Allerlei
De Naeyer
Gebouwen
Kanaal
Klein-Willebroek
Mensen
Prins Carnaval
Straten
Varia
Verenigingen
Voorwerpen
 
Vroeger & Nu
 
Reizen
 
Foto archief
Bibliotheek

Sasplein & Sluis  |  Rupel

 

 

  Sasplein & Sluis

Sasplein - Kanaalbrug

Achter de brug zie je het sashuis - rechts ervan staat de kapel.

Sasplein - Kanaalbrug

Meer recente opname van het Sasplein en de kanaalbrug aan de sluis.
De foto werd gemaakt voor de restauratie van het Sashuis.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

Sashuis

De twee foto's hierboven tonen het sashuis. Op de eerste foto de oostzijde.
Op de tweede foto de westzijde.
De derde foto (links) toont het gerestaureerde Sashuis, gezien van op het Sasplein.
Afbeeldingen: Danny Teck / Patrick Mahieu

Kapel

Naast het sashuis werd een kapel gebouwd.
Na restauratie wordt de kapel regelmatig gebruikt voor tentoonstellingen en speciale gelegenheden.
Aan de gevel van de kapel vind je een heiligenbeeldje.
Afbeeldingen: Danny Teck / Patrick Mahieu

Sluis

De sluis van Klein-Willebroek is niet echt bemeten op grote schepen.

Vandaar de bouw van een nieuwe sluis in Wintam, die op zijn beurt ook al is vervangen door de zeesluis in Hingene.

De sluis van Klein-Willebroek krijgt echter een nieuw leven ingeblazen, in functie van de pleziervaart.

Sluis

Zicht op het sas van Klein-Willebroek (richting Rupel / Boom).
De foto werd gemaakt van op de kanaalbrug.
Afbeeldingen: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

  Rupel

Hoofd

Foto gemaakt van op de brug van de weduwe Van Eschodt.

De schepen wachten om in het sas van Klen-Willebroek geschut te worden.

Tolhuis van de brug van de weduwe Van Enschodt

Verkeer op de brug was niet gratis. De weduwe Van Enschodt had een concessie gekregen van 99 jaar. Al wie over de brug wilde, moest tol betalen.

Brug van de weduwe Van Enschodt

Deze foto werd gemaakt van op de rede van Boom.

Toegang tot de Van Enschodtbrug aan de kant van Klein-Willebroek.
Om de brug te gebruiken werd een tol ge´nd.

Hoogwaterstand 1906

Deze gedenksteen in de sluismuren van Klein-Willebroek gemetseld, getuigt van de hoogwaterstand van 12 maart 1906. Toen rees het water tot 6,8 m boven zeeniveau.

Ten gevolge van deze hoogwaterstand vond er ook een dijkbreuk plaats, met overstroming als gevolg.

Veerdienst

Tussen Klein-Willebroek wordt al eeuwen een veerdienst onderhouden. De inwoners van Klein-Willebroek zijn dank zij deze veerdienst sneller op de markt in Boom, dan ze in het centrum van Willebroek kunnen komen.

 

 

Laatste wijziging 03-12-2017 - Toevoegen foto's sashuis, sluis en brug
02-03-2017 - Toevoegen foto's
02-06-2013 - Toevoegen rubriek "Prins Carnaval"
20-05-2013 - Toevoegen rubriek "Varia" - Correctie link "Foto Archief Bibliotheek"
01-12-2007 - Nieuwe rubriek: Verenigingen
25-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl