-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 901  921  941  961  981

 

941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    941

Byzantium - Rusland

Romanos I Lakapenos verslaagt de Russen.

Engeland - Edmond I

Koning Edmond I regeert (tot 946).

Oostfrankenrijk - Duitsland

Opkomst van de hertogdommen Saksen, Lotharingen, Franken, Schwaben, Beieren en KarinthiŽ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

St. Baafs - Gent

Inwijding van de Sint Janskerk (nu de Sint Baafskathedraal) in Gent door bisschop Transmarius van Doornik en Noyon.

942

Paus Marinus II

Paus Marinus II (tot 946).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    943

Byzantium

Romanos I Lakapenos verslaagt de Arabieren.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Utrecht - Balderik

Bisschop Balderik van Utrecht krijgt goederen in leen van Otto I.

Lotharingen - Koenraad de Rode

Koenraad de Rode, een Frankisch edelman, wordt hertog van Lotharingen (tot 953). Hij huwt later met de dochter van koning Otto I van Duitsland. Op deze manier blijft het grondgebied in handen van de familie van Otto I.

944

Rusland (Kiev) - Byzantium

Igor van Kiev Rusland sluit een handelsverdrag met Byzantium, nadat een aanval op Constantinopel mislukt. Hiermee stelt hij het Russische rijk open voor christelijke invloeden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    945

Denemarken - Harald BlŚtand

Koning Harald BlŚtand van Denemarken regeert (tot 986). Hij heerst enkele jaren over Noorwegen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    946

Engeland - Edred

Koning Edred regeert (tot 956).

Paus Agapitus II

Paus Agapitus II (tot 955).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    947

Duitsland - Beieren

Koning Otto I geeft Beieren aan Hendrik.

ItaliŽ - Lotharius

Koning Hugo van Arles van ItaliŽ sterft. Zijn zoon Lotharius volgt hem op als koning van ItaliŽ (tot 950). Hij is gehuwd met Adelheid, de dochter van koning Rudolf II van Opper-BourgondiŽ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Utrecht - Balderik

Bisschop Balderik van Utrecht krijgt van koning Otto I van Duitsland een aantal rechten terug.

948

Denemarken

In de regeerperiode van koning Harald BlŚtand van Denemarken, worden de bisdommen Aarhus, Ripen en Sleeswijk gesticht.

Hofdag in Ingelheim

Koning Otto I van Duitsland geeft aan de bisschoppen terug meer macht; hierdoor komen die laatsten aan de kant van hun koning te staan. Uiteindelijk geeft Otto I aan de bisschoppen zelfs grafelijke rechten. Hierdoor ontstaat het "Ottoonse Stelsel" of de Rijsker, waarbij de bisschoppen de koning assisteren met het bestuur van de wereldlijke gebieden.

De bisdommen Brandenburg, Havelberg, Meissen, Merseburg, Oldenburg, Sleeswijk en Zeitz worden gesticht. De bisdommen vallen onder toezicht van het aartsbisdom Maagdenburg.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    949  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

St. Baafs - Gent

De Sint Baafsabdij in Gent wordt heropgebouwd.
De monniken nemen de regels van Benedictus aan.

950

Byzantium - Constantijn VII

Keizer Constantijn VII van Byzantium schrijft "De administrando imperio". Het is een verhandeling over het besturen van een rijk...

Duitsland

De monnik Notker Labeo (į950 +1022) zal later "De consolatione philosophiae" van BoŽthius in het Duits vertalen.

ItaliŽ - Berengarius II

Koning Lotharius van ItaliŽ sterft. Berengarius II van Ivrea wordt tot koning gekroond. Hij neemt de weduwe van Lotharius gevangen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    951

Duitsland - ItaliŽ

Otto I van Duitsland verovert Noord-ItaliŽ, nadat hij door Adelheid van BourgondiŽ te hulp wordt geroepen (tot 952). Hij stelt Berengarius II als vazalkoning over ItaliŽ aan.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    952

Duitsland - ItaliŽ

Zonder te zijn verkozen, roept Otto I van Duitsland zich uit tot koning van de Franken en de Longobarden. Hij huwt met Adelheid van BourgondiŽ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Lotharingen - Duitsland

Hertog Koenraad de Rode van Lotharingen en Ludolf (oudste zoon van koning Otto I van Duitsland) komen in opstand tegen het koninklijk gezag (tot 954). Ze worden echter verslagen door een coalitie van heren uit Lotharingen, die wordt aangevoerd door Reinier III (neef van Giselbrecht).

953

Keulen - Lotharingen

De jongste broer van koning Otto I van Duitsland, Bruno, wordt aartsbisschop van Keulen. Bovendien wordt hij benoemd tot hertog van Lotharingen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    954

Westfrankenrijk - Lotharius

Lotharius regeert (tot 986). Hij is een zoon van Lodewijk IV van Overzee.

Engeland - Vikingen

De koning van de Angelsaksen slaagt erin het Deense Vikingenrijk York in te palmen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    955

Duitsland - Magyaren

10 aug: Otto I slaagt de invallen van de Hongaren op het Lechfeld bij Augsburg af. Paus Johannes XII kroont Otto I tot keizer.

Paus Johannes XII

Paus Johannes XII (tot 964).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    956

Westfrankenrijk - Capet

Hugo Capet (įĪ938 +996) volgt zijn vader op als hertog van Frankrijk. Later regeert hij als koning (987 - 996). Zijn naam is afgeleid van zijn mantel of "capa".

Engeland - Edwy

Koning Edwy regeert (tot 959).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    957

Rusland

De weduwe van Igor van Kiev Rusland laat zich dopen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Boudewijn III

Graaf Boudewijn III de Jonge van Vlaanderen (+962), regeert onder zijn vader Arnulf I (tot 962). Hij is de enige zoon uit het huwelijk van Arnulf I met Adela van Vermandois.

Henegouwen - Reinier III Langhals

Graaf Reinier III Langhals van Henegouwen overlijdt. Hij was een zoon van Reinier II. Hij had altijd gehoopt hertog van Lotharingen te worden, maar wordt door Brun gevangen genomen en naar Bohemen verbannen.

Graaf Godfried van Bergen (in Henegouwen) wordt verplicht de westgrens van Lotharingen tegen Vlaanderen te beschermen. Hij krijgt de titel "hertog" en voert bewind over Valenciennes, Ename en Antwerpen (tot 964).

958  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Lotharingen

Het hertogdom Lotharingen wordt verdeeld in het zuidelijke deel Lorreinen en het noordelijke deel Nederlotharingen of Lotherijk.

959

Engeland - Edgar de Bredelievende

Koning Edgar de Vredelievende regeert (tot 975) als eerste over het verenigde Engeland.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Boudewijn III de Jonge

Graaf Boudewijn III de Jonge van Vlaanderen (+962) huwt met Mathilde, de dochter van hertog Herman Billung van Saksen. Ze hebben samen een zoon Arnulf II, die bij het overlijden van zijn vader het graafschap overneemt (965).

960

Chinese Rijk

De vernieuwing van het Chinese rijk lukt uiteindelijk doordat de noordelijke Sung-dynastie zijn cijns betaalt aan Kitan en aan de Hsi-Hsia-staat.

Tai Tsu is de eerste keizer, en Kai feng wordt als hoofdstad gekozen. Het rijk houdt stand tot 1279.

Denemarken - Harald BlŚtand

Koning Harald BlŚtand van Denemarken, zoon van koning Gorm de Oude, laat zich rond deze tijd dopen.

ItaliŽ - Berengarius II

Koning Berengarius II van ItaliŽ krijgt problemen met de kerkelijke gezagsdragers. Paus Johannes XII roept keizer Otto de Grote ter hulp.

Polen - Mieszko I Dagone

Mieszko I Dagone komt aan de macht (tot 992). Hij is een afstammeling van het huis der Piasten.

Laatste wijziging 25-05-2007 - Nieuwe iconen
15-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl