Verantwoording
Statistieken website
 

Website

Tips voor gebruik
 

Dialectwoordenboek

Afgeleide woorden
Afkortingen
Symbolen
Uitspraak
 
Copyright
TERM VERKLARING
bez vnw bezittelijke voornaamwoord
bijv nw bijvoeglijk naamwoord
bijw bijwoord
d' de met aanhechting (lidwoord)
den de (lidwoord)
eigennaam eigennaam
enk enkelvoud
mv meervoud
mv: - meervoud bestaat niet
nen een (lidwoord)
onpers ww onpersoonlijk werkwoord
pers vnw persoonlijk voornaamwoord
stopwoord stopwoord, tussenwerpsel
't het (lidwoord)
telw telwoord
tvgl trappen van vergelijking (bijvoeglijk naamwoord)
verklw verkleinwoord
verv vervoeging
vnw voornaamwoord
volt deelw voltooid deelwoord
vrg vnw vragend voornaamwoord
ww werkwoord
zegswijze uitdrukking, spreekwoord, zegswijze
Zie ook: verwijzing naar een verwant woord
zn zelfstandig naamwoord

 

 

AANDUIDING VERKLARING
=enk is een enkelvoudig woord
enk=mv enkelvoud en meervoud zijn het zelfde
=mv is een meervoudswoord
=verklw woord is een verkleinwoord
   

Opmerking:

Er wordt opgemerkt dat dit woord mogelijk zou kunnen verward worden met een ander begrip in het algmeen nederlands.

 

 

Laatste wijziging 20-11-2015 - Transfer naar One.Coml
04-03-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl