-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1401 1411 1421 1431 1441 1451 1461 1471 1481 1491

 

1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Brabant - Brussel - Stadhuis

Aanvang van de bouwwerken van het stadhuis van Brussel, opgetrokken in Brabantse gotiek onder toezicht van Jacob Van Thienen en Jan Bornoy. Er wordt begonnen met de linkervleugel, die rond 1420 voltooid is.

Holland -

Beleg van Gorinchem

Albrecht van Beieren maakt een einde aan de opstand van Jan van Arkel, die in het grensgebied van Holland en Gelre een bijna onafhankelijk bewind voert, met de steun van Gelre.

Willem I wisselt van het Engelse kamp naar steunende partij voor de Franse Armagnacs. Hij doet dit, uit angst voor de BourgondiŽrs, die steeds meer voet krijgen in de Nederlanden, met name in Brabant.

1401

Duitsland -

Nicolaas van Cusa

Nicolaas van Cusa (Nicholas Kebs, Nicholas Kryfts) (į1401 +1464), Duits kardinaal. Hij stelt de bibliotheek samen voor de plaats Cusa aan de Moezel. Hij studeert in Heidelberg, Padua en Keulen. Bekend van hem is o.a. "De Concordantia Catholica", een werk dat het hervormingsprogramma van de kerk beschrijft.

ItaliŽ - Tomasso Guidi

Tomasso Guidi (of Masaccio) (į1401 +1428), Italiaans schilder, dit de wandschilderingen in de Santa Maria del Carmine kerk van Firenze schildert.

Lorenzo Ghiberti

Lorenzo Ghiberti (į1378 Florence +1455 Florence) begint de deuren van de doopkapel van Florence te sculpteren.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Gelre - Reinoud IV

Hertog Reinoud IV van Gelre (tot 1423). Hij is een broer van Willem van Gulik.

1402

Bohemen

Koning Wenzel van Bohemen wordt door zijn neef Joost van MoraviŽ voor een tweede keer gevangen gezet.Dit betekent het begin van het verval van de regering in Bohemen.

Duitsland - Hanzen

De Duitse Hanzen behalen de overwinning in de slag bij Helgoland. De nieuwe Deense aanvoerder Klaus StŲrtebecker wordt terechtgesteld.

ItaliŽ - Bernardino van Siena

Bernardino van Siena (į1380 Siena +1444) treedt toe tot de orde van de Franciscanen.

Osmaanse Rijk -

Slag bij Angora (Ankara)

De Osmanen van sultan Bajezid I moeten zich onderwerpen aan de sterkere Mongolen (onder leiding van Timoer Lenk) en het rijk van Klein-AziŽ stort in elkaar.

Wales - Glendower

Owain Glun Dwr (Glendower) (įĪ1359 +Ī1416) heeft de meeste kastelen van Wales in bezit. Hij vormt een schaduwregering tegen de Engelse.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Mechelen - Gasthuismolen

Vermelding van de Gasthuismolen langs de weg naar Duffel. De molen wordt aangeduid als eigendom van ridder Jan Schoonjans in de archieven van 1403, 1416, 1419 en 1436.

  1403

Chinese Rijk - Joeng-Lo

Keizer Joeng-Lo komt aan de macht in China (tot 1424). Hij geeft opdracht om een encyclopedie samen te stellen, waarin meer dan 23000 begrippen beschreven worden.

Engeland

De engelse adel van het geslacht van de Percy's komt in opstand (tot 1405). De koning wordt echter gesteund door de geestelijkheid. De Lollards (aanhangers van Wycliffe) worden vervolgd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Sint Elisabethvloed

Overstromingen in het Scheldebekken.

Holland - Henegouwen

Graaf Willem IV van Henegouwen / graaf Willem VI van Beieren regeert over Henegouwen en Holland (tot 1417). Hij is een zoon van Albrecht van Beieren.

1404

Paus Innocentius VII

Paus Innocentius VII (tot 1406).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - BourgondiŽ - Jan zonder Vrees

Graaf Jan zonder Vrees van Vlaanderen, hertog van BourgondiŽ (tot 1419), is ook graaf van Nevers (sedert 1385). Hij wordt vermoord.

1405

Chinese Rijk

In opdracht van de Chinese keizer Tsjoe-Ti onderneemt admiraal Tsjeng-Ho - een islamitische eunuch -  zeereizen naar Zuid-AziŽ en Oost-Afrika (tot 1433).

ItaliŽ - Florence - Pisa

De Florentijnse staat neemt Pisa in. Daardoor krijgt de staat een zeehaven.

Mongoolse Rijk

Groot Kahn Timur Lenk sterft, nog voor de heilige oorlog tegen China.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Petrus Van Gorcum (+9 apr 1431) wordt vermeld als prior van de abdij van Hemiksem. Hij neemt deel aan het gezantschap van Antoon van BourgondiŽ naar het concilie van Konstanz.

BourgondiŽ - Brabant

Antoon van BourgondiŽ wordt hertog van Brabant (tot 1415). Hij is een zoon van Filips de Stoute. Hij huwt met Elisabeth von GŲrlitz, erfgename van Luxemburg. Hij sneuvelt in de slag bij Azincourt.

1406

ItaliŽ - Fra Filippo Lippi

Fra Filippo Lippi (į1406 +1469), Italiaans schilder, die vooral afbeeldingen maakt van vrome madonna's.

Schotland - Jacobus I

Koning Jacobus I van Schotland (tot 1437) (į1394 Dunfermline +1437 Perth). Hij is een zoon van Robert III. Amper een jaar eerder werd hij door koning Hendrik IV van Engeland gevangengezet. Door dit nieuws kwam zijn vader Robert III te overlijden, en het Schotse parlement koos Jacobus als hun koning. Hij zal 18 jaar doorbrengen (in gevangenschap) aan het Engelse hof.

Spanje - Leůn en CastiliŽ - Johan II

Koning Johan II van Leůn en CastiliŽ regeert (tot 1454).

Paus Gregorius XII

Paus Gregorius XII (tot 1454).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen

Rond deze tijd begint men het stenen Vleeshuis van Gent te bouwen (tot 1419).

De Raad van Vlaanderen (rechtskamer van de "Camera van den Rade") wordt naar Gent overgebracht. Nederlands wordt daarbij de belangrijkste voertaal. Het Rekenhof blijft in Rijsel.

23 nov:Graaf Jan zonder Vrees van Vlaanderen laat de hertog van Orlťans vermoorden. Hierdoor breekt de strijd tussen de Armagnacs en de BourgondiŽrs in alle hevigheid uit, waardoor de aandacht van de graaf van Vlaanderen volledig wordt opgeŽist.

1407

Chinese Rijk

Legers van de Chinese Ming vallen Dai Viet (of Annam, nu Vietnam) binnen. Ze bezetten tot 1427 het gebied.

Frankrijk

23 nov: Lodewijk van Orlťans wordt in Parijs vermoord, in opdracht van Jan Zonder Vrees.

Genua - Casa di San Giorgio

De eerste bank van Europa wordt gesticht in Genua: de Casa di San Giorgio.

Om economisch niet te vervallen nemen de Genuese zeevaarders deel aan de ontdekking van een zeeweg naar IndiŽ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland

Willem van Hildegaersberch (+1408) overlijdt. Hij was een Nederlands dichter, die aan het hof van Willem VI van Holland de sprookjes vertelde.

Slag bij Othťe

23 sep: hertog Jan Zonder Vrees van BourgondiŽ en hertog Willem VI van Holland en Henegouwen verslagen de ambachtsgilden van Luik. Deze rebelleerden nl. tegen de verkiezing van Jan van Beieren als bisschop.

1408

ItaliŽ - Donatello

Donatello (įĪ1386 Florence +1466 Florence) begint een serie marmeren beelden te maken, waaronder "David", "Johannes de Evangelist" en "Marcus en Petrus". Zijn volledige naam is Donato di NiccolÚ di Betto dei Bardi. De vloeiende lijnen en de expressie van de figuren die hij beeldhouwt, zijn richtinggevend voor andere Florentijnse kunstenaars.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1409

Bohemen - Johannes Hus

Johannes Hus (įĪ1373 Husinec, Bohemen +1415) roept tijdens zijn studie aan de universiteit van Praag op om de anti-Duitse gevoelens te uiten. Daarop verlaten de meeste Duitsers de universiteit.

ItaliŽ - Florence - Pisa

Florence onderwerpt Pisa. De familie Albizzi verliest haar macht aan de de Medici.

Concilie van Pisa

De kardinalen kiezen een 3de paus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Liezele - Schemelbert

Vermelding van de eerst bekende bewoners van Hof Schemelbert in Liezele: Pieter Van der Tommen x Beatrix Lombaerts. Hof Schemelbert is gelegen aan de Wolfstraat in Liezele, en wordt ook vermeld als "het Hoff metten Blockhuyse". De inwoners van Liezele spreken ook wel over het "vorsenkasteel". Schemelbert betekent waarschijnlijk "schraagberd" of "schraagbrug", wat terugslaat op de toegangsbrug in houten balken.

Rumst - Mechelen

29 apr: Jan Bode, opvolger van Jacob van der Deelt, en schout van Rumst, wordt samen met Wouter de Couwener en Jan Schildeman in Mechelen gevangengehouden, omwille van moeilijkheden met de "roertol".

Jacob van der Deelt, schout van Rumst, wordt omgebracht door Gilles Sanders uit Schelle "en enige gezellen".

Leuven - Sint Pieterskerk

Rond deze tijd beginnen de bouwwerken aan de Sint Pieters kerk in Leuven (tot 1541). Deze Brabantse laat-gotische kerk neem geleidelijk aan de plaats in van de oorspronkelijke Romaanse basiliek. Toezicht gebeurt o.a. door Sulpitius van Vorst (+1439), Jan II Keldermans (

Vlaanderen -

George Chastellain

George Chastellain (įĪ1410 Vlaanderen +1475 Valenciennes). Hij studeert in Leuven, reist vaak naar Engeland en Frankrijk. Hij wordt later de officiŽle kroniekschrijver of "rhťtoriqueur" van de Bourgondische hertogen.

1410

Duitsland - MoraviŽ - Sigismund - Hus

Sigismund van Luxemburg (į1367 Neurenberg +1437 Znaim) wordt koning van Duitsland en regeert (tot 1437). Jobst van MoraviŽ wordt tegenkoning, maar slechts voor 1 jaar.

Johannes Hus (įĪ1373 Husinec, Bohemen +1415) wordt veroordeeld wegens ketterij, en geŽxcommuniceerd. Als hij protesteert tegen de verbranding van de boeken van Wycliffe (in opdracht van de aartsbisschop), moet hij de stad Praag verlaten.

Duitsland - Lochner

Stephan Lochner (įĪ1410 +1451), Duits schilder van laat-gotische werken, o.a. in Keulen. Van hem bekend zijn o.a. "Aanbidding der Wijzen" en "Madonna van de Rozentuin".

Polen - Duitsland

Polen - Litauen overwinnen de legers van de Duitse Orde in de slag bij Tannenberg.

Schotland - St. Andrews

De universiteit van St. Andrews wordt gesticht. Het is de oudste universiteit van Schotland.

Tsjechoslovakije - Magister Hanus

Rond deze tijd bouwt magister Hanus de astronomische klok voor de oude stadhuistoren van Praag.

Laatste wijziging 27-05-2007 - Nieuwe iconen
01-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl