-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 301  321  341  361  381

 

301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    301

ArmeniŰ - Christendom

AremeniŰ wordt het eerste christelijke land, als koning Tiridates IV (░▒280 +▒330) het christendom uitroept tot staatsgodsdienst.

PerziŰ - Sassaniden

Koning Hormazd II volgt zijn vader Narses op in het Sassanidische Rijk.

Romeinse Rijk

Omdat de goederen almaar duurder worden, legt het bestuur maximumprijzen vast voor goederen en lonen in het Edictum de pretiis rerum venalium. De opstanden als gevolg worden onderdrukt.

San Marino

3 sep: Op vlucht voor de vervolging van de christenen sticht Marinus van Rimini (+360) de nederzetting San Marino.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    302

PerziŰ - Sassaniden

Koning Narses van het Sassanidische Rijk overlijdt.

Romeinse Rijk

Rome breidt zijn macht verder en verder naar het oosten uit.

Keizer Diocletianus (░▒22 december 242 +Rome 3 december 316) vaardigt wetten uit die tegen de christenen gericht zijn, waarmee de tolerantie van de gelovigen ophoudt te bestaan.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    303

Romeinse Rijk

Keizer Diocletianus (░▒22 december 242 +Rome 3 december 316) beveelt de bloedige 10de vervolging van de christenen (tot 306 in het westen en tot 311 in het oosten). Het christendom wordt bij deze uitvaardiging officiŰel verboden in het Romeinse Rijk: kerken dienen afgebroken te worden, kerkelijke geschriften worden verbrand en rooms gelovigen hebben geen wettelijke status meer.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    304

Chinese Rijk

In het Chinese Rijk komt een opstand van de Wu Hu.

Liu Yuan, een Xiongnu, richt het Zhao rijk op.

Dit betekent het begin van het tijdperk van de 16 koninkrijken.

Christendom

Paus Marcellinus (+304) overlijdt. Hij zal in 307 worden opgevolgd door paus Marcellus I.

Romeinse Rijk

Keizer Diocletianus (░▒22 december 242 +Rome 3 december 316) wordt slachtoffer van een dodelijke ziekte.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    305

Romeinse Rijk - Constantinus

1 mei: keizer Diocletianus (░▒22 december 242 +Rome 3 december 316) en Maximianus (░▒250 +▒juli 310) doen onder druk afstand van het regentschap. De eerste trekt zich terug in zijn paleis in Spalatum (nu: Split).

In het oosten blijft keizer Galerius (░▒250 +mei 311) aan de macht.

In het westelijk rijk regeert keizer Chlorus Constantius (░IlliriŰ 31 maart 250? +25 juli 306) de Grote.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    306

Britannia - Romeinse Rijk

25 jul: ex-keizer Constantius I Chlorus (░IllyriŰ 31 maart 250? +York 25 juli 306) overlijdt in York.

Romeinse Rijk - Constantinus

Flavius Valerius Aurelius Constantinus (░Naissus 227 februari 280 +Ancyrona 22 mei 337) wordt door zijn soldaten uitgeroepen tot keizer Constantinus I de Grote.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    307

Chinese Rijk

Keizer Jin Hui Di van China overlijdt. Hij wordt opgevolgd door keizer Jin Huai Di.

Romeinse Rijk - Constantinus

Flavius Valerius Aurelius Constantinus (░Naissus 227 februari 280 +Ancyrona 22 mei 337) huwt met Fausta Flavia Maxima (░289 +326), de dochter van de vroegere keizer Maximianus. Ze krijgen samen 3 zonen: Constantius, Constantinus en Constans.

Keizer Galerius (░▒250 +mei 311) valt ItaliŰ binnen, echter zonder succes. Hij geeft Valerius Licinianus Licinius (░▒265 +lente 325) de titel augustus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    308

Afrika - Romeinse Rijk

Lucius Domitius Alexander wordt usurpator (illegitiem bezitter) van Afrika in de plaats van Constantijn de Grote.

Christendom

Paus Marcellus I (+309).

Romeinse Rijk - Licinius

16 sep: Flavius Valerius Severus wordt in Rome vermoord door zijn rivaal Maxentius.

11 nov: keizer Licinius (░▒265 +lente 325) wordt mede-keizer in Rome (tot 19 september 324). Hij is een zwager van Constantijn de Grote (Naissus 27 februari 280 +Ancyrona 22 mei 337), die hem tenslotte in 323 ten val zal brengen, en ÚÚn jaar later ter dood brengt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germania - Romeinse Rijk

In Colonia Claudia Agrippinensium (nu: Keulen) is een stenen brug over de Rijn afgewerkt.

309

Christendom

Paus Marcellus I sterft. Hij wordt opgevolgd door paus Eusebius (+SiciliŰ 17 augustus 310).

Hispania

De Romeinse provincie Hispania komt in opstand tegen keizer Maxentius. Ze erkennen keizer Constantinus I de Grote (Naissus 27 februari 280 +Ancyrona 22 mei 337) in zijn plaats.

Perzische Rijk

Koning Hormazd II van het Perzische Rijk overlijdt.

Romeinse Rijk

Keizer Maxentius (▒278 +28 oktober 312) wijdt de Colossus van Nero om zijn vergoddelijkte zoon Valerius Romanus te vereren.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germania - Romeinse Rijk

In Augusta Treverorum (nu: Trier) wordt aan het paleis van keizer Constantinus I de Grote een troonzaal (basilica) bijgebouwd.

310

Christendom

17 aug: paus Eusebius overlijdt op SiciliŰ.

Paus Miltiades (░noord Afrika +Rome 10 januari 314).

Romeinse Rijk - Iberisch schiereiland - Constantinus - Maxentius

Keizer Constantinus I de Grote (░▒280 Nisj +337 Nicomedia) pikt Spanje in van zijn schoonbroer Maxentius.

In het oost-Romeinse rijk wordt Gaius Valerius Galerius Maximinus (░DaciŰ 20 november 270 +Tarsus juli/augustus 313) gekroond tot Maximinus II Daia mede-keizer.

Goten - Wulfila

Wulfila (░▒310 +380) wordt later een gotische zendeling. Hij bekeert de Germanen tot Ariaanse Christenen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    311

Chinese Rijk

De hoofdstad Luo-yang van de Tj'in dynastie wordt door de Xiong-nu verwoest.

Christendom

Paus Melchiades of Militades (░Noord Afrika +Rome 10 januari 314). Zijn bemiddelingen zorgen ervoor dat Constantijn de Grote vrijheid geeft aan de Kerk. Ook de Romeinen Galerius en Licinus leggen zich neer bij dit tolerantiebesluit.

Egypte - AlexandriŰ

Arius (░256 +▒336) wordt presbyter van Alexander. Hij wordt gewijd door Achilles.

Romeinse Rijk

apr: keizer Galerius Maximinus (░DaciŰ 20 november 270 +Tarsus juli/augustus 313) erkent in het Edict van Nicomedia gedeeltelijk het Christendom. Belangrijkste gevolg is dat de christenvervolging in het Romeinse Rijk wordt gestaakt. Kort daarop overlijdt keizer Galerius.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Romeinse Rijk

Onder keizer Constantijn de Grote wordt er in onze streken herhaaldelijk tegen de Franken gevochten (tot 337).

312

Chinese Rijk

Huan Wen wordt geboren. Hij wordt later generaal in de Jin-dynastie.

Egypte - AlexandriŰ

Alexander wordt bisschop van AlexandriŰ.

Romeinse Rijk - Marcus Aurelius Maxentius - Constantinus I de Grote

okt: keizer Constantinus I de Grote (░▒280 Nisj +337 Nicomedia) gaat in strijd met de legers van Maxentius (░▒278 +28 oktober 312). Zowel in Turijn als bij Verona wint Constantinus de veldslagen. Marcus Aurelius Maxentiuswordt door zijn schoonbroer Constantinus verslagen bij de Milviusbrug in Rome, en verdrinkt in de Tiber.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    313

Romeinse Rijk - Constantinus I de Grote

feb - Edict van Milaan: keizer Constantinus I de Grote bekeert zich tot het Christelijk geloof. Hij doet dit samen met keizer Licinius van het Oostromeinse Rijk. Het edict zorgt voor een officiŰle erkenning van het Christendom. Gevolgen zijn een volledige godsdienstvrijheid en gelijkgerechtigheid van de Christenen. De kerkelijke eigendommen worden teruggegeven, en de staatscultus wordt afgeschaft.

30 apr - slag bij Adrianopel: keizer Gaius Valerius Galerius Maximinus (░DaciŰ 20 november 270 +Tarsus juli/augustus 313) wordt verslagen door de legers van keizer Licinius (░DaciŰ ▒265 +lente 325 geŰxecuteerd).

jul/aug: keizer Maximinus II Daia (░DaciŰ 20 november270 +Tarsus juli/augustus 313) overlijdt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    314

ArmeniŰ

Koning Trdat III verkondigt dat het Armeense Rijk nu tot het christendom behoort.

Christendom

10 jan: paus Miltiades of Mechiades (░Noord Afrika +Rome 10 januari 314) overlijdt. Hij wordt opgevolgd door paus Silvester I (░Sant'Angelo a Scala - Avellino +Rome 31 december 335).

Romeinse Rijk - Constantinus I de Grote - Licinius

8 okt: beide Romeinse keizers Constantinus I de Grote (░▒280 Nisj +337 Nicomedia) en Licinius (░DaciŰ ▒265 +lente 325 geŰxecuteerd) ondertekenen een wapenstilstand tussen het West- en het Oost-Romeinse Rijk. 

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Hilarius van Poitiers

Geboorte van Hilarius van Poitiers (░Poitiers 315 +januari 368).

315

Paus Hilarius - Frankrijk

Hilarius (░▒315 +367), kerkvader, later bisschop van Poitiers.

Romeinse Rijk - Perzische Rijk

Keizer Constantinus I de Grote (░▒280 Nisj +337 Nicomedia) en Licinius (░DaciŰ ▒265 +lente 325 geŰxecuteerd) schrijft koning Shapur II van PerziŰ om ook daar het christendom te respecteren.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Martinus van Tours

Geboorte van Maarten of Martinus van Tours (░Szombathely Hongarije 316 +Candes 8 november 397). Hij wordt later verheven tot Sint Maarten.

316

Chinese Rijk

De stad Tsj'ang-an wordt door de Xiong-nu geplunderd.

Romeinse Rijk

3 dec: ex-keizer Diocletianus (░IllyriŰ ▒22 december 242 +Split 3 december 316) overlijdt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    317

Chinese Rijk

Noord en Zuid China worden van mekaar gescheiden (tot 589). In het noorden van China vallen vreemde volksstammen binnen, zoals de Hunnen en de Turken. Ze stichten er 16 rijken met een Chinees bestuur en een Chinese beschaving.

Jiankang wordt de nieuwe hoofdstad van de oostelijke Jin dynastie.

Ko Hoeng, Chinees alchemist en tao´st, schrijft zijn werk Pao-foe tsoe nei pi'en. Hij is de grondlegger van het tao´sme.

Romeinse Rijk - Flavius Julius Constantius

feb: geboorte van Flavius Claudius Constantius (░Arles februari 317 +Aquileia 340). Hij is de oudste wettige zoon van Constantinus I de Grote en Fausta. Hij wordt keizer Constantius II van Egypte en Romeins AziŰ in 338. Zijn halfbroers Constans en Constantius II heersen dan over de andere gebieden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    318

Chinese Rijk

Keizer Jin Mindi van China wordt vermoord.

Ariaanse twisten

Begin van de Ariaanse twisten (tot 381). De presbyter van AlexandriŰ - Arius - draagt het woord uit dat Christus "geschapen" is, en derhalve niet eeuwig of gelijk van zijn vader. Later wordt deze bewering bijgesteld dat Christus op zijn vader "gelijkt".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    319

Arianisme

Rond deze tijd ontstaat binnen het christendom het Arianisme, genoemd naar de stichter Arius (░256 +336), priester van AlexandriŰ. Het arianisme accepteert het dogma van de drie-eenheid niet.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    320

Egypte - Kloosterorde - Pachomius

Pachomius (░▒290 +346), Egyptisch monnik, sticht het eerste monnikenklooster in Tabenisi aan de Nijl.

IndiŰ - Gupta Rijk

In IndiŰ ontstaat het Gupta Rijk (tot 535), met koning Chandra Gupta. De hoofdstad is Pataliputra, en onder heerschappij van de eerste drie vorsten bereikt het rijk een machtspositie. Het rijk breidt zowel naar het noorden als naar het zuiden uit. Cultuur wordt ijverig beoefend in architectuur, kunst en wetenschap. Kalidasa is de grootste dichter, en schrijft epen en drama's.

Maya rijk

2 aug: koning Yat-Balam sticht in de stadstaat Yaxchilßn een dynastie.

Laatste wijziging 19-06-2009 - Toevoegen van nieuwe gegevens
24-05-2007 - Nieuwe iconen
10-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl