk II de Duitser.

Oostfrankenland - Duitsland

Lodewijk II de Duitser regeert als koning (tot 876) over Oost-Frankenland, een gebied dat later Duitsland zal worden. Daarbij horen de gebieden Saksen, AlemanniŽ en Beieren. Dit is het eigenlijk Oost-Frankenland. Hij heeft 2 zonen: Karloman en Karel de Dikke.

Westfrankenland - Frankrijk

Karel II de Kale (tot 877) heerst over bijna heel Frankrijk. Bij het gebied onder zijn bewind horen NeustriŽ, AquitaniŽ en de Spaanse Mark. Bij het verdrag van Verdun krijgt hij West Frankenland en wordt koning (tot 887). Hij heeft ťťn zoon: Lodewijk de Stamelaar.

Engeland - MacAlpin

Kenneth MacAlpin overmeestert de Picten. Hij is een afstammeling van de Dal Riata dynastie.

ItaliŽ

Door het verdrag van Verdun wordt ItaliŽ onafhankelijk, hoewel het in de 9de en 10de eeuw versplintert, met in het zuiden een Byzantijns deel.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    844

Chinese Rijk - anti-Boeddhisme

Vervolging van de Boeddhisten.

ItaliŽ - Lodewijk

Lodewijk van ItaliŽ, zoon van Lotharius I, regeert als koning over Noord ItaliŽ (tot 875). Hij is de laatste Karolinger in ItaliŽ.

Iberisch schiereiland - Vikingen

De Deense Vikingen beginnen met hun plundertochten in AsturiŽ en Portugal.

Wales - Rhodri Mawr

Rhodri Mawr de Grote wordt koning van het vorstendom Gwynnedd (tot 878) en slaagt er tijdens zijn regeerperiode in om bijna heel Wales onder zijn bestuur te krijgen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    845

Oostfrankenland - Noormannen

De Noormannen vallen het Oostelijke Frankenland van Lodewijk de Duitser aan, en vernietigen o.a. Hamburg.

Westfrankenrijk - Noormannen

De Vikingen plunderen ook Parijs (nadat ze de Seine zijn opgevaren) - koning Karel de Kale koopt hen echter tegen een buitengewoon grote vergoeding af.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    846

MoraviŽ - Ratislaw

Ratislaw, de neef van Mojmir van MoraviŽ, maakt zich los van het Oostfrankische rijk, en sluit zich aan bij Byzantium. Hij blijft aan de macht tot 870.

De slavenapostelen Constantinus en Methodius vestigen zich met goedkeuring van Rome in het rijk, en zorgen voor een eigen slavische kerk.

Saracenen - ItaliŽ

Noord-Arabische islamitische Saracenen plunderen het Vaticaan en Sint Pieter, en ook de stad Rome.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    847

Pauselijke verordeningen

Er worden vervalste pauselijke richtlijnen verdeeld (tot 852), die naar alle waarschijnlijkheid ontstaan zijn in de kerkelijke provincie van Reims. Bedoeling van de canones is de vrijheid van de kerk ten opzichte van de wereldse machthebbers uit te roepen, onder garantie van de paus. Dit houdt in dat de paus wereldlijke macht zou moeten hebben. In de "Papa caput totius orbis" wordt de paus uitgeroepen als de hoogste wereldlijke leider.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    848  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    849  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    850

Zuid Amerika (huidige Peru)

Rond deze periode wordt in de Andes in Peru de hoofdstad Chan Chan van het Chimu rijk gevestigd (nu: Trujillo).

Chinese Rijk

Heel waarschijnlijk wordt rond deze periode in China het buskruit ontdekt en ook effectief gebruikt.

Zweden - Erik I

Koning Erik I van Zweden sticht rond deze tijd het Zweedse rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Gent - Noormannen

De Sint Baafsabdij in Gent wordt verwoest door de Noormannen. De monniken vluchten verder landinwaarts, eerst naar de abdij van St Omaars en later naar LaŰn.

851

Westfrankenrijk - Bretagne

Koning Karel de Kale (į823 Frankfurt am Main +877 Avrieux) erkent koning ErispoŽ van Bretagne.

Engeland - Noormannen

Vanaf deze periode vallen de Noormannen binnen in Engeland, en veroveren er grote gebieden. Ze plunderen Canterbury.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    852  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    853  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    854  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Lotharingen - Lotharius I

Keizer Lotharius I overlijdt. Hij regeerde over het Midden Frankenland, dat onder zijn drie zoons verdeeld zal worden:

- Lodewijk II (+875) krijgt ItaliŽ en de keizerskroon

- Lotharius II (+869) krijgt het gebied van aan de Noordzee tot aan de bronnen van de Maas en de Moezel (Lotharingen)

- Karel (+ 863) krijgt BourgondiŽ en de Provence

Lotharingen - Nederlanden - Lotharius II

Lotharius II, zoon van Lotharius I, regeert over de Nederlanden, met uitzondering van Vlaanderen, en midden Frankrijk tot aan de Jura (tot 869). Het gebied wordt door de mensen "Lotharike" genoemd, wat leidt tot de naam Lotharingen.

In de komende jaren (tot 869) huwt hij met Theuteberga, maar het huwelijk blijft kinderloos. Een plan om met zijn concubine Waldrada te huwen wordt door de aartsbisschop en paus Nicolaas I verhinderd.

855

Arabische Rijk - Tabari

Tabari overlijdt. Hij schreef medisch interessante werken.

Westfrankenrijk

Karel van Provence, zoon van Lotharius I, regeert (tot 863).

Pausin Johanna

Pausin Johanna (tot 858).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    856

Byzantium

Michael III (į840 Constantinopel +867 Constantinopel) ruimt samen met zijn oom Bardas, Theoctistus uit de weg. Dat is de beschermeling van Michael's moeder, en hij heeft eigenlijk tot nu toe de lakens uitgedeeld in Byzantium.

Midden Amerika (huidige Mexico)

In de Mexicaanse centrale vallei stichten de Tolteken (die uit het noorden komen) de stad Tula.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vikingen - Utrecht - Deventer

De Vikingen overvallen bisschopsstad Utrecht. Na de inname gebruiken ze het stadje als uitvalsburcht voor hun rooftochten in de omgeving.

De Utrechtse bisschop Hunger weet ternauwernood te ontkomen. De opvolgers van de bisschop vestigen hun bisschopszetel in Deventer. Daardoor groeit Deventer uit tot een welvarende handelsstad.

Pas in de tiende eeuw zal Utrecht weer veilig zijn voor de bisschoppen.

857

Engeland - Ethelbald

Koning Ethelbald regeert in de loop van dit jaar. Dan neemt Koning Ethelbert over (tot 866).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    858

Byzantium - Photius

Photius (įĪ810 Constantinopel +Ī891 Armeniacon) wordt patriarch van Constantinopel (tot 867).

Japanse Keizerrijk - Yorifusa

In Japan wordt Yorifusa regent, na de dood van keizer Fujiwara.

Paus Nicolaas I

Paus Nicolaas I (tot 867). Als gevolg van de afnemende macht van de Karolingers stelt de paus voor om een centraal kerkelijk bestuur in te richten met zetel in Rome.

Schotland - MacAlpin

Kenneth MacAlpin (+860) wordt de eerste koning van het verenigde Schotland. Hij wordt ook aangeduid als Kenneth I.

Zweden

Twee Zweedse volgelingen van Rurik, nl. Askold en Dir volgen de route van de Waregers naar Kiew.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    859

Middellandse Zee - Vikingen

De Deense Vikingen trekken nu op plundertocht in de Middellandse Zee en "bezoeken" de Balearen, de Provence en Toscane (tot 862).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    860

Vikingen - Noorwegen / IJsland

Harald Schoonhaar (įĪ860 +933), Noorse viking die er in slaagt om de Noorse deelgebieden te verenigen tot ťťn volk. Rond deze tijd ontdekken ze IJsland.

Zweden - Constantinopel

De eerste aanval van de Zweedse Noormannen (Waregers) op Constantinopel wordt afgeslagen.

Laatste wijziging 25-05-2007 - Nieuwe iconen
14-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl