-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 901  921  941  961  981

 

961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Gernode

In Gernode wordt de Sint Cyriakus kloosterkerk gebouwd.

961

Byzantium - Kreta

Nikephoros Phokas van de Byzantijnse strijdkrachten, slaagt erin om Kreta te veroveren.

ItaliŽ

Keizer Otto de Grote snelt met zijn legers de katholieke staat ter hulp, en begint een 2de Italiaanse veldtocht (tot 965). Hij neemt de vazalkoning Berengarius gevangen, en zorgt ervoor dat de Duitse koningen ook het koningschap over ItaliŽ waarnemen.

Rusland

Swjatoslaw staat in voor het beheer van de handelswegen in Kiew Rusland (tot 972).

Spanje - CastiliŽ

Stichting van CastiliŽ door Sancho III.

 HEILIG ROOMS-DUITSE RIJK...

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    962

Heilig Rooms-Duitse Rijk - Otto I

2 feb: Otto I (į912) herstelt het keizerrijk en wordt in Rome tot keizer gekroond van het Romeinse Rijk, door paus Johannes XII. In dit Heilige Romeinse Rijk worden tot 1530 de meeste keizers door de paus in Rome gekroond.
Het Rijk blijft bestaan tot 1806.

ItaliŽ

Otto I trekt voor een tweede keer ten strijde tegen ItaliŽ (tot 965).

Spanje - Reconquista

Sancho I van Leon voert de Reconquista tegen de Moren aan.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Luxemburg - Siegfried

Graaf Siegfried van de Moezel sticht het graafschap Luxemburg.

963

Byzantium - Nikephoros II

Nikephoros II Phokas wordt keizer van Byzantium (tot 969).

Chinese Rijk

Keizer Sung T'ai Tsu begint militaire acties en diplomatieke onderhandelingen om het Chinese Rijk te herenigen.

Griekenland - Orthodoxe kloosters

In Griekenland worden op de hellingen van de berg Athos de eerste kloosters gebouwd, die het centrum zullen worden van het orthodoxe geloof.

Polen

De Saks Wichmann valt Polen binnen.

Paus Leo VIII

Paus Leo VIII (tot 965).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    964  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen

27 mar: graaf Arnulf I de Grote van Vlaanderen overlijdt. Zijn enige erfgenaam is zijn kleinzoon, Arnulf II, maar die is nog minderjarig. Dit zorgt voor wrevel tussen de Vlaamse graven, in hun strijd voor de macht.

Als gevolg ontstaan autonome gebieden rond Gent, waar Hollandse graven de plak zwaaien. Het zuiden van Vlaanderen wordt dan weer ingepalmd door de Franse koning.

965

Denemarken - Harald BlŚtand

Koning Harald BlŚtand van Denemarken laat zich dopen. Hiermee wordt hij de eerste rooms-christelijke koning van ScandinaviŽ.

Paus Johannes XIII

Paus Johannes XIII (tot 972).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    966

Byzantium - Heilig Rooms-Duitse Rijk

Op voorwaarde dat Otto I zijn troepen terugtrekt uit Byzantium, zal het Byzantijnse volk Otto I als keizer erkennen.

ItaliŽ - Otto I

Otto I trekt voor de derde keer ten strjide tegen ItaliŽ (tot 972). In CalabriŽ wordt een onbesliste strijd gevochten tegen de Oostromeinen.

Polen - Mieszko

Na zijn huwelijk met de Tsjechische prinses Dubrawka, laat hertog Mieszko van Polen zich dopen. Polen wordt nu een christelijke staat, en krijgt een eigen aarstbisdom met bisschopsresidentie in Posen.

Rusland

Swjatoslaw van Kiev Rusland vernietigt het rijk van de Chasaren.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    967

Bulgaren - Rusland

Swjatoslaw van Kiev Rusland valt de Bulgaren aan in de Donau-vlakte (tot 972).

Japanse Keizerrijk - Fujiwara

In Japan komt de familie van  Fujiwara aan het bestuur. De "buke" (krijgers) families Taira en Minamoto strijden voor zowel bezit als waardigheid van het militaire opperbevel.

Polen

De Saks Wichmann valt andermaal Polen binnen.
Uiteindelijk komt het tot vrede, en Mieszko I Dagone wordt een vriend van keizer Otto I.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    968

Heilige Rooms-Duitse Rijk

De bisdommen Maagdenburg, Merseburg en Zeitz worden gesticht (door Otto I).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    969

Byzantium - Johannes I Tzimiskes

Johannes I Tzimiskes wordt keizer van Byzantium (tot 976).

Egypte - Fatimieden

Egypte komt onder de heerschappij van de Fatimieden (tot 1171) en van andere sultans (tot 1517). De Fatimieden zijn een Arabisch kaliefengeslacht dat van Fatima afstamt (de dochter van de profeet).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Friesland - Maasland - Dirk II

Graaf Dirk II van Holland verkrijgt de bezittingen in West Friesland en Maasland. Hij regeert tot 988. Hij is een zoon van graaf Dirk I.

970

Kroniek van Saksen

Widukind von Corwey (į925 +973) schrijft de "Kroniek van Saksen".

Turken

In het Midden Oosten bekeren de Turken zich tot de Islam.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    971

Bulgarije - Byzantium

Oost Bulgarije wordt een Byzantijnse provincie, na de overwinning van Johannes I Tzimiskes.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Luik - Notker

Notker wordt bisschop van Luik (tot 1008), en ťťn van de Ottoonse bisschoppen. Hij steunt het rijksgezag van koning Otto I van Duitsland, en bevordert wetenschappen en cultuur.

972

Magyaren - Geza

Geza - de kleinzoon van Arpad - wordt de grondlegger voor de macht van de vorsten van Hongarije. Hij bereikt dit door de bereidheid van de Hongaren om zich te laten kerstenen. De Hongaren kieze vaste woonplaatsen. Hij blijft aan de macht tot 997.

Rusland - Bulgaren

Swjatoslaw van Kiev Rusland overwint de Bulgaren in de Donau-vlakte. Hierdoor begint hij een conflict met Byzantium.

De bondgenoten van Byzantium verslaan Swjatoslaw van Kiev op zijn terugweg naar de thuisgebieden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Brabant - Antwerpen - Otto II

Koning Otto II van Duitsland is overheer van Brabant, de grensgebieden met Vlaanderen langs de Schelde, de marken Antwerpen, Ename en Valenciennes. Hij richt er een aantal burchten op.

973

Engeland - Schotland - Edgar

Koning Edgar (tot 975) laat zich tot koning kronen door aartsbisschop Dunstan van Canterbury. Hij staat het gebied Lothian af aan Schotland. Dat is het meeste zuidelijke deel van Schotland, met Edinburgh als belangrijkste stad.

Duitsland - Otto II

Koning Otto II van Duitsland regeert (tot 983). Hij is een zoon van Otto I, en wil het Heilige Romeinse Rijk vernieuwen:"Renovatio Imperii Romanorum." Hij is gehuwd met Theophano, de nicht van de Oostromeinse keizer, en laat zichzelf tot keizer kronen.

Polen - Praag

Stichting van het bisdom Praag (onder toezicht van Mainz).

Paus Benedictus VI

Paus Benedictus VI (tot 974).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    974

Duitsland - Denemarken

Koning Otto II trekt ten strijde tegen Harald BlŚtand van Denemarken. Koning Harald BlŚtand verliest de strijd en zal door zijn zoon Sven Tveskšgg (Gaffelbaard) verdreven worden.

Paus Benedictus VII

Paus Benedictus VII (tot 983).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    975

Engeland- Edward II

Koning Edward II de Martelaar regeert (tot 977).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Henegouwen - Reinier IV

Reinier IV wordt graaf van Henegouwen.

Leuven - Lambert

Lambert wordt graaf van Leuven. Hij trouwt met een dochter van Karel, kleindochter van Lodewijk van Overzee.

Utrecht - Folcmarus

Folcmarus wordt bisschop van Utrecht (tot 990).
Hij is oorspronkelijk afkomstig uit Saksen, en was kanselier van koning Otto II.

976

Byzantium - Basilius II

In Byzantium komt Basilius II aan de macht (tot 1025). Hij krijgt de bijnaam: Bulgarendoder.

Heilig Rooms-Duitse Rijk

Koning Otto II van Duitsland, Reinier IV en Lambert (beiden zoons van Reinier III), en Karel (zoon van Lodewijk van Overzee) verenigen zich om een aanval van de Westfrankische koning te kunnen weerstaan.

Berthold en Luitpold krijgen als leden van een grafelijke familie uit het Frankenland de noordgouw en de oostmark toegewezen.

Hertog Hendrik van Beieren wordt afgezet. KarinthiŽ wordt een zelfstandig hertogdom.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Lotharingen - Karel

Karel van Lotharingen, zoon van Lodewijk van Overzee, wordt hertog van Neder-Lotharingen (tot 991).  Dit gebied komt ruwweg overeen met de latere 17 provinciŽn van de Verenigde Nederlanden.

977

Engeland - Ethelred II

Koning Ethelred II the Unready (įĪ968) van Angelsaksisch Engeland regeert (tot 1016). Met het belastingengeld dat hij heft (Danegeld) probeert hij de voortdurende invallen van de Denen te verhinderen. Hij is een zoon van de vroegere koning Edward, en volgt zijn broer Edward de Martelaar op.

Spanje - Arabische Rijk

Al-Mansor herstelt de Arabische heerschappij over heel Spanje. Hij regeert tot 1002.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Westfrankenrijk - Lotharingen

Koning Lotharius IV van Frankrijk valt Lotharingen binnen. Hij dringt door tot Aken, maar moet uiteindelijk vluchten bij een tegenaanval van de legers van koning Otto II van Duitsland.

978

Rusland - Wladimir

Wladimir komt aan de macht in Kiev Rusland, en regeert tot 1015. Hij is een afstammeling van Rurik.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    979

Chinese Rijk - T'ai Zong

Nadat keizer T'ai Zong van de Sung Dynastie het zuiden van China heeft ingelijfd, herenigt hij China opnieuw.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Luik - Notger

6 jan: de Duitse keizer Otto II erkent de onschendbaarheid en de bezittingen van de Luikse kerk. Bij die bezittingen zijn Hoei, Fosses, Lobbes, Tongeren en Mechelen. Bisschop Notger wordt zo de eerste prins-bisschop van Luik.

980

ItaliŽ - Fatimieden

Geregelde aanvallen van de Fatimieden op de Longobardische bezittingen (tot 983).

PerziŽ

Avicenna (Ibn Sina) (į980 +1037 Isfahan), wetenschapper en filosoof. Hij bestudeert Aristoteles vanuit islamitisch standpunt. In 999 - na de Turkse inval - verhuist hij van Bukhara naar PerziŽ, waar hij hofarts en vizier wordt in Hamadan.

Rusland - Wladimir

Wladimir van Kiev Rusland komt alleen aan de macht met de hulp van de Waregers, en regeert tot 1015.

Laatste wijziging 25-05-2007 - Nieuwe iconen
15-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl