-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 801  821  841  861  881

 

821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Sint Amands - Abdij van Elnon

Sint Amands, de belangrijkste kern van het domein Baceroth, wordt door Lodewijk de Vrome aan de abdij van Elnon geschonken.

  821  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Sint Amands - Mariekerke

Lodewijk de Vrome bevestigt de schenking van het gebied Baceroth aan de abdij van Elnon (Noord Frankrijk), later gekend als de abdij St. Amand-les-Eaux. In het gebied liggen o.a. Baasrode, Sint Amands en Mariekerke. Het gebied moet de abdij toelaten om in eigen behoeften te voorzien. Dit heeft als gevolg dat er landbouw wordt georganiseerd en dat er nederzettingen komen.

Puurs - Willebroek

Rond dezelfde tijd schonk Lodewijk de Vrome gebieden in de streek van Puurs en Willebroek aan de abdij van de Inde bij Aken (DE). Deze abdij wordt later Kornelimunster genoemd. Puurs valt tot 1276 onder de bevoegdheid van de abdij van Kornelimunster.

  822

Heilig Duits-Roomse Rijk - Saksen

Stichting van het belangrijkste klooster op het vroegere grondgebied van de Saksen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    823

Heilig Duits-Roomse Rijk

Koning Karel de Kale wordt geboren als zoon van Lodewijk I de Vrome (in zijn tweede huwelijk).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    824

Heilig Duits-Roomse Rijk - ItaliŽ - Lotharius

Lotharius laat zich als regent van ItaliŽ kronen door paus Paschalis I. Door de "Constitutio Romana" verwerft hij in de kerkelijke staat ook keizerlijke rechten: hiermee heeft hij toezicht op de rechtspraak, neemt de eed van trouw af van de nieuwgekozen pausen vůůr hun wijding.

Paus Eugenius II

Paus Eugenius II (tot 827).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    825

Chinese Rijk - Schutsluizen

Op de Chinese kanalen wordt meer en meer gebruik gemaakt van schutsluizen.

Wales

Het vorstendom Gwynnedd in Noord Wales wordt onafhankelijk onder de dynastie van Merfyn Frych (tot 1283).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    826

Arabische Rijk - Kreta

De Arabieren veroveren grote delen van Kreta.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    827

Saracenen (TunesiŽ) - SiciliŽ - SardiniŽ

De Saracenen - Aglabiden uit TunesiŽ - nemen grote delen van SiciliŽ en SardiniŽ in. Dit ten nadele van het Byzantijnse Rijk.

Paus Gregorius IV

Paus Gregorius IV (tot 827).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    828

VenetiŽ

Stichting van San Marco in VenetiŽ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Heilig Duits-Roomse Rijk - Alemannia

Lodewijk de Vrome overtreedt zelf de Ordinatio Imperii, door voor de zoon van zijn tweede vrouw Judith - Karel de Kale - het deelrijk Alemannia te vormen.

829

Byzantium - Theophilus I

Theophilus I wordt keizer van Byzantium (tot 842).

Engeland

Koning Egbert van Wessex verenigt de Angelsaksische koninkrijken onder zijn heerschappij, en sticht daarmee het koninkrijk Engeland. Hij regeert tot 836.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Nederland - Vikingen

Vikingen komen in grotere getale naar de Engelse en de Frankische kust. De indringers varen zelfs de rivieren op, en plunderen binnenwater-havens.

Heilig Duits-Roomse Rijk

De drie zoons van Lodewijk I de Vrome beginnen hun ruzie over het bezitten van de gebieden van hun grootvader. Het zijn Lotharius, Lodewijk en Pepijn die hun rechten met geweld willen laten gelden. Lodewijk I de Vrome wil echter absoluut zijn jongste zoon Karel de Kale laten meedelen.

830

Arabische Rijk

Kalief al-Mamun (Abbasiden) sticht in Bagdad het "Huis van de Wijsheid" (Bait al-Hikma). Hieraan is zowel een bibliotheek als een sterrenwacht verbonden.

Engeland - Ethelwulf

Ethelwulf wordt koning van Wessex (tot 858).

Moravische Rijk

Stichting van het Moravische rijk, dat bestaat uit Bohemen en Noord Hongarije, door Mojmir. Hij blijft aan de macht tot 846.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    831

Arabieren - SiciliŽ

De Arabieren veroveren SiciliŽ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    832  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Heilig Duits-Roomse Rijk

De drie zoons van Lodewijk I de Vrome komen voor een tweede keer in opstand, als Lodewijk I AquitaniŽ afneemt van Pepijn.

In Colmar op het "Leugenveld", scharen de troepen van Lodewijk I zich achter diens zonen.

Keizer Lodewijk wordt afgezet! Kort daarop wordt hij echter weer in ere hersteld door zijn zoons Lodewijk en Pepijn. Die willen nl. de macht van Lotharius beperken.

833  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Nederland - Vikingen

Vikingen varen de rivieren van de Lage Landen op en plunderen havens op de binnenwaters, zoals nu Dorestad in Nederland. De Denen maken er een grote buit.

834

Heilig Duits-Roomse Rijk - Bretagne

In Bretagne wordt complot gesmeed tegen Lodewijk de Vrome, door een aantal Franse vooraanstaanden, onder invloed van markgraaf Lambert van Nantes en Angers.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    835

Engeland - Ierland - Vikingen

De Vikingen beginnen Engeland aan te vallen. Ze maken van Dublin hun uitvalsbasis.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Antwerpen - Vikingen

De koopmansnederzettingen in Antwerpen worden geplunderd door de Vikingen.

836

Arabische Rijk - Samarra

Kaqlief al-Mutasim van de Abbasiden, verplaatst de hoofdstad van Bagdad naar Samarra.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Walcheren - Vikingen

Een Frankisch leger dat op Walcheren probeert te weerstaan tegen een aanval van de Vikingen, wordt vernietigd.

837  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    838

Heilig Duits-Roomse Rijk - AquitaniŽ

Pepijn (zoon van Lodewijk I de Vrome) sterft. Karel de Kale krijgt AquitaniŽ.

Engeland - Vikingen

De Vikingen blijven uit Denemarken de gebieden van BrittanniŽ binnen vallen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    839  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Lage Landen - Vikingen

Vanaf deze tijd zullen de legers regelmatig langs de kusten patrouilleren, om invallen van de Noormannen / Vikingen te voorkomen. Op vaste plaatsen worden vaste legerplaatsen opgetrokken, meestal aan de monding van een rivier.

Heilig Duits-Roomse Rijk - Lotharingen

Lotharius I volgt zijn vader Lodewijk de Vrome op als keizer (tot 855), en heerst over het hem toegewezen gebied Lotharingen. Bij dit gebied hoort ook AustrasiŽ en grote delen van Noord ItaliŽ. Lotharius heeft 3 zonen: Lodewijk van ItaliŽ, Lotharius II en Karel van Provence.

840

Heilig Duits-Roomse Rijk

20 jun: Lodewijk I de Vrome - koning van de Franken en keizer van het Heilig Romeinse Rijk - sterft. Hierdoor ontstaat de broederoorlog tussen zijn 3 zonen: Karel de Kale en Lodewijk de Duitser enerzijds; aan de andere zijde Lotharius.

Einhard overlijdt in een door hem gesticht klooster. Hij was de bouwmeester van Karel de Grote en schreef over het leven van de keizer in "Vita Caroli".

Arabieren - ItaliŽ

De Arabieren veroveren Bari.

Laatste wijziging 25-05-2007 - Nieuwe iconen
14-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl