-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 901  921  941  961  981

 

981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    981

Italië

De aanvallen van de Fatimieden en de gespannen toestand met Byzantium, zijn er de aanleiding voor dat Otto II opnieuw met zijn leger naar Italië trekt (tot 983).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    982

Groenland - Erik de Rode

Erik de Rode vaart voor de eerste keer naar Groenland. Hij sticht er 5 kolonies.

Italië: Slag van Cotrone

De legers van Otto II lijden de nederlaag tegen de legers van de Arabieren in Calabrië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Henegouwen

Doordat de aristocratie van Henegouwen het gezag van Otto III niet onmiddellijk accepteert, ziet koning Lotharius IV de tijd rijp om het gebied opnieuw binnen te vallen.

983

Heilig Rooms-Duitse Rijk - Otto III

Doordat de Slaven opstandig worden, verliest Otto II uiteindelijk het grondgebied ten oosten van de Elbe.

Koning Otto II van Duitsland overlijdt.

25 dec: kroning van de 3-jarige koning Otto III (°980 Kleef +1002 Paterno) regeert (tot 1002). Hij is de minderjarige zoon van Otto II en kleinzoon van Otto de Grote; zijn moeder Theophano is regentes tot 995 (samen met zijn grootmoeder Adelheid). Eén van zijn leermeesters is Gerbert van Aurillac, die later paus Silvester II zal worden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    984  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Friesland - Maasland - Dirk II - Otto III

25 aug: Otto III schenkt de eerdere leengoederen, nl. de Westfriese gouwen Maasland, Kennemerland en Texel, aan graaf Dirk II. Dirk II erkent Otto III als koning en bezit nu een gebied van de Maas tot de Vlie.

Luik - Notger

Bisschop Notger van Luik krijgt van koning Otto III van Duitsland het graafschap Hoei. Wordt ook vermeld als: graaf Ansfrid van Hoei schenkt zijn graafschap aan het prinsbisdom Luik.

985

Denemarken - Tveskägg

Koning Sven Tveskägg (Gaffelbaard), de zoon van de door hem verdreven Harald Blåtand, regeert over Denemarken (tot 1014). Onder hem worden heel wat Denen gedoopt.

Polen - Mieszko I Dagone

Mieszko I Dagone levert hulde aan Otto III, maar stelt zijn land toch onder de bescherming van de paus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    986

Westfrankenrijk - Lodewijk V

Koning Lodewijk V de Nietsdoener regeert (tot 987). Hij is een zoon van Lotharius.

Groenland - Erik de Rode

Erik de Rode sticht in het zuidwesten van Groenland nederzettingen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Brabant - Vlaamse graven

Brabant wordt geregeerd door de Vlaamse graven (tot 1180).

987

Midden Amerika (huidige Mexico)

De Tolteken veroveren in deze periode de stad Chitzen Itza, op Yucatan (Mexico).

Westfrankenrijk - Hugo I Capet

Koning Hugo I Capet (°±938 +996) regeert (tot 996) en leidt de periode in, waarin de Capetingers regeren (tot 1328). Hij staat sterk onder invloed van aartsbisschop Adelbert van Reims. Zijn naam is afgeleid van zijn mantel of "capa". Verder is hij aanvoerder van de Duitsgezinde partij, en weet met de steun van keizerin Theophano uiteindelijk de koningskroon te bemachtigen. Hij is een kleinzoon van Robert I, en een zoon van Hugo de Grote.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Arnulf van Holland

Graaf Arnulf van Holland regeert (tot 993). Hij is een zoon van graaf Dirk II.

Vlaanderen - Boudewijn IV

Graaf Boudewijn IV met de Baard van Vlaanderen (+1035) komt aan de macht (tot 1035). Hij is een zoon van Arnulf II en Rosala (de dochter van Berengarius, de onttroonde koning van Italië)

Om het bestuur in handen te houden, hertrouwt Rosala met Robrecht II de Vrome (zoon van de Franse koning Hugo Capet).

Zodra Boudewijn IV meerderjarig wordt, zorgt hij voor het vernieuwde Vlaamse gezag, en maakt daardoor een einde aan de bestaande anarchie. Hij doet de graven van Boulogne, Guines, Haisdin, Saint-Pol, Gent, Waas en Kortrijk zijn gezag erkennen. Hij dwingt keizer Hendrik II van Duitsland hem met Rijks-Vlaanderen te belenen, en herstelt daarmee het grafelijk gezag.

988

Rusland - Orthodoxe kerk

Wladimir van Kiev Rusland laat zich dopen. Het gevolg is dat Kiev het religieuze centrum wordt van de stad en de staat.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    989

Rusland - Orthodoxe kerk

Wladimir van Kiev Rusland huwt met de Byzantijnse prinses Anna. Ze is een zuster van koning Basilius II van Byzantium.

Rusland wordt orthodox, en de Russische kerk komt onder toezicht te staan van de patriarch van Konstantinopel.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    990

Denemarken - Engeland

In deze periode en volgende jaren vallen de Deense koning Sven en zijn zoon Knut de Grote aan op de Engelse oostkust.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Lotharingen - Otto

Een zoon van de Karolingische hertog Karel, Otto, wordt graaf van Neder Lotharingen (tot 1012). Zijn macht wordt echter amper erkend.

991

Byzantium - Bulgaren

Basilius II van Byzantium verslaagt de Bulgaren en lijft het Bulgaarse rijk van Samuel in. De strijd duurt tot 1014.

Westfrankenrijk - Hugo I Capet

Koning Hugo I Capet (°±938 +996) zet de erfelijke troonopvolger van de Karolingen gevangen. Hij dwingt aartsbisschop Arnulf tot aftreden, op verdenking dat die tegen de koning een samenzwering beraamt. Hugo Capet zal zijn eigen zoon kronen om op die manier de troonopvolging te verzekeren.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    992

Polen - Boleslaw I Chrobry

Boleslaw I Chrobry (de dappere), zoon van Mieszko I Dagone, komt aan de macht (tot 1025). Deze knoopt vriendschappelijke banden aan met het Heilige Romeinse Rijk, en ziet Otto III als christelijk keizer. In zijn regeerperiode wordt Krakau veroverd, en worden de Wislanenstammen aan zijn gezag onderworpen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Dirk III van Holland

Graaf Dirk III van Holland regeert (tot 1039). Hij is een zoon van graaf Arnulf. Hij verovert de monding van de Maas, bouwt Vlaardingen, strijdt tegen de bisschop van Utrecht en doet een pelgrimstocht naar Palestina.

Vlaanderen

Graaf Boudewijn IV met de Baard van Vlaanderen (+1035) voert binnenlandse hervormingen door. Het graafschap wordt in drie delen verdeeld:

- Gent en het land van Waas

- Doornik, Kortrijk en St Omaars

- Brugge

De macht van de graaf van Vlaanderen neemt hierdoor toe.

993  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    994

Denemarken - Engeland

Koning Sven Tveskägg (Gaffelbaard) trekt tegen de Angelsaksen ten strijde.

Klooster van Cluny - Odilo

Odilo (°±962 Auvergne +1049 Souvigny) wordt abt van het klooster van Cluny.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Utrecht - Ansfried

mei: koning Otto III van Duitsland benoemt Ansfried tot bisschop van Utrecht (tot 1010). Hij is een trouw aanhanger van de koning.

995

Noorwegen - Tryggvesön

Onder bestuur van Olaf Tryggvesön (tot 1000) wordt het Christendom ingevoerd in Noorwegen.

Italië - Guido di Arezzo

Guido di Arezzo (°±995 +1050), Italiaans musicus en benedictijn. Hij introduceert de muziek in de kerkelijke wereld. Hem wordt toegeschreven de grondlegger te zijn van de notenbalk met 6 noten (waaraan later nog de noot "si" wordt toegevoegd).

Zweden - Olaf

Olaf uit de dynastie van Uppsala wordt koning van de Zweden (tot 1022).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    996

Italië - Heilig Rooms-Duitse Rijk

Otto III onderneemt een tocht naar Italië. Hij zet zijn neef Bruno op de pauselijke troon als paus Gregorius V (tot 999). Otto III wordt in Rome tot keizer gekroond. Hij steunt de "Renovatio Imperii Romanorum".

Westfrankenrijk - Robert II

Robert II de Vrome regeert (tot 1031), en draagt de titel "Rex Francorum" of koning der Franken.
Hij is een zoon van Hugo I van Capetingen, en werd door zijn eigen vader tot koning gekroond.

Paus Gregorius V

Paus Gregorius V (tot 999).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    997

Heilig Rooms-Duitse Rijk - Otto II

Koning Otto II van Duitsland wenst dat Rome de hoodstad wordt van het rijk, dat bestaat uit Germania, Roma, Gallia en Sclavinia.

Magyaren - Stefanus I

Bij de Hongaren komt Stefanus I de Heilige aan de macht (tot 1038). Talrijke Duitsers verblijven aan het Hongaarse hof. Ook de Benedictijnen tonen interesse voor Hongarije. Ze stichten grote landerijen. Door dit alles wordt Hongarije een christelijke staat.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    998

Italië - Ravenna - Gerbert

Gerbert van Aurillac (°±940 Auvergne +1003 Rome) wordt aartsbisschop van Ravenna.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Utrecht

Koning Otto III schenkt de handelsnederzetting van Zaltbommel aan de kerk van Utrecht. Ook het gebied van Poppo in het domein Arkel komt aan de kerk toe.

999

Afghanistan - Mahmoed - Ghaznawiden

Mahmoed van Ghazna (°971 +1030 Ghazna) verovert Ghazna en maakt de plaats tot zijn residentie. Hij is een is een Islamiet van Turkse afkomst, en een zoon van koning Seboektigin.

Hij sticht de Dynastie van de Ghaznawiden, in de regio van het huidige Afghanistan.

Hij laat zich door de kalief van Bagdad als vazal erkennen, en wordt eigenlijk de eerste grote Turkse sultan. Aan zijn hof werken o.a. Firdausi (°939 +1020) een epicus die het "Koningsboek" schrijft, en de mathematicus al-Biruni (°973 +1048) die beschrijvingen neerlegt van Indië.

Paus Sylvester II

Gerbert van Aurillac (°±940 Auvergne +1003 Rome) wordt tot paus Sylvester II gekozen. Hij voert dit ambt tot zijn dood. Gerbert van Aurillac of van Reims is afkomstig uit Frankrijk, en is de eerste Franse paus. Zijn opleiding genoot hij in het benedictijnerklooster van Aurillac. Vanaf 972 studeert hij in Reims. Hij is wiskundige, astronoom, en beheerst de logica en de filosofie.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1000

Europa - Literatuur

Rond deze periode begint men in Europa meer en meer literatuur in eigen taal te schrijven. Enkele voorbeelden van rond deze tijd: het Vercelli-boek (Engeland), het Exeter-boek, het Beowulf-manuscript, het Ruodlieb (Duitsland, 1050) en Ezzo's Gesang (rond 1063).

Noord Amerika - Vikingen - Eriksson

De Vikingen ontdekken Amerika: Leif Eriksson, de zoon van Erik de Rode van IJsland, bereikt de kust van Noord Amerika.

Polen - Gnesen

Stichting van het aartsbisdom Gnesen. Het omvat de bisdommen Breslau, Kolberg en Krakau. Het is een onafhankelijke kerkprovincie en koning Boleslaw I Chrobry van Polen wordt uitgeroepen tot "broeder en medehelper van het Heilige Duitse Rijk. Bisschop Adelbert van Praag wordt heilig verklaard. Op de ceremonie is ook keizer Otto III aanwezig.

Spanje - Navarra - Sancho III

Sancho III el Mayor (de Grote) (°965 +1035) wordt koning van Navarra en regeert tot 1035.

Wereldbevolking

De wereldbevolking wordt geschat op 400 miljoen mensen.

Laatste wijziging 25-05-2007 - Nieuwe iconen
15-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl