-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 401  421  441  461  481

 

401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vandalen

De Vandalen verlaten Dacië en Pannonië en trekken naar het westen.

401

Brittannië - Angelen - Saksen - Wales - Cunedda - Romeinse Rijk

De Angelen en de Saksen trekken in het eerste deel van de 5de eeuw naar Engeland. De Saksen zijn oorspronkelijk afkomstig van de streek rond de Wezer (DE), en een deel van de volksstammen blijft in dit gebied wonen.

De Romeinen blazen stilaan de aftocht, en verlaten Brittannië.

Het vorstendom Gwynnedd in Noord Wales wordt onafhankelijk onder de dynastie van de Cunedda (tot 825).

Christendom

Paus Innocentius I (+12 maart 407) volgt paus Anastasius I (+19 december 401) op. In zijn ambtsperiode gebeuren de plunderingen van Rome onder koning Alarik.

Romeinse Rijk

Geboorte van Flavius Theodosius (°401 +28 juli 450). Hij wordt later keizer Theodosius II.

Visigoten - Italië

De Visigoten vallen het noorden van Italië aan.
Nu begint de 4de Gotische Oorlog, die tot 413 duurt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    402

Italië - Visigoten - Stilicho

6 apr - slag bij Pollentia: generaal Stilicho (°±359 +22 augustus 408) behaalt met zijn legers de overwinning op de Visigoten. De Visigoten worden aangevoerd door koning Alarik (°Peuce ±370 +Cosenza 410).

Westromeinse Rijk - Ravenna

Keizer Honorius (°384 +423) verplaatst de westromeinse hoofdstad wordt van Milaan naar Ravenna. Bedoeling hiervan is een vluggere verbinding te hebben met de hoofdstad van het Oostromeinse Rijk, nl. Constantinopel.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    403

Constantinopel

De bisschop van Constantinopel, Johannes Chrysostomus (°Antiochië ±345 +Comana 14 september 407) wordt door Theophilus van Alexandrië afgezet en verbannen. Onder druk van het volk mag hij terugkeren, maar een jaar later wordt hij opnieuw afgezet en verbannen.

Italië - Visigoten

Koning Alarik (°Peuce ±370 +Cosenza 410) en de Visigoten vallen opnieuw Italië binnnen in de buurt van Verona. Ze worden verslagen door de Romeinse legers, aangevoerd door generaal Stilicho (°±359 +22 augustus 408). Uiteindelijk trekken de Visigoten zich terug, omdat hen een grote afkoopsom wordt opgelegd.

De dreiging van de Visigoten heeft als gevolg dat de stadsmuren van Rome hersteld en versterkt worden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    404

Romeinse Rijk

In het Colosseum in Rome mengt een monnik zich in de arena in een gevecht tussen 2 gladiatoren. Het publiek is ontevreden, en de monnik wordt door hen gelyncht. Hierop sluit keizer Honorius (°384 +423) het Colosseum voor gladiatorengevechten.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    405

Japanse Rijk

Waarschijnlijk wordt rond deze periode aan het Japanse hof officiëel het Chinese schrift ingevoerd.

Romeinse Rijk - Vulgata

Rond dit jaar is de latijnse bijbelvertaling klaar. De Edition Vulgata (in volks latijn) werd gemaakt door Hiëronymus van Stridon (°Stridon Dalmatië ±347 +Betlehem 30 september 419/420) in opdracht van paus Damasus.

 MIDDELEEUWEN...

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Gallië - Germanen - Romeinse Rijk - Franken

31 dec - slag bij Mainz: grote invasie van Gallië door de Germanen (406-407), na het opgeven van de verdedigingslinie aan de Rijn. Als gevolg hiervan is het voorgoed gedaan met het Romeinse gezag in onze gewesten. Ook de Vandalen, Alanen en Sueven trekken de Rijn over, nadat ze door de Visigoten verdrongen zijn. Een aantal van de volksverhuizers vestigen zich in de buurt van Orléans. In de jaren die nu volgen trekken anderen verder naar het zuiden, zelfs tot op het Iberische schiereiland.

406

Efese

In Efese wordt de tempel van Artemis volledig met de grond gelijk gemaakt. De zuilen van de tempel worden naar Istanboel gebracht, en zullen dienen voor de bouw van de Aya Sofiamoskee. De tempel behoorde tot de 7 klassieke wereldwonderen.

Hiëronymus - Bijbel

Kerkvader en theoloog Hiëronymus, maakt in Betlehem zijn werk "Vulgata" af. Het is een bewerkte vertaling van de bijbel uit het Hebreeuws in het Latijn.

Romeinse Rijk - Ostrogoten

22 aug: in de buurt van Florence worden de ostrogotische troepen (zelf op de vlucht voor de Hunnen) van Radegast (°±350 +Fiesole 6 augustus 406) ingesloten door de Romeinen. Onder aanvoering van generaal Stilicho (°±359 +22 augustus 408) worden de Ostrogoten verslagen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Bourgondië

Koning Gebicca van Bourgondië overlijdt.

Franken - Vandalen

De Franken weren zich tegen de Vandalen en proberen hen tegen te houden. Koning Godigisel van de Vandalen verliert hierbij het leven.

Aanvoerder Respendial kan voorkomen dat de Vandalen volledig verliezen.

Gallië

De Gallische Bagaudae komen in opstand tegen de Romeinen. Ze heersen over het grootste deel van Armorica (gebied van Bretagne en langs de Loire).

407

Chinese Rijk

De Turkse Toba-strijders ondernemen een veldtocht tegen de nomaden van de Juan-Juan. Ze proberen op die manier het noorden van China beter te helpen beschermen.

Romeinse Rijk - Brittannië

De Romeinen trekken nu voorgoed hun garnizoenen terug uit Britannia. De Britten zullen dus zelf moeten instaan voor de verdediging van hun noordelijke grens met de Picten en de Scoten. Daartegenover staat dat ze hun eigen Keltische kunst en cultuur kunnen laten heropleven.

Het Romeinse leger in Brittannië roept Flavius Claudius Constantinus uit tot keizer Constantijn III (+augustus / september 411 onthoofd).

Visigoten - Romeinse Rijk - Alarik

24 aug: koning Alarik leidt zijn leger van Visigoten naar Rome, belegert er de stad, neemt ze in en plundert de stad helemaal.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    408

Byzantium

mei: Theodosius II (°401 +28 juli 450) wordt op 7-jarige leeftijd de enige keizer van Byzantium, na  het overlijden van zijn vader Arcadius (°377 +1 mei 408), en dat tot 28 juli 450.

Griekenland

Om de Peloponnesos te beschermen bouwt men een muur van 6 mijl lang - de Hexamilion - langs de landengte van Korinthe. Deze muur moet vookomen dat vreemde volkeren binnnendringen in het Rijk. Voor de oprichting van de muur moeten andere gebouwen en standbeelden worden afgebroken.

Romeinse Rijk

Keizer Honorius (°384 +423) beveelt om generaal Stilicho (°±359 +22 augustus 408) te doden.

Na diens dood ontstaat in Italië een golf van anti-barbaars geweld, waarop een deel van de soldaten overlopen naar koning Alarik (°Peuce ±370 +Cosenza 410) van de Visigoten. Koning Alarik eist geld van de Romeinen om met zijn legers terug te keren naar Pannonië (nu: Hongarije). Op die eis wordt echter niet ingegaan, en Alarik trekt met zijn legers op naar Rome en belegert de stad. In ruil voor een grote losprijs trekt hij zich terug in Etrurië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken

Rond deze tijd wordt Pharamond geboren, later leider van de Franken.

409

Indië - Guptarijk

Koning Chandra-Gupta II lijft de Shaka-gebieden in West Indië in. Door deze verovering kan hij de havens van Gujarat (NW Indië) beheren.

Perzische Rijk

Koning Yadzigerd I (+420) van Perzië vaardigt een edict uit, dat gebiedt om toleranter te zijn ten opzichte van de Christenen.

Romeinse Rijk

Keizer Honorius (°384 +423) en koning Alarik (°Peuce ±370 +Cosenza 410) onderhandelen, maar deze onderhandelingen mislukken. Daarop trekt Alarik met zijn legers opnieuw naar Rome.

Ravenna wordt de hoofdstad van het Westromeinse Rijk.

De senaat roept Priscus Attalus uit tot keizer (tot 411). Deze onderhandelt met Alarik, en mits teruggave van tempels en kerken aan de Arianen stoppen de onlusten.

Vandalen - Iberisch schiereiland

De Vandalen, de Sueven en de Alanen bereiken Spanje, en vestigen zich daar als gefedereerden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    410

Brittannië

Keizer Honorius (°384 +423) verwittigt de Britten per brief dat ze hun eigen provincie moeten besturen en zelf voor de veiligheid zorgen.

Hierdoor wordt Britannia eigenlijk onafhankelijk.

Byzantium - Synode van Isaak

De eerste algemene SYnode van de Kerk van het Oosten wordt gehouden. Hierbij wordt de bisschop van Ctesifon erkend als primaat van de Oostelijke kerk.

Romeinse Rijk - Alarik

Koning Alarik (°Peuce ±370 +Cosenza 410) is niet tevreden omdat hij van keizer Priscus Attalus zijn legers niet mag inzetten tegen die van Honorius (°384 +423) in Africa.

Alarik zorgt er voor dat Priscus Attalus weer keizer af gekoze wordt.

Bedoeling is dat Alarik en Honorius in Ravenna met mekaar overleggen. Gotisch generaal Sarus (in Romeinse dienst en tegenstander van Alarik) valt Alarik aan. De laatste verdenkt Honorius van samenzwering.

Daarop trekt Alarik voor de derde keer naar Rome. Hij trekt dit keer de stad binnen, waar plunderingen, vernielingen en gewelddaden worden aangericht. Nochtans ontzien de (christelijke) Goten de meeste kerken.

Alarik trekt verder naar Sicilië met de bedoeling om naar Africa over te steken.

Alarik sterft in Cosenza in Zuid-Italië.

Athaulf (+415) - zijn schoonbroer - wordt tot zijn opvolger gekozen, als koning van de Visigoten (tot 415).

Visigoten - Frankrijk

De Visigoten rukken verder op naar het Zuiden van het huidige Frankrijk, en stichten daar het Visigotische Rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    411

Carthago

18 mei - Conferentie van Carthago: de bisschoppen uit Africa komen samen. Bedoeling is om de strijd tussen orthodoxen en donatisten bij te leggen.

Griekenland

8 feb: geboorte van Proclus Diadochus (°Constantinopel 8 februari 411 +Athene 17 april 485). Hij wordt later filosoof en wiskundige.

Iberisch schiereiland

In Spanje sluit keizer Honorius verdragen met de Vandalen.

Romeinse Rijk

Generaal Flavius Contantius (+2 september 421) treedt op in naam van keizer Honorius (°384 +423), en maakt een einde aan de keizerstatus van Contantijn III (+augustus / september 411 onthoofd). De laatste wordt onthoofd.

Constans II (°? +411) werd gevangengenomen en wordt door Gerontius geëxecuteerd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    412

Romeinse Rijk - Barbaren

Rome wordt vernield door de Barbaren.

Visigoten

Onder leiding van koning Athaulf (+415) trekken de Visigoten de Alpen over, en vestigen zich in Aquitanië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Romeinse Rijk

Keizer Honorius (°384 +423) sluit een verbondenheids-verdrag met de Bourgonden die op dat ogenblik aan de midden-Rijn verblijven.

413

Oostromeinse Rijk / Byzantium - Theodosius II

De Oostromeinse keizer Theodosius II (°401 +28 juli 450) geeft opdracht om verdedigingsmuren - de Theodosische muren - te bouwen rond Constantinopel, om op die manier de stad beter te beschermen tegen de dreiging van de Hunnen. De werken zullen duren tot 439.

Visigoten

Koning Athaulf (+415) verovert met zijn leger Visigoten de de steden Narbonnen en Valentia (nu: Valence). Keizers Iovinus (+413) en Sebastianus (+413) worden geëxecuteerd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    414

Byzantium

Anthemius heeft als regent van Byzantium goed werk verricht (van 408 tot 414). Hij wordt aan kant gezet.

Pulcheria (°19 januari 399 +453), de zuster van keizer Theodosius II  (°401 +28 juli 450) verwerft de titel Augusta en regeert over Byzantium, als voogd over de 13-jarige Theodosius.

Visigoten

Koning Athaulf (+415) trouwt met de halfzuster van keizer Honorius (°384 +423), Aelia Galla Placidia (°388/390 +450). Zij werd in 410 gevangengenomen door koning Alarik, bij diens verovering van Rome. Zo werd ze dan meegevoerd door Zuid-Italië en later naar Frankrijk.

De Romeinse legers trekken onder leiding van generaal Flavius Constantius (+2 september 421) ten strijde tegen de Visigoten in de buurt van Narbonne. De Alanen lopen over naar de Romeinen en de Visigoten trekken zich terug naar het Spaanse schiereiland.

       

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    415

Visigoten - Athaulf - Wallia

Athaulf, koning der Visigoten wordt vermoord.

Wallia volgt zijn broer Athaulf op als koning van de Visigoten. Hij sticht later het Tolisiaanse rijk (Toulouse) (419).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    416

Indië - Guptarijk

Chandra-Gupta II overlijdt en wordt opgevolgd door Kumara-Gupta.

Visigoten - Athaulf - Wallia

Koning Wallia volgt Athaulf op (tot 418). Hij onderhandelt met keizer Honorius (°384 +423), over de terugkeer van zijn halfzuster Aelia Galla Placidia (°388/390 +450) naar Rome. In ruil ontvangt hij een omvangrijke lading graan. Samen met zijn troepen trekken ze zich verder terug naar Spanje.

De Visigoten verzetten zich tegen de invallen in Spanje. Dat heeft als gevolg dat op het Spaanse schiereiland de plundertochten stoppen van de Vandalen, de Sueven en de Alanen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken

Vermoedelijk geboortejaar van Merovech, later koning van de Salische Franken (447 tot 458) als opvolger van Chlodio. Hij is de naamgever van de Merovingers.

417

Judea - Byzantium

De Joden zonderen zich op religieus gebied meer en meer af, en vinden dat zij "exclusieve rechten" hebben op Jahweh. Dit wekt bij veel Romeinen negatieve gevoelens op, en is mogelijk een verklaring van de beginnende Jodenhaat.

Christendom

12 mar: paus Innocentius (+12 mar 417) I overlijdt.

Hij wordt opgevolgd door paus Zosimus (°Griekenland ? +26 december 418).

Romeinse Rijk

1 jan: Aelia Galla Placidia (°388/390 +450) trouwt met Constantius III (+2 september 421).

Keizer Constantius III (en in 423 keizer Theodosius en in 534 keizer Justinianus) vaardigt wetten uit waardoor de Joden gedegradeerd worden tot tweederangsburgers. Later zal ook de Christelijke kerk een gelijkaardige houding aannemen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    418

Christendom

Concilie van Carthago - Canon van de bijbel: duidelijke afspraken over welke werken onderdeel uitmaken van de bijbel en welke niet.

26 dec: paus Zosimus (°Griekenland ? +26 december 418) overlijdt.

Hij wordt opgevolgd door paus Bonifatius I (°Rome ? +Rome 4 september 422).

Romeinse Rijk

30 apr: keizer Honorius  (°384 +423) verbant de predikers Pelagius en Caelestius.

Germanus (°Auxerre ±378 +Ravenna 31 juli 448) wordt bisschop van Auxerre.

Visigoten - Romeinse Rijk

Op last van keizer Constantius III (+2 september 421) komen de Romeinen overeen met de Visigoten, dat deze laasten zich als bondgenoten mogen vestigen in Aquitanië (in het zuiden van Frankrijk). Koning Wallia wordt hierdoor een vazal van de Romeinse keizer.

Hierdoor wordt in Aquitanië officiëel het rijk van de Visigoten gesticht.

Korte tijd later sterft koning Wallia. Hij wordt opgevolgd door koning Theodorik I, die regeert tot 451.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    419

Romeinse Rijk

2 jul: geboorte van Flaviius Placidus Valentinianus (°Ravenna 2 juli 419 +Rome 16 maart 455). Hij wordt later keizer Valentinianus III.

Visigoten - Tolosiaanse Rijk

In deze periode ontstaat het Tolosiaanse Visigotenrijk (tot 507). Door hun strijd, verwerven de Visigoten 2/3 van het land van Aquitanië. Hen wordt wel gevraagd de koning en het leger van het Aquitaanse gebied te verdedigen. Theodorik I regeert als koning (tot 451).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    420

Aléria (Corsica)

De stad Aléria op het huidige Corsica wordt door de Vandalen in brand gestoken.

Chinese Rijk

Een generaal pleegt in Jiangkang (aan de Yangtzeh rivier) een staatsgreep tegen de Oostelijke Jin-dynastie. Hierdoor komt de Liu-Song dynastie aan de macht. Dit wordt de 2de van de 6 dynastieën, maar de politieke toestand in het zuiden wordt hierdoor heel onzeker.

Christendom

Hiëronymus van Stridon (°Stridon Dalmatië ±347 +Betlehem 30 september 420 of 419) overlijdt. Hij is één van de 4 kerkvaders van het westen.

Perzische Rijk

Koning Bahram V (tot 438), in navolging van koning Yazdagird I (+420 vermoord).

Laatste wijziging 04-07-2009 - Nieuwe gegevens toegevoegd
24-05-2007 - Nieuwe iconen
10-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl