-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 801  821  841  861  881

 

881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Vikingen

Lodewijk III van West Frankenland verslaat de Vikingen in de buurt van Saucourt (buurt van de  Somme) - bezongen in het "Ludwigslied". Gevolg is dat het Noormannenleger wegtrekt uit Vlaanderen.

881

Oostfrankenrijk - Karel III

Koning Karel III de Dikke van Schwaben (į839 +888) verwerft de keizerskroon (tot 887).

Oostfrankenrijk - ItaliŽ

Hij verovert ItaliŽ in een strijd die duurt ot 887.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Oostfrankenrijk - Vikingen - Karel III de Dikke

Koning Karel III de Dikke van Schwaben (į839 +888) valt Oost- (882) en West- (884) Frankenland binnen. Hij weet ook de Noormannen verder naar het Noorden te verdrijven.

Karel III de Dikke wordt door paus Johannes VIII tot keizer gekroond. Hij wordt alleenheerser over het Frankische rijk na de dood van zijn broers, en herstelt zo het grote rijk van Karel de Grote.

882

Westfrankenrijk - Karloman

Karloman regeert alleen verder (tot 884).

Rusland - Kiev - Olav de Wijze

Olav / Oleg de Wijze verenigt het noordelijk Nowgorod met het zuidelijke Kiev, nadat hij Rurik opvolgt. Kiev wordt de nieuwe hoofdstad van de Russische staat.

Paus Marinus I

Paus Marinus I (tot 884).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    883  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen / Leuven - Noormannen

Grote groepen van het Noormannenleger vestigen zich in de buurt van Leuven, nadat ze in de regio geplunderd hebben.

884

Heilig Roomse Rijk

Karel III de Dikke wordt ook in het westelijke Frankenrijk erkend, en regeert (tot 888) over het herenigde Frankische Rijk.

Paus Adrianus III

Paus Adrianus III (tot 885).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Friesland - Noormannen

Moord op de Noormannengraaf Godfried de Zeekoning in de buurt van Lobith. In plaats van het Friese gebied te beschermen, zorgde hij ervoor dat de Noormannen verder konden plunderen.

Benoeming van graaf Gerulf van Holland (tot 916). Hij was ondergeschikte van Godfried de Zeekoning, en speelde een belangrijke rol bij het complot om hem te vermoorden.

Vlaanderen - Noormannen

De Noormannen vertrekken uit Vlaanderen, richting Parijs.

885

Westfrankenrijk - Parijs - Noormannen

De Vikingen belegeren Parijs (tot 886).

Engeland - Alfred de Grote

Alfred de Grote verovert Londen. Hij laat de stad versterken. In zijn geschriften legt hij tal van wetten vast. Hij zal ook historische werken vertalen.

Byzantium

Methodius, die door Rome tot aartsbisschop was benoemd, overlijdt. Dit betekent ook het einde van de onafhankelijke Slavische kerk.

Paus Stefanus VI

Paus Stefanus VI (tot 891).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    886  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    887

Rijksdag van Tribur - Arnulf van KarinthiŽ

Karel III de Dikke wordt afgezet. Het Karolingische Rijk valt stilaan uit elkaar.

Arnulf van KarinthiŽ (į850 +899 Regensburg), neef van Karel III de Dikke, en zoon van Karloman, komt in opstand tegen het bewind van Karel III de Dikke. Hij wordt door alle Duitse stammen tot koning gekozen, en regeert over het Oost Frankische Rijk (tot 899) en over Duitsland (tot 899), inclusief Lotharingen. Arnulf heeft 2 zonen (Zwentibold en Lodewijk III het Kind) en 2 dochters (Hedwigis en Glismonde). Hedwigis huwt met Otto van Saksen. Glismonde huwt met Koenraad.

Heilig Roomse Rijk - BourgondiŽ

Afscheiding van BourgondiŽ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Leuven - Noormannen

Arnulf van KarinthiŽ verslaagt de Noormannen bij Leuven.

888

BourgondiŽ - Rudolf II

Opper BourgondiŽ wordt een zelfstandig koninkrijk onder Welf Rudolf II (tot 912). Na de afzetting van Karel III de Dikke wordt graaf Odo van Parijs (Capetinger) als eerste tegenkoning gekozen van de West-Franken. Hij regeert tot 898.

ItaliŽ - Berengarius

Na de dood van Karel III (de Dikke) wordt markgraaf Berengarius van Friaul tot koning van ItaliŽ gekroond (tot 924).

Engeland - Vikingen

Alain de Grote slaagte erin om de aanvallen van de Vikingen op Bretagne te weerstaan en zelfs af te slagen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar

Vermelding van de gemeentenaam "Arcelar". In het Latijn betekent "Arca" grenswal. De naam zou dus staan voor een laar aan de grens.

  889

West- & Oostfrankenrijk

29 feb: dood van Karel III de Dikke. De west-Frankische aristocratie verkiest graaf Odo van Parijs tot koning. Hierdoor ontstaat een definitieve breuk tussen het westelijk en het oostelijk Frankenrijk.

Midden Amerika (huidige Guatemala)

Rond deze periode worden de laatste gebouwen opgetrokken die toebehoren aan de Maya-cultuur (buurt Tikal, Guatemala).

Schotland - Donald II

Koning Donald II komt aan de macht, en is de eerste die de titel "koning van Schotland wordt toegewezen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Noormannen - Boudewijn II

De Noormannen worden voor een 2de keer uit Vlaanderen verdreven. Boudewijn II van Vlaanderen (+918) voert na dit succes een zelfstandig bewind over Vlaanderen. Hij laat burchten bouwen in Gent, Sint Winoksbergen en Oostburg.

890

Hamdanieden - MesopotamiŽ

Noord MesopotamiŽ wordt overheerst door de Hamdanieden van Mosoel en van Aleppo (tot 1003).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Leuven - Noormannen

31 aug: koning Arnulf van KarinthiŽ van het Oost-Frankenland verslaat de Noormannen in de buurt van Leuven. Hoewel er nog occasioneel geplunderd wordt, is de dreiging van de Noormannen nu echt verminderd.

891

ItaliŽ - Berengarius

Koning Berengarius van ItaliŽ dreigt verdrongen te worden door hertog Guido van Spoleto, die zich de echte erfgenaam van het Longobardenrijk voelt.

Paus Formosus

Paus Formosus (tot 896).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Boudewijn II de Kale

Boudewijn II de Kale (+918) van Vlaanderen breidt zijn macht uit over de gouw Terwaan.

Nederlanden - Noormannen

De oogst in de Nederlanden is helemaal mislukt. Door een gebrek aan voedsel, trekken de Noormannen zich definitief uit de gewesten terug.

892

ItaliŽ

Ook hertog Lambertus van Spoleto probeert koning Berengarius van de Italiaanse troon te stoten, als erfgenaam van het Longobardenrijk. Deze onmin en strijd duurt tot 898.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen

Het aanzien van graaf Boudewijn II de Kale (+918) van Vlaanderen is heel groot. Zo groot, dat koning Alfred de Grote van Wessex hem zijn dochter Elftrudis ten huwelijk aanbiedt. Uit dit huwelijk volgen 2 zonen: Arnulf I en Adalulf.

893  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    894

ItaliŽ

Lambert (tot 896).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Lotharingen

mei: koning Zwentibold regeert (tot 900) ook in Lotharingen, nadat hij daarvoor is aangesteld door zijn onechte vader Arnulf van KarinthiŽ. Zijn gezag wordt echter niet aanvaard door de plaatselijke heren, zoals graaf Reinier Langhals uit de Maasstreek.

895  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Boudewijn II de Kale

Boudewijn II de Kale (+918) van Vlaanderen breidt zijn macht uit over de gouw Boulogne (Bonocensis) en korte tijd later ook over de gouw Doornik (Tornacensis). Hij weet zich goed te plaatsen tegenover zijn leenheer koning Odo en later koning Karel III de Eenvoudige van Frankrijk.

896

ItaliŽ - Lotharingen - Anulf van KarinthiŽ

Arnulf van KarinthiŽ wordt als koning van ItaliŽ erkend, maar keert naar Beieren terug (in 896). Hij wordt door paus Formosus tot keizer gekroond. Hij richt opnieuw het koninkrijk van Lotharingen op, en regeert tot 899.

Hongarije

Onder leiding van Arpad - aan de macht tot 907 - veroveren 7 magyarenstammen de laagvlakte bij de Midden-Donau en de Theiss. Ze gaan voort met veldtochten (tot 955) tegen Oostfranken, ItaliŽ, Frankrijk, Lotharingen, BourgondiŽ, Spanje en Byzantium.

NormandiŽ

De eerste Deense Vikingen vestigen zich aan de monding van de Seine, en stichten daarmee eigenlijk het gebied NormandiŽ.

Paus Stefanus VII

Paus Stefanus VII (tot 897).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    897  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    898

Westfrankenrijk - Karel III

Koning Karel III de Eenvoudige regeert (tot 923). Hij is een zoon van Lodewijk II de Stamelaar. Hij strijdt tegen de weerspannige edelen en de Noormannen.

De macht komt hoe langer hoe meer in handen van de Robertingen (nakomelingen van Odo). Meer en meer zelfstandige territoria beginnen zich in het Westfrankenrijk te vormen: AquitaniŽ, Bretagne, CataloniŽ, Champagne, FranciŽ, Gascogne, GothiŽ, NormandiŽ, Toulouse en Vlaanderen.

Magyaren - ItaliŽ

De Magyaren vallen ItaliŽ binnen. Ze plunderen heel het land door, tot aan Pavia (tot 899).

Longobardenrijk - Spoleto

Hertogen Guido en Lambertus van Spoleto dwingen de paus, om hen tot keizer van het Longobardenrijk te kronen.

Paus Johannes IX

Paus Johannes IX (tot 900).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    899

Engeland - Edward de Oudere

Koning Edward de Oudere (tot 924). Hij gaat verder met de strijd tegen de (Deense) indringers, en onderwerpt ťťn na ťťn de ingepalmde gebieden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Reims - Fulco

Boudewijn II laat aartsbisschop Fulco van Reims (raadsman van de Franse koning) in een hinderlaag lopen en om het leven brengen.

900

Oostfrankenrijk - Lotharingen - Lodewijk III het Kind

Lodewijk III het Kind, zoon van Arnulf van KarinthiŽ, regeert (tot 911). Hij wordt de laatste Oost-Frankische koning uit het geslacht van de Karolingers. In de periode van 900 tot 911 zijn er tal van twisten in het oosten van zijn rijk, en vallen de Hongaren regelmatig binnen.

Hij wordt ook erkend als koning van Lotharingen, hoewel er in de streek een kanselier wordt aangesteld. De eer valt te beurt aan de bisschop van Trier. Het bestuur gebeurt door hertog Gebhard van Lotharingen.

ItaliŽ

Lambertus sterft. Lodewijk van Neder-BourgondiŽ wordt in Pavia tot koning van ItaliŽ gekroond.

Paus Benedictus IV

Paus Benedictus IV (tot 903).

Laatste wijziging 25-05-2007 - Nieuwe iconen
14-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl