Introductie & Informatie
A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V - W
X - Y - Z

S

   

T

 
sableur zandstraler   tâcheron dagloner, arbeider
sabotier / sabotière klompenmaker / -maakster,
kloefkapper
  taille grootte, gestalte
sacristain kerkdienaar, koster   tailleur / tailleuse kleermaker / kleermaakster
slijper / slijpster
sage-femme vroedvrouw   tailleur barbier kleermaker-barbier
saigneur / saigneuse tapper (van bomen)   tailleur de diamants diamantslijper, diamantkliever
salaisonnier inzouter, pekelaar   tailleur de pierres steenkapper, steenhouwer
saleur inzouter, pekelaar   tailleur itinérant reizend kleermaker
salonnier herenkapper   tailleur journalier kleermaker-dagloner
salpetrier salpeterbereider   talonneur hersteller van schoenhakken
sans profession zonder beroep   tamiseur / tamiseuse zifter / ziftster
saucissonnier worstenmaker   tanneur / tanneuse leerlooier / leerlooister
saumureur (poissons) pekelaar (van vis)   tapissier meubelstoffeerder
behanger
tapijtwever
saurisseur poissons   tapissier démarcheur behanger-leurder
sauveteur redder   tapissier journalier behanger-dagloner
savetier schoenlapper   taqueur seingever (mijn, groeve)
savonnier zeepzieder   taraudeur draadtapper
scieur houtzager, zager
klover
  tarificateur tarifieerder
scieur de bois houtzager, zager
klover
  taupier mollenvanger
scieur de long schulper, langzager   tavernier waard, kroegbaas, cafébaas
sculpteur beeldhouwer   technicien technieker, technicus
sculpteur de bois
sculpteur sur bois
houtsnijder   teinturier / teinturière verver / verfster
secheur droger   téléphoniste telefonist / telefoniste
second tweede in bevel   terrassier grondwerker / vloerder
secrétaire secretaris   terrilleur steenstorter
secrétaire communal gemeentesecretaris      
sellier gareelmaker, zadelmaker      
 

       
séminariste seminarist   timonier roerganger
semoulier griesmeelmaker   tisserand / tisserande wever / weefster
sergent sergeant   tisserand de coton katoenwever
sergent de police politie-sergeant   tisserand en laine wolwever
serriste tuinder, glastuinder   tisserand en rubans lintenwever
serrurier slotenmaker   tisserand journalier wever-dagloner
servant / servante dienstknecht / dienstmeisje   tisseur / tisseuse zijdewever / zijdeweefster
serveur opdiener, ober, kelner   tisseur de jute jutewever
serviteur dienstknecht   tisseuse de coutil tijkweefster
signaleur seingever   tissutier lintenwever
siropier jambereider, stroopbereider   titreur de fil garensorteerder
soeur zuster   tolier plaatslager, platenbewerker
soigneur / soigneuse verzorger / verzorgster   tondeur / tondeuse scheerder / scheerster
soldat soldaat   tonnelier kuiper, tonnenmaker
sommelier wijnkelner, keldermeester   tonnelier-journalier kuiper-dagloner
soudeur lasser, soldeerder   tordeur wringer, uitwringer
soudier sodabereider   torrefacteur brander
souffleur de verre glasblazer   toupilleur frezer
sous-brigadier onderbrigadier   tourbier veengraver
sous-chef onderchef   tourneur draaier, bankwerker
sous-surveillant onderopziener   tourneur de bois houtdraaier
soutier stoker   tourneur sur bois houtdraaier
speculosier speculaasbakker      
statuaire standbeeldmaker      
stoppeuse stopster      
 

       
suiffeur invetter van huiden   traceur lijnentrekker, aftekenaar
suisse kerkwachter, kerkgarde, kerkknecht   trancheur snijder
supérieur de l'école schooloverste   travailleur / travailleuse werkman / werkster
surintendant des digues dijkgraaf   trayeur / trayeuse melker / melkster
surveillant / surveillante opziener / opzienster,
bewaker / bewaakster
  trefileur draadtrekker
sylviculteur boomkweker   treillageur draadvlechter
      trempeur dompelaar, inweker
      tresseur / tresseuse mandenmaker / -maakster
vlechter / vlechtster
      tresseur de paille mandenvlechter, strovlechter
      tricoteur / tricoteuse breier / breister
      trieur / trieuse sorteerder / sorteerster
      trieur de grains graansorteerder
      tripier / tripière pensenverkoper / -verkoopster
slachtafvalbewerker
      tronçonneur zager, afzager, afkorter
      truiticulteur forellenkweker
      tueur (abattoir) slachter
      tuilier pannenbakker
      tuyauteur buizenfitter

 

       

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 01-08-2019 - Aanvullingen met nieuwe beroepen - Layout vereenvoudigen
24-05-2013 - Aanvullingen uit de beroepenlijst
21-07-2009 - Aanvulling Stephaan Kempeneers
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl