-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 1001  1021  1041  1061  1081

 

1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1021

Heilig Duits-Roomse Rijk - Byzantium

Keizer Hendrik II blijft volharden in de strijd tegen de Byzantijnen (tot 1022) en weet daardoor verdere uitbreiding van het Byzantijnse rijk in zuid ItaliŽ te voorkomen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1022

Zweden - Olaf

Koning Olaf van Zweden beslist dat - na de dood van zijn zonen - de troonopvolging zal te zoeken zijn bij leden van het koningshuis van de Stenkils. Er zijn voortdurend onlusten tussen de christelijke gouwen van Zweden en de heidense gouwen van Svear Upplande.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Lotharingen - Gothelo I

Gothelo I, een broer van Godfried I, wordt hertog van Neder-Lotharingen.

1023  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Drenthe - Adalbold

Bisschop Adalbold van Utrecht krijgt van de Duitse koning het graafschap Drenthe onder zijn bevoegdheid.

1024

Heilig Duits-Roomse Rijk - Koenraad II

Keizer Koenraad II (of Conrad) de SaliŽr (įĪ990 +1039 Utrecht) regeert (tot 1039). Hij brengt Polen en Bohemen onder zijn bewind. Hij is een achterkleinzoon van Otto II, en begint het Salische tijdperk (tot 1125).

Kiew - Boleslaw I Chrobry

Na de bezetting van Kiew (Russische troonstrijd) laat Boleslaw I Chrobry zich tot koning kronen.

Paus Johannes XIX

Paus Johannes XIX (tot 1032).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1025

Middelhoogduitse literatuur

De Oudduitse literatuur komt aan zijn einde.
In deze periode begint de Middelhoogduitse literatuur zijn opgang.

Polen - Mieszko II

Mieszko II, die regeert tot 1034, moet afstand doen van de koningskroon omdat hij zich verzet tegen het gezag van de Duitse Koenraad II.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1026

Toul - Bruno von Egisheim

Bruno von Egisheim (į1002) wordt bisschop van Toul, en begint met hervormingen in het bisdom.

ItaliŽ - Koenraad II

Koenraad II trekt voor de eerste keer naar ItaliŽ (tot 1027) om er de opstanden te onderdrukken in Lombardije. Eťn van zijn legerleiders is Bruno von Egisheim (į1002) die later in 1048 paus Leo IX wordt.

Koenraad II wordt in Milaan gekroond met de ijzeren kroon van Lombardije.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1027

ItaliŽ - Koenraad II

Koenraad II wordt in Rome tot keizer gekroond van het Heilig Duits-Roomse Rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Boudewijn V

Boudewijn V van Rijsel van Vlaanderen (+1067) huwt met AdŤle, de dochter van koning Robrecht II van Frankrijk.

1028

Denemarken - Knut II

Koning Knut (of Knoet of Kanut) II de Grote van Denemarken onderwerpt Noorwegen, en wordt ook de koning van de Noren.

Engeland - Willem de Veroveraar

Geboorte van Willem de Veroveraar (įĪ1028 +1087 Rouen), als onwettige zoon van Robert I van NormandiŽ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1029

Spanje - CastiliŽ - Aragon - Navarra

Sancho III erft het graafschap CastiliŽ en verdeelt het rijk in Aragon, CastiliŽ en Navarra.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1030

Dom van Speyer

Rond deze tijd beginnen de bouwwerken aan de kathedraal van Speyer.

ItaliŽ - Guido van Arezzo

Rond deze tijd ontwikkelt Guido van Arezzo (įĪ990 +1050 Avellano) een systeem om muziek te noteren.

Islam - Avicenna

Ibn Sina of Avicenna (į980 Buchara +1037 Hamadan), Perzisch islamitisch medicus en wijsgeer, voltooit "Kitab al-sjifa" (het boek van de genezing), een encyclopedisch werk met filosofische beschouwingen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Ename

Rond deze tijd verovert Vlaanderen het zuidelijke deel van de mark Ename.

1031

Westfrankenrijk - Hendrik I

Koning Hendrik I van Frankrijk (įvoor 1008 +1060) regeert  (tot 1060), en draagt net als zijn voorganger de titel "Rex Francorum". Hij is een zoon van Robert II de Vrome, en komt uit het geslacht van de Capetingers. Onder zijn regering wordt de "Godsvrede" ingesteld.

Spanje - AndalusiŽ

AndalusiŽ splitst zich in deelrijken, onder beheer van de Reyes de Teijas (tot 1086). Alfons VII van CastiliŽ pakt de strijd voor het Christendom op zich.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Land van Bornem - Folcard

Folcard (Folkaard), zoon van Lambrecht I, neemt de bezittingen in het land van Bornem onder zijn hoede (tot 1073) als heer van Bornem. Hij huwt met Landrada.

Hij sticht later de abdij van reguliere kanunniken van de orde van Sint Augustinus. De abdij wordt opgericht naast de kerk van Bornem, die is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw.

  1032

Paus Benedictus IX

Paus Benedictus IX (tot 1044).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Lotharingen - Gothelo I

De zoon van Godfried, hertog Gothelo I van Neder-Lotharingen, wordt ook hertog van Opper-Lotharingen.

1033

BourgondiŽ - Koenraad II

Keizer Koenraad II wint de heerschappij over BourgondiŽ.

Engeland - Anselmus

Anselmus (į1033 +1109), later aartsbisschop van Canterbury en vader van de scholastieke wijsbegeerte. Hij heeft als motto "crede ut intellegam" (ik geloof opdat ik begrijp). Hij wordt de grondlegger van de voldoeningsleer ("Cur Deus Homo").

Polen

Mieszko II erkent het gezeg van Koenraad II en het leenheerschap van de Duitse koning. Toch verliest hij Lausitz, Pommeren en grote gebieden tussen de Weichsel en de Boeg.

Paus Benedictus

Paus Benedictus (tot 1045) Ė vult het ambt in op 12-jarige leeftijd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1034

Byzantium - Michael IV

Michael IV Paphlagonicus (+1041 Constantinopel) wordt keizer van het Byzantijnse rijk (tot 1041). Hij is van boerenafkomst uit de streek van PaphlagoniŽ, en de minnaar van keizerin ZoŽ. Bij de dood van haar echtgenoot Romanus III brengt ze Michael op de troon. Door zijn ziekte (epilepsie) voerde eigenlijk zijn broer Johannes Orphanothropus het bewind.

Heilig Duits-Roomse Rijk

Na de verovering van BourgondiŽ bestaat het Heilige Roomse Rijk uit: Friesland, Saksen, Neder-Lotharingen, Rijnland-Franken, Oost Frankenland, Thuringen und Meissen, Noordmark, Oostmark, Opper-Lotharingen, Nordgau, Bohemen, Schwaben, Bayern, Oostenrijk, KarinthiŽ, BourgondiŽ en MoraviŽ.

Schotland - Duncan

Duncan wordt koning van Schotland (tot 1040).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Boudewijn V

Boudewijn V van Rijsel van Vlaanderen (+1067), zwager van koning Hendrik I van Frankrijk en schoonvader van Willem de Veroveraar van NormandiŽ, voogd van koning Filips I van Frankrijk, wordt graaf van Vlaanderen en regeert tot 1067. Hij breidt het gebied uit met Rijksvlaanderen. Hij is een zoon van Boudewijn IV van Vlaanderen.

1035

Engeland - Denemarken - Noorwegen - Harold I

Koning Knut II de Grote van Denemarken, Engeland en Noorwegen (įĪ995 +12 nov 1035 Shaftesbury) overlijdt. Koning Harold I van Engeland regeert (tot 1040). Hij is een zoon van Knut II de Grote van Denemarken.

Engeland - NormandiŽ - Willem de Veroveraar

Willem de Veroveraar (įĪ1028 +1087 Rouen) wordt hertog van NormandiŽ.

Noorwegen - Magnus

Magnus de Goede wordt koning van Noorwegen (tot 1047).Dit gebeurt niet zonder slag of stoot, want eerst moet Sven (een zoon van Knut de Grote) verdreven worden.

Spanje - CastiliŽ - Aragon

De zonen van Sancho III worden koning van CastiliŽ en Aragon. Ferdinand I de Grote van CastiliŽ (en van Spanje) wordt koning van CastiliŽ, Leůn en Navara. Hij regeert tot 1065.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1036  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Constitutio de Feudis

28 mei: keizer Koenraad II van Duitsland kondigt de "constitutio de feudis" af. Hiermee wordt voor kleine vazallen het erfrecht van hun leen verzekerd. Met deze toegift aan de kleinere heren, probeert de keizer hen aan zijn kant te krijgen.

1037

Bohemen - Polen - Casimir I

Casimir I komt aan de macht (tot 1058). Onder de Bohemers breken heidense opstanden uit.

Spanje - CastiliŽ - Leon - Ferdinand I de Grote

Ferdinand I de Grote van CastiliŽ (en van Spanje) verovert Leon.

Turken - Oost PerziŽ

Turkse Seldjuken komen in opstand tegen het Ghaznawiden-emiraat in Oost-PerziŽ (Afghanistan).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1038

Bohemen - Adelbert

De Bohemers brengen het gebeente van de overleden bisschop Adelbert naar Praag. Ze annexeren SileziŽ.

Chinese Rijk - Siau

De westelijke Siau vestigen zich in China (tot 1125).

Polen - Casimir

De Duitsers komen de Polen ter hulp, en zorgen ervoor dat Casimir terug aan de macht komt en naar zijn land kan terugkeren. Krakau wordt de residentiestad van Casimir, en de staat en de kerk worden heropgebouwd.

Turken

De Turkse Seldjuken verdrijven de Ghaznawiden uit Chorasan (Iran). De strijd duurt tot 1040.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Dirk IV

Graaf Dirk IV van Holland regeert (tot 1049). Hij is een zoon van graaf Dirk III. Hij verliest de strijd tegen Hendrik III.

1039

Heilig Duits-Roomse Rijk - Hendrik III de Zwarte

Koning (en later keizer) Hendrik III de Zwarte (į1017 +1056 Burg Bodfeld) van Duitsland regeert (tot 1056). Hij is een zoon van Koenraad II. Hij maakt Polen, Bohemen en Hongarije leenplichtig.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Henegouwen - Herman van Bergen

Graaf Herman van Bergen regeert over Henegouwen (tot 1051). Hij is gehuwd met Richildis.

Vlaanderen

Rond deze tijd verovert Vlaanderen het noordelijke deel van het Land van Aalst.

1040

Denemarken - Engeland - Harde Knut

Koning Harde Knut van Denemarken regeert (tot 1042). Hij is een zoon van Knut II van Denemarken, en broer van Harold I.

Engeland - Schotland - Macbeth

Duncan wordt verslagen en gedood door Macbeth. De laatste wordt koning van Schotland.

Godsvrede / Pax Dei

De geestelijkheid kondigt de "Godsvrede" of de "Pax Dei" af. Deze vrede biedt niet alleen bescherming aan de geestelijken, maar ook aan boeren, reizigers en vrouwen. Daarbij komt nog de "Wapenstilstand van God" of e "Treuga Dei", die stelt dat er niet mag gevochten worden van woensdagavond tot maandagmorgen, noch op feestdagen. Met andere woorden: er mag niet meer dan 90 dagen per jaar gevochten worden.

Laatste wijziging 25-05-2007 - Nieuwe iconen
16-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl