-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 801  821  841  861  881

 

801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Puurs

Vermoedelijk rond deze tijd ontstaat het Coolhem, een domein in Puurs dat in handen is van de abdij van Cornelimunster. Een motte of verhoging is getuige van de verblijfplaats van een plaatsvervanger van de abt.

  801

Noord en Midden Amerika

Op het noordelijk halfrond van Amerika, wordt vnl. maïs verbouwd, wat daarmee de belangrijkste voedingsbron wordt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Saksen

De Franken en de Saksen verzoenen zich met elkaar via de "Lex Saxonum" of Saksische wet.

802

Brittannië - Egbert van Wessex

Koning Egbert van Wessex (tot 839). Hij groeide op aan het hof van Karel de Grote, en verovert de souvereniteit over de talrijke Angelsaksische rijken.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    803

Frankische Rijk - Barcelona

Barcelona wordt ingenomen, en sluit aan bij het grote Frankische rijk van Karel de Grote.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Karolingers - Münster - Liudger

Zendingsprediker Liudger wordt door Karel de Grote tot bisschop van Münster benoemd. Groningen en de Achterhoek behoren tot zijn werkdomein, en worden deel van de Duitse diocees. Liudger sticht later ook de abdij van Werden aan de Roer.

804

Frankische Rijk - Saksen

Karel de Grote onderwerpt voor een laatste keer de Saksen bij een laatste veldtocht door het gebied.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Karolingers - Limes Sorbicus

Karel de Grote legt de meest oostelijke grens van het Frankische Rijk vast: de "Limes Sorbicus".

In "Devisio Regnorum" schrijft Karel de Grote dat zijn zoon Pippijn (°773 +810) over Italië, Beieren en Oostelijk Alemanië. Nog voordat dat gerealiseerd wordt, zal Pippijn overlijden.

Pfalz kapel in Aken

De Pfalz-kapel van Aken wordt ingewijd.

805  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Sint Thomasvloed - Scheldebekken

Sint Thomasvloed: overstroming in het Scheldebekken.

Karolingers - Reims - Hinkmar

Hinkmar van Reims (°806 +882), Frankisch geschiedschrijver. Hij wordt aartsbisschop van Reims.

806

Brittannië - Noormannen

De Noormannen vallen binnen op het eiland Iona (Hebriden) en plunderen het klooster.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    807  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    808  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    809

Arabische Rijk - Al Amin

Haroen al-Rasjid sterft. Dit lokt onderlinge twisten uit tussen zijn zoons, en het Arabische Rijk dreigt hierdoor in verval te geraken.

Al-Amin wordt kalief in Bagdad.

Aboe Noewas

Aboe Noewas (°±755 +±814 Bagdad), Arabisch dichter, is bevriend met de nieuwe kalief. Hij is vooral bekend om zijn gedichten en wijnliederen met jachtscènes als onderwerp.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Friesland - Noormannen

De Deense koning Godfried landt met 200 schepen in Friesland en probeert de bevolking te onderwerpen. De Noormannen teisteren hiermee voor de eerste keer de kustgebieden van de lage landen.

Karel de Grote maakt zijn legers klaar om tegen de Denen op te trekken. Dan hoort hij dat koning Godfried door één van de krijgsoversten werd gedood tijdens de veldtocht in Friesland.

810

Arabische Rijk

Rond deze tijd schrijft Aboe Dja'far Mohammed ibn Musa al-Chwarizmi boeken over rekenkunde en wiskundige vergelijkingen. Hij is de ontwerper van de algebra (al-djabr).

Ierland - Eriugena

Johannes Scrotus Eriugena (°810 +877), filosoof. Hij wordt de grondlegger van de scholastiek.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Karolingers - Boulogne / Gent

Karel de Grote inspecteert begeleid door Einhart in Boulogne en in Gent de vloot die gebouwd werd om het kustgebied te verdedigen tegen de aanvallen van de Vikingen. De haven werd gesticht na de talrijke invallen van de Noormannen in de gebieden langs de Noordzee.

811

Byzantium

Michael I Rangabe (+na 840) wordt keizer van het Byzantijnse Rijk (tot 813). Hij is de schoonzoon en de hofdignitaris van Nicephorus I.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vrede van Aken

Karel de Grote wordt door de Oostromeinse keizer Michael I Rangabe als keizer erkend. Eerst moest hij Venetië, Istrië en Dalmatië aan Byzantium afstaan.

812  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    813

Arabische Rijk - Bagdad

Bagdad - geleid door de Abbasiden - wordt door een burgeroorlog geplunderd.

 FRANKENRIJK  -  Heilig Romeinse Rijk

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Heilig Duits-Roomse Rijk - Lodewijk de Vrome

28 jan: Karel I de Grote overlijdt, en wordt begraven in zijn residentiestad Aachen. Zijn plan om het Heilige Roomse Rijk onder zijn 3 zonen te verdelen gaat niet door, vermits er maar één zoon overblijft: Lodewijk.

Lodewijk I de Vrome volgt zijn vader Karel de Grote op en wordt keizer (tot 840). Hij laat zich leiden door geestelijke raadgevers. Hij heeft 3 zonen die het rijk van Karel de Grote zullen verdelen, bekrachtigd in het Verdrag van Verdun (843).

814

Heilig Romeinse Rijk - Joden

De Joden betalen aan Lodewijk de Vrome een "koningsmunt", waardoor ze speciale bescherming van particuliere personen genieten.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Heilig Duits-Roomse Rijk - Kornelimunster

Lodewijk de Vrome richt de abdij van de Inde op. Deze wordt later de abdij van Kornelimunster genoemd.

815  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Heilig Duits-Roomse Rijk

Lodewijk I de Vrome  wordt door paus Stephanus IV in Reims gekroond. De paus verleent de keizerlijk waardigheid, maar Lodewijk zet zelf de kroon op zijn hoofd, zoals een Byzantijns gebruik voorschrijft.

816

Paus Stephanus IV

Paus Stephanus IV (tot 817) volgt paus Leo III op.

Benedictus van Aniane voert een eerste kloosterhervorming door in de geest van Benedictus van Norcia.

Zwitserland - Sankt Gallen

Abt Gosbert legt de basis voor de bibliotheek en het scriptorium van Sankt Gallen. Hij bouwt de instelling uit tot 837.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Heilig Duits-Roomse Rijk - Ordinatio Imperii

De keizerlijke waardigheid zal overgaan op de oudste zoon Lotharius. Deze oudste zoon wordt tevens medekeizer. De andere zonen krijgen deelrijken:

- Pepijn krijgt Aquitanië toegewezen

- Lodewijk de Duitser krijgt Beieren toegewezen.

817

Paus Paschalis I

Paus Paschalis I (tot 824).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    818  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    819  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    820

Byzantium - Michael II Balbus

Michael II Balbus / de Stotteraar (+829 Amorium, Phrygië) wordt keizer van Byzantium. Met hem begint de dynastie van Amorium. Hij blijft tot 829 aan de macht.

Arabieren - Kreta

De Arabieren bezetten Kreta. Dit is het begin van de Armorische Dynastie, die duurt tot 867.

Abdulla al Mahrum berekent rond deze tijd de omvang van de aarde. Hij doet dit met slechts een afwijking van amper 4%.

Laatste wijziging 25-05-2007 - Nieuwe iconen
14-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl