Introductie & Informatie
A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V - W
X - Y - Z

C

   

D

 
cabaretier / cabaretière herbergier / herbergierster   dactylographe typist (e)
caboteur kustvaarder   dalleur legger van vloertegels
cacheteur verzegelaar   damasseur damastwever
cadenassier hangslotenmaker   damasquineuse tijkweefster
cadre kaderlid   dame de compagnie gezelschapsdame
cafetier herbergier, caféhouder   dameur de pavage stamper, aandammer bij kassei-
werken
caissier / caissière kassier / kassierster
kistenmaker / kistenmaakster
  danseur (-euse) danser, danseres
calandeur walser, kalanderaar   débardeur sjouwer (bosbouw)
calculateur berekenaar   débarasseur afruimer (horeca)
calfat breeuwer   débitant(e) de boissons drankslijt(st)er
calfateur kalfater, kalfateraar   débiteur (carrières) leiklover, steenkapper
calibreur kalibermaker, kalibreerder   déblayeur straatruimer
calier sjouwer (in de haven)   débosseleur ontdeuker, deukenklopper
cambiste wisselambtenaar   débourreur wolkaarder-lader
cambusier bottelier   débruteur (diamant) ruwbewerker
camelot straatventer   cécalqueur overdrukker, overtekenaar
cameriste kamenier   décapeur beitser, afbijter
camionneur vracht(wagen)rijder   décapsuleur ontkurker
caneteur spoeler (in een spinnerij)   découpeur snijder, uitsnijder
canneur stoelenbiezer   dégraisseur ontvetter
cantinier kantinemedewerker   délégué afgevaardigde
cantonnier wegwerker, baanvakwerker   délissuer de chiffons lompenstuiver (papiernijverheid)
capitaine kapitein   démarcheur (rond-) leurder
capitaine de navire scheepskapitein   déménageur verhuizer
capitaine de port havenkapitein   demoiselle de compagnie gezelschapsjuffrouw
capitaine pilote (bateau) loodskapitein   demoiselle de magasin winkeljuffrouw
 

       
carcassier geraamtemaker (in hout)   démolisseur sloper, afbraakwerker
cardeur kaarder   démouleur ontvormer, iemand die een
afgewerkt product uit de 'moule'
(matrijs) haalt
cardeur de laine wolkaarder   dénoyauteur ontpitter
carilloneur beiaardier   dentelière kantklosster
carpettier tapijtwever   dentiste tandarts
carreleur vloerenmaker, vloerenlegger   dépanneur hersteller
carrelier (vloer)tegelmaker   dessinateur tekenaar
carreur glasblazer   détaillant kleinhandelaar
carrier steenhouwer, iemand die in een
steengroeve werkt
  détenteur de brevet patenthouder
carrossier koetsenmaker, koetswerkmaker   détroqueur d'huitres oesterkapper, oesterplukker
cartomancienne kaartenlegster   diamantaire diamantbewerker, diamant-
handelaar
cartonnier arbeider in een kartonfabriek   directeur / directrice directeur / directrice
casquettier pettenmaker   directeur d'école schoolhoofd
casquier helmengieter, helmenmaker   directeur de poste postdirecteur
casseur (de pierres) (steen) breker   directeur des postes directeur van de posterijen
castorineur fluweelmaker (hoeden)   directrice d'orphelinat weeshuisdirectrice
caviste kelderknecht   dirigeant leider
censier (-ière) schattingsplichtige   dirigeante d'hôpital hospitaalbestuurster
céramiste pottenbakker   disciple discipel, aanhanger
chainetier kettingsmid   diseur /-euse de
bonne aventure
waarzegger / waarzegster
chaisier stoelenmaker   distillateur (likeur)stoker
chalandeau rijnaakschipper, binnenschipper   distillateur de genièvre jeneverstoker, korenbrander
chamoisier, chamoiseur zeemleerlooier   distributeur verdeler
champignonniste paddestoelenkweker   distributeur de bière bierverdeler, biersteker
chandelier / chandelière kaarsenmaker (-maakster)   docteur dokter, geneesheer
chanfraineur afschuiner van plaatkanten   domestique dienstbode, dienstknecht
chanoine kanunnik   domestique de ferme boerenknecht
chanvrier hennepbewerker (touwslager)   dompteur dierentemmer
chapelain kapelaan   doreur vergulder
chapelier / chapelière hoedenmaker , -handelaar
/ hoedenmaakster
  doyen deken
charbonnier kolenhandelaar   dragiste doopsuikermaker
charbonnier (de bois) houtskoolmaker   dragueur baggeraar
charcutier spekslager   drapier lakenhoofdman, lakenwever
charettier ketser   droguiste drogist / drogiste
 

       
chargé d'affaire zaakgelastigde      
chargeur lader      
charpentier timmerman      
charpentier de bord scheepstimmerman      
charpentier de navire scheepstimmerman      
charpentier-journalier timmerman-dagloner      
charpentier-revendeur timmerman-voortverkoper      
charretier voerman      
charretier agricole hoevevoerman      
charron wagenmaker      
charron-journalier wagenmaker-dagloner      
chasseur (hotel) piccolo      
châtelain kastelein      
châtreur kastreerder van vee      
chaudronnier koperslager
ketellapper, ketelmaker
     
chauffeur stoker
bestuurder van een voertuig
     
chauffeur de chaudières ketelstoker      
chauffeur de camion vrachtwagenchauffeur      
chaufournier kalkbrander, iemand die in de kalkovens werkt      
chef, chef coq kok      
chef caissier hoofdkassier      
chef comptable hoofdboekhouder      
chef d'équipe ploegleider      
chef d'escadron ritmeester      
chef-facteur chef-brievenbesteller      
cheminot spoorwegarbeider      
chemisière maathemdenmaakster      
chevillard groothandelaar in slachtvlees      
chevilleur de semelles zolenopzetter      
chevrier geitenhoeder      
 

       
chiffonier / chiffonière voddenkoopman, voddenraper /
voddenkoopster / -raapster
     
chiromancien waarzegger, handlezer      
chirurgien chirug, chirurgijn, heelmeester      
chocolatier chocolademaker, -bewerker      
choucroutier zuurkoolmaker      
chromeur chromeerder, verchromer      
chromiste (imprimerie) chromo-lithograaf (drukkerij)      
chroniqueur kroniekschrijver      
cicerone (guide) gids, leider      
cigarier sigarenmaker      
cigarillocier sigarillomaker      
cimentier cementeerder      
cintreur buiger (platen), houtkrommer      
cireur boenwasser      
cireur de chaussures schoenenpoetser      
cirier wasmaker (vb. voor kaarsen)      
cisailleur doorknipper, iemand die een
schaar bedient
     
ciseleur ciseleerder (hout en metaal)
graveerder (leder)
edelsmid
     
clarifieur klaarder      
classeur iemand die klasseert of sorteert      
cleppeur (de paves) (leisteen) klover      
clerc d'avoué klerk van een door de overheid aangesteld mandataris      
clerc de notaire notarisklerk      
clerc-négociant klerk-handelaar      
clicheur clichémaker (drukkerij)      
cliveur (de diamant) (diamant) kliever      
cloueur nagelaar      
cloutier spijkermaker      
 

       
cocher koetsier      
coconeuse iemand die koorden opwindt      
coiffeur / coiffeuse (haar) kapper / kapster      
colleur aanplakker, plakker, lijmer      
colporteur / colporteuse (rond)leurder / leurster
marktkramer, venter
     
colporteur-charpentier leurder-timmerman      
commerçant winkelier, handelaar, koopman      
commerçant en detail detaillist, kleinhandelaar      
commerçant en gros groothandelaar, grossist      
commis bediende, kantoorbediende
boerenknecht
hulpkok
     
commis commercial handelsbediende      
commis voyageur handelsreiziger,
vertegenwoordiger
     
commissaire commissaris      
commissaire de police politiecommissaris      
commissionaire boodschapper / boodschapster      
communard (de cuisine) hulpkok      
compagnon gezel      
compagnon joaillier juweliersgezel      
compagnon maçon metselaarsgezel      
compagnon orfèvre goudsmidsgezel      
comptable boekhouder, accountant      
compteur teller      
 

       
concasseur vergruizer, breker      
concierge huisbewaarder /  -bewaarster      
concierge-aide négociant huisbewaarder-handelaarsknecht      
concierge-charpentier huisbewaarder-timmerman      
concierge-expéditeur huisbewaarder-verzender      
concierge-ouvier huisbewaarder-werkman      
concierge-plafonnier huisbewaarder-plafoneerder
huisbewaarder-stukadoor
     
condenseur (laiterie) verdichter, condenseerder      
conditionneur pakjesmaker      
conducteur (be)geleider, bestuurder
bediener (van een machine)
     
conducteur de chevaux paarden(be)geleider      
coneur (filature) kegelbobijner      
coneuse (feutre) kegelbekleedster (vilt)      
conférencier spreker      
confiseur banketbakker      
confiturier stroopmaker, siroopbereider      
conseiller raadsman, raadsheer, adviseur      
constructeur de navires scheepsbouwer      
consul consul      
contre-dame (confection) ploegbaas (confectie)      
contremaître meestergast      
contrôleur opziener, controleur      
contrôleur des
contributions
belastingscontroleur      
contrôleur postal postcontroleur, brievencontroleur      
 

       
coquilleur schelpgieter, matrijsgieter      
cordier / cordière touwslager / touwslaagster      
cordonnier / cordonnière schoenmaker, schoenlapper /
schoenmaakster
     
cordonnier-journalier schoenmaker-dagloner      
corroyeur / corroyeuse leerbereider / leerbereidster      
corsetier / corsetière corsettenmaker / -maakster      
costumier kostuummaker      
couleur gieter      
coupeur versnijder (bier, wijn)
kleiver (steengroeve)
     
coupeur de paille strosnijder      
courbeur buiger      
coursier loopjongen, briefdrager, bode      
courtier makelaar, agent (verzekeringen)      
courtier / courtière naaier / naaister      
courtier en animaux dierenmakelaar      
courtier en tabac tabaksmakelaar      
couseur / couseuse naaier / naaister      
coutelier messenmaker      
couturier / couturière naaier / naaister      
couvieriste (argent) tafelgereimaker (in zilver)      
couvreur dekker, leidekker, dakdekker      
couvreur en chaume strodekker      
cravatier / cravatière stropdassenmaker / -maakster      
 

       
créateur ontwerper      
crèmiste iemand die room bereidt
(banketbakkerij)
     
crépisseur bezetter, stukadoor, pleisteraar      
crieur venter      
crocheteuse haakwerkster, haakster      
croque-mort lijkendrager      
cueilleur plukker      
cuiseur koker      
cuisinier / cuisinière kok, die het eten bereidt, keukenmeid die het eten bereidt      
cuivreur iemand die verkopert      
culottier broekenmaker      
cultivateur / cultivatrice landbouwer, akkerman /
landbouwster
     
cuniculteur konijnenfokker      
curé pastoor      
cureur d'égouts gotenreiniger, rioolreiniger      

 

       

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 01-08-2019 - Aanvullingen van de beroepenlijst - Vereenvoudige van de layout
24-05-2013 - Aanvullingen uit de beroepenlijst
05-08-2012 - Aanvulling
21-07-2009 - Aanvulling Stephaan Kempeneers
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl