-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 101  121  141  161  181

 

101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    101

Romeinse Rijk - DaciŽ

De Romeinen trekken in opdracht van keizer Marcus Ulpius Traianus (į18 september 53 +8 augustus 117)  opnieuw ten strijde tegen de DaciŽrs (tot 102).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    102

Chinese Rijk - Oost-Turkestan

De Chinezen worden verdreven uit het gebied van Oost-Turkestan. Ze zwaaiden er bijna 30 jaar de plak.

Kushan

Koning Kanishka (+Ī102) - de grootste leider van Kushan - overlijdt.

Romeinse Rijk - DaciŽ

In de slag van Sarmizegetusa lijdt DaciŽ de nederlaag. Koning Decebalus kan nu niet anders dan bij keizer Marcus Ulpius Traianus (į18 september 53 +8 augustus 117) te vragen naar wapenstilstand en vrede.

Hiermee komt een einde aan de Dacische oorlogen en DaciŽ wordt een vazalstaat van Rome.

Vermoedelijk geboortejaar van Lucius Aurelius Ceionus Commodus Verus. In 136 zal hij - door keizer Hadrianus geadopteerd - als diens opvolger worden aangeduid.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    103

Romeinse Rijk

Het 15de Gemina legioen verhuist naar het gebied rond het huidige Wenen. De Romeinse legers zullen hier blijven tot in de 5de eeuw.

SyriŽ

In de Syrische woestijn wordt in de stad Palmyra of Tadmur (de stad van de duizend zuilen) een tempel gebouwd ter ere van de godheid Bašl, de god van de donder en de oorlog.

Romeinse Rijk - DaciŽ

Koning Decebalus en keizer Marcus Ulpius Traianus (į18 september 53 +8 augustus 117) bereiden alle twee in het geheim de volgende oorlog om DaciŽ voor.

Schrijver Sextus Julius Frontinus (įĪ35 +103) overlijdt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    104

Chinese Rijk - Handgeschept papier

Aan het Chinese hof bereidt Cai Lun (įĪ50 + 121) - de eunuch van de keizer - papier door boomschors, garens, hennep, lompen en touw te persen. Bij dit mengsel wordt water gedaan en alles tot brij gemengd. De brij wordt dan geperst en gedroogd, en op die manier bekomt hij handgeschept papier.

Romeinse Rijk

Keizer Marcus Ulpius Traianus (į18 september 53 +8 augustus 117) geeft opdracht om een brug te bouwen over de Donau in de buurt van de stad Severin (in het huidige Hongarije).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    105

Chinese Rijk

13 feb: keizer Han Hedi (į79 +13 februari 105) overlijdt. Pas in 106 wordt hij opgevolgd door keizer Han Andi.

11 mar: in China maakt Cai Lun (įĪ50 +121) - een Chinese eunuch - het eerste schrijfpapier.

Christendom

Paus Evaristus draagt zijn paus-schap over aan paus Alexander I (įRome +Rome 115/116).

Palestina - Justinus

Rond deze tijd wordt Justinus de Martelaar (įĪ105 +Ī165) geboren. Hij wordt later wijsgeer in Palestina en sterft als martelaar in Rome.

ParthiŽ

Vologases III komt in opstand tegen koning Pacorus II. Deze laatste regeert al sedert 78.

Koning Osroes I neemt het bestuur in ParthiŽ over (tot 129).

Romeinse Rijk - Afrika

De Romeinen onderwerpen de NabateeŽrs in het noorden van Afrika.

Arabia wordt een Romeinse provincie.

Romeinse Rijk - DaciŽ

Nadat koning Decebalus van DaciŽ het Romeinse garnizoen belegert, trekken de Romeinen opnieuw ten strijde, met als gevolg dat de DaciŽrs onderworpen worde aan de Romeinen.

DaciŽ wordt een Romeinse provincie, en koning Decebalus moet zich onderwerpen aan de Roomse keizer Marcus Ulpius Traianus (į18 september 53 +8 augustus 117).

Pompeia Plotina (įĪ70 +Ī122) (de vrouw van keizer Trajanus) en Matidia (įĪ68 +119) (de zuster van keizer Trajanus) krijgen de titel Augusta. Hiermee worden ze alle twee keizerin.

Paus Alexander

Paus Alexander I (įRome +115/116) (tot Ī115).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    106

Chinese Rijk

Keizer Han Andi (į94 +125) van de Han dynastie.

JordaniŽ - Romeinse Rijk

De legers van keizer Marcus Ulpius Traianus nemen de stad Petra in JordaniŽ in. Op deze manier winnen de Romeinse troepen veld op de Arabische vorstendommen.

Er wordt een nieuwe Romeinse provincie gesticht, met de naam Arabia.

Romeinse Rijk - DaciŽ

Keizer Marcus Ulpius Traianus (į18 september 53 +8 augustus 117) loopt DaciŽ - geregeerd door koning Decebalus - nu helemaal onder de voet. Hij maakt van DaciŽ een nieuwe Romeinse provincie, die hij wil bevolken met de veteranen uit zijn oorlogsleger.

Na zijn nederlaag pleegt koning Decebalus van DaciŽ zelfmoord.

In Rome wordt het Odeon gebouw, een ronde concertzaal. Bouwmeester is Apollodorus van Damascus (įDamascus Ī50 +>130).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    107

Chinese Rijk - Japan

Een Japanse prins stuurt een geschenk naar het hof van de Chinese keizer: 160 slaven.r

Keltenrijk

De Romeinen bouwen in Arles een stenen amfitheater, dat plaats biedt aan 26.000 toeschouwers. Arles in het huidige zuid Frankrijk was destijds de 2de hoofdstad van het Romeinse Rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    108

Romeinse Rijk - Tacitus

In Rome wordt het een gewoonte dat patiŽnten bij de dokter "op consult" gaan, dan dat de dokter de patiŽnten thuis bezoekt.

Publius Cornelius Tacitus (įĪ55 +120) schrijft Historiae.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    109

Romeinse Rijk

Keizer Marcus Ulpius Traianus (į18 september 53 +8 augustus 117) voert hervorming door in het bestuur van ThraciŽ, Pontus en BithyniŽ. In elke provincie komt een keizerlijk legaat.

22 jun: op de ruines van het Gouden Huis van Nero, openen de Thermae. Het gebouw is een ontwerp van architect Apollodorus van Damascus (įDamascus Ī50 +>130).

De werken aan de Naumachia Vaticana zijn klaar. Vanaf nu kan men in Rome zeeslagen naspelen in het stadion.

Ook de Aqua Trajana - het 10de aquaduct dat Rome van water voorziet - wordt dit jaar afgewerkt en in gebruik genomen. Het water is vnl. bedoeld voor de wijk Trans Tiberim, nu Trastevere.

ParthiŽ - Perzische Rijk

Koning Osroes I volgt nu officiŽel zijn broer Pacorus II op, en heerst over west ParthiŽ (tot 129).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    110

Christendom

Algemeen aanvaarde datum voor het verschijnen van het evangelie van Johannes.

Ignatius van AntiochiŽ, rond 70 aangesteld als bisschop van AntiochiŽ, sterft in Rome de marteldood.

Kashmir - Boeddhisme

Er wordt een grote bijeenkomst over Boeddhisme gehouden in Kashmir. Gevolg is een splitsing in twee stromingen: het Mahayana en het Hinayana.

Romeinse Rijk - Gaius

In het Romeinse Rijk werd intussen een wegennet aangelegd van ongeveer 75.000 km.

Gaius Plinius Saeciliius Sucundus de Jongere (įComo 61/62 +114) wordt gouverneur van de provincies Bythinia en Asia Minor.

Rond deze tijd wordt Gaius geboren (įĪ110 +180), Romeins rechtsgeleerde. Hij schrijft Institutiones, dat als leerboek van het Romeinse recht geldt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    111

Griekenland

Geboorte van AntinoŲs (įĪ111 +130). Ten gevolge van zijn schoonheid wordt hij in 119 de geliefde van keizer Publius Aelius Trajanus Hadrianus (įRome of Italica 24 januari 76 +Baiae 10 juli 138) van Rome.

Romeinse Rijk

Gaius Plinius Saeciliius Sucundus de Jongere (įComo 61/62 +114) maakt melding aan keizer Marcus Ulpius Traianus (į18 september 53 +8 augustus 117) van de manier waarom hij christenen ondervraagt en bestraft.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    112

Romeinse Rijk - Griekenland

Publius Aelius Trajanus Hadrianus (įRome of Italica 24 januari 76 +Baiae 10 juli 138) vertrekt uit Rome om archont van Athene te worden. De archonten - verenigd in een college - vormen het eigenlijke bestuur van het land.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    113

ArmeniŽ

Keizer Marcus Ulpius Trajanus (į18 september 53 +8 augustus 117) gaat op veldtocht naar ParthIŽ. Onderweg lijft hij ArmeniŽ in bij het Romeinse Rijk.

Romeinse Rijk - Zuil van Trajanus

Op het Forum in Rome wordt de marmeren Zuil van Trajanus opgericht. Het is een herdenking van de overwinning van de keizer op de DaciŽrs (in 106), en er zijn afbeeldingen van de veldtochten van 101 tot 106 te zien. De band in reliŽf die zich rond de zuil windt, is 1 m hoog, en in totaal 244 m lang. De zuil zelf is 38 m hoog.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    114

ArmeniŽ

Er wordt een provincie toegevoegd aan het Romeinse Rijk: Armenia.

ParthiŽ - Perzische Rijk

De Romeinen en de Parthen beginnen een oorlog.

Romeinse Rijk - Trajanus Optimus

De senaat verleent aan keizer Marcus Ulpius Traianus (į18 september 53 +8 augustus 117) de titel van Optimus (de beste).

Gaius Plinius Caecilius Secundus de Jongere (įComo 61/62 +114) overlijdt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    115

Christendom

Paus Sixtus I (įRome +Rome Ī125) als opvolger van paus Alexander I (įRome +Rome 115 of 116).

LybiŽ - Cyrenaica

Kitosoorlog: de joden komen in opstand tegen het Romeinse bestuur in Cyrenaica (nu LibiŽ). Grieken en Romeinen worden vermoord (tot 117).

Romeinse Rijk - MesopotamiŽ - AssyriŽ

De Romeinse legers trekken ten strijde in Klein AziŽ (tot 117). Ze veroveren SeleuciŽ en MesopotamiŽ en vorderen tot aan de Perzische Golf. Dit is het ontstaan van de Romeinse provincies Assyria en Mesopotamia.

Dit wordt de grootste uitbreiding van het Romeinse Rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    116

Judea

De joodse bevolking komt in opstand tegen de Romeinse bezetter in Judea.

ParthiŽ

Keizer keizer Marcus Ulpius Traianus (į18 september 53 +8 augustus 117) begint een veldtocht tegen de Parthen. Hij verovert de hoofdstad Ctesifon (of Madain), Seleucia aan de Tigris en Susa.

Hij zet koning Osroes I van de troon, en bepaalt dat die zijn zoon Parthamaspates vanaf nu het koningsambt zal vervullen (tot 117).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    117

Parthen

Keizer Hadrianus trekt de troepen terug uit AssyriŽ en MesopotamiŽ, de gebieden die zijn voorganger veroverd had. De beslissing is echter nodig vanwege de zware financiŽle lasten.

Hij sluit vrede met de Parthen. Daarop wordt Parthamaspates verdreven en kom koning Osroes I opnieuw op de troon.

Romeinse Rijk - Trajanus - Hardrianus

8 aug: Keizer keizer Marcus Ulpius Traianus (į18 september 53 +8 augustus 117) overlijdt. Op dat ogenblik is het Romeinse Rijk het grootst in oppervlakte.

Keizer Publius Aelius Traianus Hadrianus (įSevilla 24 januari 76 +Baiae 10 juli 138) regeert (tot 138). Hij is al stadhouder sinds 116. Hij beschermt de cultuur (o.a. in Athene), hij reist twee maal door alle Romeinse provincies, hij versterkt de grens met Engeland (Hadrian's Wall, Pictenwal). In Rome heeft hij een mausoleum, nu de Engelenburcht.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    118

Judea - Palestina

Romeinse legers veroveren de stad Lydda (nu: Lod). Hiermee wordt de opstand van de Joden in Palestina onderdrukt.

MoesiŽ

De legers van Hadrianus onderdrukken een opstand van de Sarmaten.

Romeinse Rijk

Keizer Publius Aelius Traianus Hadrianus (įSevilla 24 januari 76 +Baiae 10 juli 138) geeft opdracht om in Rome het Pantheon te bouwen. De bouwwerken duren tot 125. Ook het Forum Romanum wordt verder uitgebouwd.

Legeraanvoerder Gaius Julius Quadratus Bassus overlijdt in DaciŽ.

Lucius Quietus, een Romeins politicus, overlijdt in Rome.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    119

Romeinse Rijk

Keizering Matidia (įĪ68 +119) van Rome overlijdt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    120

Griekenland - Lucianus

Geboorte van Lucianus van Samosata (įSamosata / Eufraat 120 +Ī190), Grieks satiricus en essayist. Van hem bekend zijn o.a. Gesprekken van Goden, Gesprekken van Doden en Een waarachtige geschiedenis.

Nicomedia (nu: Izmit) wordt getroffen door een zware aardbeving.

IndiŽ

Het Kushan-rijk van koning Kanishka bereikt zijn grootste omvang (tot 130): het beslaat een gebied gaande van het Aralmeer tot aan de Ganges.

Shan koninkrijk

Afgevaardigden van het Shan koninkrijk (Birma) schenkt dansers en acrobaten uit het Oost Romeinse Rijk aan het hof van Han (in Luoyang).

Romeinse Rijk

Pulbius Cornelius Tacitus (įĪ55 +120) overlijdt.

Plutarchus van Chaironea (įĪ46 +120) overlijdt.

Laatste wijziging 06-06-2009 - Toevoegen van nieuwe gegevens
22-05-2007 - Nieuwe iconen
09-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl