A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V
W - X
Y - Z
Getallen
Leeftijd & Tijdsduur
Uren & Dagen

U

   

V

 
u.a. (ut ante) als voren, als voordien   v. vidimus, verso
ubi waar   valde zeer
u.i. (ut infra) als onderaan, als hieronder   valet / valent is waard / zijn waard
ultimo die op de laatste dag   varii verscheidene
ultimum diem vitae clausit sloot zijn laatst levensdag af   variolis pokken
ultimus laatste   vedovus / vedova weduwenaar / weduwe
undecim elf   vegesimo twintigste
ungenitus / ungenita eniggeboren(e)   vel of, ofwel
unius van één   veneris vrijdag
unus één   venia aetatis meerderjarig verklaring
u.s. (ut supra) als bovenaan, als hierboven   venit hij komt, hij kwam
ususfructus vruchtgebruik, lijftocht   vero waarachtig, echt, wettig
ut zoals, als, evenals   verso op de keerzijde
ut ante als voren, als voordien   versus naar, tegen
ut asserunt naar hun zeggen   vesperi 's avonds
ut dicunt zoals ze zeggen, naar men beweert   vespertina / vespertinus in de avond, van de avond
    vetulus / vetula oude man / oude vrouw
uterque beiden   vetus oud, bejaard
ut fertur naar men zegt   vi krachtens
ut infra als onderaan, als hierboven   vice in plaats van
uti dicitur zoals gezegd wordt   vice comes burggraaf
ut patet in registro zoals blijkt uit het register   vicenarius twintigjarige, twintiger
 

ut supra als bovenaan, als hierboven
(staat geschreven)
  vicesimo twintigste
    vicilis pachter
ux. (uxor, uxoris) echtgenoot, echtgenote   vicinus buur
uxor / uxoris echtgenoot, man /
echtgenote, vrouw
  vico in de wijk, in de buurt,
in het gehucht
     
uxorata getrouwde vrouw   vicus wijk, dorp, buurt, gehucht
uxoratus getrouwde man   vid. (vide) zie
      vide zie
      videbatur hij scheen, hij leek
      videlicet te weten, namelijk
      vidimus specifieke akte
      viduus / vidua weduwenaar / weduwe
      vidua relicta nagelaten weduwe, achtergebleven weduwe
       
      viginti twintig
      villa pachtgoed, boerderij
gehucht, dorp
       
      villicus pachter
      vir / viri echtgenoot, man
      virgina / virgo / virginis maagd, ongehuwde vrouw
      virtuosus deugdvol
 

      visum repertum schriftelijk verslag
      vivens levend, die in zijn
onderhoud voorziet
       
      viverit in zijn leven
      vocatur wordt genoemd
      votum / voti gelofte, verloving, zegenwens
      vso. (verso) andere kant
      vulgo bijgenaamd, gewoonlijk,
in de volkstaal
       
      vulgo vocatus in de volksmond, gewoonlijk genoemd
       

 

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 20-05-2013 - Toevoeging nieuwe woorden & correcties
16-05-2009 - Toevoeging nieuwe woorden
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl