-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 701  721  741  761  781

 

741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Karel Martel - Pepijn III de Korte - Karloman I

22 okt: Karel Martel (°±689 +741 Quierzy-sur-Oise) overlijdt. Net voor zijn dood verdeelt hij het Frankische rijk aan zijn zoons, die in het klooster van Saint Denis zijn opgevoed. Hij wordt opgevolgd als hofmeier door zijn beide zoons. Pepijn III de Korte (°±715 +768 Saint-Denis) en Karloman I worden de nieuwe hofmeiers van het Frankische Rijk.

- Pepijn III de Korte krijgt het westelijke Neustrië, Bourgondië en de Provence, en regeert tot 768.

- Karloman I wordt hofmeier van het oostelijk gelegen Austrasië, Schwaben en Thüring, en regeert tot hij in 747 als hij monnik in het klooster van Monte Cassino treedt

- Samen zullen ze bewind voeren over Aquitanië en Beieren.

741

Byzantium - Arabische Rijk

Constantinus V komt aan het bewind (tot 775). Hij organiseert veldtochten tegen de Arabieren. Als gevolg zullen de laatsten hun expansiedrang meer en meer op het westen richten.

Paus Zacharias

Paus Zacharias (tot 752).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Synode van Les Estinnes

In Henegouwen, op initiatief van paus Bonifacius en Pepijn III de Korte (°±715 +768 Saint-Denis). Er wordt overlegd hoe het verval van het Frankische Rijk kan worden gestopt.

742

Frankische Rijk - Karolingers

Karel (de Grote) (°742 +814) wordt geboren als zoon van Pepijn III de Korte en diens vrouw Bertrada.

Frankische Rijk - Paus Bonifacius

Paus Bonifacius reorganiseert de Frankische kerk (tot 747). Hij sticht in deze periode de aartsbisdommen Reims, Rouan en Sens.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Childerik III

Pepijn III de Korte (°±715 +768 Saint-Denis) en Karloman I zetten de merovingische koning Childerik III op de troon.

743  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    744

Arabische Rijk - Merwan II

Kalief Merwan II (tot 750).

Chinese Rijk - Li T'ai Po

Li T'ai Po (°701 +762), Chinees dichter, hervat zijn zwervend bestaan. Hij zal uiteindelijk meer dan 1000 gedichten produceren. Hij is een overtuigd Taoïst.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    745  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    746  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Pepijn III de Korte

De Frankische bisschoppen erkennen het gezag van de Roomse kerk en onderwerpen zich aan de Paus. Dit is een gevolg van de inzet en overtuigingskracht van aartsbisschop Bonifatius.

Karloman I wordt monnik in het klooster van Monte Cassino, nadat hij afziet van zijn majoraat van Austrasië. Gevolg is dat Pepijn III de Korte (°±715 +768 Saint-Denis) alleenheerser wordt over het Frankenrijk.

747  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    748  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    749

Longobarden - Aistulf

Koning Aistulf van de Longobarden (tot 756) breidt zijn macht uit, maar dit leidt tot een verbond tussen de paus en de Franken.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    750

Midden Amerika (huidige Mexico)

Tolteken trekken de vallei van Mexico binnen.

Arabische Rijk (Spanje)

Het leger van kalief Merwan II wordt definitief verslagen in de slag bij de rivier Zab. Alleen Abd ar_Rahman ontkomt.

Kalief Abu al-Abbas is de eerste kalief van de dynastie der Abbasiden (tot 754). Hij is de grondlegger van een periode van bloei in Spanje, die zal duren tot 1031.

Noormannen

In deze periode bezetten de Noorse Vikingen de Shetland- en de Orkney-eilanden. Daarna volgen de Faer Öyar, de Hebriden en Ierland.

 KAROLINGISCHE TIJD...

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Childerik III - Pepijn III de Korte

Pepijn III de Korte (°±715 +768 Saint-Denis) sluit Childerik III (°754) op in het klooster van Sint Bertijns in St Omaars, nadat hij in overleg met paus Bonifacius een staatsgreep heeft gepleegd. Pepijn III regeert als koning der Franken (tot 768) en wordt in dit koningschap gesteund door alle "Franken". Bij zijn kroning wordt hij door aartsbisschop Bonifacius gezalfd.

751

Chinese Rijk - Arabieren

De Chinese legers lijden de nederlaag tegen de Arabieren in de slag bij de Talas-rivier in Samarkand. Dit is een gevolg van het feit dat zowel de Arabieren als de Chinezen hun gebied willen uitbreiden, en daardoor met mekaar in botsing komen.

De militairen komen in China in opstand. Ze worden bijgestaan door de bevolking, bijv. door de Kitai, de Oeigoeren, de Tangoeten en de Thai.

Longobarden - Byzantium

Koning Aistulf van de Longobarden verovert Ravenna. De val van Ravenna betekent het einde van de Byzantijnse heerschappij over midden-Italië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk - Arabieren

Pepijn III de Korte (°±715 +768 Saint-Denis) raakt in strijd met de Arabieren om Septimanië en Aquitanië te heroveren (tot 768).

752

Paus Stephanus II

Paus Stephanus II (tot 757). Hij keert zich af van het Oostromeinse rijk, en verbindt zich met de Franken.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    753  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk

5 jun: aartsbisschop Bonifacius wordt door heidense plunderaars vermoord in de buurt van Dokkum. Hij kende veel succes met zijn bekeringswerk in Duitsland, toen hij aartsbisschop van Mainz was. Abt Gregorius heeft de leiding over het bisdom Utrecht.

754

Arabische Rijk - al Mansor

Kalief al Mansor (de zegevierende) volgt de overleden Abu al-Abbas op (tot 775). Hij is de eigenlijke grondlegger van de heerschappij van de Abbassiden.

Longobarden

Paus Stephanus roept Pepijn III de Korte ter hulp in de strijd tegen de Longobardische koning Aistulf. Deze begint zijn eerste veldtocht tegen koning Aistulf.

In ruil stelt de paus Rome onder bescherming van de Frankische koning Pepijn. De laatste en zijn twee zoons krijgen de titel "beschermheren van Rome".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    755

Chinese Rijk

Als gevolg van de opstand van An-Loe Sjan verslapt het centrale gezag van de Tang Dynastie. De lokale machthebbers besteden meer en meer tijd aan rivaliteit, ontevredenheid en belastingwillekeur.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Longobarden - Kerkelijke Staat

Pepijn de Korte (°±715 +768 Saint-Denis) begint zijn tweede veldtocht tegen koning Aistulf van de Longobarden, en dwingt hem tot het teruggeven van de veroverde gebieden. Deze worden aan de paus geschonken. Door deze schenking ontstaat de Kerkelijke Staat. Deze wordt door de paus bestuurd, en is gelegen in Midden Italië (Latium, Umbrië, de Marken en Romagna).

Frankische Rijk - Saracenen

Pepijn de Korte onderwerpt de Saracenen in Narbonne.

756

Indië

Machtswissel in India: de Chalukyas dynastie wordt vergangen door de Rashtrakuta-dynastie.

Longobarden - Desiderius

Desiderius is de laatste koning van de Longobarden (tot 774). Hij was tot dan hertog van Tuscië. Hij bedreigt Rome, maar wordt gevangengenomen.

Arabische Rijk - Spanje - Cordoba

Stichting van het Omjaden-Emiraat van Cordoba door Abd al-Rahman I.

Paus Donatio Pippini

Donatio Pippini wordt paus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    757

Wales

Offa wordt koning van Mercia (tot 796) en legt Offa's Dyke aan als grens van Wales.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    758  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    759

Chinese Rijk - Toe Foe

Toe Foe (°712 +770), Chinees dichter, verblijft in Sechuan. Het is vanaf nu hij de meeste werken produceert.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    760

Frankische Rijk - Aquitanië

Pepijn de Korte begint veldtochten in Aquitanië (tot 768).

Laatste wijziging 25-05-2007 - Nieuwe iconen
13-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl