-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 701  721  741  761  781

 

721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    721  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Friezen

Bonifatius (°675 +754) kerstent de "gelovigen" ten oosten van de Rijn, op zijn tocht als zendeling in Duitsland en bij de Friezen. Hij zweert tot gehoorzaamheid aan paus Gregorius II.

722  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    723  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    724  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    725

Chinese Rijk - Han-Lin Academie

In China wordt de Han-Lin Academie gesticht. Hier worden de hogere ambtenaren gevormd. De invloed van het Boeddhisme is groot, zowel op deze vorming, als op de kunst en de literatuur.

Reizen naar Indië beïnvloeden de eigen Chinese stromingen.

Frankische Rijk - Nîmes - Egidius

Egidius overlijdt rond deze periode. Hij was de eerste kluizenaar, werd later abt van een klooster nabij Nîmes.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    726

Byzantium

De Byzantijnse keizer Leo III laat het Christusbeeld boven één van de paleispoorten verwijderen. Hij vaardigt een iconoclastisch besluit uit, waardoor alle beelden moeten verdwijnen. Heel wat religeuze kunstwerken worden op die manier vernietigd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    727  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    728  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    729  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    730

Brittannië - Alcuin

Alcuin (°±730 +804). Hij reist later van York naar het Frankenland.

Indië

Overheersing van de Gurjara-Pratihara Dynastie onder leiding van Nagabhak I (in noordwest India).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    731  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Slag bij Poitiers

Karel Martel (°±689 +741 Quierzy-sur-Oise) stopt de opmars van de Saracenen / Mohamedanen (bij Tours én Poitiers), als hij door Odo van Aquitanië ter hulp wordt geroepen. De Arabieren worden aangevoerd door emir Abd al-Rahman I, van de Spaanse Omajaden-dynastie.

Hierdoor verhindert Karel Martel dat de Arabieren verder dan de Pyreneeën Europa binnendringen.

732

Frankische Rijk - Saksen - Alemannen

Karel Martel strijdt met succes tegen de Saksen en de Alemannen. De Beieren worden uiteindelijk onafhankelijk.

Frankische Rijk - Bonifatius

Bonifatius (°675 +754) wordt aartsbisschop.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk

In herhaalde veldtochten in het Rhônedal, gaat Karel Martel niet uitsluitend tegen de Saracenen te keer. Hij laat de machthebbers in de Provence en in Bourgondië verstaan dat ze té zelfstandig optreden, en dus zijn eigen gezag niet erkennen.

733  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Slag aan de Boorn

Tegen de Friezen. Karel Martel (°±689 +741 Quierzy-sur-Oise) verslaagt hertog Bubo. Hierdoor hoort Friesland opnieuw bij het Frankische Rijk.

734  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    735

Frankische Rijk - Bourgondië

Karel Martel verovert Bourgondië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    736

Brittannië - Dunbreatin

Dumbarton, hoofdstad van Strathclyde, had tot nu toe de naam Alcluith. Vanaf nu wordt de stad Dunbreatain genoemd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Theodorik IV - Childerik III

De merovingische koning Theodorik IV overlijdt. In naam heerste hij over het hele Frankische Rijk.

Karel Martel (°±689 +741 Quierzy-sur-Oise) stelt geen nieuwe hofmeier aan, noch neemt hij zelf de koningstitel aan; m.a.w. hij regeert zonder merovingische schijnkoning.

Childerik III (+754 St. Omaars), de zoon van Theodorik, wordt hiermee de laatste koning van de Merovingers.

737  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    738

Arabische Rijk - Afrika

De Arabieren vertrekken voor de eerste keer op een tocht door West Afrika, om slaven te ronselen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Echternach - Willibrordus

Wilibrordus sterft in zijn klooster in Echternach. De bisschopszetel in Utrecht blijft geruime tijd vrij.

739

Frankische Rijk - Paus Gregorius III

Paus Gregorius III vraagt aan Karel Martel (°±689 +741 Quierzy-sur-Oise) om hulp, in de strijd tegen de Longobarden, die Rome dreigen binnen te vallen. Karel Martel negeert dit verzoek echter.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    740

Byzantium - Arabieren

Het Byzantijnse legert overwint de Arabieren in de strijd bij Akroinon.

Arabische Rijk - Afrika

De Berbers komen in Noord-Afrika in opstand tegen de Arabieren. Ze voelen zich nl. achtergesteld als tweederangs-burgers.

Laatste wijziging 25-05-2007 - Nieuwe iconen
13-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl