-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991

 

1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Polderbestuur

P. Lamot wordt commissaris-voorzitter van het polderbestuur. Philippe De Wachter is secretaris.

Boom - Den Brandt

De graanwindmolen van den Brandt wordt verplaatst naar de Gevaertlaan, op een plaats die "De Rest" wordt genoemd. De molen wordt gekocht door de weduwe Frans Van Camp - Eeckeleers en haar zoon Peter Van Camp- Peeters. De grond waarop de molen wordt heropgebouwd werd door het eersgenoemde echtpaar aangekocht in 1874 van Willem Ceulemans.

Bornem

August Mampaey (°1860 Boom) wordt gemeentesecretaris van Bornem (tot 1925).

21 nov: Thomas (Constantinus) Schoen (°Steenbergen NL 24 jan 1861 +Bornem 25 dec 1934) wordt abt gewijd.

Gravin Ferdinand de Marnix sticht in Bornem een huishoud- en keukenklas. Deze is vooral gericht op meisjes van ongeveer 15 jaar.

Lippelo

16 feb: Camille van Eetvelt - Hermans verkoopt de grond waarop de windmolen aan de Oppuursesteenweg staat, hoewel de molen géén deel uitmaakt van de verkoop. De koper is Edmond de Beughem de Houthem, grondeigenaar in Lippelo.

Mariekerke

26 nov: Theodoor Simon wordt de laatste eigenaar van de witte stenen windmolen op het Droogveld.

Oppuurs - Pandgatmolen

Jan De Winter (°Oppuurs 1850) wordt burgemeester van Oppuurs (tot 1921). Tijdens WO I verblijft hij echter in Engeland.

De Pandgatmolen  wordt in steen heropgebouwd door molenaar Petrus Verbruggen - Van der Linden op de plaats van de houten molen. De molenmaker is Victor Vervloedt uit Putte bij Mechelen.

Puurs - Kimpelbergmolen

18 sep: de Kimpelbergmolen is voor 2/3 eigendom van Denis De Smedt - Janssens en voor 1/3 van Frans De Clercq - Janssens.

okt: Maurits Verbraken (°1882 Kruibeke +1969 Puurs) trekt in bij zijn ooms, en leidt de brouwerij Peeters tot de stopzetting van het bedrijf (in 1929).

Puurs legt als eerste gemeente - ondanks het ongenoegen van de oppositie - een elektriciteitsnet aan in eigen beheer. Er komt een "elektriekkot", waar de stroom wordt opgewekt met een steenkoolcentrale.

De burgemeester en de notaris (Verbelen) zorgen ervoor dat in Puurs de petroleumlantaarns vervangen worden door elektrische straatverlichting.

Ruisbroek

Karel Victor Marie Ghislain Lefebvre - Wouters de Jauche (°Blaasveld 1861 +Etterbeek 1936) wordt burgemeester in Ruisbroek (tot 1920).

Willebroek - Cokes - Brandweer

Oprichting in Willebroek van de "Association Métallurgique pour la Fabrication du Coke". De fabriek levert Cokes tot in 1978.

Bij de Willebroekse brandweer is Eugène De Cleene opperbevelhebber, Jules Van Hoeck is majoor-schrijver en J. Verrezen kapitein.

België - Leopold - Gronon - Haesaerts

Een wet regelt de problematiek van arbeidsongevallen.

3 nov: geboorte van prins Leopold (°Brussel 3 nov 1901 +St. Lambrechts-Woluwe 25 sep 1983). Hij wordt later koning van België.

Rose Gronon (pseud. Marthe Bellefroid) (°Antwerpen 16 apr 1901 +Antwerpen 16 sep 1979), Vlaams schrijfster. Ze schrijft vooral historische romans.

Paul Haesaerts (°Boom 15 feb 1901 +Brussel 31 jan 1974), Vlaams kunstcriticus en cineast. Hij schrijft over het Vlaams impressionisme, is architect en schilder. Hij maakt films over kunstenaars en kunstrichtingen.

Nederland - Wilhelmina - Kuyper

7 feb: ('s Gravenhage) koningin Wilhelmina (Helena Pauline Maria) der Nederlanden (°'s Gravenhage 31 aug 1880 +Het Loo 28 nov 1962) huwt met Wladimir Albrecht Ernst Hendrik der Nederlanden (°Schwerin 19 apr 1876 +'s Gravenhage 3 jul 1934). Hij is hertog van Mecklenburg-Schwerin.

17 mar: de Vrijzinnige Democratische Bond wordt opgericht door radicalen en liberale Takianen. Op hun programma voeren ze de onderwerpen staatspensioen en algemeen kiesrecht heel hoog.

28 apr: oprichting van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU).

1 aug: Abraham Kuyper (°Maassluis 29 oktober 1837 +Den Haag 8 november 1920), Nederlands staatsman en theoloog, wordt minister van Binnenlandse Zaken en Eerste Minister (tot 1905) in het coalitiekabinet Kuyper. Op hun programma staan hervormingen van onderwijs en het wetboek van de arbeid. Kuyper treedt sterker naar voor als eerste minister, daarbij het model volgend van de Engelse prime minister. In de buitenlandse politiek lijkt Kuyper aan te sturen op aansluiting bij de Driebond van Duitsland, Oostenrijk en Italië. Daarom reist hij naar Berlijn, Wenen en Rome, voor besprekingen over het Von Schliefenplan (het Duitse aanvalsplan tegen Frankrijk).

1901

Commonwealth of Australia

1 jan: wordt uitgeroepen in Sydney.

Cuba

Republiek Cuba, onder bescherming van de USA.

Duitsland - Heisenberg

Werner Heisenberg (°1901 +1976), Duits natuurkundige, die zich vooral toelegt op de quantum-mechanica.

Frankrijk - Loubet - Malraux

Onder president Emile Loubet (°1838 +1929) wordt de wet tegen de kloostergemeenschappen aangenomen.

André Malraux (°1901 +1976), Frans romanschrijver van o.a. "La condition humaine". Hij schrijft ook over kunst. Hij wordt minister van Culturele Zaken van 1959 tot 1969.

Groot Brittannië - Edward VII

Koning Edward VII van Engeland regeert (tot 1910). Met hem komt Saksen-Coburg-Gotha kort op de troon.

Rusland - Transsiberische spoorweg

Ingebruikstelling van de Trans-Siberische spoorweg.

Italië - Marconi

12 dec: Guglielmo Marconi (°Griffone 25 apr 1874 +Rome 20 jul 1937) brengt de eerste radioverbinding tot stand over de Atlantische Oceaan. De verbinding gaat van Cornwall GB naar Newfoundland CDN.

USA - President McKinley - President Roosevelt - Gallup - Van de Graaff

William McKinley (°Nile OH 29 jan 1843 +Buffalo NY 14 sep 1901) wordt vermoord op 6 september 1901 in Buffalo.

Theodore “Teddy” Roosevelt (°New York City 27 okt 1858 +Oyster Bay NY 6 jan 1919) wordt president van de Verenigde Staten (tot 1909).

George Gallup (°1901 +1984), Amerikaans statisticus. Hij legt de grondslag van het systeem om de openbare opinie te peilen via enquêtes.

Robert J. van de Graaff (°1901 +1969), Amerikaans natuurkundige. Hij vindt de naar hem genoemde versnellingsmachine uit, de Vandergraaffgenerator.

Zwitserland - Giacometti

Alberto Giacometti (°1901 + 1966), Zwitsers beeldhouwer. Hij staat bekend voor expressionistisch "uitgerekte" gestalten.

FIFA (voetbal)

Oprichting van de FIFA, de "Fédération Internationale de Football Association". Het is een federatie van voetbalverenigingen over de hele wereld.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar - Kleidaalmolen

De Kleidaalmolen van Aartselaar wordt stilgelegd.

Boom - Rusthuis

Bouw van het eerste rusthuis voor ouderen in Boom.

Lippelo - 's Gravenkasteel - Hof ten Damme

De windmolen aan de Oppuursesteenweg in Lippelo wordt afgebroken.

Maria Mathilde Geelhand laat het 's Gravenkasteel renoveren.

Hof ten Damme is verhuurd aan Jan Baptist Cuykens x Maria Marnef. Zij worden opgevolgd door Frans Vermeiren x Catharina De Vleminck. Frans is koetsier in het 's Gravenkasteel, en het gezin heeft 14 kinderen.

Sint Amands

Karel Van Assche (°Opdorp 1852) wordt burgemeester van Sint Amands (tot 1921).

Weert

Joannes Baptist De Roeck (°Weert 1836) wordt burgemeester van Weert (tot 1912).

Willebroek - Louis De Naeyer

16 feb: overlijden van Louis De Naeyer (°Lebbeke 3 dec 1827 +Willebroek 16 feb 1902), op dat moment burgemeester van de gemeente. Hij had op dat moment de titels van Commandeur in de Leopoldsorde, het burgerlijk erekruis van eerste klas, Commandeur van het Erelegioen, Ridder in de Orde van Franz Josef van Oostenrijk, Ridder in de orde van Isabella de Katholieke. De begrafenis vindt plaats op 20 februari, en werd bijgewoond door tal van internationale industriëlen en vooraanstaanden. Het baarkleed werd gedragen door baron de Grimberghe, de heren Gits, Solvay, Picard, Van Gueldre, Lamot, Lloyd en de eerste schepene van de gemeente. Andere vooraanstaanden spreken redes uit tijdens de kerkdienst, en als grafrede. Als eerbetoon beslist het gemeentebestuur:

- om de Willebroekse markt te hernoemen naar Louis De Naeyerplaats

- in de raadszaal van het gemeentehuis een borstbeeld van de overledene te plaatsen - het beeld zal worden vervaardigd door Albert Hambresin (geboren Willebroekenaar)

- af te zien van de oprichting van een monument ter ere van de overleden industriëel, omwille van de hoge kosten.

17 feb: Désiré Lamot wordt dienstdoende burgemeester van Willebroek tot 12 februari 1904.

Mevrouw De Naeyer - Alida Peeters - schenkt BEF 100.000 voor de oprichting van een gods- en gasthuis in de gemeente, meer bepaald voor de oprichting van een ouderlingen- en wezengesticht.

Léon Grosjean - wisselagent in Brussel - richt een comité op die het idee onderzoekt een monument der nagedachtenis van Louis De Naeyer op te richten. De opdracht om het monument te maken wordt aan Thomas Vinçotte toevertrouwd, een beeldhouwer uit Brussel.

In Willebroek genieten 600 jongens en 500 meisjes van gratis onderwijs.

België - Stakingen - Elias

14 apr: de socialisten roepen op tot algemene staking. Ze willen op die manier komen tot algemeen kiesrecht. De oproep mislukt echter en elke betoging wordt door de regering hardhandig de kop ingedrukt.

Hendrik J. Elias (°Machelen 12 jun 1902 +Ukkel 2 feb 1973), Vlaams historicus. Hij schrijft de "Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte 1780 - 1814" en "25 jaar Vlaamse Beweging 1914 - 1939".

Nederland - Knuvelder - Von Koenigswald

5 feb: eerste minister Abraham Kuyper vraagt aan de Engelse regering om te bemiddelen in de Boerenoorl in Zuid Afrika. Het verzoek wordt afgewezen.

Gerard Knuvelder (°Arnhem 1902 +Eindhoven 1982), Nederlands literair historicus. Hij schrijft het "Handboek tot de Geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde".

Gustav von Koenigswald (°1902 +1982), Nederlands antropoloog, geoloog en paleontoloog. Hij verblijft van 1931 tot 1948 in Oost-Indië, waar hij onderzoek levert naar vormen van de pithecanthropus.

1902

Duitsland - Jochum

Eugen Jochum (°1902 +1987), Duits dirigent. Hij is dirigent van het Concertgebouworkest in Amsterdam van 1941 - 1943 en van 1961 - 1964.

Frankrijk - Grémillon

Jean Grémillon (°1902 +1959), Frans regisseur van zowel impressionistische als realistische films.

Zuid-Afrika - Boerenoorlog - Vrede van de Vereeniging

31 mei: Horatio Herbert Kitchener (°Bally Longford 24 jun 1850 +Orkney eilanden 5 jun 1916), Engels veldheer beëindigt de 2de Boerenoorlog. Hij ook herovert Egyptisch Soedan. De Nederlandse regering biedt zowel Engeland als Zuid-Afrika aan om te helpen de vrede te herstellen. In Pretoria wordt de "Vrede van Vereeniging" gesloten, waardoor Zuid Afrika en de Vrijstaatse Republiek kolonies worden van Groot Brittannië, in afwachting van zelfbestuur.

USA - Olie in Alaska - McClintock

In Katalla (Alaska, USA) wordt olie gewonnen.

Barbara McClintock (°Hartford CT 16 jun 1902 +Cold Spring Harbor NY 2 sep 1992), Amerikaans biologe & geneeskundige, ontdekt later de mobiele structuren van de genetische massa.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

Franciscus Rumoldus Anthonis (°Mechelen) wordt pastoor van Blaasveld (tot 1924).

Hingene - d'Ursel

15 nov: Hertog Joseph d'Ursel overlijdt en wordt begraven in Hingene.

Joseph d'Ursel wordt opgevolgd door hertog Robert, die tot 1955 op het kasteel van Hingene woont. Tijdens WO I is hij vrijwilliger en haalt de graad van commandant. Tot 1936 is hij senator voor Mechelen. Hij is gehuwd met Sabine de Franquevillard.

Lippelo - Onderwijs

De Zusters van Don Bosco uit Groot Bijgaarden richten in Lippelo onderwijs in.

Puurs - Onderwijs

Petrus Joannes Robert Maes (°1879 Puurs) wordt gemeentesecretaris van Puurs (tot 1919).

Jan De Block (°Puurs +1904) wordt griffier van het kanton Puurs (tot 1904). Jan Verstraeten (°Mechelen) blijft vrederechter in het kanton (tot 1936).

De Broeders van O.L.Vouw van Lourdes (uit Oostakker) richten een onderwijs in voor jongens, in Puurs.

Mariekerke - Heimolen

28 okt: de kinderen van Jan Leemans - Van Doorslaer (Jozef, Maria, Barbara, Francisca en Delphina) verkopen de familiegoederen, waaronder de Heimolen, aan Barbara, Adolphina en Jacobus Leemans, die elk voor 1/3 eigenaar worden.

Willebroek

30 sep: brand in de woning van de weduwe De Bondt in de Dorpstraat.

Robert Peeters (°Willebroek 13 jul 1874 +Willebroek 11 nov 1941) wordt burgemeester van Willebroek (tot 1914). Hij woonde aan de Groene Laan, aan het pleintje waar de vrijheidsboom staat, en was gehuwd met Henriette Coullier.

België - prins Karel - Van Haegendoren - Leplae

10 okt: prins Karel Theodoor Hendrik Anton Meinrad van België (°Brussel 10 oktober 1903 +Oostende 1 juni 1983), graaf van Vlaanderen wordt geboren in Brussel. Hij is een zoon van koning Albert I.

Maurits Van Haegendoren (°Leuven 23 aug 1903 +Neerijse 3 maart 1994), Vlaams historicus en politicus. Hij richt de Lodewijk De Raet-stichting op.

Charles Leplae (°Leuven 1903 +Brussel 1961), Vlaams beeldhouwer, vooral bekend om de bustes die hji maakt van personaliteiten.

Nederland - Spoorwegstaking - Wurgwet - Van Heutz

29-31 jan: grote spoorwegstakingen, vooral in het Amsterdamse Blauwhoedenveem.

Het kabinet Abraham Kuyper (°Maassluis 29 oktober 1837 +Den Haag 8 november 1920)  ontwerpt een "wurgwet", waarmee stakingen voor arbeiders in geconcessioneerde bedrijven en voor ambtenaren strafbaar zullen worden gesteld.

9 apr: tegen dit voorstel wordt een algemene staking uitgeroepen, die echter mislukt. De mislukking is te wijten aan de verdeeldheid van de verschillende Nederlandse arbeidersbewegingen.

Joannes Benedictus van Heutz (°Coevorden 3 feb 1851 +Montreux 10 jul 1924), Nederlands krijgs- en staatsman, beëindigt als gouverneur de Atjeh-oorlog. Aansluitend wordt hij gouverneur-generaal van Oost Indië.

1903

Congo - Casementrapport

In Engeland verschijnt het Casementrapport, met een beschrijving van de gruwelen die in Congo worden aangericht. Aanzet van het rapport is puur commerciëel.

Cuba - Guantanamo

Oprichting militaire US-basis in Guantanamo.

Frankrijk - Tour de France - Desgrange - Fernandel

Op initiatief van Henri Desgrange (°Parijs 1865 +Beauvallon 1943), Frans wielrenner, wordt de eerste "Tour de France" gereden. Het parcours van ± 4.000 km wordt in 20 etappes afgelegd.

Fernandel (Fernand J.D. Contandin) (°1903 +1971), Frans filmacteur. Hij vertolkte hoofdzakelijk komische hoofdrollen, met als bekendste "Don Camillo".

Groot Brittannië - Hepworth

Barbara Hepworth (°1903 +1975), Engels beeldhouwster, die vooral abstracte stenen en houten beelden maakt.

Italië - Ciano

Geleazzo Ciano, staatsman (tot 1944). Hij huwt de dochter van Mussolini, en wordt in 1944 in Verona terechtgesteld.

Oostenrijk - Lorenz

Konrad Lorenz (°1903 +1989), Oostenrijks zoöloog. Hij bestudeert de onderlinge gedragsverhouding en de "taal" van de dieren, en vergelijkt deze met de menselijke gedragingen.

Panama

3 nov: na een opstand maakt Panama zich onafhankelijk van Colombia. De kanaalzone wordt afgestaan aan de Verenigde Staten.

Rusland - Mensjevisme - Koertsjatov

Het mensjevisme, een nieuwe richting binnen het Russische socialisme, ontstaat (tot 1917). Het is een vorm van gematigd communisme, en tegengesteld aan het bolsjevisme.

Igor Vasiljevitsj Koertsjatov (°1903 +1960), Russisch kernfysicus. Hij doet de eerste splitsing van uranium (in Rusland), is promotor van de kernbom (1949), de waterstofbom (1953) en ontwerpt de eerste kerncentrale van de USSR (1954).

USA - Sufragettes - Wright

Sufragettebeweging.

Orville Wright (°Dayton OH 19 aug 1871 +Dayton OH 30 jan 1948), vliegt op het strand van Kitty Hawk (NC) met "Flyer" op 12 sec 40 m ver. De vliegtuigmotor heeft een vermogen van 12 pk en wordt met benzine gevoed. Het vliegtuigje is bovendien bestuurbaar. Zijn broer, Wilbur Wright (°Milville IN 16 apr 1867 +Dayton OH 30 mei 1912) maakt nog dezelfde dag een vlucht van 260 m op een hoogte van 3 m. Die vlucht duur 59 seconden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Arbeid Adelt

13 jun: de weduwe Frans Van Camp - Eeckeleers schenkt de molen in de Gevaertlaan aan haar zoon Peter.

Stichting van de liberale toneelkring "Arbeid Adelt".

Bornem

Philemon Cammaert (°Lippelo 1856) wordt burgemeester van Bornem (tot 1921).

Op initiatief van toenmalig pastoor van Roosbroeck was de orde aangeschreven om onderwijs voor jongens in te richten. de school opende haar deuren op 26 september 1904 met 215 leerlingen en 3 klassen. in november komt er een vierde broeder bij... in de zitting van de gemeenteraad op 29/9/1904 werd de school aangenomen.

Breendonk

Karel Moortgat (°Breendonk 1877) wordt gemeentesecretaris van Breendonk (tot 1916). Hij is de zoon van de eerste schepene.

18 jan: Jan Baptist en Emiel Jozef Francx kopen bij verdeling van de familiegoederen samen de windmolen in de Schaafstraat. De molen wordt in 1912 afgebroken.

Hingene - d'Ursel

Robert d'Ursel (°Brussel 1873 +1955), 7de hertog van Ursel, wordt burgemeester van Hingene (tot 1921).

Liezele - Schemelbertmolen - fort van Liezele - Hof van Schemelbert

Eugeen Van Milders (°Liezele 1855) wordt burgemeester van Liezele (tot 1920).

28 apr: de  watermolen op de Molenbeek of  Schemelbertmolen komt bij deling tussen de erfgenamen van Louis De Meure toe aan de weduwe van Edouard Verdussen (zij is geboren De Meure).

Men begint het fort van Liezele te bouwen (tot 1914), één van de forten in de 3de verdedigingsgordel van Antwerpen.

De erfgenamen Demeure verkopen hof Schemelbert met bijhorende grond aan Arthur Heyvaert-Bastijns uit Sint Gillis Dendermonde.

Mariekerke

Karel Van Doorslaer (°1844 Bornem) wordt burgemeester van Mariekerke (tot 1919).

Puurs

Denis De Block (°Puurs) wordt griffier van het kanton Puurs (tot 1918). Jan Verstraeten (°Mechelen) blijft vrederechter in het kanton (tot 1936).

Sint Amands - Koutermolen

De Koutermolen wordt afgebroken.

Willebroek - De Naeyer

9 jan: de maatschappij "Veuve Louis De Naeyer & Co" staat aan de gemeente Willebroek een perceel grond af voor de oprichting van het monument dat ter ere van de overleden industriëel zal worden opgericht vóór de crèche. Het organisatiecomité: voorzitter Leon Schellekens, ondervoorzitters Désiré Lamot en dokter Henri Persoons, secretaris August Emmers en penningmeester Alexander Van Langenhove.

11 apr: Robert Peeters wordt burgemeester van Willebroek tot 5 augustus 1914.

België - Rubberwreedheden - De Meester

Onthulling van het “gruwelijke regime” (de rubberwreedheden).

Louis De Meester (°1904 +1987), Vlaams musicus. Hij schrijft seriële muziek, o.a. ook elektronische muziek en concrete muziek.

1904

Entente Cordiale - Gabin

Ook: Duple Entente. Een vriendschapsverdrag regelt de koloniale invloedssfeer tussen Frankrijk en Groot Brittannië. Het gat vnl. om de gebieden van Egypte, Madagaskar, Marokko, Newfoundland en het Suezkanaal.

Jean Gabin (°1904 +1976), pseud. van Alexis Moncorgé, Frans fimacteur. Hij speelt vooral karakterrollen  ("La grande illusion" van Renoir, "Quai des Brumes" van Carné).

Groot Brittannië - Greene - Adamas - Miller

Henry Adams schrijft "Mont-Saint-Michel and Chartres", een informatief werk over de Franse middeleeuwen.

Graham Greene (°1904 +1991), romanschrijver met sterke katholieke inspiratie. Bekend zijn o.a. "The Third Man" en "Brighton Rock".

Glenn Miller (°1904 +1944 verdwenen), Engels orkestleider en jazztrombonist.

Italië - Puccini

Giacomo Puccini (°Lucca 23 dec 1858 +Brussel 29 nov 1924), Italiaans componist, creëert de opera "Madame Butterfly".

Russisch-Japanse Oorlog - Horowitz

In de Russisch-Japanse oorlog (tot 1905) lijden de Russische legers een nederlaag, waardoor Korea in bezit komt van Japan.

Vladimir Horowitz (°Kiev 1904 +1989), Russisch pianovirtuoos die naar de VS emigreert. Hij is bekend om zijn vertolkingen van Liszt, Chopin, Brahms en Rachmaninov. Tijdens zijn eerste tournee in de VS vraagt hij asiel.

Spanje - Revolutie

Koningin Isabella II van Spanje (°1830 +1904) wordt omwille van haar absolutistisch regeren van de troon gestoten, tijdens een revolutie.

Zweden - Martinson

Harry Martinson (°1904 +1978), Zweeds schrijver van poëzie, toneelstukken en romans. In 1956 schrijft hij het epos "Aniara", waarin hij de tot mislukken gedoemde ruimtevaart beschrijft.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Molens Rijpens

Brand in de olieslagmolens van Rijpens in Boom.

Bornem - Kouterveldmolen

15 jun: bij deling van de ouderlijke goederen koopt molenaar Juliaan Verbruggen de houten  Kouterveldmolen in Bornem.

Heffen - Koutermolen

18 jun: Karel Van Roey, molenaar in Heffen, koopt uit de nalatenschap van zijn ouders de Koutermolen. Naast de windmolen voor graan, is er ook een door stoom aangedreven molen.

Hingene - Wintam - Koutermolen

29 nov: bij erfenis komt de Koutermolen toe aan hertog Robert d'Ursel - Franquet de Franqueville. De molen wordt verkocht aan molenaar Op de Heyde.

Liezele - Schemelbertmolen

23 mei: de  watermolen op de Molenbeek of  Schemelbertmolen wordt vererfd door de weduwe van Edouard Verdussen, aan hun dochter Maria Elisabeth.

Sint Amands

Desideer Maes (°1870 Puurs) volgt zijn voorganger op in notariaat Vertongen in Sint Amands (tot 1947).

Willebroek - Kermis - De Naeyer

13 aug: op de tweede zondag van augustus, het "octaaf van Willebroek kermis", viert de Vrijwillige Pompiers van Willebroek hun 25-jarig bestaan. Het feest valt samen met het 75-jarig bestaan van België.

17 sep: inhuldiging van het standbeeld van Louis De Naeyer. Het beeld werd gemaakt door Thomas Vinçotte (°Borgerhout 8 jan 1850 +Schaarbeek 25 mar 1925). Het 8 ton zware beeld werd 's nachts vervoerd uit Brussel naar Willebroek. De brug over het kanaal moest extra verstevigd worden, waardoor de scheepvaart enige tijd stil lag.

De hele gemeente is versierd met vlaggen, slingers en verlichting. Een grootse stoet trekt van aan het station naar de plaats van het monument vlak voor de crèche, met de genodigden in dertig koetsen. Bloemen en kronen worden door tal van instanties afgeleverd. Na een toespraak door Leon Schellekens, voorzitter van het erecomité, wordt het beeld ontsluierd en ingehuldigd. Na uitvoering van de Brabançonne, klinken kanonschoten. Een stoet van kinderen paradeert langs het standbeeld. Ze dragen vlaggen van alle landen, en leggen bloemen neer aan de voet van het beeld. Dan volgt het eerbetoon door de lokale verenigingen

Jos Clymans (°Willebroek 16 jan 1866 +Willebroek 1 aug 1942) componeerde een huldezang (of cantate) ter nagedachtenis van de industriëel en ex-burgemeester van Willebroek. De tekst werd geschreven door Raf Verhulst (°Wommelgem 7 feb 1866 +Aken DE 24 mar 1941).

Voor de genodigden volgde er nog een feestmaal, dat echter niet door mevrouw De Naeyer-Peeters werd bijgewoond. De bewoners van Willebroek keerden in feeststemming naar huis, mét bezoek aan de talrijke café's in de gemeente.

België - Forten - Van Loey

De Belgische regering beslist om een nieuwe fortengordel rond Antwerpen op te richten. Hierbij onder meer de forten van Breendonk, Liezele en Bornem, en de schrikschansen zoals op Letterheide.

Adolf Van Loey (°Elsene 14 jul 1905 +Ukkel 6 mar 1987), Vlaams taalkundige. Werk van hem is o.a. "Middelnederlandse Spraakkunst".

België - Antwerpen - Huysmans

Kamiel Huysmans (°Bilzen 26 mei 1871 +Antwerpen 25 feb 1968), wordt secretaris van de Tweede Socialistische Internationale (tot 1921).

Luxemburg - Willem IV van Nassau

Willem IV (Guillaume) van Nassau wordt staatshoofd van Luxemburg (tot 1912).

Nederland - De Meester - Hoger Onderwijswet - Kuiper - Langenveld

17 aug: Theodoor Herman de Meester (°Harderwijk 16 december 1851 +Den Haag 27 december 1919), Nederlands staatsman, wordt minister van Financiën en Eerste Minister (tot 1908).

Na de ontbinding van de Kamer, wordt de Hoger-Onderwijswet van Kuyper aangenomen. Met volgende bepalingen:

1. de polytechnische school in Delft wordt een hogeschool.

2. bijzondere universiteiten en bijzondere gymnasia kunnen het recht krijgen om geldige examens af te nemen, en ook om subsidies te krijgen.

Een andere wet voorziet in verhoogde rijkssubsidies voor bijzondere lagere scholen.

Een aantal liberalen treden uit de Liberale Unie, als blijk van verzet tegen de stemdwang en de sociale politiek van deze Unie.

Gerard Peter Kuiper (°NL 1905 +Mexico 1973), Nederlands sterrenkundige, die in 1933 naar de Verenigde Staten emigreert. Hij is bekend omwille van zijn observaties van onze planeten en de maan.

Martinus Langeveld (°1905), Nederlands pedagoog. Van hem is "Beknopte theoretische paedagogiek".

1905

Duitsland - Die Brücke - Einstein

Die Brücke, groep expressionistische schilders, gevormd te Dresden o.l.v. E. Kirchner.

jun: Albert Einstein (°Ulm 14 mar 1879 +Princeton NJ 18 apr 1955), fysicus publiceert in"Annalen der Physik" zijn 1ste relativiteitstheorie: energie en massa zijn in wezen gelijk, uitgedrukt in de formule e = mc²   Dit is gebaseerd op het relativiteitsbeginsel: alle referentiesystemen (plaats en tijd) zijn equivalent voor de beschrijving van natuurverschijnselen.

Frankrijk - Fauvisme - Lifar

De scheiding tussen kerk en staat wordt doorgevoerd in Frankrijk.

Hoogtijd voor het Fauvisme (tot 1907), een Franse schildersgroep met o.a. Matisse, Braque, Dufy, Rouault en Van Dongen. De richting is aan het expressionisme verwant, en wordt gekenmerkt door felle, naast elkaar geplaatste kleuren.

Serge Lifar (°1905 +1986), Frans choreograaf en balletdanser. Hij is eigenlijk van Russische afkomst.

Japan - Maekawa

Kunio Maekawa (°1905 +1986), Japans bouwmeester en vernieuwer van de Japanse bouwkunst.

Noorwegen - Amundsen

27 nov: prins Karel van Denemarken, de tweede zoon van Frederik van Denemarken, wordt koning Håkon VII van Noorwegen (tot 1957), als hij voor de Noorse Volksvertegenwoordigers (Norsk Storting) de eed zweert op de Noorse grondwet. Hiermee komt een einde aan de personele unie van Noorwegen met Zweden. Hij trouwt met de dochter van Edward VII van Engeland. Tijdens de Duitse bezetting in WO II verblijft hij in Engeland.

Roald Amundsen (°1872 +1928) bereikt de magnetische Noordpool.

Rusland - Revolutie

30 okt: revolutie in Rusland, dat geleid wordt door tsaar Nicolaas II. Deze revolutie leidt tot het Oktobermanifest, waarin burgerlijke vrijheden worden afgekondigd, alsook de instelling van een democratisch gekozen parlement (= doema).

Zuid-Afrika - Cullinan

Mijndirecteur Th. Cullinan vindt de grootste diamant ter wereld in de Premiermijn.

Zweden - Garbo

Greta Garbo (°1905 +1990) (pseud. Greta Gustafsson), Zweedse filmactrice. Ze geeft de indruk ongekunsteld te acteren, in tal van grote films (o.a. "Ninotschka" van Lubitsch).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant

A. Aertssens wordt secretaris van het polderbestuur.

Boom - Noeveren

In Noeveren wordt de tunnel voor voetgangers onder de spoorweg gebouwd.

Breendonk - Fort

Men begint te bouwen aan het fort van Breendonk.

Liezele

2 mei: Emiel Rijpens verkoopt openbaar, een "graanwindmolen met woonhuis, pakhuis, schuur, stal, erf en hof" aan Willem Van Praet - Lambrechts. Deze is molenaar en landbouwer in Liezele.

Mechelen - Kruiskensmolen

8 dec: Gregorius Spruyt - Van Hemeldonck wordt alleen-eigenaar van de Rooie Molen of Kruiskensmolen.

Willebroek - Gasthuis - Brandweer

1 jun: definitieve aanbesteding voor de werken om een gods- en gasthuis te bouwen aan de Tisseltsesteenweg in Willebroek.

Bij de brandweer is Jos Verrezen kapitein-bevelhebber, Jan Broeckmeyer 1ste luitenant en Fl. Standaert 2de luitenant. Er zijn 37 werkende leden en 32 ereleden.

België - Marie-José - Jonckheere

4 aug: geboorte van prinses Marie-José (Charlotte Sophie Amélie Henriette Gabrielle (°Oostende 4 aug 1906 +Genève 27 jan 2001), dochter van koning Albert van België.

Karel Jonckheere (°Oostende 9 apr 1906 +Rijmenam 14 dec 1993), Vlaams letterkundige. Hij schrijft dichtbundels ("Van zee tot schelp"), autobiografische geschriften, verhalen, kritieken en essays.

België - Mercier

Désiré Joseph Mercier (°1851 +1926), Belgisch geestelijke en wijsgeer, wordt aartsbisschop van Mechelen.

Nederland - NVV - Staal

1 jan: het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) wordt opgericht. Dit verbond ziet de vakbeweging in de eerste plaats als een strijdmiddel om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. De eerste voorzitter is Henri Polak (°Amsterdam 22 februari 1868 +Laren 18 februari 1943).

22 dec - nacht van Staal: Henri Staal (°Zwolle 17 juni 1845 +'s-Gravenhage 15 oktober 1920), de minister van Oorlog in het kabinet De Meester, wil bezuinigen op het leger. Dit is tegen de wil van rechts, en er wordt al wel eens verwezen naar "de Nacht van Staal". Toch wordt zijn begroting aangenomen, weliswaar na een rumoerige zitting.

1906

Congo - Union Minière

De Union Minière du Haut-Katanga wordt opgericht.

Cuba

Soldaten uit de USA helpen op Cuba een aantal opstanden te onderdrukken. De strijd duurt tot 1909.

Denemarken - Frederik VIII

Koning Frederik VIII Christiaan Willem Karel van Denemarken (°Kopenhagen 3 juni 1843 +Hamburg 14 mei 1912) regeert.

Frankrijk - President Fallières

President Armand Fallières (°Mézin 6 november 1841 +Loupillon 22 juni 1931) wordt staatshoofd (tot 1913).

Groot Brittannië - Labour Party - Gaitskell

De Engelse socialistische partij kiest voor de naam "Labour partij".

Hugh Gaitskell (°1906 +1963), Brits staatsman, wordt leider van de "Labour Party".

Italië - Marinetti - Mascherini

Filippo Marinetti (°1876 +1944), Italiaans schrijver, proclameert het futuristisch manifest.

Marcello Mascherini (°1906), Italiaans beeldhouwer, maker van realistisch werk (o.a. "Icarus").

Rusland - Leontjev

Vassili Leontjev (°1906), Russisch econoom die later naar de USA migreert. Hij lanceert de idee van input - output.

USA - De Forest - Goeppert-Mayer - Huston

Grote aardbeving in San Francisco.

Lee De Forest (°1873 +1961), ingenieur. Hij brengt dit jaar de radio "lamp" of buis uit.

Maria Goeppert-Mayer (°Katowice 1906 +US 1972), natuurkundige die zich voornamelijk richt op het onderzoek van de structuur van de atoomkern.

John Huston (°1906 +1987), Amerikaans filmacteur en -regisseur, van o.a. "The Maltese Falcon" en "Moby Dick".

Zuid-Afrika - van Wyk Louw

Nicolaas Pieter van Wyk Louw (°1906 +1970), Zuid Afrikaans dichter van o.a. de verzenbundel "Die Halwe Kring".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hingene - Wintam

27 mar: Alfons Bruggeman - De Munter overlijdt. Al zijn goederen, inclusief de graanwindmolen, komen toe aan zijn weduwe en zijn kinderen.

Hingene - d'Ursel

Architect J. Caluwaers (°Eikevliet 1863 +Brussel 1948) ontwerpt en bouwt de grafkelder voor de familie d'Ursel, naast de kerk van Hingene.

Mariekerke - Heimolen

25 mar: Jacobus Leemans - Van Praet wordt alleen-eigenaar van de Heimolen.

Oppuurs

28 jun: Petrus Verbruggen overlijdt. Zijn weduwe en zijn kinderen erven de molen en zetten het bedrijf voort.

Puurs - Sauvegardemolen

6 jul: Jan Hermans - De Breucker wordt eigenaar van de Sauvegardemolen.

Ruisbroek

Pieter Aertssen (°Stabroek 1865) wordt gemeentesecretaris van Ruisbroek (tot 1935).

Weert - Weertsmolen

30 okt: de Weertsmolen wordt openbaar verkocht en toegewezen aan Jan Bisschop - Van de Woestijne uit Bornem.

Willebroek - Carnavalstoet

10 mar: hernieuwd initiatief om in Willebroek een carnavalstoet te laten rondgaan. Er worden prijzen toegekend, die een dag later in zaak El Bardo (bij Albert Broeckmeyer) worden uitgereikt.

België - De Raet - Leopold II / Congo - Feremans - Streuvels - Mercier

Er wordt een Hogeschoolcommissie samengesteld om de Gentse Universiteit te helpen "vervlaamsen". Dit gebeurt naar idee van Mac Leod en Lodewijk De Raet.

11 dec: koning Leopold II doet afstand van zijn titel als soeverein van Congo, en schenkt het gebied aan de Belgische Staat. Deze neemt het voorstel één jaar later aan.

Gaston Feremans (°Mechelen 20 mei 1907 +Berchem 11 feb 1964), Vlaams musicus. Hij schreef oratoria, waaronder "Joannes de Doper".

Frank Lateur (pseud: Stijn Streuvels), (°Heule 3 okt 1871 +Ingooigem 15 aug 1969), Vlaams auteur, schrijft "De Vlasschaard". Het verhaal gaat over een rijke hereboer, die zijn zoon als machtconcurrent ziet.

Désiré Joseph Mercier (°1851 +1926), Belgisch geestelijke en wijsgeer, wordt kardinaal.

Nederland - Shell - Den Haag - De Vries - Hofstra

26 feb: de Koninklijke Nederlandse Petroleummaatschappij en de Engelse Shell worden verenigd in de Koninklijke Shellgroep.

In Den Haag wordt voor de tweede keer een vredesconferentie gehouden. Tevens wordt de eerste steen gelegd van het Vredespaleis, dat zal worden voltooid in 1913.

De Nederlandse regering sluit in de loop van het jaar tal van bilaterale arbitrageverdragen (Denemarken, Portugal, Frankrijk). De hieropvolgende jaren komen daar nog eens verdragen met Engeland (1908), Italië (1909) en de Verenigde Staten (1913) bij.

H. De Vries her-ontdekt Mendel's theorie van de erfelijke factoren.

Jan Willem Hofstra (°1907), Nederlands romanschrijver, o.a. "Engelen van mensen".

1907

Duitsland - hagenbeck - Junkers

Carl Hagenbeck (°1844 +1913), Duits dierenhandelaar, sticht de zoo van Hamburg.

Hugo Junkers (°1859 +1935), Duits vliegtuigbouwer, bouwt het eerste vliegtuig dat helemaal uit metaal is. Later ontwerpt en maakt hij gevechtsvliegtuigen.

Frankrijk - Kubisme

In Frankrijk ontstaat het kubisme, een kunstrichting waarbij voorwerpen en personen abstract worden voorgesteld, gevormd met meetkundige figuren. Belangrijks vertegenwoordigers zijn o.a. Pablo Picasso, Fernand Léger en Georges Braque.

Groot Brittannië - Du Maurier - Meade

Daphne du Maurier (°1907 +1989), Engels romanschrijfster, waaronder "Rebecca", "Herberg in Jamaica" en "Mijn nicht Rachel".

James Meade (°1907), Engels econoom. Hij bouwt een theorie op over de internationale economische politiek.

Indonesië - Nieuw Guinea (Pulau Irian)

Lorentz leidt meerdere expedities naar Nieuw Guinea (tot 1909).

Italië - Lancia

Vincenzo Lancia (°1881 +1936), Italiaans autocoureur, begint auto's te fabriceren die zijn naam dragen.

Nieuw Zeeland - Dominion

Nieuw Zeeland wordt een dominion, onderhorig aan de Britse Kroon.

USA - Ford - McMillan - Hepburn

De 1ste Ford Model T’s lopen van de band.

Edwin McMillan (°1907), Amerikaans natuurkundige, ontdekt later de transuranen.

Katharine Hepburn (°Hartford CN 8 nov 1907 +Old Saybrook CN 29 jun 2003), Amerikaanse filmactrice. Grote titelrollen, o.a. in "A lion in winter" en "The African Queen".

Zweden - Adolf V - Leander - Lindgren

Koning Gustaf Adolf V regeert (tot 1950).

Zarah Leander (°1907 +1981) (pseud. van Zara Hedberg), Zweedse filmactrice en zangeres.

Astrid Lindgren (°14 nov 1907 +28 jan 2002), Zweeds schrijfster van vooral sprookjes en kinderverhalen. Hieronder "Pippi Langkous", dat wordt bewerkt voor film en televisie.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant

Charles Lefebvre wordt commissaris-voorzitter van het polderbestuur.

Bornem - Elektriciteit

De gemeente Bornem beslist om aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Breendonk - Paepenheide

De graanwindmolen aan de Paepenheide wordt afgebroken.

Liezele - Schemelbertmolen

13 feb: bij openbare verkoping van de  watermolen op de Molenbeek of  Schemelbertmolen wordt Jules De Keersmaecker-Van Assche de nieuwe eigenaar.

Mariekerke

De Witte Molen op het Droogveld wordt afgebroken.

Mechelen - Bruynecruysmolen

De resten van de Bruynecruysmolen worden afgebroken.

Oppuurs - Pandgatmolen

De  weduwe Verbruggen en haar kinderen breiden de Pandgatmolen uit met een stoommachine.

De graanmolen in de Kattestraat in Oppuurs wordt voleldig buiten gebruik gesteld.

Puurs - Stationsverlichting

Het station van Puurs is volledige elektrisch verlicht.

Willebroek - Brandweer

Bij de brandweer is Jos Verrezen kapitein-bevelhebber, Jan Broeckmeyer 1ste luitenant en Fl. Standaert 2de luitenant. Verder is er adjudant Jules Van Hoeck, sergeant-majoor Armand Van Herp en de 4 sergeanten Jan Cool, Pieter Roelants, L. Boeykens en L Moens. Er zijn 38 werkende leden.

België - Congo - Lebeau - Lévi-Strauss

18 okt: annexatie van Belgisch-Congo, nadat koning Leopold II het gebied aan de Belgische staat heeft overgedragen. Met een Koloniale Keure worden de onderlinge verhoudingen vastgelegd.

Instelling van de kroonorde, een Belgische ridderorde. Deze orde komt in belangrijkheid onmiddellijk na de Leopoldsorde.

Paul Lebeau (°1908 Borgerhout +1982 Brussel), Vlaams schrijver ("Xantippe").

Claude Lévi-Strauss, (°1908 Brussel), Frans antropoloog. Hij bestudeert de mythen en de sociale structuren van primitieve volkeren.

Nederland - Curaçao - Noordzeeverdrag - Malando

Nederland heeft een conflict met Venezuela over Curaçao.

23 apr: Nederland tekent mee het Noordzeeverdrag. Hierin maken de grote mogendheden afspraken over de territoriale wateren van de Noordzee.

9 jul: oprichting van de Christelijke Historische Unie. Deze bestaat uit de vrije Anti-Revolutionairen van Alexander de Savornin Lohman (°Groningen 29 mei 1837 +Den Haag 11 juni 1924), en een aantal dissidente groepen.

Malando (pseud. Arie Maasland) (°Rotterdam 26 mei 1908 +Bussum 22 november 1980), Nederlands componist en orkestleider. Hij is bekend om zijn tango's.

1908

Brazilië - Allende

26 jun: geboorte van Salvador Allende (°Valparaíso 26 juni 1908 +Santiago 11 september 1973), president vanaf 1970.

Duitsland - Geiger - Grundig - Käutner

H. Geiger (°1882 +1945) vindt de Geigerteller uit. Die wordt verbeterd in 1928.

Max Grundig (°1908 +1989), Duits industriëel. Hij richt in Fürth een elektromechanisch bedrijft.

Helmut Käutner (°1908 +1980), Duits filmregisseur van o.a. "Grosse Freiheit Nr. 7" en "Die Letzte Brücke".

Frankrijk - Merleau-Ponty - Messiaen

Maurice Merleau-Ponty (°1908 +1961), Frans wijsgeer en existentialist. In zijn fenomenologie van de waarneming schrijft hij aan de mens het ambigue bestaan toe van een lichamelijke vrijheid in de wereld.

Olivier Messiaen (°1908), Frans musicus. Hij gaat op zoek naar nieuwe klankvolumes in zijn religieus geïnspireerd werk voor piano, orgel en orkest. Hij creëert o.a. "Turangalila" en "Des canyons aux étoiles".

Groot Brittannië - Fleming - Lean

Ian Fleming (°1908 +1964), Engels schrijver die vooral bekend wordt met de spionageverhalen waarin "James Bond" de hoofdrol speelt.

David Lean (°1908 +1991), Engels filmregisseur. Hij draait o.a. "The Bridge on the River Kwai" en "Lawrence of Arabia".

Indonesië - Boedi-Oetomo

De eerste nationalistische beweging - eerder aristocratisch -  wordt in Nederlands-Indië gesticht. Het nationalisme wordt aangemoedigd door Aziatische overwinningen in de Rusland-Japan oorlog.

Italië - Fanfani - Guareschi - Manzù

Amintore Fanfani (°Pieve Santo Stefano 6 februari 1908 +Rome 20 november 1999), Italiaans staatsman. Hij is eerste minister in 1954, van 1958-1964, van 1982-1983 en in 1987.

Giovanni Guareschi (°1908 +1968), Italiaans schrijver en journalist. Hij schrijft de beroemde romans waarin "Don Camillo" de hoofdrol speelt.

Giacomo Manzù (°1908 +1991), Italiaans beeldhouwer die vooral figuratief werk produceert (o.a. "de Kardinaal").

Oostenrijk - Von Karajan

Herbert Von Karajan (°Salzburg 5 april 1908 +Anif 16 juli 1989), Oostenrijks dirigent. Hij leidt meerdere jaren de Berliner Philharmonie en het orkest van de Wiener Staatsoper.

Portugal - Manuel II

Koning Manuel II van Portugal (+1932). Hij wordt in 1910 afgezet.

Rusland - Landau

Lev Landau (°1908 +1968), Russisch natuurkundige die baanbrekend onderzoek verricht naar vloeibaar helium.

USA - Galbraith - Ford

John Kenneth Galbraith (°1908), Amerikaans staatshuishoudkundige. Hij beschrijft vnl. de praktische problemen van de verhouding tussen economie en politiek.

Henry Ford (°Spring Wells MI 30 jul 1863 +Detroit 8 apr 1947), Amerikaans industriëel, bouwt in Detroit een eerste Ford model T. Dit wordt korte tijd later de eerste auto die door het grote publiek betaald kan worden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

19 dec: grote herstellingen aan de kerk van Blaasveld.

Heindonk

24 jul: de windmolen aan de Rupel in bezit van  Joanna De Meester de Boecht, komt toe aan haar erfgenamen.

Liezele - Schemelbertmolen - Hof ter Bollen

1 okt: Jules De Keersmaecker verbouwt de Schemelbertmolen. Deze wordt nu weer in werking gesteld.

Via de verdeling van de erfenis komt het Hof ter Bollen in bezit van Josephus Augustus Marie Ghislenus Diercxsens (°1863 +1945). Hij is voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen. Hij is gehuwd (1892) met Valérie Constance Mathilde Leysen (°1866 +1959).

Mechelen - Nieuwe Schorsmolen

De stenen Nieuwe Schorsmolen of de Molen van Meeusen wordt uitgerust met een stoominrichting.

Willebroek - Brandweer - Cafés

Naast het "Vrijwillig Pompierskorps van Willebroek" wordt een korps opgericht voor Klein-Willebroek. Het blijft bestaan tot 1930.

Als herkenningspunten voor het "plan van de waterleidingen" worden 21 café's opgesomd:

- in de Molenstraat: "In Luik", "De Vooruitgang", "In de Warande", "In Boom", "De Molenberg", "Brussel-Zeehaven", en aan de overkant "In den Hoed", "In de Wandeling", "In de Lisbloem", "in St. Francisco" en "In 't Nieuw Veerhuis"

- aan de Oude Dendermondsestraat: "In 't Klinkske", "Ed. Huyghe", "De Nieuwen Buiten", "Mieke Peperman", "In de Violoncel" en "Den Zoeten Inval"

- in de Palingstraat: "Het Vlaamsch Gasthof", "In den Welkom", "De Schaaf" en "Wittemol"

sep: stichting van de Koninklijke Katholieke Harmonie Deugd en Vlijt, in lokaal "De Vlaamse Leeuw". Ere voorzitter is brouwer De Jonghe, voorzitter is notaris Jozef De Marré, ondervoorzitter is brouwer Isidoor Erix, secretaris is handelaar Gustaaf Hens en kassier is handelaar Frans Moeremans. Petrus Van Trier uit Ruisbroek wordt de eerste muziekleider. De Harmonie bestaat tot 1985.

België - Koning Albert I - Legerhervorming - Baekeland - Van Immerseel - Lannoo - Van Lint - Max

18 nov - Legerhervorming: de loting wordt afgeschaft en omgevormd tot een beperkte persoonlijke dienstplicht. Slechts één zoon uit elk gezin zal zijn dienstplicht moeten vervullen.

17 dec: koning Leopold II van België (°Brussel 9 apr 1835 +Laken 17 dec 1919) overlijdt.

23 dec: Albert I wordt koning (°Brussel 8 apr 1875 +Marche-les-Dames 17 feb 1934), gehuwd met Elisabeth van Beieren. Hij is een neef van de overleden koning Leopold II.

Leo (Hendrik Arthur) Baekeland (°Gent 14 nov 1863 +Beacon NY 24 feb 1944), Belgisch chemicus, krijgt een patent op zijn uitvinding Bakeliet. Hiermee begint het tijdperk van de kunststoffen.

Frans Van Immerseel (°Borsbeek 28 jun 1909 +Wilrijk 5 feb 1978), Vlaams etser, houtsnijder en glazenier. Hij ontwerpt ook Vlaamse optochten en praalstoeten.

Joris Lannoo (°Tielt 1891 +Tielt 971), Vlaams uitgever, sticht zijn drukkerij en uitgeverij in Tielt.

Louis Van Lint (°1909 +1986), Belgisch abstract schilder.

Adolphe Max (°1869 +1939), Belgisch staatsman, wordt burgemeester van Brussel (tot 1939).

Nederland - Juliana - Grijns - Elfstedentocht

15 feb: in Deventer vindt een congres van de SDAP plaats. Het bestuur van de SDAP wordt door enkele marxisten revisionisme en reformisme verweten (in "De Tribune"). Om die reden worden ze als leden van de SDAP geschrapt, en richten ze de SDP op, en waaruit nog later de Communistische Partij zal ontstaan.

apr: het Christelijk Nationaal Vakverbond wordt opgericht. Ook het Rooms Katholiek Vakbureau wordt gesticht.

30 apr: geboorte van prinses Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina (°Den Haag 30 april 1909 +Soestdijk 20 maart 2004).

19 nov - lintjesaffaire: oud-premier Abraham Kuyper dat hij corrupt zou zijn geweest in de "lintjesaffaire" - onvoorzichtigheid is zijn uitleg.

Gerrit Grijns (°1865 +1944), Nederlands bioloog, stelt vast dat beriberi ontstaat als een gevolg van gebrek aan vitamines.

De eerste Elfstedentocht: een tocht per schaats die over de bevroren plassen langs 11 Friese steden loopt: Leeuwarden - Dokkum - Franeker - Harlingen - Bolsward - Workum - Hindeloopen - Stavoren - Sloten - IJlst - Sneek - Leeuwarden.
De totale afstand bedraagt ongeveer 200 km.

1909

Duitsland - Grzimek

Bernhard Grzimek (°1909 +1987), Duits dierenarts en directeur van de dierentuin in Frankfurt. Hij schrijft o.a. het "Leven der Dieren" en de "Encyclopedie van het Dierenrijk".

Frankrijk - Blériot - Curie - Lipschitz

Louis Blériot (°1872 + 1936). Hij vliegt als eerste over het Kanaal.

Marie Curie: verhandeling over de Röntgen - fotografie.

Jacques Lipschitz (°1891 +1973), Litouws beeldhouwer, die echter vooral in Frankrijk werkt (1909-1941) en daarna uitwijkt naar de USA. Aanvankelijk is hij aanhanger van de kubistische stroming, later legt hij zich toe op gestileerde mensengestalten.

Groot Brittannië - Lowry

Malcolm Lowry (°1909 +1957), Brits schrijver van o.a. de roman "Under the Volcano". Hierin wordt een indringend beeld gecreëerd van drankverslaving.

Turkije - Mehmed V

Mehmed V (°Constantinopel 1844 +Constantinopel 1918) wordt sultan van Turkije. Hij is een zoon van Abdul-Medjid en volgt zijn broer Abdul-Hahmid II op. De laatste werd afgezet door een mislukte staatsgreep van de Jonge Turken. Onder het beleid van Mehmed V gaat het Osmaanse Rijk zijn ondergang tegemoet.

USA - President Taft - Peary - Goodman - Kazan - Mankiewicz

William Howard Taft (°Cincinnati 15 sep 1857 +Washington DC 8 mar 1930) wordt president van de Verenigde Staten (tot 1913).

6 apr: Robert Edwin Peary (°Cresson Springs PA 6 mei 1856 +Washington DC 20 feb 1920), Amerikaans ontdekkingsreiziger, bereikt - waarschijnlijk als eerste mens - de Noordpool.

Benny Goodman (°1909 +1986), Amerikaans jazzmusicus en orkestleider. Hij speelt klarinet.

Elia Kazan (eigenlijk: Elia Kazanjoglou) (°New York7 sep 1909 x+New York 28 sep 2003) (eigenlijk Kazanjogoulos), Amerikaans filmregisseur van Griekse afkomst. Hij maakt sociaal-kritische films, waaronder "On the Waterfront".

Joseph Leo Mankiewicz (°Wilkes Barre PA 11 feb 1909 +Bedford NY 5 feb 1993), Amerikaans filmregisseur. Zijn sterkte is vooral het schetsen van vrouwenportretten, zoals in "A Letter to Three Wives" en "All about Eve".

Zuid-Afrika (Unie van) - Botha

31 mei: Natal, Transvaal, Oranje Vrijstaat en de Kaapkolonie verenigen zich tot de Unie van Zuid Afrika. Deze unie wordt een Brits dominion. Louis Botha (°Greytown 27 sep 1862 +Pretoria 27 aug 1919), Afrikaans militair en staatsman, wordt de eerste premier.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

Aan de Rupel wordt een kaaimuur van 200 m opgetrokken.

Hingene - Wintam

De getijdemolen wordt afgebroken, en bijhorende gebouwen worden omgevormd voor  landbouwdoeleinden.

Heindonk

18 apr: de goederen van Joanna De Meester de Boecht worden gedeeld. Daarbij komt de windmolen toegewezen aan Ferdinand De Meester de Betzenbroeck, die in Rumst woont. Hij wordt de nieuwe eigenaar van de windmolen, die kort daarop wordt afgebroken.

Niel - Koekoeksmolen

3 nov: Jules De Breucker - De Smedt, molenaar in Niel, wordt de nieuwe eigenaar van de Koekoeksmolen.

De windmolen aan de Landbouwstraat wordt afgebroken.

Puurs - Kimpelbergmolen - Calfortmolen

8 aug: Denis De Smedt - Janssens schenkt zijn deel in de Kimpelbergmolen aan Frans De Clercq - Janssens. Deze wordt hierdoor alleen - eigenaar.

11 okt: Victor, Melanie, Marie Louise Van Overloop verkopen hun aandeel in de Calfortmolen aan Theofiel Van Overloop. Hij wordt hierdoor alleen-eigenaar.

Weert - Weertsmolen

13 jan: Maria Van Doren, weduwe van Frans Van Holder, koopt de stenen Weertsmolen.

16 nov: Maria Van Doren verkoopt de Weertsmolen aan Georges Ritte uit Schaarbeek.

Willebroek - Brandweer - Onderwijs

jun: oefening van de Vrijwillige Pompiers van Willebroek in de Nokkestraat. Het korps wordt op dat moment geleid door kapitein-bevelhebber Jules Van Hoeck, 1ste luitenant Jan Broeckmeyer, 2de luitenant Flor Standaert, sergeant-majoor Jos Smets (tevens schrijver). Verder zijn er de 1ste sergeant Petrus Roelants, 2de sergeant Edward De Borger, 3de sergeant Willem Mees, 4de sergeant Cesar De Coninck, korporaal Phil Van Cauwenbergh en korporaal Cornelis Cuyckens

In de jongensschool krijgen 656 leerlingen kosteloos onderwijs. In de meisjesschool gaat het over 443 leerlingen. En in de gemengde school van Klein-Willebroek genieten 131 leerlingen van gratis onderwijs.

België - Gentse Universiteit

Frans Van Cauwelaert (°Onze-Lieve-Vrouw-Lombee, 10 januari 1880 +Antwerpen 17 mei 1961) (katholiek), Camiel Huysmans (°Bilzen 26 mei 1871 +Antwerpen 25 februari 1968) (socialist) en Louis Franck (°Antwerpen 28 november 1868 +Wijnegem 31 december 1937) (liberaal) stellen een verzoekschrift samen om de Gentse universiteit te vervlaamsen. Ze worden al lachend de "drie kraaiende hanen" genoemd. Ze dienen uiteindelijk een wetsvoorstel in, dat echter bij het uitbreken van WO I nog steeds niet gestemd is.

1910

Frnkrijk - Cousteau - Genet

Jacques-Yves Cousteau (°1910), cineast en oceanograaf, uitvinder van autonome duikuitrusting.

Jean Genet (°1910 +1986), Frans schrijver van romans ("Notre-Dame-des-Fleurs") en absurd toneel ("Condamné à Mort").

Groot Brittannië - George V - Porter Martin

Koning George V (°Marlborough House Londen 3 juni 1865 +Sandringham House Norfolk 20 januari 1936) van Groot Brittanië regeert (tot 1936). Hij is een zoon van Edward VII. Met hem komen de Windsors op de troon.

Archer John Porter Martin (°Londen 1 maart 1910 +Llangarron 28 juli 2002), Engels scheikundige, die zich vnl. bezighoudt met chromatografie als chemische ontleedmethode.

Japan - Kurosawa

Akira Kurosawa (°Tokio 23 maart 1910 +Tokio 6 september 1998), Japanees filmregisseur. Hij krijgt grote bekendheid door o.a. "Rashomon", "Ikuru" en "De Zeven Samoerai".

Portugal - Revolutie

Koning Manuel II (°Lissabon 15 november 1889 +Fullwell Park 2 juli 1932) van Portugal wordt afgezet bij de staatsomwenteling.

USA - Kline

Franz Kline (°1910), Amerikaans schilder, vooral bekend om lineaire-abstracte werken.

Zuid-Afrika - Krige

Uys Krige (°1910), Zuid Afrikaans schrijver van lyrisch werk ("Oorlogsgedigte") en verhalen ("Die Palmboom").

Laatste wijziging 02-08-2019 - Correctie 1919 Bornem ivm onderwijs (Dirk Boeykens)
03-06-2007 - Nieuwe iconen
20-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl