Allerlei
De Naeyer
Gebouwen
Kanaal
Klein-Willebroek
Mensen
Prins Carnaval
Straten
Varia
Verenigingen
Voorwerpen
 
Vroeger & Nu
 
Reizen
 
Foto archief
Bibliotheek

Officiële gebouwen  |  Fabrieken & Ondernemingen  |  Herbergen  |  Scholen, gebouwen en plaatsen van openbaar nut  |  Station & spoorweg  |  Villa's, kastelen en forten  |  Religieuze gebouwen | Het zwembad

 

 

  Officiële gebouwen
     

Gemeentehuis / Burgemeesterswoning

Op de plaats van de oude burgemeesterswoning (links van het gemeentehuis) werd het nieuwe deel voor officiële diensten toegevoegd.

 

  Fabrieken & Ondernemingen

De Ammoniak fabrieken

Boven de ingang van de Ammoniak fabrieken in de Appeldonkstraat.

De volledige naam was "Ammoniaque Synthétique et Dérivés", of ASED.

Onderaan een luchtopname van de fabrieksgebouwen en het aanpalende spooremplacement. Dit werd in ruime mate gebruikt door de Cokesfabriek, die nog net rechts op de onderste foto te zien is.

 

De fotoreeks bovenaan werd gemaakt door Tim Borremans.

Inrit naar de Ammoniakfabriek in de Appeldonkstraat.

Cokesfabriek

Hier werd uit rijke kolen gas gedestilleerd, om er verder via chemische bewerking andere producten uit af te leiden.

Hiertoe werd de steenkool verhit (gebrand) tot een bepaalde temperatuur in ovens. Eens de temperatuur bereikt, werden de kolen geblust.

Hierbij kwam veel stoom vrij, die onder grote druk ontsnapte, met het nodige lawaai als gevolg.

Brouwerij de Arend

De ingang van de brouwerij was aan de vaart, vlak naast herberg "het Casino".

Femont

Foto gemaakt aan de ingang van de firma Femont, gelegen langs de A12.

Molen tussen de Statiestraat en de Eduard Anseelestraat

Enkele foto's van de laatste windmolen in Willebroek. De foto hierboven werd genomen uit de Statiestraat.

 

  Herbergen

Herberg het Gulden Vlies

Gelegen op de hoek van de Groene Laan en de Nieuwstraat.

In deze herberg zouden graven Egmont en Hoorn van mekaar afscheid hebben genomen met de historische woorden:"Vaarwel graaf zonder land" - "Vaarwel graaf zonder hoofd.

Herberg het Casino

Gelegen aan het kanaal, aan het Oude Sasplein

Achter het casino was brouwerij de Arend.

De aanwezigheid van de sluis zorgde voor de nodige passage.

 

In WO II werden de brug en de sluis in het kanaal in Willebroek gebombardeerd.

Uiteraard was er grote schade aan gebouwen in het omliggende, en dus ook aan "het Casino".

  
 

Café De Gruune

Gelegen op de hoek van de August Van Landeghemstraat en de markt.

De foto werd gemaakt tijdens een carnavalstoet.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

Herberg en zaal Odeon

Herberg en feestzaal gelegen op de hoek van de August Van Landeghemstraat en het Pleintje.
Op de foto zie je in de richting van de markt.

Afbeelding: Danny Teck

 

Lokaal De Vlaamse Leeuw

Herberg en feestzaal gelegen tegenover de Sint Niklaaskerk in de August Van Landeghemstraat.

Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

Volkshuis

Gelegen aan de Louis de Nayerplaats / markt.

Foto gemaakt tijdens de inhuldiging van het Volkshuis op 17 februari 1932.

Afbeelding: Danny Teck

 

Café Willy's Place

Gelegen in de August Van Landeghemstraat.

Foto gemaakt tijdens een bijeenkomst van de wielerploeg.

Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

  Scholen, gebouwen en plaatsen van openbaar nut

Gemeentelijke meisjesschool - Kerkstraat

De school bestond aanvankelijk uit drie gebouwen met het hoofdgebouw in het midden.

De school kreeg een dubbele functie toen er op woensdagnamiddag en 's avonds muziekonderricht werd gegeven.

In het hoofdgebouw werd later ook de gemeentelijke bibliotheek ondergebracht.

Nog later werd het gebouw helemaal links (bovenste foto) in gebruik genomen voor het uitlenen van langspeelplaten.

Gasthuis - Godshuis

Het eerste ziekenhuis van Willebroek werd gebouwd op initiatief van mevrouw De Naeyer, aan de Tisseltsesteenweg.

Op de onderste foto is te zien dat er toen nog weinig gebouwd was in de buurt van het Westzavelland. In het gebouw links op de voorgrond zijn nu een deel van de administratieve diensten van het OCMW ondergebracht.

Begraafplaats

Overzicht over de begraafplaats, of zoals op de foto toepasselijk staat aangeduid: de "dodenakker".

Kindercrèche

De echtgenote van Louis De Naeyer kwam met een aantal initiatieven om gebouwen van openbaar nut te voorzien. Onder andere de kindercrèche langs de Mechelsesteenweg. Hier mochten werknemers hun kinderen gratis naartoe brengen tijdens de uren die ze werkten in de papierfabriek. Voor de crèche staat het standbeeld van Louis De Naeyer.Sancta Mariaschool in de Tuinwijk

Het Sancta Maria Instituut (aan de St Niklaaskerk) had ook een afdeling kleutertuin en lager onderwijs aan de Emiel Vanderveldestraat in de Tuinwijk.

 

Eurofontein

Het Eurofontein werd gebouwd op een pleintje aan de Vinkstraat, in de wijk Brand 2.
Het beeld werd gemaakt door Henri Van Beersel en is opgedragen aan burgemeester Hugo Adriaenssens.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

Parkje voor de Gemeentelijke Jongensschool

De school was gelegen aan de Dendermondsesteenweg.
In het parkje staat een standbeeld gemaakt door Lode Eyckermans.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

 


 

School de Tovertuin

In de wijk Nieuw Willebroek wordt een nieuwe school gebouwd. Deze heet nu de Tovertuin.
Het gebouw en de omgeving wordt versierd met standbeelden en sculpturen.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick MahieuWatertoren

Het gebouw is gelegen aan de Oud-Strijdersstraat en de Zegestraat.
Dit is duidelijk een vrij oude foto - aan de rechterkant merkt men nog de rails op de oude spoorbedding.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick MahieuZiekenhuis

Aankondiging van het bouwen van het nieuwe ziekenhuis.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

 
  Station & spoorweg

  

 

  

 

Stationsgebouw

Vanuit het torentje rechts, vertrokken de bovengrondse telegraaf- en telefoonkabels.

Op het ogenblik dat deze foto's gemaakt worden, is de spoorlijn van Antwerpen via Willebroek naar Londerzeel nog volop in gebruik. De sporen zijn duidelijk zichtbaar op de foto hierboven.

Aan de rechterkant loopt de spoorlijn Mechelen-Terneuzen (de Meütte)

Spoorbrug over het kanaal

De eerste spoorbrug bevond zich op het gelijke niveau van de gewone weg.

Pas later werd de berm aangelegd, waardoor de nieuwe spoorbrug toeliet dat "lage" schepen ongehinderd doorkonden in het kanaal. De nieuwe spoorbrug is van het type op de onderste foto, en ligt in de buurt van kasteel de Kraag.

 

De onderste foto toont echter de spoorbrug over het kanaal in Ruisbroek (lijn Antwerpen-Boom-Londerzeel / Puurs).

Deze brug werd intussen vervangen door een nieuwe hefbrug om grotere schepen langs te laten.

Nog een foto van de spoorbrug over het kanaal nabij Ruisbroek.

Stationsgebouw van Blaasveld-Tisselt

Op de spoorlijn Mechelen-Terneuzen werden ook in de kleinere plaatsen stations voorzien om bijv. mensen makkelijker van en naar het werk te laten gaan.
Blaasveld had een eigen station, maar op de grens van Blaasveld en Leest was dit station, bijna grenzend aan de Mechelsesteenweg.

 

  Villa's, kastelen en forten

Huis notaris Peeters

Gebouwd aan het pleintje aan het kanaal, aan het einde van de Kloosterstraat.

Kasteel van de familie Buisseret

Gelegen in het Meerhof, op de weg naar Breendonk.

Villa Florida

Het gebouw bestaat niet meer. Op het grondgebied ervan wordt later speelterrein de Wip gebouwd, met ingang in de Floridastraat.

Villa des Hirondelles

Kasteel de Kraag

Gelegen aan Kraagput

Kasteel van de familie Lefèbvre

Meerhof

Vijverhof

Vleughoeve

De hoeve is geklasseerd in de inventaris van historisch erfgoed.

Na restauratie is het nu een brasserie en feestzaal geworden.

Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

Fort Breendonk

Twee foto's van het fort van Breendonk, dat sinds de fusie van de gemeentes op Willebroeks grondgebied ligt.
Op de parking staat het standbeeld "de Verzetsman", gemaakt door Idel Iancelevici. Het beeld werd officieel ingehuldigd op 25 april 1954.

Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

  Religieuze gebouwen

Sint Niklaaskerk

Middenbeuk van de parochiale kerk van Sint Niklaas.

Er wordt verteld dat de stenen van de kerktoren uit de Romeinse periode dateren...

  

 

Zicht op de ingang van de Sint Niklaaskerk van uit de Torenstraat.

Pastorij

Klooster van de zusters van Maria

De ingang van het klooster ligt vlakbij de hoofdingang van de Sint Niiklaaskerk.

In de Kerkstraat ligt dan de katholieke meisjesschool, beter bekend als de "zusterkesschool". Achter het gebouwencomplex lagen vroeger heel wat landerijen, die intussen echter volgebouwd zijn.

Kerk van de parochie van de Heilige Familie

De kerk was gelegen aan de Dendermondsesteenweg, palende aan het Don Bosco Instituut. Beide gebouwen zijn afgebroken, en hebben o.a. plaatsgeruimd voor een supermarkt.

Kerk van het Heilig Kruis

De kerk is gelegen aan de Ringlaan, en dit gebouw werd later vervangen door een moderne bakstenen / betonnen kerk.

 

  Het zwembad

Zwembad aan de Dr Persoonslaan (achter de post)

Het eerste zwembad van Willebroek lag achter het postgebouw, tussen de Dr Persoonslaan en de Floridastraat.
Het bad werd gevuld met vaartwater en was enkel geopend in de zomerperiode.
Rondom het bekken waren de kleedkamers, en er was slechts één bad met een gedeelte "diep" en een gedeelte "ondiep".

 

Zwembad De Schalk

Vooraanzicht van zwembad met ingang aan de Schalkstraat.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

Foto's van het zwembad De Schalk, aan het einde van zijn dagen. Het zwembad stond lang in vervallen toestand, tot een nieuw project overging tot afbraak. Op het perceel wordt nu een luxueus flatgebouw opgetrokken, met serviceflats.

Foto's gemaakt door Tim Borremans.

Foto's van Tommy van Leeuwen vind je op: http://www.chiparus.net/gallery/schalk

 

 

Laatste wijziging 25-01-2019 - Toevoegen foto Volkshuis
20-01-2019 - Foto van café / zaal Odeon
22-10-2018 - Toevoegen van 7 foto's
03-12-2017 - Toevoegen foto's ziekenhuis, Fort Breendonk, standbeelden en Vleughoeve - Toevoegen verwijzing naar Patrick Mahieu
02-03-2017 - Toevoegen van foto's
02-06-2013 - Toevoegen rubriek "Prins Carnaval"
30-05-2013 - Toevoegen link foto's van Tommy van Leeuwen (zwembad De Schalk)
20-05-2013 - Toevoegen rubriek "Varia" - Correctie link "Foto Archief Bibliotheek"
22-03-2009 - Foto's / link naar Ammoniac (Belgium)
15-03-2009 - Foto's / link naar zwembad De Schalk
01-12-2007 - Nieuwe rubriek: Verenigingen
25-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl