Introductie & Informatie
A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V - W
X - Y - Z

Introductie & Informatie

Het Franse Woordenboek is samengesteld uit termen die voornamelijk gevonden werden bij het doornemen van geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes, opgemaakt in de periode van de Burgerlijke Stand.

 

Na het vinden van de begrippen, gingen we zelf op zoek naar de betekenis: op het internet, in documenten & boeken in de bibliotheek... Daarbij stuitten we vaak op verwerkingen van collega-vorsers en collega-genealogen. Door de tijd heen werd het mogelijk om een aantal Franse begrippen meer eenduidig naar een Nederlandse omschrijving te vertalen.

 

Na het publiceren van de woordenlijst op de website werd regelmatig gereageerd: correcties, aanvullingen, melding van ontbrekende woorden. Waarvoor uiteraard onze dank.

 

Doordat het internet meer en meer gebruikt wordt om informatie te delen, vind je nu en dan andere bronnen die bijkomende informatie bevatten. Jammer genoeg staat deze informatie vaak vrij verborgen, en blijft daardoor ontoegankelijk. Een reden te meer om het eigen woordenboek verder uit te breiden.

 

Met de spelling van de woorden en termen moet je echter wel opletten. Deze is vaak gebaseerd op de schrijfwijze zoals die in de aktes voorkomt. De ambtenaar was vaak creatief om een eigen spelling te hanteren.

 

Bedoeling van deze woordenlijst is om deze te gebruiken om een beter idee te krijgen van o.a. beroep, status, ... van onze voorouders, op basis van wat in de aktes wordt vermeld.

 

Er is nog een heel uitgebreide woordenlijst van oude Franse beroepen beschikbaar, vooral geldend voor Frankrijk, en heel zeker interessant om hier te vermelden:

Les Métiers de nos Ancêtres (D. Chatry)

   Métiers de nos Ancêtres

Geen idee of de website nog onderhouden en aangevuld wordt, maar zeker en vast de moeite om te bekijken.

 

We hopen dat - dank zij deze vertaalwoordenlijst - vertaling van de aktes die u zelf raadpleegt, een beter beeld kunnen geven over uw verwanten.

 

Als u fouten ontdekt, of als u woorden tegenkomt die in de lijst ontbreken, dan vragen we u om dit te melden. Dit kan eenvoudig door op de "contact" link te klikken bovenaan de pagina. Op die manier kan u ons een mailtje sturen met uw commentaar.
Alvast bedankt voor die medewerking.

 

En uiteraard veel plezier met het opzoeken van uw familiegeschiedenis.

 

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 01-08-2019 - Toevoegen link naar website D. Chatry)
24-05-2013 - Aanmaak van de pagina