-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 201  221  241  261  281

 

201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Franken - Saksen

De oude Germaanse volksstammen verdwijnen stilaan van het toneel. Nieuwe volkeren als de Franken, de Saksen,... doen hun intrede in het gebied.

201

Christendom - Edessa

In Edessa - nu het Koerdische deel van Turkijke - wordt de eerste melding van een kerk gemaakt.

Romeinse Rijk - Galenus

In Rome overlijdt Claudius Galenus (░Pergamum 22 september 131 +Rome 201/216). Het geboortejaar ligt tussen 201 en 216.
Hij is een Grieks Romeinse arts en zijn systeem geldt wordt in de medische wetenschap voor meer dan 1500 jaar gevolgd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    202

Romeinse Rijk

Publia Fulvia Plautilla (+▒211) - dochter van Gaius Fulvius Plautianus - huwt met Caracalla (Marcus Aurelius Antoninus) (░Lugdunum 188 +Carrhae 8 april 217 vermoord), de zoon van keizer Septimius Severus (░Leptis Magna 11 april 145 +Eboracum 4 februari 211). De vader van de bruid laat 100 Romeinen castreren om dienaar van zijn dochter te worden. Het koppel ziet mekaar echter amper.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    203

Carthago

7 mar: Vibia Perpetua en haar dienstmeid Felicitas sterven in Carthago de martelaarsdood vanwege hun sterke geloof, nadat ze lange tijd samen met andere christenen in de gevangenis van Carthago verbleef. Ze worden in de arena voor de dieren geworpen.

Romeinse Rijk

Na de veldslagen in MesopotamiŰ en rondreizen in SyriŰ en Africa keert keizer Septimius Severus terug in Rome.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    204

Egypte - Plotinus

Rond deze tijd wordt Plotinus geboren (░Assioet Egypte 204/205 +Minturnae - Campania 270). Hij geldt later als vooraanstaand filosoof.

Romeinse Rijk - Heliogabalus

Rond deze tijd wordt in Rome Marcus Aurelius Antoninus (░EMESA 204 +Rome 11 maart 222 vermoord) geboren. Hij wordt later keizer Heliogabalus van Rome.

De Boog van Semtimius Severus wordt ingehuldigd op het Forum Romanum. Het is een aandenken voor de keizer en zijn zonen, aan de overwinning op de Parthen. Het gebouw is 23 m hoog, 25 m breed en 12 m diep.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    205

Romeinse Rijk

22 jan: Caracalla - de zoon van keizer Septimius Severus (░Leptis Magna 11 april 145 +Eboracum 4 februari 211) - slaagt er in om zijn schoonvader Gaius Fulvius Plautianus als samenzweerder tegen de keizer aan te klagen.

Plautianus - prefect van de praetoriaanse wacht - wordt op het paleis ontboden en Septimius Severus en Caracalla kijken toe als Plautianus door de soldaten wordt vermoord.

Daarop laat Caracalla zijn vrouw Plautilla - dochter van Plautianus - naar het eiland Lipari verbannen. Ze wordt daar in december 211 vermoord.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    206

Chinese Rijk

Krijgsheer Yuan Shao (░154 +202) overlijdt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    207

Chinese Rijk

Hua T'o (░110 +207) overlijdt. Hij was een Chinees arts, en gebruikte hennepproducten om zijn patiŰnten te verdoven tijdens operaties.

ParthiŰ

Koning Vologases VI volgt de overleden koning Vologases V (+207) op (tot 228). Vologases V regeerde sedert 192.

Romeinse Rijk - Gallus

Geboorte van Gaius Vibius Trebonianus Gallus (░207 Perugia +253 Terni). Hij wordt keizer van Rome in 251.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    208

BrittanniŰ - Romeinse Rijk

De Romeinen organiseren een veldtocht in BrittanniŰ. Keizer Lucius Septimius Severus (░Leptis Magna 11 april 145 +Eboracum 4 februari 211) wordt vergezeld door zijn vrouw Julia Domna en zijn zoons Caracalla en Geta naar BrittanniŰ. Daar drijft hij de Schotse volkeren terug die hij rijk binnenvielen en herstelt Hadrian's Wall.

Chinese Rijk - Slag bij de Rode Muur

Zeeslag op de Blauwe Rivier in China, tussen Sun Quan (░182 +252) en Liu Bei (░161 +223), tegen hun vijand Cao Cao (░154 +220).

ParthiŰ - Arsaciden

Een vazal van de Parthen - Ardashir (░▒180 +241) - neemt de leiding van zijn huis over. Hij sticht de Arsaciden. Hij wordt hun eerste koning (van 226 tot 241).

Romeinse Rijk

Geboorte van Severus Alexander (░208 +235 vermoord). Hij wordt keizer van 222 tot 235.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    209 Romeinse Rijk

Keizer Lucius Septimius Severus (░Leptis Magna 11 april 145 +Eboracum 4 februari 211) verheft zijn zoon Publius Septimius Geta (░Milaan 7 maart 189 +Rome 26 december 211) tot Augustus (verhevene) met de bedoeling dat zijn zoon hem later zal opvolgen als keizer.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    210  
 

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    211

Romeinse Rijk - Septimus Severus - Caracalla

4 feb: keizer Lucius Septimius Severus (░Leptis Magna 11 april 145 +Eboracum 4 februari 211) overlijdt in Eboracum (nu: York), tijdens een veldtocht tegen de CaledoniŰrs.

Keizer Caracalla (░Lugdunum 186 +Carrhae 8 april 217) volgt samen met zijn broer Publius Septimius Geta (░Milaan 7 maar 19 +Rome 26 december 211) zijn vader op.

Hij bouwt de thermen van Caracalla.

dec: keizer Caracalla richt in Rome een bloedbad aan. Meer dan 20.000 mensen - over het algemeen vrienden van zijn broer Geta - worden bloedig afgeslacht. Onder de slachtoffers vermoedelijk zijn broer Geta (26 dec). Ook de ex-vrouw van Caracalla - Publia Fulvia Plautilla - wordt vermoord op het eiland Lipari waar ze in ballingschap leeft.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    212

Romeinse Rijk - Judea

De keizer vaardigt de Constitutio Antoniania uit: alle vrije bewoners van de Romeinse provincies krijgen de Romeinse burgerrechten. Dit geldt ook voor de Joden, die zich vnl. in Klein AziŰ, in de Balkan, in Noord Afrika en in Spanje vestigen. Voor hem snijdt het mes aan twee kanten, want meer vrije mensen betekenen ook meer belastingen!

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Romeinse Rijk - Germanen

De Romeinen leveren strijd tegen de Germanen langs de oevers van de Rijn.

Eerste vermelding van de Alemannen, een volksgroep die behoort tot de Sueven. Ze leven oorspronkelijk in een gebied tussen Rijn en Donau (het huidige Schwabenland).

213

Chinese Rijk

Generaal en eerste minister Cao Cao (░154 +220) van de Han dynastie krijgt toezicht op 10 steden. Zijn titel wordt Wei Gong. Begin van het koninkrijk Wei.

Romeinse Rijk - Parthen

De Romeinen leveren strijd tegen de Parthen aan de oevers van de Eufraat.

Koning Artabanus IV van MediŰ komt in opstand tegen zijn broer koning Vologases VI van ParthiŰ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    214

Edessa - Romeinse Rijk

Het koninkrijk Osroene (nu: Koerdisch Turkije) met als belangrijkste stad Edessa, houdt op te bestaan. Het wordt een Romeinse provincie.

Romeinse Rijk - Aurelianus

10 mei: geboorte van Marcus Aurelius Valerius Claudius (░10 mei 21 +januari 270). Hij wordt later keizer Claudius II van Rome (268 tot 270).

9 sep: geboorte van Lucius Domitius Aurelianus (░Balkan 9 september 214 of 215 +ThraciŰ september/oktober 275). Hij wordt later "soldatenkeizer" Aurtelianus van Rome in 270 (tot 275).

SyriŰ

Keizer Caracalla neemt koning Abgar VIII van SyriŰ gevangen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    215

Egypte & AlexandriŰ

De Romeinse legers van keizer Caracalla richten in AlexandriŰ een massaslachting aan. 10.000-en ongewapende burgers worden koudweg om het leven gebracht.

ParthiŰ

Keizer Caracalla van Rome besluit om ParthiŰ binnen te vallen. Koning Vologases VI weet dit op het allerlaatste ogenblik te voorkomen.

Romeinse Rijk

In Rome zijn de werken aan de Thermen van Caracalla eindelijk voltooid.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    216

Chinese Rijk - Slag bij Hefei

Veldheren Sun Quan van de Wu en Zhang Liao van de Wei belegeren mekaar.

Perzische Rijk - Mani

Omdat koning Artabanus IV weigert zijn dochter uit te huwen aan keizer Caracalla, valt deze laatste het Partische rijk binnen.

Gevoorte van Mani (░Babylon ▒216 +277), Perzisch leraar en grondlegger van het maniche´sme: een dualistische godsdienst die licht en geest als principe van het goede voorstelt, tegenover duisternis en lichaam als principe van het kwade. De mensen moeten zich van het kwade bevrijden door de geest te stimuleren en activeren, en het lichaam te onthouden van alle geneugten. Hij sterft waarschijnlijk in gevangenschap.

Romeinse Rijk

Keizer Caracalla open eindelijk de Thermen van Caracalla.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    217

Chinese Rijk - Slag bij de Ding Jun-berg

Veldheer Huang Zhong van Shu en veldheer Xiahou Yuan van Wei bestrijden mekaar. Xiahou Yuan sneuvelt in de strijd.

ParthiŰ - Slag bij Nisibis

De legers van koning Artabanus IV verslaan de Romeinse troepen van Marcus Opellius Macrinus. Uiteindelijk tekent de Romeinse aanvaller een vrede met de Parthen.

Romeinse Rijk - Heliogabalus

8 apr: keizer Caracalla (░Lugdunum 186 +Carrhae 8 april 217 vermoord) wordt uiteindelijk vermoord. Dit gebeurt in opdracht van de prefect van de pretoriaanse wacht en Marcus Opellius Macrinus (+AntiochiŰ 6 juni 218). Marcus Opellius Macrinus neemt voor korte tijd het bewind over (tot 218).

8 jun: gedurende slechts 23 dagen wordt Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus det bestuur over als keizer (16 mei 218 tot 8 juni 218). Hij wordt gedood.

Julia Domnia (░170 +217) pleegt zelfmoord door hongerstaking.

Het Colisseum wordt getroffen door de bliksem. De schade is zˇ groot dat er over een periode van 5 jaar geen spelen kunnen worden gehouden.

Dan neemt de neef van Caracalla, Heliogabalus van Emesa (░Emesa 204 +Rome 222) het bewind over. Hij is een priester van de Syrische zonnegod, en wordt uiteindelijk door het leger tot keizer uitgeroepen (in 218).

Paus Callistus I

20 dec: Paus Zephyrinus (░Rome +Rome 20 december 217) overlijdt. Hij was paus sinds 199).

Paus Calixtus I volgt hem op (tot +222) en breidt de catacomben langs de Appische weg uit. Hij beweert dat de bisschop van Rome een uitzonderingspositie inneem in het Christendom. Intussen zijn de eerdere kerkvaders Irenaeus en Tertullianus al opgekomen voor het bijzondere gezag van Rome als apostolische stad. Toch weerleggen ze het standpunt van paus Callistus. Tertullianus komt op voor Petrus als ereprimaat, maar vindt dat verder alle bisschoppen gelijkheid hebben.

Hippolytus van Rome (░AziŰ ▒170 +SardiniŰ ▒235) wordt tegenpaus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    218

Romeinse Rijk - Heliogabalus

Keizer Heliogabalus (░Emesa 204 +Rome 11 maart 222 vermoord), priester van de zonnegod in Emesa (SyriŰ) wordt uitgeroepen tot keizer van Rome. Hij is berucht om zijn losbandigheid, en staat erg onder invloed van Julia Maesa en Julia Mamaea, zijn grootmoeder.

Romeinse Rijk - Gallienus

Geboorte van Publius Licinius Egnatius Gallienus (░218 Milaan +268). Hij wordt keizer van Rome in 253, en is een zoon van keizer Valerianus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    219

Chinese Rijk

Veldheer Guan Yu (░160 +219) wordt geŰxecuteerd?

Militair strateeg Lu Meng overlijdt.

Romeinse Rijk

Keizer Heliogabalus (░Emesa 204 +Rome 222) voert in Rome de staatscultus in van Elegabal (de Onoverwinnelijke Zon).

10 mei: geboorte van Marcus Aurelius Valerius Claudius (░10 mei 219 +januari 270). Hij wordt later keizer Claudius II Gothicus (268 - 270).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    220

Chinese Rijk - Drie Rijken

Ts'ao Pei van de Wei Dynastie dwingt de laatste keizer van de Han Dynastie tot troonsafstand. Hiermee begint de periode van de "Drie Rijken" (tot 280) of de San-kwo, nl.

* WÚi (Noord-China), gesticht door veldheer Cao Pi (░Zihuan 187 +226)

* Woe (Zuid-China, Vietnam)

* Sjoe Han (de provincie Sich'an)

Krijgsheer en eerste minister van de Han dynastie Cao Cao (░154 +220) overlijdt. Ook zijn generaal Xiahou Dun overlijdt.

Laatste wijziging 08-06-2009 - Toevoegen van nieuwe gegevens
24-05-2007 - Nieuwe iconen
10-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl