Literatuur Intro...
 
Karel De Decker
Boekenlijst
 • Aanzien van 19xx / 20xx
  Uitg. Spectrum
 • Achthonderd jaar leven in Ruisbroek
  Frans Moeyersoms - Eigen uitgave, 2002
 • Atlas bij de wereldgeschiedenis
  Hermann Kinder & Werner Hilgemann - Uitg. Van Walraven b.v., Apeldoorn, 1994

 

 

 • Blaasveld mijn dorp
  Freddie Moeremans - Ed. Baeté, Puurs, 1978

 

 

 • Commissie van de Openbare Onderstand 1958
  Gemeentebestuur Willebroek

 

 

 • Door beter wonen... naar meer gezondheid
  Uitg. Gemeentebestuur Willebroek

 

 

 • (De) Eeuw van de Franse Revolutie
  Ed. Lekturama, Rotterdam, 1977
 • Egypte: Land van de Farao's
  Ed. Time-Life boeken, Amsterdam, 1993
 • Encarta - Winkler Prins 2005
 • Encyclopedie van Klein-Brabant
  Louis Callaert - 2004
 • Etrusken - Het vroege Italië
  Ed. Time-Life boeken, Amsterdam, 1995

 

 

 • Geschiedenis van de Lage Landen in Jaartallen
  dr. H.P.H. Jansen - Uitg. Het Spectrum b.v., Utrecht, 1995
 • Geschiedenis van Nederland en Vlaanderen in 1304 data
  Dieter Vandenbroucke - Uitg. Meulenhoff, Manteau, 2005.
 • Geschiedenis van de Willebroekse Brandweer
  Karel De Decker (René Pattyn) - Ed. Gemeente Willebroek, 2005
 • Gids voor Vlaanderen
  VTB / VAB Antwerpen - Uitg. Lannoo, Tielt, 1995

 

 

 • Heemkundig Jaarboek 1978
  Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Bornem, 1978
 • Historische atlas van de Keltische beschaving
  John Haywood - Tirion Uitgevers, Baarn, 2001
 • Hoe Boom groeide
  Dr. Ben. Lamot - Ed. De Vlijt nv, Antwerpen, 1957
 • Hoeve de Vleug te Willebroek
  Karel De Decker, Uitg. Gemeente Willebroek, 2003

 

 

 • Jan Van Winghe - 25 jaar burgemeester van Willebroek
  Gemeentebestuur Willebroek, maart 1978 - Uitg: de Eendracht, Mechelen

 

 

 • Kelten - Europa in de IJzertijd
  Ed. Time-Life boeken, Amsterdam, 1994
 • Klein-Brabants Kastelenboek
  Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Bornem, 2000

 

 

 • Lannoo's Autoboek Zwitserland
  Ed. Lannoo bvba, Tielt, 1988
 • Lannoo's Reisgids Alaska en Canadees Yukon
  Hannah Glaser, Wolfgang R. Weber - Uitg. Lannoo, Tielt, 1996
 • Louis De Naeyer - Een monument
  Karel De Decker / Gemeente Willebroek, 2005

 

 

 • Maatschappelijk leven in de 18de eeuw in Klein-Brabant
  Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Bornem, 1993-1994
 • (De) Middeleeuwen
  M. Huig, D.F. Lunsingh Scheurleer jr. - Uitgeverij Spectrum BV, Utrecht, 1994
 • Middeleeuw panorama
  R. Bartlett - Uitg. Librero bv, Kerkdriel, 2002
 • Moederhuis van Willebroek - Verpleeginstelling van COO
  Willebroek - Uitg: COO Willebroek, 1953
 • Molens van Klein-Brabant, Mechelen en de Rupelstreek
  H. Holemans & P. Lemmens
 • Monster van ijzer en staal - 50 jaar brug van Willebroek
  Kevin Polfliet - uitg. Gemeentebestuur Willebroek & nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer, 2003
 • Monument "Het Schippersgezin" in Klein-Willebroek
  Jos. De Keersmaecker, uitg. 1979

 

 

 • (Het) Nieuws van de XXste Eeuw
  Luc Demullier, André Heirmann - Uitg. Scoop, Gent, 2000
 • Notarius Belgicus oft Ampt der Notarissen
  Franciscus 't Serstevens, Stadts-drukker en Boekverkooper tot Brussel

 

 

 • Rumst van Romeinse Nederzetting tot Nijverheidsgemeente
  Jos Neyens - uitg. J. Van In & Co, Lier, 1958

 

 

 • Schippersschool Klein Willebroek 1927-1928
  Yvan Verbraeck, uitg. Gemeentebestuur Willebroek 2005.
 • Sint Bernard aan de Schelde
  Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein - Brabant vzw, Bornem, 1995

 

 

 • Timelines of World History
  John B. Teeple, DK Publishing, London - New York - Munich - Melbourne - Delhi, 2002
 • Troonopvolgers van Europa
  Elsevier, Amsterdam / Brussel, 1985
 • Tweede Wereldoorlog (de) - Dag na dag
  Anthony Shaw, Zuidnederlandse Uitgeverij nv, Aartselaar, 2000

 

 

 • Vaartland ('t)
  Heemkundige Kring van het Vaartland
 • Verschueren Groot Geïllustreerd Woordenboek
  Ed. Standaerd, Antwerpen, 1991

 

 

 • (De) Wereldkroniek - Het oneindige verhaal, van oerknal tot heden
  Jozef De Vliegher, Uitg. Elmar b.v. Rijswijk, 2004/2005
 • (Het) Wiel - Tijdschrift voor de geschiedenis van de Rupelstreek en Klein-Brabant
  4de jg, 1994, nr. 1.
 • Willebroek en het geslacht Helman
  Jean Huyghe / Karel De Decker, Uitg. Gemeente Willebroek, 2004
 • Willebroekse Kronieken
  Gemeentelijke Culturele Raad, Willebroek

 

 

 • Zeekanaal Brussel - Rupel
  NV Zeekanaal en Haveninrichtingen, Brussel, 1985

 

 

Laatste wijziging 06-07-2013 - Aanvulling
07-02-2009 - Creatie van de pagina