Stamboomonderzoek

Waarom?
Soorten stambomen
Generaties noemen
Waar zoeken?
 
Adressen
Links

Binnen de genealogische wereld hebben zich in de loop der tijd systemen ontwikkeld om stambomen begrijpelijk voor te stellen.

Er zijn een aantal stamboomsoorten in gebruik, waaronder:

 

  • de stamreeks of voorouderreeks
  • de familienaamstamboom
  • de familiestamboom of parenteel
  • de kwartierstaat

 

stamreeks / voorouderreeks  |  familienaamstamboom  |  familiestamboom / parenteel  |  kwartierstaat

 

De stamreeks / voorouderreeks

 

 

Hierbij worden alleen de ouders, de grootouders, de overgrootouders, ... langs vader's kant vermeld.

Het betreft onze rechtstreekse afstamming.

 

Broers en zusters worden NIET vermeld.

 

De familienaamstamboom

 


 

Dit is de stamboom van al de tot uw familie behorende naamgenoten.

Mensen die uw naam niet dragen, komen hier NIET in voor. Alleen echtgenoten worden vermeld. Schoonouders en kinderen van uw zuster worden dus NIET opgenomen.

 

De familiestamboom / parenteel

 

 

Dit is de stamboom van alle afstammelingen van een bepaald voorouderpaar. Ook degenen die uw naam niet dragen, maar wel familie zijn, worden vernoemd. Dus ook de kinderen en kleinkinderen van uw zuster of tante.

 

Er komen veel mensen in voor die slechts van héél erg ver familie van u zijn. Het aantal verschillende familienamen is uiteraard groter bij een familienaamstamboom.

 

Een dergelijke stamboom kan na jarenlange opzoekingen uitgroeien tot een reusachtige verzameling van namen en data.

 

De kwartierstaat

 

 

Een kwartierstaat geeft de beste voorstelling van uw afkomst, de maatschappelijke stand en de erfelijke geaardheid. Het is een lijst van al uw voorouders. Alleen de ouderparen worden vernoemd; broers en zusters worden NIET opgenomen.

 

Iedereen heeft 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 betovergrootouders, enz... Men spreekt dan van uw 2, 4, 8, 16,... kwartieren.

Bij elke generatie verdubbelt het aantal personen, zodat u bijvoorbeeld na 15 generaties 16.384 voorouders hebt, waarvan u een (genetisch) stukje meedraagt.

 

Uiteraard is het aantal voorouders theoretisch, want na enkele generaties volgt wellicht kwartierverlies. Dat komt voor als één van uw voorouders huwde met iemand uit een familie die reeds in de kwartierstaat voorkomt.

 

Men gaat uit van zichzelf als kwartierdrager, in tegenstelling tot een stamboom, waar de oudst gekende voorvader de hoofdfiguur is.

 

 

Laatste wijziging 11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl