Eigen bewerkingen
Links naar externe bewerkingen
 
Franse woorden
Latijnse woorden
NotariŽle en rechterlijke woorden
Kadaster-
terminologie
 
Republikeinse kalender
Oud Schrift
 
Info Genealogie
 
Kwartierstaat (tekst)

Eigen bewerkingen

Het betreft eigen bewerkingen.

 

Kwartierstaat Georges Brems (į03-04-1953)

Tekstversie  -  (13 sep 2009)

Grafische versie  -  (06 sep 2009)

 

Overzicht van geraadpleegde bronnen

Onderstaande lijsten geven een idee van de bronnen die ik raadpleegde bij de samenstelling van mijn genealogische gegevensbank.

Indien de waarde kleiner is dan 9000, gaat het over losse documenten, zoals aktes, krantenartikels, overlijdensberichten, enz...

Vanaf 9000 komen de naslagwerken, zoals jaarboeken, genealogische bewerkingen van collega-vorsers, enz...

De lijsten zijn opgemaakt in PDF formaat. Indien nodig kan u de PDF-lezer gratis downloaden van de website van Adobe.

 

OPGELET:

Het overzicht is nog niet volledig!

 

0001 - 1000

1001 - 2000

2001 - 3000

3001 - 4000

4001 - 5000

5001 - 6000

6001 - 7000

9001 - . . .

 

 

Willebroekse Archieven

 

 

Laatste wijziging 15-01-2019 - Opschonen header - Verwijderen verbroken link
20-11-2015 - Transfer naar One.Com
25-04-2012 - Toevoegen bronoverzicht 6001-7000
18-03-2012 - Toevoegen bronoverzicht 5001-6000
28-01-2012 - Toevoegen bronoverzicht 3001-4000 en 4001-5000
06-09-2009 - Toevoegen menu optie Kwartierstaat (tekst) - Nieuwe versie grafische kwartierstaat - Verwijderen kwartierstaat / tekstversie
25-10-2007 - Toevoegen bronoverzicht 2001-3000
29-09-2007 - Toevoegen bronoverzicht 2001-2600 en 9001-...
03-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl