Allerlei
De Naeyer
Gebouwen
Kanaal
Klein-Willebroek
Mensen
Prins Carnaval
Straten
Varia
Verenigingen
Voorwerpen
 
Vroeger & Nu
 
Reizen
 
Foto archief
Bibliotheek

Centrum & Dorpstraat  |  Markt  |  Pleintje, Dendermondsesteenweg en Dr. Persoonslaan  |  Nieuwstraat  |  Overwinningstraat en zuidelijk Willebroek  |  Langs het kanaal  |  Willebroek Noord  |  Tuinwijk  |  Wijk  |  Overzichten en panorama's  |  Blaasveld

 

 

  Centrum & Dorpstraat

Dorpstraat

Het gedeelte tussen de Statiestraat, en kijkend naar het noorden. Op de achtergrond zie café De Vlierboom, en links staat het Gemeentehuis.

Dorpstraat

Deze foto werd van op een plaats dichter bij de markt gemaakt.

het gebouw rechts huisde de toenmalige brandweer en je had daar ook de "Waag", officiële plek om goederen te laten wegen. Aan de linkerkant het "kasteel" van de familie Schuremans.

Dorpstraat

Deze opname werd van op de markt gemaakt. Aan de rechterkant de handelszaak van Gust Emmers.

Dorpstraat / Statiestraat

Plaats waar de Statiestraat in de Van Landeghemstraat uitkomt. Het huisje op de hoek was ooit een winkeltje in school- en bureelgerief. Later zou kinesist Luc Schuremans hier zijn praktijk vestigen.

Links naast het huis zie je de bouwwerf voor de nieuwe woning van de familie Schuremans.

Dorpstraat

De A. Van Landeghemstraat gezien van aan café Vlierboom, richting centrum.

Op de linkerkant het gebouw van de Fortisbank, toen de "Société Général".

Dorpstraat

Deze opname werd gemaakt van aan de ingang van het bankkantoor. Je ziet midden op de foto het oude Gemeentehuis.

Dorpstraat

Deze foto werd gemaakt van op het Volkshuis. Je ziet de Dorpstraat / A. Van Landeghemstraat richting kerk, met rechts op de voorgrond de brandweerkazerne en de Waag.

Dorpstraat

Deze foto werd gemaakt aan deingang van het gemeentehuis, mogelijk ter gelegenheid van een huwelijk.
Op de achtergrond zien we rechts café De Vlierboom, op de hoek van de Tonstraat.
Uiterst rechts op de foto het nog niet gerenoveerde bankgebouw van de Société Générale, al wel met het nieuwe logo van de Generale Bank.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

  Markt

Markt

Zicht in de richting van de A. Van Landeghemstraat, met achteraan de winkel van Van Dijck en het Volkshuis. Oorspronkelijk kwam de Nonnenvijver tot op de markt.

Markt

Deze foto werd in de andere richting gemaakt, naar de Nonnenvijverstraat toe.

Markt

Nogmaals in dezelfde richting, maar dan van de winkel van de gebroeders De Nies, beter bekend onder de naam "het Spieken".

Markt

Deze foto werd dan weer gemaakt in de buurt van de handelszaak van Gust Emmers, en is meer gericht naar de Nieuwstraat (achteraan rechts).

Markt

Deze foto werd gemaakt vanaf de August Van Landeghemstraat, richting Nieuwstraat / Nonnenvijverstraat.

Markt

Deze foto werd gemaakt vanaf de Nieuwstraat.

Aan de auto's te zien werd de opname gemaakt begin jaren 1960.

Afbeelding: Danny Teck

 

  Pleintje, Dendermondsesteenweg en Dr. Persoonslaan

De Vier Armen / Pleintje

De Dendermondsesteenweg liep recht op de Nieuwstraat toe.

Aan de rechterkant een aantal gebouwen die plaats moesten ruimen voor het August Van Landeghemplein en de weg naar de nieuwe brug via de Dokter Persoonslaan.

De Vier Armen / Pleintje

Deze foto is recenter. Het Pleintje heeft als zijn vorm als kruispunt van Dorpstraat, Nieuwstraat, Dendermondsesteenweg, Dr. Persoonlaan en Overwinningstraat. De foto werd uit deze laatste straat gemaakt, richting centrum.

Foto gemaakt van het Pleintje, richting August Van Landeghemstraat, rond de jaren 1930.

Pleintje

Zicht op de cafés aan het August van Landeghemplein.
Van links naar rechts: het 3-Sterhuis, het Knock Palace en Café Krak.
Het laatste werd uitgebaat door taxichauffeur "Beère van de kiet" en zijn echtgenote Josephine.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

Pleintje

Fontein aan het August van Landeghemplein.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

Recentere foto van het Pleintje met het fontein en op de achtergrond het gebouw waar Electrabel zijn kantoren had.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

Dendermondsesteenweg

Foto genomen in de richting van Dendermonde. Aan de rechterkant is het parkje, voor de gemeentelijke jongensschool.

Dendermondsesteenweg

Foto gemaakt in de richting van de "Vier Armen".

Dendermondsesteenweg

Foto zoals de eerste, maar dan wel vroeger in de tijd. Je merkt het aan de grootte van de bomen.

Dendermondsesteenweg - Begraafplaats

Het monument van de gesneuvelden op de begraafplaats van Willebroek.

Dr. Persoonslaan

De foto werd gemaakt van aan de huidige Vredebrug. Rechts zie je café Neptunus, en op de achtergrond de watertoren.

Dr. Persoonslaan

Deze foto werd in de richting van de Mechelsesteenweg gemaakt.

Let er wel op dat de Vredebrug nog niet gebouwd werd.

Dr. Persoonslaan

Deze foto werd genomen van waar de Dendermondsesteenweg op het Pleintje komt.

Links op de hoek zie je nog de open ruimte, waar later frituur "Willemine" zou komen.

Dr. Persoonslaan

Deze foto werd gemaakt von dezelfde plaats, en is mogelijk een andere versie van de postkaart hier boven.

 

  Nieuwstraat
 

Nieuwstraat

Foto gemaakt van aan het kanaal, met aan de rechterkant herberg "het Gulden Vlies"

Nieuwstraat

Deze foto van de Nieuwstraat - mét "het Gulden Vlies" - werd gemaakt van op de oude sluis.

Nieuwstraat

Deze foto werd gemaakt in de richting van de vaart, ongeveer ter hoogte van de splitsing naar de markt. Op de achtergrond merk je de schouwen van papierfabriek De Naeyer.

Nieuwstraat

Foto vanop ongeveer dezelde plaats als de vorige foto, weliswaar op een later tijdstip, te merken aan de auto's in de straat.

 

  Overwinningstraat en zuidelijk Willebroek

Palinkstraat / Overwinningstraat

De foto werd gemaakt richting "Oude Root" en dus ook "Willebroek Stad".

Nieuwe Root / Vooruitgangstraat

Verder naar het zuiden van Willebroek heb je dan de "Oude Root" en de "Nieuwe Root". Deze laatste heet nu Vooruitgangstraat

 

  Langs het kanaal

Oud Sasplein / Westvaartdijk

Links aan het Oude Sasplein bevindt zich "het Casino". De poort links ervan is de toegang tot brouwerij de Arend. Verderdoor op de linkerkant de Nieuwstraat en op de hoek herberg "het Gulden Vlies".

Verder door gaat het dan naar de Groenelaan.

Oud Sasplein / Westvaartdijk

Nogmaals het Oude Sasplein met in het midden van de foto "het Casino".

De foto werd gemaakt van aan de oude sluis.

Oud Sasplein / Brug

Zicht op de oude brug over het kanaal ter hoogte van de oude sluis.

Fabriekstraat

De oude sluis, met zicht op de oostoever van het kanaal. Tussen de huizen begint de Fabriekstraat, die verderdoor Mechelsesteenweg wordt.

Oostdijk - Cité

Arbeidershuisjes aan de Oostdijk, tussen de papierfabriek van Louis De Naeyer en de spoorbrug over het kanaal. Deze huisjes werden in de volksmond "de Cité" genoemd, en werden verhuurd aan werknemers van de papierfabriek.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

 
 
 
 
 
 

 

Oostdijk

Serie van foto's gemaakt vanaf de Vredebrug naar de nieuwe sluis.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

Oude sluis

In de oude sluis wordt net een stoomschip geschut.

Oud Sasplein / het Casino / brouwerij de Arend

De oude sluis werd afgebroken rond 1913.

Rechts op de foto "het Gulden Vlies".

  
 

Brug over het kanaal

Brug ná de bombardementen van WO II.

Mechelsesteenweg

Foto gemaakt van aan het kruispunt Mechelsesteenweg en Molenstraat, richting kanaal. Bijna alle gebouwen op de foto zijn nu (2017) afgebroken.

 

  Willebroek Noord
 

Boomsesteenweg

Foto werd gemaakt aan de bocht in de buurt van de Verbrandingsoven van Willebroek.

Afbeelding: Danny Teck

IJzerenwegstraat (links) en Statiestraat (rechts)

Deze foto werd gemaakt van op het plein voor het nieuwe station. Je merkt rechts nog de sporen voor de lijn naar Londerzeel, beter bekend als "de roet".

Statiestraat

Je kijkt in de rchting waar later het "nieuwe" stationsgebouw zal worden opgetrokken.

De opname werd gemaakt van in de Kerkstraat.

Statiestraat - Stationsgebouw

Hier een opname van het nieuwe stationsgebouw.

Statiestraat

Hier een opname in de andere richting: rechtdoor de Kerkstraat en rechtsdraaiend de Statiestraat (langs de "Roet").

Kerkstraat

Opname van iets dichterbij, met zicht op de Kerkstraat.
Links op de hoek de "Rode Lantaarn".

Veert - Boomsesteenweg

Plaats waar de Dorpstraat overgaat in Boomsestenweg. Het plein heet de Veert.

 

  Tuinwijk

Jozef Wautersstraat

Ná de bombardementen in de eerste Wereldoorlog werd een plan gestart om nieuwe woningen aan betaalbare prijzen te bouwen, dit naar Engels model.

 

  Wijk

Gulden Vliesstraat

Gelegen in de wijk tussen de Tuinwijk en de Schoolweg

Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

Pleint aan Lijsterstraat en Zwaluwstraat

Gelegen in wijk Den Brand 2.

Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

  Overzichten en panorama's

Kanaal en zicht naar de kerk

Foto gemaakt van op de Kalkberg in het park van De Naeyer.

Let op de bomen in het park én aan de overzijde van het kanaal.

Panoramafoto van op de watertoren

Van op de watertoren, met zicht op de Gemeentelijke Jongensschool, de Dr. Persoonslaan en richting Markt.

Afbeelding: Danny Teck

 

Blaasveld

Guido Gezellestraat

Hoe heet deze straat nu?

 

 

Laatste wijziging 25-01-2019 - Toevoegen foto's Boomsesteenweg, Markt en panorama van Willebroek
22-10-2018 - Foto van het monument van de gesneuvelden op de begraafplaats
03-12-2017 - Toevoegen foto's Oostdijk, Pleintje en standbeeld in de Lijsterstraat - Toevoegen verwijzing naar Patrick Mahieu
02-03-2017 - Toevoegen foto's
02-06-2013 - Toevoegen rubriek "Prins Carnaval"
20-05-2013 - Toevoegen rubriek "Varia" - Correctie link "Foto Archief Bibliotheek"
01-12-2007 - Nieuwe rubriek: Verenigingen
25-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl