A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V
W - X
Y - Z
Getallen
Leeftijd & Tijdsduur
Uren & Dagen

G

   

H

 
gangredine consumptus door kanker verteerd   h. (hora) uur
gemellae / geminae vrouwelijke tweelingen   h.a. (hoc anno) dit jaar
gemelli / gemeni mannelijke tweelingen   habita dispensatione na dispensatie verkregen te hebben
gemini tweelingen (mannelijk)    
geminae tweelingen (vrouwelijk)   habitans inwoner, wonend
gen. (genus, generis) geslacht   hactenus tot nu toe, tot op heden
genetrix moeder, zij die baart   hebdomas week
genitor verwekker, oorsprong, vader   hebdomadicus /
hebdomalis
één week oud
gens familie (langs de kant van
de man)
   
    hereditarius erfelijk
genitus verwekt, voortgebracht, telg...   heres erfgenaam
genui ik heb verwekt...   heri gisteren
genus geslacht   hic hier
gignere in het leven roepen, verwekken   hic omnes ex dysenteria allen overleden aan dysenterie
glos / glosoris schoonzuster (van de man)   hijemali winter
gradus graad van bloedverwantschap   hoc huidig(e), nu, deze
graphiarius schrijver, klerk, secretaris   hoc anno dit jaar
gravamen / gravamina bezwaar / bezwaren   hodie, hodierno vandaag, heden
gravida / gravidatis zwanger   honor, honoris eer
gravis zwaar, ernstig, erg   hora uur
      hora matutina morgenstond
      hora vespertina avondstond
      huius / hujus van hier
      humare ter aarde bestellen, begraven
      humatus begraven
      humilis laag, nederig
      hydropicus waterzuchtig
      hyemali winter

 

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 20-05-2013 - Toevoeging woorden & correcties
11-04-2012 - Toevoeging woorden
16-05-2009 - Toevoeging woorden
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl