Introductie
 
Algemene info
Links
 
Bevolking
Geboorte / Dopen
Huwelijk
Kadaster & Eigendommen
Kiezerslijst
Notariaat / Schepenaktes
Overlijden / Begrafenis
 
Info Geschiedenis

Op de volgende pagina's vindt u een aantal bestanden, die ik samenstelde tijdens opzoekingswerk voor de stamboom van mijn familie.

 

Omdat het daarbij belangrijk is talrijke registers en archiefstukken te lezen, heb ik geprobeerd deze in een meer leesbaar formaat beschikbaar te maken.

 

De gegevens op deze archief-website zijn zo omvangrijk, dat een schermresolutie van 1024 x 768 pixels vereist is om goed te kunnen werken.

 

Een aantal bestanden zijn in PDF formaat, en u hebt dus Adobe Acrobat Reader nodig.

Die kan worden gedownload van onderstaande site:

 

Adobe Acrobat Reader

 

Vermits sommige tabellen heel wat kolommen bevatten, kan het nodig zijn dat u sterk inzoomt op de tekst (klik op het knopje met het vergrootglas met het + teken) en dan het blad verschuift om de rest van de tekst zichtbaar te maken (klik op het knopje met de hand).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Georges Brems

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronische of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de auteur. Hoewel dit werk met veel zorg is samengesteld, aanvaardt de auteur geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in dit boek.

 

 

Laatste wijziging 20-11-2015 - Transfer naar One.Com
26-05-2013 - Menu aanpassen (verwijderen links naar woordenboeken)
12-05-2013 - Verwijderen menukeuze "Varia"
14-06-2009 - Update van link naar Adobe Acrobat Reader (NL)
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl