-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 901  921  941  961  981

 

921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    921

Oostfrankenrijk - Beieren

Hendrik I de Vogelaar onderwerpt Arnulf van Beieren.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Friesland - Dirk I

Koning Karel III de Eenvoudige van Frankrijk beleent de Friese graaf Dirk I van Friesland (zoon van Gerulf) met gebieden in Kennemerland. Waarschijnlijk zoekt koning Karel hiermee steun voor zijn strijd tegen Giselbrecht.

922

Westfrankenrijk - Robert I

Robert I (Capetinger) regeert (tot 923). Hij is een broer van Odo.

ItaliŽ - BourgondiŽ - Rudolf II

Koning Rudolf II van Opper BourgondiŽ komt naar ItaliŽ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Lotharingen

Karel III de Eenvoudige wordt door ťťn van zijn vazallen gevangen gehouden. In Lotharingen ontstaat de totale anarchie (tot 925).

923

Westfrankenrijk - Rudolf

Rudolf (Capetinger) regeert (tot 936). Hij is een schoonzoon van Robert I.

Hugo de Grote wordt hertog van Frankrijk (tot 956).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    924

KroatiŽ

Koning Tomislav maakt van KroatiŽ een onafhankelijk land.

Engeland - Athelstan

Koning Athelstan (+941) regeert (tot 939). Hij voltooit de strijd tegen de (Deense) indringers, en onderwerpt de laatste gebieden die door de Denen werden bezet.

ItaliŽ - BourgondiŽ

Koning Rudolf II van Opper BourgondiŽ brengt keizer Berengarius ten val, door hem te laten vermoorden.

 LOTHARINGEN...

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Lotharingen - Brussel

Hendrik I de Vogelaar, koning van Duitsland, onderwerpt Lotharingen. Dit gebeurt met de medewerking van Gijselbrecht, graaf van Brussel. Het gebied zal tot 1648 deel blijven uitmaken van het Duitse Rijk.

925  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    926

Chinese Rijk - Korea

De Khitai - afkomstig uit Liao in China - dringen binnen in het noorden van Korea, en palmen het gebied van de Parhae in.

ItaliŽ - BourgondiŽ - Hugo van Arles

Koning Rudolf II van Opper BourgondiŽ benoemt Hugo van Arles tot koning van ItaliŽ (tot 947).

Duitsland - Schwaben

Graaf Herman van Franken wordt hertog van de Schwaben, na de dood van Burkhard II van Schwaben.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Klooster van Cluny - Odo

Odo (į879 Tours +942 Cluny) wordt tot abt van Cluny benoemd (tot 942). Cluny mag worden beschouwd als het belangrijkste centrum van de kloosterhervorming.

927

Wales

De koningen van Wales aanvaarden koning Athelstan van Engeland als opperleenheer.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Lotharingen - Gijselbrecht

Gijselbrecht is hertog van Lotharingen. Hij is de zoon van Reinier Langhals van Henegouwen. Waarschijnlijk heeft Gijselbrecht deze autonomie gekregen van Hendrik de Vogelaar van Duitsland, om in ruil zijn steun te geven aan zijn leenheer. Die heeft bovendien zijn dochter Gerberga uitgehuwd aan Gijselbrecht.

928

Duitsland

Hendrik I de Vogelaar trekt ten strijde tegen de Slaven (tot 829). Hij onderdrukt meerdere opstanden.

Paus Leo VI - Paus Stefanus VIII

Paus Leo VI (928).

Paus Stefanus VIII (tot 931).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    929

Duitsland - Magyaren

Hendrik I de Vogelaar sluit met de Hongaren een wapenstilstand voor 9 jaar, en hoopt op die manier aanvallen en opstanden van hun kant te vermijden. In de periode van 9 jaar bouwt hij een excellente verdedigingslijn en richt een sterk leger op.

Slovakije

Hertog Wenceslas de Heilige (įĪ905 +929 StarŠ Boleslav) wordt vermoord, door een samenzwering van zijn eigen moeder en zijn broer.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    930

IJsland

Ontstaan van de republiek IJsland (tot 1261).

Duitsland - Hrotsvita

Hrotsvita van Gandersheim (į930 +970), schrijver. Hij zal later de eerste Oudduitse toneelstukken schrijven.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    931

ItaliŽ - Hugo van Arles

Koning Hugo van Arles van ItaliŽ (tot 947) benoemt zijn zoon Lotharius tot mederegent.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    932

Arabisch Rijk

Ishaq al-Israeli overlijdt. Hij schreef medisch interessante werken. Rhazes - de hofarts in Bagdad - overlijdt. Hij schreef "Kitab al-Hawi", vertaald als "Liber continens".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    933

Duitsland - Magyaren - Lotharingen

Hendrik I de Vogelaar van Duitsland slaagt de invallen van de Hongaren bij Riade af. Hij voegt Lotharingen bij Duitsland. Hij is gehuwd met Mathildis (+968).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    934  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Henegouwen - Reinier II

Graaf Reinier II van Henegouwen overlijdt.

935

Denemarken - Gorm de Oude

Van rond deze tijd regeert koning Gorm de Oude (tot 945) over Denemarken. Hij verovert in deze periode het Zweedse Vikingenrijk van Hatihabu (of Sleeswijk).

Egypte - Ichsidieden

Begin van de dynastie van de Ichsidieden, in het Egyptische rijk (tot 969).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Duitsland - Otto I de Grote

7 aug: koning Otto I de Grote van Duitsland (į912) regeert (tot 973) in opvolging van zijn overleden vader Hendrik I de Vogelaar. Hij wil wel degelijk macht uitoefenen over alle delen van zijn rijk. Bij de kroningsceremonie in Aachen helpen de hertogen van het rijk - Gijselbrecht van Lotharingen en Eberhard van Franken treden op als kamerheer, Arnulf van Beieren wordt zijn maarschalk. Hij laat zich tot keizer kronen, en voert het Ottoonse stelsel in.

Onder leiding van Herman Billung en markgraaf Gero wordt de natie ingedeeld in marken.

Ook zorgen zij voor een versterking van de oostgrens.

936

Arabisch Rijk - Amir al-Umara

De staatsleiding van het Arabische Rijk komt in handen van Amir al-Umara (de opper emir).

Westfrankenrijk - Lodewijk IV

Lodewijk IV van Overzee regeert (tot 954). Hij is een zoon van Karel III de Eenvoudige.

Korea

Koning Wan Kong verenigt Koryo, het koninkrijk dat is samengesteld uit het huidige Noord en Zuid Korea.

Paus Leo VII

Paus Leo VII (tot 939).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    937

Chinese Rijk - Liau

Het Liau rijk vestigt zich in China (tot 1125).

Engeland - West- & Oostfrankenrijk - Aethelstan

Koning Aethelstan overwint uiteindelijk op de gealliŽerde Deense bezetters.

Koning Aethelstan van Engeland knoopt diplomatieke gesprekken aan met Duitsland en Frankrijk.

westfrankenrijk - Bretagne

In de strijd tegen de Vikingen (936 - 939) kan Alain Barbetorte de indringers uit Bretagne verdrijven.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    938

Engeland - Eiland Man

Op het Eiland Man wordt een parlement ingesteld, naar Noors voorbeeld. Het bestaat in onze hedendaagse tijd nog altijd, en komt 1 maal per jaar samen (in open lucht). Het eiland vormt samen met de Outer Hebrides tot 1256 ťťn koninkrijk, onder de Noorse kroon.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Slag bij Andernach

Hertog Giselbrecht, Hendrik (de broer van Otto I de Grote), en Eberhard van Franken verenigen zich met Lodewijk IV van Overzee van het Westfrankenrijk. Ze komen in opstand tegen koning Otto I de Grote, maar worden bij Andernach verslagen door Herman van Schwaben. Giselbrecht verdrinkt in de Rijn, op zijn terugtocht van het slagveld.

939

Chinese Rijk - Vietnam

Annam maakt zich los van China. De Ngo Dynastie sticht het rijk van Dai Co Viet. Co Loa (nu: Hanoi) wordt de hoofdstad.

IndiŽ

De Rashtrakuta Dynastie komt in India tot het hoogtepunt van zijn bestaan.

Paus Stefanus IX

Paus Stefanus IX (tot 942).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Lotharingen

Koning Otto I de Grote van Duitsland stelt zijn broer Hendrik aan als leider van Lotharingen. Binnen het jaar verdwijnt hij echter terug van het strijdtoneel.

In Lotharingen wordt Otto van Verdun hertog (tot 944). Hij komt uit een familie die in vijandschap leeft met de nakomelingen van Reinier Langhals en van Giselbrecht.

940

Midden Amerika (Azteken)

Monte Alban, het religieuze centrum van de Azteken, wordt geplunderd door de Mixteken. Hierop wordt de stad verlaten.

Engeland

In deze periode verenigen de Engelse gebieden zich. Koning Aethelstan roept een hofbewind en een kanselarij in het leven.

Laatste wijziging 25-05-2007 - Nieuwe iconen
15-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl