-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 701  721  741  761  781

 

701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    701

Midden Amerika (huidige Mexico)

De eens grote stad Teotihuacan in Midden Amerika / Mexico, wordt geplunderd en verlaten.

In Bolivië is de stad Tiahuanaco bij het Titicacameer is uitgegroeid tot één van de welvarendste hoofdsteden: er staan paleizen, piramides, en de stad is omgeven door landbouwgronden die door een irrigatiesysteem bevloeid worden.

Europa: drieslagstelsel

In Europa doet in de landbouw het drieslagstelsel zijn intrede. Hierbij wordt één op de drie percelen (om beurten) een jaar braakliggend gelaten.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    702

Japanse Keizerrijk

In Japan wordt het systeem van de "ambtenarenstaat" in wetteksten vastgelegd.

Brittannië - Beda

Beda (°672/673 +26 mei 735 Jarrow), Brits monnik, bijbelgeleerde en geschiedschrijver, wordt priester gewijd. Zijn bijnaam is Venerabilis (de eerbiedwaardige). In "Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum" beschrijft hij de kerkgeschiedenis van de Angelsaksen, van Julius Caesar tot 731.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    703  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    704  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Maastricht - Lambertus- Hubertus

Lambertus, bisschop van Tongeren-Maastricht (°±636 Maastricht), wordt vermoord in zijn villa in Luik. Hij predikte o.a. in Taxandrië en in Brabant.

Hubertus, de laatste bisschop van Maastricht van rond deze tijd, verplaatst de bisschopszetel naar Luik rond 720 / 722. Hij overlijdt waarschijnlijk in Tervuren in 727.

705

Arabische Rijk - Walid I

Kalief Walid I komt aan de macht (tot 715). Onder hem wordt het Arabische gebied flink uitgebreid.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    706  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    707  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    708

Japanse Keizerrijk

In Japan wordt het eerste officiële muntstelsel ingevoerd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Alemannen

De Franken gaan verder in hun strijd om de machtsuitbreiding, maar slagen er niet in om Alemannië bij het Frankenrijk te voegen (tot 712).

709  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    710

Japanse Keizerrijk - Shintoïsme - Boeddhisme

Als vaste keizerlijk hoofdstad wordt Nara gekozen. Eerste bloeiperiode van boeddhistische kloosters in de Nara-periode (tot 782). Het Shintoïsme en het Boeddhisme versmelten in mekaar. In Japan ontstaan zowel de "kuge" (ambtenarenadel) als de "buke" (adel van krijgers).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    711

Arabische Rijk - Visigoten

Tariq ibn-Zayyed steekt de straat van Gibraltar over (Jebel-al-Tariq = Berg van Tariq). De Arabieren vallen het Spaanse gebied binnen, en veroveren het Spaanse deel van het Visigotische Rijk. Het Visigotenleger wordt aangevoerd door Roderik. Maar het leger van de Goten wordt verslagen, en Tariq rukt verder op naar Toledo. Bijna het volledige Iberische schiereiland wordt nu aan het Omajaden-kalifaat toegevoegd.

Arabische Rijk - Indië

Als gevolg van de heilige oorlog, vallen de Arabieren vanaf nu regelmatig binnen in Indië (tot 745). Ze komen tot aan de Indus, maar daar worden hun aanvallen gestopt. Ze veroveren Sind, gelegen in de vallei van de Indus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    712

Chinese Rijk - Tu-Fu

Tu-Fu (°712 +770), Chinees schrijver van lyriek.

Longobarden - Liutprand

Koning Liutprand van de Longobarden (tot 744). Hij streeft naar de eenmaking van Italië door de hertogen van Spoleto en Benevento te onderwerpen, en door Ravenna en Rome aan te vallen. In het zuiden maken de Italiaanse vorsten Spoleto en Benevento zich geleidelijk los van de Longobarden.

Japanse Keizerrijk

In Japan worden de oudst-teruggevonden bronnen over kennis van de mythologie van het Shinto te boek gesteld.

Iberisch schiereiland - Arabieren

Catalonië wordt door de Moren bezet.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    713  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Friezen - Pepijn II - Karel Martel

Pepijn II van Herstal overlijdt. Zijn wettelijke zoons zijn overleden, en zijn vrouw Plectrudis slaagt er niet in om het gezag van haar minderjarige kleinzoon te handhaven.

Radboud, leider van de Friezen, slaagt erin om de Franken uit Friesland te verdrijven. Bisschop Willibrord van Utrecht moet op de vlucht.

Karel Martel (°±689 +741 Quierzy-sur-Oise) wordt later hofmeier van het door hem verenigde Frankische Rijk (tot 741), na zijn strijd met Aquitanië en Neustrië. Hij is bastaardzoon van Pepijn II.

714  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    715

Oud Syrië - Damascus - Moskee

Voltooiing van de moskee van Damascus.

Paus Gregorius II

Paus Gregorius II (tot 731).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Friezen

De legers van Karel Martel (de Strijdhamer) (°±689 +741 Quierzy-sur-Oise) worden door de Neustriërs en koning Radbod van Friesland verslagen.

716

Arabische Rijk - Byzantium

De Arabieren belegeren de stad Constantinopel, maar tevergeefs.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Friezen

De legers van Karel Martel (de Strijdhamer) (°±689 +741 Quierzy-sur-Oise) verslagen op hun beurt de Neustriërs en koning Radbod van Friesland. Hij is een bastaardzoon van Pepijn II, en wordt hofmeier of eerste dienaar van het Austrasische Hof, doordat hij de aristocratie aan zijn kant krijgt. Ook doordat hij Plectrudis, de weduwe van Pepijn II, gedwongen heeft om zijn nieuwe status te erkennen.

717

Byzantium - Leo III

Leo III wordt keizer van Byzantium (tot 741). Hij begint een "beeldenstorm" en besluit tot verwijdering van alle beelden uit de kerken. Hiermee begint de Syrische Dynastie, die duurt tot 802.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Saksen - Karel Martel - Chlotarius

Karel Martel (°±689 +741 Quierzy-sur-Oise) verslaat de Saksen tot aan de Wezer.

Chlotarius IV (+719), zoon van Theodorik III, wordt koning van Neustrië uitgeroepen door Karel Martel (hofmeier van Austrasië).

718

Deense land - Saksen

De Denen versterken de grenzen in het zuiden van hun gebied, om op die manier de aanvallen van de Saksen beter te kunnen weerstaan.

Visigoten - Spanje

West-Gotische adel sticht Asturië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Friezen

Koning Radbod, leider van de Friezen, overlijdt. Karel Martel (°±689 +741 Quierzy-sur-Oise) slaagt erin om het gebied opnieuw bij het Frankische Rijk in te palmen. Karel Martel wordt hofmeier van het Hof van Neustrië - het noordwestelijk deel van België-Nederland - en van het hele Frankische Rijk.

719  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Friesland - Bonifatius

Bonifatius gaat op bekeringstocht in Friesland, als medewerker van bisschop Willibrordus. Hij heeft succes met zijn opdracht, maar weigert de benoeming om opvolger te worden van Willibrordus.

720

Longobarden - Diaconus

Paulus Diaconus (°±720 +795), geschiedschrijver van de Longobarden. Hij zal later met Alcuin werken, in de hofschool van het Frankenland.

Laatste wijziging 25-05-2007 - Nieuwe iconen
13-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl