Allerlei
De Naeyer
Gebouwen
Kanaal
Klein-Willebroek
Mensen
Prins Carnaval
Straten
Varia
Verenigingen
Voorwerpen
 
Vroeger & Nu
 
Reizen
 
Foto archief
Bibliotheek
Kanaal  |  Bruggen  |  Sluizen  |  Schepen

 

 

  Het kanaal

Het kanaal rond 1902

Foto van het kanaal tussen kasteel De Kraag en het tolhuis op de oostelijke oever.

Het kanaal

Foto met zicht op de westelijke oever, ter hoogte of net ten noorden van kasteel De Kraag.

Oude sluis van Willebroek

Deze sluis was ongeveer gelegen ter hoogte van de huidige Vredebrug, vlak voor "het Casino" en brouwerij het Anker.

Kanaal aan de papierfabriek De Naeyer

Zicht op de Oostvaartdijk, met de bureelgebouwen van de papierfabriek uiterst links, en de ingang van de Fabriekstraat aan de rechterzijde.

Nieuwe arm van het kanaal - Bedrijfsgebouwen Dumon-Van der Vin

Vanwege de verzanding van de Rupel en het t klein schutvermogen van de sluis van Klein-Willebroek, werd een nieuwe kanaalarm gegraven naar Wintam, waar het kanaal dichter bij de Schelde zou uitkomen. De nieuwe geul werd gegraven in een gebied waar vroeger turfputten waren. En van de aannemers van de werken - Dumon-Van der Vin - bouwde een filiaal van het bedrijf in Klein-Willebroek aan "de Punt".

Zicht op het kanaal in 1948

Aan de linkerkant merkt men herberg het Gulden Vlies.
Aan de rechterkant de gebouwen van de fabriek De Naeyer.

 

  De bruggen

Kanaalbrug

Deze brug werd n Wereldoorlog II gebouwd ter hoogte van de huidgie Dr. Persoonslaan, en verbond het Oude Sasplein met de Oostvaartdijk.

Kanaalbrug

Dezelfde brug, maar nu gezien van op de Westvaartdijk. Je merkt aan de overkant van de vaart de Fabriekstraat, en de gebouwen en schoorstenen van de papierfabriek Louis De Naeyer.

 

Brug aan de Oude sluis van Willebroek

De brug lag aan het einde van de huidige Nieuwstraat.

Afbeeldingen: Danny Teck

 

 
 

Kanaalbrug

De Vredesbrug in opbouw.

De eerste foto werd gemaakt van op de Dr Persoonslaan.

Op de derde foto ziet men de constructie die nodig was om later het horizontale bovengedeelte van de brug te assembleren.

De eerste foto links hiernaast werd gemaakt van aan de ingang van de papierfabriek van Louis De Naeyer.

De tweede foto links toont de werken bij de bouw van het bewegend brugdek. Let ook op de bouwkeet van de "Ateliers de Construction", vroeger "den IJzeren" genoemd - later meer bekend als Grnges Grver.

Afbeelding: Dany Teck / Patrick Mahieu

Grnges Graver

De firma startte als "den IJzeren" in de buurt van het station van Willebroek.
De mogelijkheden op deze site waren t beperkt, en de firma bouwde een nieuwe fabriek op de rechteroever van het kanaal, ter hoogte van de sluis. Ze specialiseerden zich in grote ketels voor bedrijven, waarvoor ze een speciale uitgloei-oven bouwden. Het vervoer van de afgewerkte producten ging over het kanaal, en het laden van de stukken op schepen / pontons was altijd een grote bezienswaardigheid.
Links een foto van zo een laadwerk.

Afbeeldingen: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

Vredebrug

Uiteindelijk werd een nieuwe brug gebouwd over het kanaal, een hefbrug die de doorvaart voor grotere schepen moest garanderen.

 

 

Er werden tal van plannen gemaakt, het n al makkelijker uitvoerbaar dan het andere. Hierboven het plan van een viaduct-brug, daterend van  oktober 1941.

Type brug: verhoogde dubbele wipbrug met op en afritten.

Vrije doorvaarhoogte: 5,1 meter.

Oprit oostzijde: begint ter hoogte waar zich nu ongeveer busgarage Nuyens bevindt.

Oprit westzijde: begint op het pleintje, ter hoogte van de jongensschool.

Het viaduct zou gebouwd worden tussen de Dr. Persoonslaan en de Nieuwstraat. Het plan werd echter in 1946 definitief afgevoerd. Bij ons weten (G.A.W.) werd dit plan zelfs nooit publiek vertoond.

De brug werd in 1952 ingehuldig en in 1992 als beschermd monument beschouwd.

 

In 2002 bestaat de Vredebrug 50, iets wat uiteraard gevierd wordt met feestelijke verlichting en een tentoonstelling in het Sashuis in Klein-Willebroek. Links de foto die Patrick Hattori van de verlichte brug gemaakt heeft.

 

Afbeeldingen: Eric Van Winghe / Marcel Eeraerts / Patrick Hattori

De 3 foto's boven de titel werden aangeleverd door Danny Teck / Patrick Mahieu

Vredebrug

Het brugdek van de Willebroekse Vredesbrug wordt over het water naar de juiste plaats gebracht. Het brugdek is te herkennen aan de grote kabelschijven op de uiteinden van de brug en de portieken aan de beide einddwarsdragers waaraan de hijskabels bevestigd worden. Op de voorgrond (rechts) is de dragende structuur te zien, en de kabelschoenen.

Afbeelding: Eric Van Winghe / Marcel Eeraerts - Informatie: Joachim De Pauw

Spoorwegbrug

Dezelfde spoorwegbrug, maar dan een recentere opname. De foto werd gemaakt aan de ingang van de Heindonkse steenweg, richting Klein Willebroek. Rechts naast de brug ziet men het technische gebouw van waaruit de brug werd bediend.
Afbeeldingen: Danny Teck / Patrick Mahieu

Spoorwegbrug

Dezelfde spoorwegbrug, maar dan een vroegere opname.
Rechts ziet men de huisjes van de cit.
Afbeeldingen: Danny Teck / Patrick Mahieu

Boulevardbrug

Deze brug verzekerde de doorgang over de nieuwe arm van het kanaal (richting sluis Wintam) naar Boom en Antwerpen.


 

Boulevardbrug in opbouw

Op de eerste foto worden de vertikale pijlers van de brug gebouwd.
Later volgt de horizontale constructie boven aan de brug - ook de tegengewichten werden al gehangen.
Let ook op de "tolcabines" aan weerszijden van het brugdek.
Afbeeldingen: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

  De sluizen

Sluis in Willebroek / Tisselt

Na de zeesluis in Wintam was de sluis in Willebroek, ter hoogte van het "Scherp Zand" de eerste om een verval van meer dan 4 meter te overwinnen. De sluis werd echter overbodig door aanpassingswerken aan de kanaalmuren, en de bouw van een nieuwe sluis in Zemst. Deze kan een verval van 9 meter aan.
De sluis in Willebroek werd dan ook afgebroken.

Sluis

Meerdere foto's gemaakt aan de "nieuwe sluis".
Afbeeldingen: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

  De schepen

De Mops

Redelijk bekend beurtschip van de familie De Heel, dat een trafiek in drank en tabak naar Antwerpen onderhield.

 

 

Laatste wijziging 25-01-2019 - Toevoegen foto van de brug aan de Nieuwstraat
22-10-2018 - Correctie - Toevoegen foto kanaalzicht in 1948, en van de spoorwegbrug
03-12-2017 - Toevoegen foto's boulevardbrug, spoorwegbrug en de nieuwe sluis - Verwijzing naar foto's aangeleverd door Patrick Mahieu
05-11-2017 - Toevoegen foto Vredesbrug in opbouw
02-03-2017 - Oude postkaart van de nieuwe sluis
02-06-2013 - Toevoegen rubriek "Prins Carnaval"
20-05-2013 - Toevoegen rubriek "Varia" - Correctie link "Foto Archief Bibliotheek"
01-12-2007 - Nieuwe rubriek: Verenigingen
25-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl