Anecdotes
Liedjes
Literatuur
Rijmpjes
Verhalen

EXTRA

Spijskaartenschrift

Aftlrmmekes  |  Gewoon rmmekes

 

 

Aftlrmmekes

Boef
n mdimdoo
n sjinsjoo
tirreliereloo
n zstien poo
me schiete m t' kanon
viva de keizer n Napolejon
bim bom
A B
AF

Annie

 

Ieke-, bieke-, brrekenaat.
s er imant oep de strt
Die kan zgge da'k ik lieg?
Wilde wdde veur een vlieg?
Wilde wdde veur een zwn?
Dat er 25 strppekes stn?
Ijn, twij, drij, ... vijventwinteg.
AF!

 

In de winkel
Van Sissilleke
zn de wre goejekoop.
Dooze m banaane.
Dooze mblink.
Flink!

 

 

 

Gewoon rmmekes

 

Miejaakaa!
Miejaabraakaa!
Wjaamiekaa?
Oepdemtaamiekaa!

 

Oe linker - Oe flinker.
Oe rchter - Oe slchter.

Mie had kou!
Mie had erg kou!
Waar had Mie kou?
Op de markt had Mie kou!

 

Wordt gezegd om goed of slecht nieuws aan te kondigen, waarbij links goed nieuws betekent (flink) en rechts slecht nieuws.
De uitdrukking wordt bijv. gebruikt als de neus jeukt (links of rechts). Als de handen jeuken, verwijst men meestal naar geld krijgen (links) of moeten betalen (rechts).

 

Plk
'k ging n de mt

'k kocht een koej
't was gijn goej

'k kocht e pjt
't aa gijne sjt

'k kocht e vrreke
't waa ni wrreke

'k kocht ne pns
ve ne zieke mns

kwns, kwns, kwns!

 

- Mie, d lej ne mette[n] in de Vt!
- Lejft em nog?
- J, want e spttelt nog!

Bovenstaand gedichtje werd vaak tegen kleine kinderen verteld. Daarbij legde de verteller de kinderhand met de palm naar boven
op zijn hand. Bij elke zin klapte de verteller zachtjes met
de andere hand bovenop de kinderhand.
En bij het laatste zinnetje werd er in de kinderhand gekitteld.
Annie - Gerda

 

Een zinnetje dat de Mechelaars citeerden om te lachen met
het dialect en de uitspraak van de Willebroekenaars.
Het gaat daarbij vooral om de uitspraak van de IJ in de woordjes lej en lejft, en ook om de AA in het woordje Vt.
Op hun beurt lachten de Willebroekenaars dan weer
met de Mechelaars in de uitspraak:
Daa staa waater aan de straate van aan de staasse
tot aan't klaa seminaare!

Lydia

 

 

Laatste wijziging 18-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl