-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1701 1711 1721 1731 1741 1751 1761 1771 1781 1791

 

1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant

Krijgslasten, bestaande uit het leveren van voedsel, goederen en manschappen voor de legers die in onze gewesten gestationeerd waren.

Eikevliet - Getijdewatermolen

De getijdewatermolen op de Vliet brandt af. De molen is dan in eigendom van Willem Van Can, en wordt gepacht door ene De Munter.

Hingene

Hingene wordt gedwongen haver te leveren aan een afdeling dragonders, die in Antwerpen gelegerd zijn.

Ruisbroek

Ruisbroek behoort tot de meierij van Kapellen-op-den-Bos.

Lippelo - Hof te Melis

Jan Willem d' Alvaredo is heer van Melis en mag zich nu burggraaf noemen.

Niel

De windmolen aan de Kattenberg wordt uitgebaat door Frederik Verelst (+1711).

Nederlanden

23 mar: Maximiliaan Emmanuel van Beieren keert terug naar de Duitse staten om oorlog te voeren. De markies van Bedmar neemt de voogdijschap over het land over (tot 1704). Hij eist in de omtrek tijdelijke arbeidskrachten voor het leger op. Hij noemt hen "pioniers", en ze worden vooral ingezet bij de genie-afdeling.

Maximiliaan Emmanuel kiest de zijde van Frankrijk, met als gevolg dat Lodewijk XIV de zuidelijke Nederlanden bezet, als bij de dood van Karel II van Spanje blijkt dat hij bij testament Filips van Anjou (kleinzoon van Lodewijk en zoon van de kroonprins van Frankrijk) tot erfgenaam heeft aangesteld. De Fransen "laten toe" dat de garnizoenen uit de vestingen in de barrièresteden zich terugtrekken, wat de anti-Franse stemming in zowel Engeland als in de Nederlanden versterkt.

Verenigde Provinciën

7 sep: het Haags Verbond tussen Engeland, de Republiek, de keizer van Oostenrijk. Spaans Italië en de zuidelijke Nederlanden worden toegewezen aan Oostenrijk. De Engelsen en de Nederlanders krijgen de vrijheid om de Spaanse koloniën te veroveren.

1701

Duitsland - Ferderik I - Febronius

Koning Frederik I van Pruisen regeert (tot 1713), en maakt Pruisen een koninkrijk. Hij is de zoon van Frederik Willem de Grote en eerste keurvorst van Brandenburg. De titel "koning van Pruisen" wordt hem verleend door keizer Leopold.

Justinus Febronius (Hontheim) (°1701 +1790). Hij wordt later bisschop van Trier.

Oostenrijk

De Oostenrijkse opperbevelhebber prins Eugenius van Savoye begint een oorlog in Noord Italië.

Spaanse Successieoorlog

(1701-1714) Wedijver tussen verschillende rivalen om de troon van Spanje, na de dood van koning Carlos II. Wordt gesteund door Frankrijk en Oostenrijk. Ook andere Europese staten worden bij dit conflict betrokken: Engeland, Portugal, Pruisen en de Verenigde Provinciën verenigen zich in de de Grote Alliantie (zie hiernaast).

Zweden - Celsius

Anders Celsius (°1701 +1744), uitvinder van de naar hem genoemde thermometerschaal.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar

4 mei: de karmelietessen vluchten van Mol naar kasteel Cleydael in Aartselaar. Ze genieten bescherming van heer Paschasius Ingnatius Van der Cruyse, consul in Antwerpen. Zijn zuster Seraphina Theresia is priores van de zusters van de H. Drievuldigheid.

Blaasveld

Hendricus van Vosselaer wordt deservitor van Blaasveld. Simon Nicolaas Van Roy wordt pastoor van Blaasveld (tot 1724).

Boom

Karel Van den Abeele wordt tot pastoor van Boom benoemd. Hij blijft in functie tot 1724.

Hemiksem - Sint Bernaards

Een nieuwe vleugel van de abdij van Sint Bernaards wordt in gebruik genomen. Hierin bevindt zich ook de bibliotheek.

Hingene

Ten gevolge van de loting, moet Hingene 6 soldaten leveren voor het Spaanse leger.

Liezele - Hof Schemelbert

26 jan: Isabelle de Pottere verwerft Hof Schemelbert na de dood van haar man.

Willebroek - Haardtelling

Willebroek telt 1215 inwoners in 270 gezinnen.

Verenigde Provinciën - Jan Willem Friso

19 mar: koning Willem III van Engeland sterft kinderloos. In verband met zijn kinderloosheid, heeft hij zijn Friese achterneef Jan Willem Friso als opvolger voorgesteld.

Heinsius verklaart in de Staten-Generaal dat de Staten van Holland willen terugkeren naar een stadhouderloos tijdperk. Dit betekent het begin van de 2de stadhouderloze periode in Nederland (tot 1747).

Oorlog

mei: de Republiek, Engeland en keizer Leopold I verklaren de oorlog aan Frankrijk en aan Spanje.

Koning Filips V van Spanje en van de Nederlanden organiseert een loting om soldaten te werven. Vlaanderen moet daarvoor 3.250 manschappen leveren, voor een diensttijd van 3 jaar. Deze last treft vooral het platteland.

In Brussel wordt een compagnie musketiers opgericht, met als leider graaf Coenraad Albrecht Karel van Ursel (heer van Hingene).

Het leger van de Zeemogendheden van Engeland en de Verenigde Provinciën komt onder leiding van de Engelse hertog van Marlborough.

1702

Frankrijk

Charles abbé de l'Epée (°1702 +1789), Frans pedagoog. Hij is een pionier van het doofstommenonderricht.

Engeland - Anna Stuart

19 mar: koning Willem III van Engeland sterft kinderloos, na een val van zijn paard.

21 mar: Anna Stuart wordt koningin van Engeland (tot 1714). Ze is een dochter van koning Jacob II, en de anglicaanse schoonzuster van Willem III.

Indonesië - Mataram

In het rijk van Mataram wordt een successie-oorlog begonnen (tot 1723), waardoor de VOC verplicht wordt om haar souverein gebied te verdedigen en nog verder uit te breiden.

Italië - Longhi

Pietro Longhi (°1702 +1785), Italiaans schilder en graveur. Zijn werken handelen over het dagelijkse leven in Venetië.

Noord Amerika - New York

In New York breekt een pokkenepidemie uit - meer dan 500 inwoners sterven ten gevolge van de ziekte.

Zwitserland - Liotard

Jean Etienne Liotard (°1702 +1789), Zwitsers schilder. Hij maakt pastelportretten.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem

nov: Bornem betaalt 13.300 gulden krijgslasten.

Hingene - Fort Sint Margriet

Fort Sint Margriet wordt versterkt. Door middel van boten worden loopbruggen gemaakt over de Rupel naar Wintam, en ook over de Schelde nabij Branst.

Ruisbroek

Markies van Ittre eist in Ruisbroek een timmerman op om aan het Tolhuis in Schelle een brug over de Rupel te helpen leggen.

Balthasar Bemis is borgemeester (bedesetter) van Ruisbroek. Kort daarna wordt Guilielmus Addiers als borgemeester van Ruisbroek aangeduid.

Sint Amands

Philippe Alexandre de Bournonville wordt heer van St Amands (tot 1727).

Tisselt

Hendrik Vloebergh verhuurt zijn helft van de Oude Molen aan Adriaan Segers.

Nederlanden

Er wordt tot een nieuw traktaat beslist met de keizer van Oostenrijk, waardoor de Spaanse erfenis wordt beloofd aan Karel van Habsburg, op voorwaarde dat de Oostenrijkse en de Spaanse landen nooit meer met elkaar verenigd zullen worden.

Limburg - Frankrijk

De Grote Alliantie bezet Limburg, en ontneemt het aan de Fransen.

1703

Japanse keizerrijk - Edo

Edo (nu: Tokio) wordt bijna helemaal verwoest na een aardbeving met tsunamis als gevolg. Er worden 200.000 doden geteld.

Osmaanse Rijk - Ahmed III

Ahmed III (°1673 +1736) wordt sultan van het Osmaanse Rijk (tot 1730). Hij is een zoon van Mehmed IV, en volgt zijn broer Moestafa II op. De heersperiode van sultan Ahmed III staat ook bekend als de Tulpentijd, naar de uit Nederland ingevoerde bloemen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Coloma

Charles Joseph Coloma neemt heerschap over van zijn broer François (na clementie van Paus Clemens IX) en wordt 3de graaf van Bornem (tot 1724). Hij is een zoon van Jean François Coloma x Marie Thérèse d'Oignies.

Lippelo

Henri Joseph, graaf van Salm-Kyrbourg wordt heer van Lippelo, Liezele en Malderen.

Ruisbroek

3 sep: Van den Bemden wordt ingehaald als pastoor van Ruisbroek.

Weert

Philip Muyshondt (+1707) is burgemeester van Weert (tot 1706). Jan Van Royen, Jan Ysewijn en later Arnoldus Goovaerts worden zijn schepenen.

In de winter 1703 - 1704 wordt de Weertse windkorenmolen door een hevige storm omver geblazen. Adriaen Van Herzele is de molenaar, en wil graag zijn goederen terug opbouwen. Het ontbreekt hem echter aan geld.

Nederlanden - Maximiliaan Emmanuel II

Maximiliaan Emmanuel II wordt opnieuw landvoogd (tot 1712) in de zuidelijke Nederlanden, na een verloren veldslag in Beieren tegen generaal Marlborough.

1704

Engeland - Gibraltar

De Britten veroveren met de verenigde Engelse-Staatse vloot Gibraltar in het zuiden van Spanje. Het is een rotsvesting die de Straat van Gibraltar beheerst. Hierbij aanwezig: Gerard Callenburgh (°8 apr 1642 +8 okt 1722). Franse schepen worden verslagen in de buurt van Malaga.

Duitsland - Slag bij Blenheim

2 aug: door deze slag, en de slag bij Donauwörth dwingt John Churchill Marlborough (°1650 +1722) dat Maximiliaan Emmanuel Beieren ontruimt. Marlborough is een Engels veldheer, en strijdt aan de zijde van prins Eugeen van Savoye (Frankrijk).

Noord Amerika - Connecticut - "Boston Newsletter"

Franse kolonisten sluiten met de Indianen in de huidige staat Connecticut een verbond. Ze vallen samen de Engelse kolonisten aan, een strijdt die eindigt in een bloedbad.

Eerste krant "The Boston Newsletter".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

Elisabeth De Bruyn (echtgenote van Michael Van Breedam) verhuurt de molen aan de Mechelsesteenwe aan haar zoon: Dominicus Van Breedam - Verschueren.

Ruisbroek

In Ruisbroek verwerft men de relikwie van de heilige Catharina.

Rumst

De molen van Rumst wordt gepacht door een zekere Van Dyck. In deze periode wordt de molen geplunderd.

Adrianus Van Dievoet (+17 jun 1711) wordt pastoor van Rumst (tot 1711).

Tisselt - Stampmolen

7 sep: Hendrik Vloebergh verkoopt de Stampmolen aan Frans Van den Brande (1/2) en aan Jan Cools (uit Waarloos, 1/2).

  1705

Engeland - Buckingham Palace

Aanvang van het bouwen van Buckingham Palace, met de hertog van Buckingham als bouwheer.

Indonesië - Batavia

Gustaaf Willem baron van Imhoff (°1705 Leer +1750 Batavia), Nederlands staatsman. In 1736 wordt hij gouverneur van Ceylon en in 1742 gouverneur - generaal van Oost-Indië.

Oostenrijk - Jozef I

Keizer Jozef I (tot 1711)(°1678). Sedert 1687 is hij al koning van Hongarije. Hij zet de Spaanse erfopvolgingsoorlog verder. Hij is een zoon van Leopold I.

Osmaanse Rijk

Hoessein ben Ali Turki sticht in Tunesië de dynastie van de Hoesseiniden. Hij verklaart zich soeverein van de Turken.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hingene

Hingene levert arbeidskrachten (pioniers) voor werk aan het fort van Dendermonde.

Fort Sint Margriet wordt ingenomen en bezet door Hollandse soldaten.

Weert

Gillis Van de Mooter  is burgemeester van Weert (tot 1710). Peeter Wauters en Jan Van Royen zijn de schepenen.

Slag bij Ramillies

23 mei: John Churchill Marlborough (°1650 +1722) overwint de Fransen bij Ramillies (in de de zuidelijke Nederlanden). Het Franse leger staat onder bevel  van maarschalk de Villeroy. De gealliëerden strijden onder leiding van de hertog van Marlborough.

Het gebied van Maximiliaan Emmanuel beperkt zich echter tot Namen en Luxemburg, terwijl Brabant en Vlaanderen onder Engels-Staats toezicht worden geplaatst (tot 1715). De laatsten herstellen het "ancien régime".

5 jun: de Staten van Vlaanderen en Brabant erkennen Karel III van Oostenrijk als hun soeverein. Hij is kandidaat voor de Spaanse kroon.

1706

Portugal - Jan V

Koning Jan V van Portugal (tot 1750).

Noord Amerika - Franklin

Benjamin Franklin (°1706 +1790), staatsman en natuurkundige. Hij strijdt voor zelfstandigheid van de Engelse kolonies in Noord Amerika. Tevens is hij uitvinder van de bliksemafleider.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Brouwerij den Boomgaard

In Bornem wordt melding gemaakt van brouwerij Den Boomgaard.

Nog in Bornem, wordt een protestactie gevoerd tegen de immigrant-koster Georgius Bello. De bevolking wil absoluut zelf een andere schoolmeester, ondanks dat Bello door de graaf is aangesteld. Het kandidaatschap van Bello wordt ook in twijfel getrokken door pastoor Laurens. De baljuw en de schepenen worden gegijzeld.

Sint Amands

In Sint Amands wordt krijgsvolk gelegerd, waarvoor voedsel, voer en materiaal wordt opgeëist.

Verenigde Provinciën

aug: Johan Willem Friso wordt benoemd tot dienstdoend generaal van de infanterie. Een aantal vooraanstaande Nederlanders overwegen om hem toch te benoemen tot stadhouder op zijn 20ste verjaardag. Onder hen: Heinsius, François Fagel, Hop en Simon van Slingelandt. In dat ambt kan hij nl. bemiddelen in de geschillen tussen de verschillende gewesten...

1707

Engeland - Act of Union

Een unieverdrag betekent de definitieve parlementaire vereniging van Engeland, Wales en Schotland onder Anna Stuart, in het United Kingdom of Great Britain.

Fielding - Archaelogica Brittannia

Henry Fielding (°1707 +1754), Engels schrijver. Hij schrijft blijspelen en romas, met als bekendste "The history of Tom Jones, a foundling".

Edward Lhuyd publiceert de "Archaelogica Brittannia", waarin de Keltische talen bestudeerd worden.

Indië

3 mar: keizer Aurangzeb overlijdt. Het gevolg is dat het mogolrijk uiteenvalt.

Indonesië - Batavië

24 feb: oprichting van de Anglo-Bataafse Conferentie. Deze houdt toezicht op de Raad van Staten. Beide instanties liggen voortdurend in strijd en onmin.

Israël - Luzzatti

Mosje Chajiem Luzzatti (°1707 +1747), Joods schrijver. Hij wordt gezien als de grondlegger van de Nieuwhebreeuwse literatuur.

Italië - Goldoni

Carlo Goldoni (°1707 +1793), Italiaan schrijver die vernieuwend werkt voor de commedia dell'arte.

Zwitserland - Euler

Leonhard Euler (°1707 +1783), wiskundige. Hij maakt zich verdienstelijk op gebied van algebra, differentiaalrekening en mechanica. Van hem zijn meer dan 880 publicaties bekend.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Hof Barelsteyn

Door verkoop komt hof van Barelsteyn in handen van Judocus De Keersmaecker, griffier van het land en graafschap van Bornem (van 1696 tot 1732).

23 jul: pastoor Andreas Laurens doet zijn intrede in de parochie Bornem.

Ruisbroek

Ruisbroek behoort tot de meierij van Merchtem.

Lippelo - Hof ten Damme - Hof te Marselaer

Jan Frans Verheyden komt op Hof ten Damme wonen, onder gezag van de graven van Salm. Hij is burgemeester van Lippelo.

24 jan: Catharina Frambach x Jan Baptist Coppieters worden eigenaars van het hof te Marselaer, als huwelijksgeschenk. Nog dezelfde dag verkopen ze het goed aan Willem du Marteau x Petronella de Pape.

Willebroek - Boom - Veer

De Raad van Brabant besluit dat alleen de vorst recht heeft op de opbrengst van het veer tussen Willebroek en Boom. De uitbater van het veer - baron Helman - gaat in beroep, en krijgt het jaar daarop de helft van de opbrengst. De heer van Boom die niet mee in beroep gaat, wil ook zijn deel van het tolrecht, maar dit verzoek blijft afgewezen.

Slag van Oudenaarde

John Churchill Marlborough (°1650 +1722) en Eugenius van Savoye verslaan de Fransen in de buurt van Oudenaarde. Er is een verlies van meer dan 10.000 soldaten aan Franse kant. In eigen kamp zijn er in de strijd al meer dan 20.000 soldaten gesneuveld! Ze veroveren ook de stad Rijsel.

Ze overwegen om de strijd verder te zetten en Parijs te veroveren, als Lodewijk XIV bereid is om vrede te sluiten. Door strenge eisen te stellen, komt het niet tot een vrede.

1708

Frankrijk - Islas Malvinas

Franse vissers ontdekken in de zuidelijke Atlantische Oceaan een eilandengroep die ze "les Îles Malouines" noemen (naar hun schip Saint-Malo). Later worden dit de Islas Malvinas.

Rusland - Zweden - Karel XII

Koning Karel XII van Zweden (°17 jun 1682 Stockholm +11 dec 1718 Fredrikshald) verslaat het Russische leger en trekt Rusland binnen.

Zwitserland - von Haller

Albrecht von Haller (°1708 +1777), Zwitsers geneeskundige, die ook de vader van de experimentele fysiologie genoemd wordt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Strenge winter!

Strenge vorst – de Schelde vriest drie maal dicht. Er heerst grote voedselschaarste.

Blaasveld

3 jan: Cosmas Claude d'Ongnies overlijdt op het kasteel van Blaasveld. Hij is graaf van Coupigny en zoon van Balthazar Willem x Anne de Croy, en ook ridder van het Gulden Vlies en kwartiermeester in dienst van Spanje. Hij is gehuwd met Isabella Theresia de Bournonville. Hij heeft een zoon Ferdinand Charles Joseph d'Ongnies.

Boom

C.E. Bauduin ontvangt een vergoeding als onderwijzer in Boom.

Bornem

Bisschop Philippus Gerardus Van der Noot uit Gent komt op bezoek in de parochie Bornem. Op minder dan 2 uur tijd, vormt hij 1300 kinderen.

Willebroek

Joannes Baptist De Keyser wordt pastoor van de Sint Niklaasparochie in Willebroek (tot 1726).

Verenigde Provinciën - Willem IV van Oranje

Willem IV van Oranje (1709 tot 1759) komt aan het bewind. Hij is gehuwd met Anna van Hannover.

1709

Duitsland - Böttger - Marggraf

Johann Friedrich Böttger (°4 feb 1682 Schleiz +13 mar 1719 Dresden), Duits alchemist, maakt de eerste harde porselein in Europa. Dit porselein wordt ook "Meissner" genoemd.

Andreas Marggraf (°1709 +1782), Duits scheikundige. Hij ontdekt later bietsuiker.

Engeland - Cokes

De eerste hoogoven met cokes als brandstof, wordt in Engeland in gebruik genomen. Het concept werd ontwikkeld door Abraham Darby.

Frankrijk - Slag bij Malplaquet

11 sep: de strijd is fel en eist duizenden doden bij de gealliëerden en aan Franse zijde. De Fransen strijden onder maarschalk Villars en maarschalk Bouflers. De Engelsen strijden onder leiding van Marlborough. Heinsius wil de manschappen van de Republiek terugtrekken uit de strijd, maar wordt ter orde geroepen door de Engelse minister Townshend.

Rusland - Zweden

8 jul: de legers van tsaar Peter I de Grote van Rusland (°9 jun 1672 Moskou +8 feb 1725 St. Petersburg) verslaan de legers van Koning Karel XII van Zweden (°17 jun 1682 Stockholm +11 dec 1718 Fredrikshald) in de slag bij Poltava (Oekraïne). Vanaf nu wordt Rusland meer en meer erkend als grote Europese mogendheid.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem

Franciscus Van Laken wordt schoolmeester en organist in de kerk van Bornem. Hij volgt de omstreden Georgius Bello op.

Weert

Peeter Wauters  is burgemeester van Weert. Jan Van Royen, Adriaen Huybens, Jan De Loose en Adriaen Ysewijn zijn o.a. de schepenen.

  1710

Engeland - Frankrijk - Canada - Acadia

Britse legers gaan in strijd met de Fransen en veroveren Acadia. Ze noemen het gebied Nova Scotia.

Osmaanse Rijk

Op aanraden van Karel XII van Zweden - die na de slag bij Poltava naar Turks grondgebied was uitgeweken - verklaart sultan Ahmed III (°1673 +1736) de oorlog aan Rusland.

Laatste wijziging 02-06-2007 - Nieuwe iconen
11-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl