Allerlei
De Naeyer
Gebouwen
Kanaal
Klein-Willebroek
Mensen
Prins Carnaval
Straten
Varia
Verenigingen
Voorwerpen
 
Vroeger & Nu
 
Reizen
 
Foto archief
Bibliotheek

Sasplein & Sluis  |  Rupel  |  Kanaal  |  Gebouwen

 

 

  Sasplein & Sluis

Kanaalbrug

Een aantal oude postkaarten met zicht op de hefbrug tussen het kanaal en het sas.

Achter de brug zie je het sashuis met rechts daarvan de kapel.

Afbeelding (o.a.): Danny Teck / Patrick Mahieu

  
  


Sas

Het sas zorgt voor de opvang van het verschil van waterniveau van de getijderivier de Rupel en de gelijke waterstand van het zeekanaal Willebroek - Brussel.

De twee eerste foto's tonen de ingang van de sluis aan de kant van de Rupel.

De twee volgende foto's tonen de sluis, met het sashuis.

De voorlaatste foto toont schepen die van het kanaal de sluis invaren om geschut te worden naar de Rupel.

Op een zeker moment (wanneer?) storten de muren van de sluis in, aan de kant van de oude kanaalarm.

De sluis van Klein-Willebroek is niet echt bemeten op grote schepen.

Vandaar de bouw van een nieuwe sluis in Wintam, die op zijn beurt ook al is vervangen door de zeesluis in Hingene.

De sluis van Klein-Willebroek krijgt echter een nieuw leven ingeblazen, in functie van de pleziervaart.

  
 

Sashuis

De twee foto's hierboven tonen het sashuis. Op de eerste foto de oostzijde.
Op de tweede foto de westzijde.
De derde foto (links) toont het gerestaureerde Sashuis, gezien van op het Sasplein.
Afbeeldingen: Danny Teck / Patrick Mahieu

Sashuis - de Kapel

Naast het sashuis werd een kapel gebouwd.
Na restauratie wordt de kapel regelmatig gebruikt voor tentoonstellingen en speciale gelegenheden.
Aan de gevel van de kapel vind je een heiligenbeeldje.
Afbeeldingen: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

  Rupel
  

Hoofd

Foto gemaakt van op de brug van de weduwe Van Eschodt. Je ziet één van de scheepswerven (Oomes?)

 

De schepen wachten om in het sas van Klen-Willebroek geschut te worden.

  

 

Hoogwaterstand 1906

Deze gedenksteen in de sluismuren van Klein-Willebroek gemetseld, getuigt van de hoogwaterstand van 12 maart 1906. Toen rees het water tot 6,8 m boven zeeniveau.

Ten gevolge van deze hoogwaterstand vond er ook een dijkbreuk plaats, met overstroming als gevolg.

De eerste foto hierboven toont het gebied tussen de Antwerpsesteeweg en de Rupel.

De tweede foto toont de plaats van de dijkbreuk met daarachter Klein-Willebroek.

Promenade

Aan de Rupel werd een wandelpier gebouwd tegenover de rede van Boom.

De toren links op de achtergrond is die van de kerk van Terhagen.

  

Scheepvaart

Met de sluis van Klein-Willebroek ontstaat een toegang tot het kanaal Willebroek-Brussel. Dat brengt uiteraard de nodige drukte en nijverheid mee voor de scheepvaart.

Op de laatste foto zie je op de achtergrond trouwens de voetgangersbrug van Klein-Willebroek naar Boom.

Spoorwegbrug

Tussen Klein-Willebroek en Boom werd een nieuwe spoorbrug gebouwd over de Rupel.
  

  

Tolhuis van de brug van de weduwe Van Enschodt

De brug werd geopend in 1853 en was 235 m lang. Ze was in privébezit, en er was een vergunning van 90 jaar om tol te heffen.

Op 4 september 1944 reden de geallieerden (olv. kolonel Silvertop) over de brug om naar Antwerpen te trekken en de stad te bevrijden op dezelfde dag.

In 1946 werd de brug gesloopt, maar het portaal (in Klein-Willebroek) werd behouden als monument.

Het gebouw op de tweede foto rechts is het "tolhuis". Dat werd later gebruikt door de Fondy Riverside Bullet Band als jazzhuis. Zij verhuisden later naar een gebouw aan het Hoofd.

Een ander zicht op dit tolhuis zie je op de eerste foto links.

De foto daaronder werd gemaakt van op de rede van Boom.

Veerdienst

Tussen Klein-Willebroek wordt al eeuwen een veerdienst onderhouden. De inwoners van Klein-Willebroek zijn dank zij deze veerdienst sneller op de markt in Boom, dan ze in het centrum van Willebroek kunnen komen.

 

  Het kanaal


Dumon en Vander Vin

Eén van de scheepswerven - mét droogdok - dat zich vestigde op de splitsing van de oude arm van het kanaal van Willebroek en het nieuwe kanaal naar de zeesluis in Wintam.

Behalve Dumon-Vander Vin had je nog andere scheepswerven (aan de Rupel): Spillemaeckers, Oomes, Cornelis, Fulton, Engelen...

  
  
  
 

Oostvaartdijk (richting Sasplein)

Enkele zichten op de Oostvaartdijk langs het kanaal van Willebroek.

Op de foto's kan je merken dat er aanzienlijuk veel schepen langs kwamen in Klein-Willebroek.

 

  Gebouwen

 

Kerk

De eerste foto links toont o.a. de kerk van Klein-Willebroek, gezien van op de Antwerpsesteenweg. De parochie werd in 1893 officieel erkend en de kerk werd in 1901 plechtig in gebruik genomen.

De tweede foto werd gemaakt vanaf de hoek van de Volksstraat en de Schoolstraat.

Op 13 februari 2003 ontstond brand rond 05:30 hr. De kerk werd gesloten in 2008 en kreeg een nieuwe bestemming als kunstencentrum.

  

Schippersschool

De schippersschool werd gesticht in 1927 en was operationeel tot 1988.

Meer informatie vind je op de website van de Gemeente Willebroek..

De volledige geschiedenis kan je lezen in het boek "Schippersschool Klein-Willebroek - 1927 - 1988" van Yvan Verbraeck (verkrijgbaar via de informatiedienst van de gemeente).

 

 

Meer informatie over Klein-Willebroek vind je in een document op het web, dat wordt gebruikt door gidsen die geleide wandelingen aan het dorp begeleiden.

Meer informatie over de "vaart" vind je op de website van Jan Lampo.

 

 

Laatste wijziging 12-12-2020 - Foto's upscalen naar groter formaat
14-07-2019 - Toevoegen van talrijke foto's en informatie (incl. hyperlinks)
03-12-2017 - Toevoegen foto's sashuis, sluis en brug
02-03-2017 - Toevoegen foto's
02-06-2013 - Toevoegen rubriek "Prins Carnaval"
20-05-2013 - Toevoegen rubriek "Varia" - Correctie link "Foto Archief Bibliotheek"
01-12-2007 - Nieuwe rubriek: Verenigingen
25-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl