A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V
W - X
Y - Z
Getallen
Leeftijd & Tijdsduur
Uren & Dagen

K

   

L

 
kalendis op de eerste dag
(van de maand)
  l. / leg.
(legitima / legitimus)
wettig, wettelijk, rechtmatig
     
      laborans lijdend aan
      laesus gewond
      lapsis / lapides grafzerk / van de grafzerk
      largus ruim, veel, overvloedig
      lateralis tot een zijlijn behorend
      latus breed, wijd
      lectus bed
      legitimus / legitima wettig, wettelijk, rechtmatig
      legitimare wettigen
      leno / lena koppelaar / koppelaarster
      lethalis dodelijk
      leuca mijl
      levans / levantes onlangs
      levator / levatrix doopheffer / doophefster
      levir huwelijk met de kinderloze
weduwe van iemands broer
       
      liber vrij, ongebonden
      ligatus echtgenoot (gehuwd, getrouwd)
      loco, in loco in de plaats van
      ludi magister schoolmeester
      lustratio doop, doopsel

 

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 20-05-2013 - Toevoeging nieuwe woorden & correcties
16-05-2009 - Toevoeging nieuwe woorden
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl