Introductie
Tips
Vlagjes & Icoontjes
Tijdsbalk
Overzichten
Bronnen

INTRODUCTIE...

De bedoeling van tijdsbalk is om een overzicht te geven van wat er zoal allemaal gebeurde in ons rijk verleden. En dat zowel wereldwijd, in de lage landen en in onze eigen gewesten. De omvang van onze geschiedenis noopt me om in tal van werken te kijken, en nuttige gegevens te verwerken voor dit web.

 

Dat betekent natuurlijk dat het web nog verre van volledig is. Ik twijfel zelfs of het ooit echt af raakt...

 

De informatie werd opgesplitst in drie deelgebieden:

 

Vaartland / Klein Brabant...

Dit is de informatie die ons het meeste aanbelangt, omdat de gebeurtenissen zich afspelen in onze eigen geboortestreek.

 

BelgiŽ, Nederlanden, Onze Gewesten...

Een uitbreiding bovenop onze eigen streek. Uiteindelijk hadden onze bestuurders en bezetters met een veel groter gebied te maken dan Klein  Brabant en het Vaartland. De weerslag van hun beslissingen en ondernemingen hadden uiteraard ook een invloed op ons, en zijn in die zin belangrijk voor onze eigen historie.

 

De wereld...

Ook mogen we niet onderschatten wat de impact is van de gebeurtenissen gelijk waar ter wereld. Behalve op politiek domein, zijn ontdekkingen en wetenschappen van belang voor ons eigen doen en laten.

 

 

Om de teksten een beetje luchtiger te houden, heb ik geprobeerd de gegevens te verzamelen per land, regio of onderwerp. Voor elk van die gebieden werd een vlagje of icoontje gemaakt.

 

LET OP

De gebruikte icoontjes zijn niet altijd een weergave van de echte vlag of het echte wapenschild.

Soms moest ik vaststellen dat er eenvoudigweg geen symbool, schild of vlag bestaat. in zulk geval heb ik naar eigen vermogen een icoontje gecreŽerd.

 

Laatste wijziging 20-11-2015 - Transfer naar One.Com
24-03-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl