-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 301  321  341  361  381

 

381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    381

Christendom - 2de Oecumenisch Concilie

In Constantinopel wordt het 2de Oecumenisch Concilie gehouden, dat de belijdenis van Nicaea (325) bevestigt. Het concilie wordt gehouden op vraag van keizer Theodosius I de Grote (°Cauca Spanje ±346 +Milaan 17 januari 395) en gericht tegen het arianisme.

De keizer roept het christendom uit tot staatsgodsdienst en verbiedt alle heidense culturen.

Op het concilie wordt de Triniteitsleer vastgelegd, de theologische opvatting dat God bestaat in 3 heilige personen: de vader, de zoon en de heilige geest.

Ook keizer Gratianus (°Sirmium 18 april 359 +Lyon 25 augustus 383) keert zich tegen het arianisme, een geloofsstrekking die nog vooral bij Germaanse volkeren in de smaak valt.

Visigoten

25 jan: koning Atharik van de Visigoten overlijdt in Constantinopel.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    382

Romeinse Rijk

Keizer Gratianus (°Sirmium 18 april 359 +Lyon 25 augustus 383) verhuist het hof van de keizer van Rome naar Milaan.

Vanaf nu worden alle christenen vervolgd die de Drieëenheid niet erkennen.

Visigoten - Theodosius de Grote

3 okt: keizer Theodesius I de Grote (°Cauca Spanje ±346 +Milaan 17 januari 395) sluit een verdrag met de Visigoten. Zij krijgen een gebied tussen de Donau en het Balkan gebergte, meer bepaald land in Moezië en Thracië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Westromeinse Rijk

Augusta Treverorum (nu: Trier) wordt tot 388 de hoofdstad van het Westromeinse Rijk, waar keizer Magnus Maximus (°Spanje ±335 +Aquileia 28 juli 388) regeert. Hij wordt tegenkeizer van Rome.

383

Britannia

De Romeinse troepen trekken zich terug uit de provincie Britannia.

Christendom

11 dec: paus Damasius I (°Guimarães ±305 +Rome 11 december 383) overlijdt.

Perzische Rijk - Romeinse Rijk

Het grondgebied van Armenië wordt verdeeld tussen de Perzen en de Romeinen. De eerste partij krijgt het grootste gebied.

Koning Ardashir II van de Sassaniden wordt aan de kant gezet. Zijn neef Shapur III volgt hem op (tot 388). Het zorostraïsme wordt een staatsgodsdienst: het geloof is gebaseerd op de drie pijlers goede woorden, goede daden en goede gedachten.

Romeinse Rijk - Gratianus

25 aug: keizer Gratianus (°Sirmium 18 april 359 +Lyon 25 augustus 383) trekt ten strijde tegen de legers van tegen-keizer Magnus Maximus. Hij wordt door zijn eigen soldaten in de steek gelaten en wordt vermoord.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    384

Constantinopel

In Constantinopel wordt gebouwd aan het forum van Theodesius I de Grote (°Cauca Spanje ±346 +Milaan 17 januari 395).

Hunnen - Armenië

Het rijk van de Hunnen wordt verdeeld. Dit jaar is het Armenië.

Christendom - Siricius

Siricius schrijft zijn Decretalia Constituta of pauselijke brieven. Hiermee sluit de kerk formeel aan bij de uitspraken van keizer Theodosius de Grote, v.w.b. de identiteit van zowel Petrus als de paus.

In Bordeaux wordt een synode gehouden.

Perzische Rijk - Romeinse Rijk

Keizer Theodesius I de Grote (°Cauca Spanje ±346 +Milaan 17 januari 395) en koning Shapur III sluiten vrede. Daarbij moet Perzië toegevingen doen voor het gebied van Armenië.

Romeinse Rijk

Quintus Aurelius Symmachus (°345 +405) wordt stadscommandant (praefectus urbi) van Rome.

9 sep: geboorte van Flavius Honorius (°384 +423).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    385

Afrika - Gebied Katanga

In de streek van Kansanshi wordt kopererts gevonden en koper bewerkt.

Orthodoxe kerk - Hiëronymus

Hiëronymus (°±340 +420 Betlehem), Grieks kerkvader. Hij is een vriend van paus Damasus en sticht dit jaar een klooster en een school in Betlehem.

Romeinse Rijk

Ammianus Marcellinus (°±330 +400), een Romeins historicus, stelt de geschiedenis van 96 tot 378 te boek. Hij is de laatste grote historicus van het Romeinse Rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    386

Chinese Rijk

Een Turkse federatie van nomaden, de Toba, dringen het noorden van China binnen. Ze slagen erin om het rijk van Wéi te herstellen (tot 397).

Christendom - Augustinus

Bisschop Ambrosius van Milaan (°Trier 339 +Milaan 4 april 397) verdedigt de rechten van de kerk tegenover die van de staat.

Aurelius Augustinus (°Thagaste 13 november 354 +Hippo 28 augustus 430) bekeert zich tot het Chistelijk geloof.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    387

Christendom - Augustinus

Pasen: Aurelius Augustinus (°Thagaste 13 november 354 +Hippo 28 augustus 430) laat zich in Milaan dopen door bisschop Ambrosius.

Perzische Rijk - Romeinse Rijk

Het koninkrijk Armenië houdt op te bestaan en het gebied wordt verdeeld tussen Perzen en Romeinen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Westromeinse Rijk

28 jul: keizer Magnus Maximus (°Spanje ±335 +Aquileia 28 juli 388) wordt in opdracht van keizer Valentinianus II (°371 +15 mei 392) uit de weg geruimd. De laatste wordt opnieuw alleenheerser over het Westromeinse Rijk.

388

Perzische Rijk

Bahram IV volgt zijn vader Shapur III na diens overlijden op als koning van het Sassanidische Rijk (tot 399).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    389

Alexandrië

Bij een grote brand worden alle heidense gebouwen en ook de bibliotheek volledig vernield.

Mayacultuur

Yax Gewei Schedel komt op de troon, en wordt de 4de heerser over de Yaxchilan.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    390

Christendom

Paus Donatianus (°Rome +390), bisschop van Reims. Zijn lichaam wordt later naar Brugge overgebracht.

Perzische Rijk - Romeinse Rijk

Keizer Theodosius I de Grote en koning Shapur III tekenen een overeenkomst over de verdeling van Armenië.

Romeinse Rijk

6 aug: keizer Theodosius I de Grote (°Cauca Spanje ±346 +Milaan 17 januari 395) vaardigt een edict uit, waarbui alle homoseksuelen tot de brandstapel worden veroordeeld.

25 dec: keizer Theodosius I de Grote wordt door bisschop Ambrosius van Milaan gedwongen om boete te doen, meer bepaald voor de slachtpartij op de burgerrebellen in Thessaloniki.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    391

Romeinse Rijk

Keizer Theodosius I de Grote (°Cauca Spanje ±346 +Milaan 17 januari 395) verbiedt heidense religies of andere godsdiensten dan de christelijke. Hij stelt het christendom in als staatsgodsdienst - het duurt echter maar één jaar!

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    392

Romeinse Rijk

Flavius Stilicho (°±359 +Ravenna 22 augustus 408) wordt opperbevelhebber en kanselier in het Westromeinse Rijk.

Arbogast (+8 september 394) zorgt ervoor dat Flavius Eugenius (+Constantinopel 6 september 394) wordt aangeduid als opvolger van keizer Valentinianus II (°371 +15 mei 392).

15 mei: keizer Valentinianus II overlijdt in Constantinopel.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    393

Synode van Hippo

Op deze synode wordt een lijst van bijbelse boeken samengesteld.

Romeinse Rijk

Keizer Theodosius I de Grote (°Cauca Spanje ±346 +Milaan 17 januari 395) verbiedt de Olympische Spelen, vanwege een heidens karakter, en dus bedreiging voor het christendom.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    394

Egypte

In Philae (nu: Aswan) worden de laatste hiëroglyphen inscripties gemaakt op de poort van Hadrianus.

Griekenland

Keizer Theodosius I de Grote sluit het orake van Delphi.

Romeinse Rijk

5 sep - slag aan de Frigidius: keizer Theodosius I de Grote (°Cauca Spanje ±346 +Milaan 17 januari 395) trekt de Alpen over. Met zijn legers verslaat hij keizer Eugenius (+Constantinopel 6 september 394) van het Westromeinse Rijk. De heidense keizer Eugenius sterft. Het grote Romeinse Rijk wordt voor een laatste keer verenigd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    395

Christendom

Augustinus (°354 +430), wordt bisschop van Hippo Regius. Hij schrijft o.a. belijdenissen ("Confessiones") en "De Civitate Dei" (de staat van God).

Romeinse Rijk - Honorius I - Arcadius - Byzantium

17 jan: na de dood van keizer Theodosius I de Grote (°Cauca Spanje ±346 +Milaan 17 januari 395) wordt het Romeinse Rijk nu definitief in Oost en West gesplitst. Deze rijken worden geregeerd door de twee zonen van de keizer.

Flavius Honorius I (°384 +423) wordt de eerste keizer van het Westromeinse Rijk met Rome als hoofdstad. Hij staat machteloos tegenover de Visigoten en de tegenkeizers in de provincies.

Flavius Arcadius (°377 +mei 408) erft het Oostromeinse Rijk, met Constantinopel als hoofstad.

Rond deze tijd wordt Marcus Maecilius Flavius Eparcius Avitus geboren (°±395 +456). Hij wordt later keizer van het Westromeinse Rijk.

Visigoten

Alarik I (°Peuce ±370 +Cosenza 410) wordt de leider van de Visigoten.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    396

Britannia

Door Flavius Stilicho (°±359 +buurt Ravenna 22 aug 408) wordt een expeditie uitgezonde naar Britannia, om de conditie vast te stellen, en mogelijk ook om de Romeinse macht te herstellen.

Chinese Rijk

Keizer An Di als opvolger van keizer Xia Wu Di (Jin dynastie).

Visigoten - Griekenland - Alarik I

Onder leiding van Alarik I trekken de ariaanse Visigoten op plundertocht door Griekenland (dat bij het Oostromeinse Rijk hoort) (tot 398).

Westgoten

De Westogoten vallen nu het de Balkan binnen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    397

Christendom

4 apr: bisschop van Milaan (°Trier 339 +Milaan 4 april 397) overlijdt.

8 nov: bisschop Maarten van Tours (°Szombathely 316 +Candes 8 november 397) overlijdt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    398

Christendom

Tweede concilie van Carthago: de bijbel wordt als enige referentiewerk vastgelegd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    399

Christendom

Paus Anastasius I (+19 december 401) wordt verkozen als opvolger van paus Siricius (°Rome ±334 +26 november 399).

Constantinopel

De eunuch Eutropius wordt voorgedragen als consul.

Perzische Rijk

Laatste christenenvervolging onder Yazdigerd I van Perzië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Merovingers - Karolingers

Rond deze tijd bevolken Frankische stammen onze gebieden. Ontstaan van het Frankische Rijk met de Merovingers en de Karolingers.

400

Ierland - Christendom

Introductie van het Christendom in Ierland (door de Romeinen).

Japan

Japan neemt het Chinese schrift over. Ze noemen het kanji.

Oceanië - Polynesiërs

Rond deze tijd vestigen Polynesiërs zich op de eilanden van Hawaï. Meer dan waarschijnlijk ontdekken ze in dezelfde periode Paaseilanden, dit onder leiding van Hotu Matua.

Visigoten

Alarik I voert zijn legers van Visigoten Italië binnen.

Laatste wijziging 21-06-2009 - Toevoegen van nieuwe gegevens
24-05-2007 - Nieuwe iconen
10-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl