A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V
W - X
Y - Z
Getallen
Leeftijd & Tijdsduur
Uren & Dagen

E

   

F

 
e (ex) uit   f. (filius) zoon
e (est) is   fa. (filia) dochter
eatenus tot nu toe   facere maken, verrichten, doen,
vervaardigen
eccl. (ecclesia) kerk    
ecclesia kerk   factis tribus bannis na de drie roepen
ecclesia denuntiatio kerkelijke huwelijksaankondiging   factis tribus
proclamationibus
na drie roepen
eius / ejus zijn / haar,
van hem / van haar
   
    factum geschrift over omstandigheden van een geschil
eiusdem / ejusdem van dezelfde..., hetzelfde ...    
elevare grootbrengen, opvoeden   familiares vertrouweling, raadgever
emisit spiritum hij gaf de geest   familiaris verwant, familie
emissio pest   famulus knecht, bediende
emissus (is) uitgezonden   fatuus onnozel
enim immers, want, inderdaad   febri putridus uitgeput door koorts
eod. (eodem) dezelfde   febri vehementi door hoge koorts
eodem (de)zelfde   febris koorts
eodem dia, eodem die op dezelfde dag   feci(t) heb gemaakt
eo quod temeer, omdat   f(o)emella / feminis vrouwelijk
episcopus bisschop   femina vrouw
equalis gelijk   feria dag
esse zijn (werkwoord)   fetura kinderen, nakomelingen, kroost
est is   fidei defensor verdediger van het geloof
et en   fideicessor / fideijussor doopgetuige
etiam ook   fil. (filius / filia) zoon / dochter
 

ex uit, kind van, afkomstig van   filia dochter
exactiones et tallia schot en lot   filia devota geestelijke dochter
ex altera van de andere kant   filiola dochtertje
ex eodem morbo ten gevolge van dezelfde ziekte (of kwaal)   filiolus zoontje
  filius zoon
exequiae uitvaart   fluxu sanguinis door een bloeding
exhaustus uitgeput   fol. (folio) blad
ex hoc van hier   folio blad (van een register)
exire eindigen, sterven   folio recto voorzijde van een blad
exitus de dood, het heengaan   folio verso achterzijde van een blad
ex officio van ambstwege   foraneus wonend buiten de wallen
expiravit hij blies de laatste adem uit   fornicatio vleselijke zonde, ontucht
expositus vondeling   fortasse misschien
ex primo thoro uit het eerste bed   forum markt
ex tab(b)e door tering   F.r. (folio recto) voorzijde van een blad
extinctus overleden   F.verso (folio verso) achterzijde van een blad
extraclusus niet aangrenzend   fr. (frater) broeder
extrane (-us, -a, -i) vreemdeling
(vreemdelinge, vreemdelingen)
  frater / fratria broer / zwagerin
    fuere / fuerent / fuerunt waren
estremis munitus van de laatste sacramenten
voorzien
  fuit is geweest
    fundatio stichting
ex una enerzijds   fundavit anniversarium
pro requie animae suae
stichtte een jaargetijde voor de rust van zijn ziel
     

 

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 20-05-2013 - Toevoeging nieuwe woorden & correcties
16-05-2009 - Toevoeging nieuwe woorden
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl