Allerlei
De Naeyer
Gebouwen
Kanaal
Klein-Willebroek
Mensen
Prins Carnaval
Straten
Varia
Verenigingen
Voorwerpen
 
Vroeger & Nu
 
Reizen
 
Foto archief
Bibliotheek

Fabriek  |  Standbeeld  |  Kasteel & Park  |  Feestelijkheden  |  Kinderkribbe  |  Muziekschool  |  Geldzaken  |  Begrafenis

 

 

  Fabriek
  
  
 

Papierfabriek Louis De Naeyer

Louis De Naeyer werd op 3 december 1827 geboren in Lebbeke.

In 1851 sticht hij een handel in lompen (in Brussel), met de bedoeling hiervan een basismateriaal samen te stellen om daar papier van te maken.

Einde 1860 doet hij een voorstel aan het gemeentebestuur van landbouwgemeente Willebroek, om er een papierfabriek te bouwen langs de boord van het kanaal.

Drie jaar later wordt er al 8 ton papierdeeg per dag geproduceerd.

Op 12 april 1861 trouwt hij met Alida Peeters, dochter van notaris Eduard Peeters.
Ze hebben samen een kind dat geboren wordt op 3 december 1861, en dat jong overlijdt op 30 oktober 1875.

Op 5 maart 1885 wordt Louis De Naeyer burgemeester van Willebroek (tot aan zijn dood op 16 februari 1902).

Louis De Naeyer was blijkbaar heel visionair, en wist zijn ideeŽn met succes om te zetten. Daarbij schrok hij niet terug om het industriŽle complex voortdurend uit te breiden en zelfs nieuwe uitdagingen aan te gaan. Naast de productie van papierpulp en papierproducten, zette hij de eerste stappen om ook stoomketels te fabriceren. Eerst voor eigen gebruik, later ook bestemd om te verkopen aan andere industriŽlen.

Aan de kanaalzijde werden ruime kantoorgebouwen opgericht, waar zowel de administratie, de boekhouding als de ingenieurs hun dagelijkse werk verrichtten.

De hoofdingang van de fabriek was vlak in de buurt. Rechts naast de foto van de hoofdingang zie je een panoramafoto van de fabriek.

Op de foto's zie je verschillende zichten op de gebouwen aan de kanaalzijde, de ingang van de fabriek. De gebouwen aan de kanaalzijde waren vooral bedoeld voor de administratieve diensten van de fabriek.

De laatste foto toont de ingang waar oorspronkelijk treinen de fabriek binnenreden.

 

  
  
  


Papierfabriek Louis De Naeyer

Louis De Naeyer was blijkbaar heel visionair, en wist zijn ideeŽn met succes om te zetten. Daarbij schrok hij niet terug om het industriŽle complex voortdurend uit te breiden en zelfs nieuwe uitdagingen aan te gaan. Naast de productie van papierpulp en papierproducten, zette hij de eerste stappen om ook stoomketels te fabriceren. Eerst voor eigen gebruik, later ook bestemd om te verkopen aan andere industriŽlen.

Aan de kanaalzijde werden ruime kantoorgebouwen opgericht, waar zowel de administratie, de boekhouding als de ingenieurs hun dagelijkse werk verrichtten.

De hoofdingang van de fabriek was vlak in de buurt. Rechts naast de foto van de hoofdingang zie je een panoramafoto van de fabriek.

Staking in 1920

In 1920 breekt een staking uit bij de werknemers van de papierfabriek.
Nooit gezien!

Hier de samenscholende werknemers op de Markt, intussen Louis De Naeyerplaats genoemd.

 

  Standbeeld
  
 

Standbeeld Louis De Naeyer

Louis De Naeyer was burgemeester in Willebroek.

Voor zijn prestaties en vooral voor het zorgen voor welvaart in de gemeente dank zij het verschaffen van werk en ondersteunende diensten (kinderkribbe, fabriekswinkels...) werd besloten om voor de "mecenas" een standbeeld op te richten.

 

Dit gebeurt uiteraard met veel vertoon en grote feestelijkheden.

Voor de gelegenheid werd een cantate geschreven, die door een koor van schoolkinderen ten beste werd gebracht.

Bij die gelegenheid werd het standbeeld plechtig ingehuldigd.

 

(met dank aan Werner Stalpaert)

 

Ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan van het standbeeld van Louis De Naeyer werd een mooie Jugendstil affiche gemaakt, met het programma. Er wordt een herdenkingsviering op touw gezet.

 

  Kasteel & Park
  
 

Het kasteel van de familie De Naeyer

Het kasteel van de familie De Naeyer was gelegen in een prachtig park, met daarin een berg (van restmateriaal).

In het kasteel ontving Louis De Naeyer tal van gasten - zeker vanaf het moment dat hij burgemeester van Willebroek werd op 5 maart  1885 (tot zijn overlijden op 16 februari 1902).

  
    
 

Het park van het domein De Naeyer met de kalkberg

Het park stond gedeeltelijk open voor het publiek.

Een grote attractie was het beklimmen van de kalkberg, van waarop men een mooi uitzicht had op het hele omliggende.

Er waren tal van grachten en vijvers, met idyllische bruggetjes en grotten, tot groot vermaak van de bezoekers.

In het park stond een kiosk, waar bij mooi weer en op feestdagen muziek gemaakt werd, waarschijnlijk door muzikanten die in de fabriek werkten. Vanzelfsprekend zorgde dit voor een sfeer waarin mensen de zorgen van alledag zonder al te veel moeite konden vergeten.

 

  Feestelijkheden

Bezoek van een Chinese koninklijke delegatie

De Chinese delegatie (met de onderkoning van China?) bezocht met veel luister en vertoon de technische installaties van de papierfabriek. Het merendeel van het gezelschap verbleef op het kasteel van de familie De Naeyer. Maar ook in de plaatselijke logementen werden gasten gehuisvest.

Om die reden wordt ťťn van mijn achtertantes "Marianne van Sienaa" genoemd.

 

  Kinderkribbe
 

 

De kinderkribbe - CrŤche

Louis De Naeyer bouwde een kinderkribbe langs de Mechelsesteenweg die in 1887 in gebruik werd genomen.

Werknemers van de papier- / stoomketelfabriek mochten hun kinderen gratis naar de kribbe brengen tijdens de werkuren.

Voor de kribbe werd het standbeeld van Louis De Naeyer opgetrokken.

De eerste foto toont het gebouw, met het standbeeld ervoor.

De tweede foto toont de tuin waar de kleuters buiten konden spelen.

De "crŤche" werd in de jaren 1953-1954 gesloopt.

 

  Muziekschool

Muziekschool

Louis De Naeyer zorgde voor de volksopvoeding, echter wel op een manier dat hij zijn werknemers aan zich bond.

Hij zorgde dat arbeiders les konden volgen in de fabriek, en er werd een bibliotheek gesticht.

Ook werd een muziekschool gebouwd op de terreinen van de fabriek. Hier werd īs zondags muziekonderricht gegeven.

Men kon lid worden van de fanfare of van de harmonie. Jonge werklieden van de firma De Naeyer die ervoor kozen om lid te worden, konden promotie maken.

 

  Geldzaken
   
 

Aandeel

Dat een bedrijf geld nodig heeft om te kunnen werken was ook in het verleden al een gekende zaak. In oktober 1944 werd daarom een kapitaalsverhoging doorgevoerd, waarvan deelbewijzen beschikbaar kwamen. Op de foto's zowel de titel van het aandeel als enkele details.
(opm.: klikken op koepon 30 rechts hierboven toont gťťn grotere afbeelding)

 

  Begrafenis
  

Begrafenis van Louis De Naeyer

Links bovenaan het doodsprentje van de industriŽel. Hij overleed op 74-jarige leeftijd op 16 februari 1902.

Door iedereen werd hij als een belangrijk persoon gezien, die de economische situatie in Willebroek erg beÔnvloed had. De begrafenis gebeurde dan ook in aanwezigheid van veel mensen, en er waren talrijke "belangrijke" personen aanwezig.

Veel mensen betoonden met alle respect de laatste eer, vanwege zijn bijdrage in de gemeente. Hoewel niet onverdeeld, werd hij door iedereen gewaardeerd omwille van zijn goede werken in Willebroek: werkverschaffing, een kinderkribbe, goedkope woningen en fabriekswinkels...

Hij bekleedde gedurende een periode het ambt van burgemeester.

Op de begraafplaats van Willebroek werd een grafmonument geplaatst n.a.v. het overlijden van Louis De Naeyer.

 

  Recente foto's

Gevel van de fabrieksgebouwen aan de Mechelsesteenweg.

Kraan aan de kaai van het kanaal. Hiermee werden de stukken boomstam uit het ruim van het schip gehaald en in de goot gedeponeerd. Door de stroming werden de houtblokken naar de stakker gebracht.

 

 

Laatste wijziging 31-03-2021 - Correctie datum afbraak kinderkribbe
12-12-2020 - Foto's upscalen naar groter formaat
11-07-2019 - Toevoegen meerdere foto's ivm Louis De Naeyer en de fabriek
22-10-2018 - Toevoegen panoramafoto van de fabriek en van het grafmonument op de begraafplaats
02-03-2017 - Toevoegen nieuwe rubriek 'Recente foto's" en toevoegen foto's
02-06-2013 - Toevoegen rubriek "Prins Carnaval"
20-05-2013 - Toevoegen rubriek "Varia" - Correctie link "Foto Archief Bibliotheek"
01-12-2007 - Nieuwe rubriek: Verenigingen
25-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl