-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 801  821  841  861  881

 

861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Lage Landen - Vikingen - Dorestad

De Vikingen hebben Dorestad zodanig verwoest, dat er in de latere geschiedenis geen melding meer van wordt gemaakt.

861  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Boudewijn I

Graaf Boudewijn I met den IJzeren Arm (+879) is graaf in meerdere gouwen in het gebied Vlaanderen. Hij schaakt Judith, de dochter van Karel de Kale.

862

Oostfrankenland - Hongaren

De Hongaren vallen het Oostelijke Frankenland van Lodewijk de Duitser aan.

Engeland - Vikingen

De Deense Vikingen onderwerpen Northumberland en East Anglia.

Ontstaan Rusland - Rurik

Aan de Baltische Zee in Novgorod wordt Rurik - een Zweedse Vikingenhoofdman - de eerste Russische vorst.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen

Graaf Boudewijn I met den IJzeren Arm (+879) krijgt door bemiddeling van paus Nicolaas I toestemming voor het huwelijk met Judith.

Hij verzoent zich met zijn schoonvader Karel de Kale en wordt graaf Boudewijn I van Vlaanderen. Hij wordt ambtenaar graaf over de gouwen (pagi) Gent (Gandensis), Waas (Wasiae), Terwaan (Tarwanensis), Vlaanderen (Flandrensis) en Rodenburg (Rodanensis). Rodenburg heet nu Aardenburg.

863

Lotharingen - BourgondiŽ

Karel (zoon van Lotharius I) overlijdt. Zijn rijk dat bestaat uit BourgondiŽ en de Provence, wordt tussen zijn twee broers Lodewijk II (+875) en Lotharius II (+869) verdeeld.

Schisma !

Er ontstaat een groot schisma tussen de Oosterse en de Westerse kerk, dat voortduurt tot 879.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Noormannen

Graaf Boudewijn I van Vlaanderen (+879) verslaagt de Noormannen als ze aan de kust van Vlaanderen aan land willen komen. Boudewijn verdrijft hen uit Vlaanderen, en de Noormannen trekken zich terug in de Rijnvallei.

864

Rusland - Kiev - Rurik

Rurik sticht het vorstendom Kiev.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    865

Byzantium - Bulgaren

Onder invloed van Michael III van Byzantium (į840 Constantinopel +867 Constantinopel) laat zich sterk beÔnvloeden door Basilius, een MacedoniŽr. Samen met hem organiseert hij de moord op oom Bardas. De Bulgaren zich tot het Christendom, en Khan Boris van Bulgarije laat zich dopen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    866

Byzantium - Michael III - Basilius

Michael III van Byzantium (į840 Constantinopel +867 Constantinopel) wordt vermoord door zijn eigen vriend Basilius.

Engeland

Koning Ethelred I van Angelsaksisch Engeland (tot 871). Hij maakt de plannen om vanuit Londen het Engelse grondgebied te heroveren, die door de Deense Vikingen werden gekoloniseerd, en worden beheerd vanuit het "vijfburchtenland" in Norhthumbria.

 MIDDEN BYZANTIJNSE RIJK...

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    867

Byzantium - Macedonische Dynastie - Basilius I

Begin van de Macedonische dynastie in het Byzantijnse rijk (tot 1025). Keizer Basilius I komt aan de macht (tot 886). De keizerlijke macht beleeft in deze periode het hoogtepunt - hij wordt beschouwd als de vervanger van God op Aarde.

Samen met Leo IV wordt het Romeinse recht vernieuwd in de "Procheiros Nomos" (of de wet van het praktisch gebruik en het privaatrecht).

Byzantium - Orthodoxe kerk

Patriarch Photios maakt de Orthodoxe kerk los van Rome. Hierdoor ontstaat opnieuw een schisma tussen oost en west, omdat Rome een proces inleidt tegen Photios, de patriarch van Constantinopel.

Heilig Roomse Rijk

Verdeling van West en Oost FranciŽ. Koning Karel de Kale (į823 Frankfurt am Main +877 Avrieux) staat Cotentin af aan koning Salomon van Bretagne.

Paus Adrianus II

Paus Adrianus II (tot 872).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    868

Tulunieden - Arabische Rijk

Begin van de dynastie van de Tulunieden, in het Egyptische rijk (tot 905).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Lotharingen

Lotharius II overlijdt zonder wettige erfgenamen na te laten.

869

Concilie van Constantinopel

Het 4de Concilie van Constantinopel (tot 870): het schisma wordt opgeheven (door Rome). De titel van "paus" wordt bekrachtigd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Verdrag van Meersen

8 aug: Karel de Kale van het Westfrankenrijk en Lodewijk de Duitser van het Oostfrankenrijk, komen samen in Meersen om Lotharingen te verdelen.

- Karel II de Kale krijgt het westelijke deel van Lotharingen, maar ook ItaliŽ. Het deel ten westen van de lijn Maas- Jura komt dus bij het Westfrankenrijk

- Lodewijk de Duitser lijft van Lotharingen het deel ten oosten van de Maas in, met de stad Aachen. Het deel ten oosten van de Maas komt bij het Oostfrankenrijk

870

Arabisch Rijk

Al-Kindi overlijdt. Hij schreef medisch interessante werken.

BrittanniŽ - Vikingen

De Vikingen plunderen Dumbarton.

Byzantium

De souvereniteitsrechten van de patriarch van Byzantium worden erkend.

Oostfrankenrijk - MoraviŽ

Lodewijk de Duitser trekt meerdere keren ten strijde tegen de opstandige Ratislaw van MoraviŽ. Echter vruchteloos. Het is Swatopluk, die zijn oom Ratislaw gevangen neemt, en daardoor de situatie van onvrede en opstand beŽindigt. Hij levert zijn oom uit aan de Oostfrankische koning. Swatopluk komt aan de macht (tot 894). De eerste vier jaar betekenen echter al even goed strijd en oorlog!

Noorwegen - Harald I - Harfagr

Koning Harald I Harfagr van Noorwegen regeert (tot 940). Hij sticht het koninkrijk Noorwegen.

 ENGELAND...

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    871

Engeland - Alfred de Grote

Alfred de Grote (į848 Wantage, Wessex +899) wordt koning van Wessex (tot 899). Hij bouwt burchten en een vloot, om op die manier de Noormannen proberen te weerstaan.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    872

Paus Johannes VIII

Paus Johannes VIII (tot 882). Hij maakt een einde aan het schisma van Photius.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    873

Arabisch Rijk

Hunain ibn Ishaq overlijdt. Hij schreef medisch interessante werken.

Byzantium - ItaliŽ

De Byzantijnen heroveren Benevento.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    874

Chinese Rijk

De belastingdruk in China neemt zo erg toe, dat er opstanden uitbreken van de landbouwers. Dit betekent het verval van de T'ang Dynastie.

Noorwegen - Vikingen - IJsland

De Noorse Vikingen migreren onder leiding van Ingolfur Arnarson massaal naar IJsland. De migratie duurt tot 930 - dan hebben ze zich het hele eiland toegeŽigend. Ze worden trouwens beschouwd als de eerste vaste bewoners van het eiland.

Vrede van Forchheim (MoraviŽ)

Swatopluk van MoraviŽ verliest Neder PannoniŽ. Door zijn expansiedrang weet hij Bohemen, SileziŽ, Slowakije, Sudetenland en West Sowakije in te palmen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    875

Westfrankenrijk - Karel II de Kale

Karel II de Kale wordt in Rome tot keizer gekroond door paus Johannes VIII. Hij moet op een vergadering in Kiersy de erfelijkheid van de koninklijke lenen erkennen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Oostfrankenrijk - Saksen - Beieren

Lodewijk II de Duitser sterft.

Koning Karel de Dikke van Schwaben (į839 +888) volgt zijn vader Lodewijk II de Duitser op (tot 887). Hij krijgt AlemanniŽ of Schwabenland.

Koning Lodewijk III (+882) krijgt de gebieden van Mainfranken, ThŁringen en Saksen.

Beieren en de zuidoostelijke marken van het grondgebied van Lodewijk II de Duitser komen toe aan Karloman (+880).

876

Slag van Andernach

Karel II de Kale wordt door zijn broer Lodewijk III verslagen, als hij probeert een deel van oostelijk Lotharingen in te palmen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    877

Arabisch Rijk - Al-Battani

Voluit: Mohammed ibn Djabier ibn Sinan Aboe Abdallah al-Battani (į858 Harran, Irak +929 Samarra). Hij maakt een diepgaande studie met grondige waarnemingen over de sterren. Hierdoor is hij in staat om verbeteringen aan te brengen op de bevindingen van Ptolemaeus. Op gebied van de wiskunde bevordert hij het gebruik van de functies van sinus, tangens en cotangens.

Byzantium - Orthodoxe kerk - Photius

Photius (įĪ810 Constantinopel +Ī891 Armeniacon) wordt opnieuw patriarch van Constantinopel (tot 867).

Westfrankenrijk - Lodewijk II de Stotteraar

Karel II de Kale overlijdt. Zijn zoon, Lodewijk II de Stamelaar (of Stotteraar) volgt hem op, en regeert (tot 879). Hij heeft 3 kinderen: Lodewijk III, Karloman en Karel III de Eenvoudige.

Westfrankenrijk - BourgondiŽ

Neder-BourgondiŽ wordt een koninkrijk. Het wordt geregeerd door Boso van Vienne, een schoonzoon van Lodewijk II de Stamelaar. De hoofdstad is Arles.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    878

Engeland - Vikingen

Koning Alfred de Grote van Wessex verslaat de Deense Vikingen in de strijd bij Edington. Dit betekent het einde van de opmars van de indringers.

Koning Doniert van Cornwall overlijdt. Hij is de laatste onafhankelijke koning van Cornwall.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Boudewijn II de Kale

Graaf Boudewijn I de IJzeren van Vlaanderen overlijdt. Zijn zoon Boudewijn II de Kale (+918) van Vlaanderen volgt hem op (tot 918) Ė hij is de eigenlijke stichter van het graafschap Vlaanderen. Hij beheert de gouwen Vlaanderen en Rodenburg. Hij huwt een dochter van Alfred de Grote van Engeland. Samen met Arnulf I breidt hij het gebied van Vlaanderen verder uit naar het zuiden.

Vlaanderen - Noormannen

De Noormannen, die zich de weerstand van Boudewijn I van Vlaanderen nog herinneren, zien het overlijden van de graaf als goed teken. Ze vallen uitgebreid de Nederlanden aan, en plunderen het gebied herhaaldelijk (tot 882). Daarbij varen ze de rivieren op: IJzer, Maas, Schelde en Rijn. Ze overwinteren onder meer in Gent, Kortrijk en Leuven.

Boudewijn II van Vlaanderen houdt stand in de burcht van Brugge. Hij bezet de gouw van de noordelijke Schelde (het huidige Zeeland) en en breidt zijn macht uit tot de gouwen Gent, Waas, Kortrijk (Curtracensis) en het gebied tussen Gent en de IJzer (Mempiscus).

879

BourgondiŽ - Lodewijk III

Het koninkrijk BourgondiŽ (tot 1032), als deel van het Frankische Rijk in het RhŰne-gebied.

Lodewijk III regeert (tot 882), nadat zijn vader Lodewijk II de Stamelaar overlijdt.

Ook Karloman, de broer van Lodewijk III regeert (tot 884).

Oostfrankenrijk - Karloman

Karloman, zoon van Lodewijk II de Duitser, regeert (tot 884). Hij heeft een zoon Arnulf van KarinthiŽ.

Rusland - Olav de Wijze

Olav de Wijze komt aan de macht van de Russische staat (tot 912).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Verdrag van Ribemont

feb: Lodewijk III de Jonge en Karloman staan het noordelijk deel van Lotharingen af aan Lodewijk van Duitsland.

Lodewijk III de Jonge krijgt de westelijke helft van Lotharingen.

880

Oostfrankenrijk - ItaliŽ

Koning Karel de Dikke van Schwaben (į839 +888) verovert ItaliŽ.

Byzantium - Arabisch Rijk

Keizer Basilius I de MacedoniŽr (į827 ThraciŽ +886 Constantinopel) herovert Zuid ItaliŽ op de Arabieren.

MoraviŽ

Groot MoraviŽ wordt overgedragen aan de Heilige Stoel.

Laatste wijziging 25-05-2007 - Nieuwe iconen
14-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl