Allerlei
De Naeyer
Gebouwen
Kanaal
Klein-Willebroek
Mensen
Prins Carnaval
Straten
Varia
Verenigingen
Voorwerpen
 
Vroeger & Nu
 
Reizen
 
Foto archief
Bibliotheek

Fabriek  |  Standbeeld  |  Kasteel & Park  |  Feestelijkheden  |  Kinderkribbe  |  Geldzaken  |  Begrafenis

 

 

  Fabriek
  
  
       

 

Papierfabriek Louis De Naeyer

Linksbovenaan een luchtopname van de fabriek, waaruit duidelijk de omvang van het complex blijkt. De twee foto's ernaast werden gemaakt van op de kalkberg in het park.

 

Louis De Naeyer was blijkbaar heel visionair, en wist zijn ideeŽn met succes om te zetten. Daarbij schrok hij niet terug om het industriŽle complex voortdurend uit te breiden en zelfs nieuwe uitdagingen aan te gaan. Naast de productie van papierpulp en papierproducten, zette hij de eerste stappen om ook stoomketels te fabriceren. Eerst voor eigen gebruik, later ook bestemd om te verkopen aan andere industriŽlen.

 

Aan de kanaalzijde werden ruime kantoorgebouwen opgericht, waar zowel de administratie, de boekhouding als de ingenieurs hun dagelijkse werk verrichtten.

De hoofdingang van de fabriek was vlak in de buurt. Rechts naast de foto van de hoofdingang zie je een panoramafoto van de fabriek.

 

Ter gelegenheid van deze viering werd een mooie Jugendstil affiche gemaakt, met het programma. Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het standbeeld werd een herdenkingsviering op touw gezet. Dezelfde affiche, 100 jaar oud intussen, werd gebruikt om het jubileum aan te kondigen.

 

  Standbeeld
  
 

Standbeeld Louis De Naeyer

Louis De Naeyer was burgemeester in Willebroek.

Voor zijn prestaties en vooral voor het zorgen voor welvaart in de gemeente dank zij het verschaffen van werk en ondersteunende diensten (kinderkribbe, fabriekswinkels...) werd besloten om voor de "mecenas" een standbeeld op te richten.

 

Dit gebeurt uiteraard met veel vertoon en grote feestelijkheden.

Voor de gelegenheid werd een cantate geschreven, die door een koor van schoolkinderen ten beste werd gebracht.

Bij die gelegenheid werd het standbeeld plechtig ingehuldigd.

 

(met dank aan Werner Stalpaert)

 

  Kasteel & Park
  
  
 

Het park van De Naeyer met de kalkberg

Het kasteel van de familie De Naeyer was gelegen in een prachtig park, met daarin een berg (van restmateriaal). Het park stond gedeeltelijk open voor het publiek.

Een grote attractie was het beklimmen van de kalkberg, van waarop men een mooi uitzicht had op het hele omliggende.

Er waren tal van grachten en vijvers, met idyllische bruggetjes en grotten, tot groot vermaak van de bezoekers.

In het park stond een kiosk, waar bij mooi weer en op feestdagen muziek gemaakt werd, waarschijnlijk door muzikanten die in de fabriek werkten. Vanzelfsprekend zorgde dit voor een sfeer waarin mensen de zorgen van alledag zonder al te veel moeite konden vergeten.

 

  Feestelijkheden

Bezoek van een Chinese koninklijke delegatie

De Chinese delegatie (met de onderkoning van China?) bezocht met veel luister en vertoon de technische installaties van de papierfabriek. Het merendeel van het gezelschap verbleef op het kasteel van de familie De Naeyer. Maar ook in de plaatselijke logementen werden gasten gehuisvest.

Om die reden wordt ťťn van mijn achtertantes "Marianne van Sienaa" genoemd.

 

  Kinderkribbe

Tuin van de kinderkribbe

Werknemers van de papier- / stoomketelfabriek mochten hun kinderen gratis naar de kribbe brengen tijdens de werkuren.

 

  Geldzaken
   
 

Aandeel

Dat een bedrijf geld nodig heeft om te kunnen werken was ook in het verleden al een gekende zaak. In oktober 1944 werd daarom een kapitaalsverhoging doorgevoerd, waarvan deelbewijzen beschikbaar kwamen. Op de foto's zowel de titel van het aandeel als enkele details.
(opm.: klikken op koepon 30 rechts hierboven toont gťťn grotere afbeelding)

 

  Begrafenis
  

Begrafenis van Louis De Naeyer

Links bovenaan het doodsprentje van de industriŽel. Hij overleed op 74-jarige leeftijd op 16 februari 1902.

Door iedereen werd hij als een belangrijk persoon gezien, die de economische situatie in Willebroek erg beÔnvloed had. De begrafenis gebeurde dan ook in aanwezigheid van veel mensen, en er waren talrijke "belangrijke" personen aanwezig.

Veel mensen betoonden met alle respect de laatste eer, vanwege zijn bijdrage in de gemeente. Hoewel niet onverdeeld, werd hij door iedereen gewaardeerd omwille van zijn goede werken in Willebroek: werkverschaffing, een kinderkribbe, goedkope woningen en fabriekswinkels...

Hij bekleedde gedurende een periode het ambt van burgemeester.

Op de begraafplaats van Willebroek werd een grafmonument geplaatst n.a.v. het overlijden van Louis De Naeyer.

 

  Recente foto's

Gevel van de fabrieksgebouwen aan de Mechelsesteenweg.

Kraan aan de kaai van het kanaal. Hiermee werden de stukken boomstam uit het ruim van het schip gehaald en in de goot gedeponeerd. Door de stroming werden de houtblokken naar de stakker gebracht.

 

 

Laatste wijziging 22-10-2018 - Toevoegen panoramafoto van de fabriek en van het grafmonument op de begraafplaats
02-03-2017 - Toevoegen nieuwe rubriek 'Recente foto's" en toevoegen foto's
02-06-2013 - Toevoegen rubriek "Prins Carnaval"
20-05-2013 - Toevoegen rubriek "Varia" - Correctie link "Foto Archief Bibliotheek"
01-12-2007 - Nieuwe rubriek: Verenigingen
25-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl