-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 301  321  341  361  381

 

321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    321

Christendom - Romeinse Rijk - Valentinianus

De Rooms-Katholieke kerk mag vanaf nu eigen bezittingen hebben.

Vanaf nu is het niet meer toegelaten om op zondag te werken.

Geboorte van Flavius Valentinianus (°Cibalis 321 +Brigetio 17 november 375). Hij wordt later keizer Valentinianus I van Rome (364 tot 375).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    322

Chinese Rijk

Een stijgbeugel wordt niet meer alleen gebruikt om op het paard te stijgen, maar ook tijdens het rijden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    323

Romeinse Rijk - Byzantium

Een aantal conflicten tussen keizer Constantinus I de Grote (°Naissus 227 februari 280 +Ancyrona 22 mei 337) en zijn medekeizer Licinius (°Dacië ±265 +lente 325 geëxecuteerd) leiden tot de nederlaag van de laatstgenoemde.

Hierdoor wordt Constantinus I alleenheerser over het hele Romeinse Rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    324

Christendom

18 nov: in Rome worden de kathedraal van Sint Paulus buiten de Muren en de kathedraal van Sint Pieters ingewijd.

Romeinse Rijk

Keizer Constantinus I de Grote (°Naissus 227 februari 280 +Ancyrona 22 mei 337) geeft opdracht om de vervallen stad Byzantium te laten herbouwen. Hiermee wordt Constantinopel (tot nu: Byzantium) de hoofdstad van het Romeinse Rijk, met de naam Nova Roma.

Keizer Licinius (°Dacië ±265 +lente 325 geëxecuteerd) wordt geëxecuteerd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    325

Christendom

Hosius organiseert in Antiochië (zuid Turkije) een anti-Ariaans concilie.

Romeinse Rijk - Concilie van Nicaea

Het concilie van Nicaea wordt bijeengeroepen door Constantinus I de Grote (°Naissus 227 februari 280 +Ancyrona 22 mei 337).

In zijn geloofsbelijdenis stelt hij dat Christus gelijke is van zijn vader (homo ousia). Ook wordt beslist dat de 4 patriarchaten (Jeruzalem, Antiochië, Alexandrië, Rome) gelijkgesteld worden. Het concilie wordt voorgezeten door de keizer zelf.

Op het concilie wordt het Arianisme veroordeeld.

Tijdens het concilie wordt vastgesteld op welke dag Pasen zal vallen. Het wordt de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    326

Indië - Alexander de Grote

Alexander de Grote verovert Indië.

Romeinse Rijk

Keizer Constantinus I de Grote (°Naissus 227 februari 280 +Ancyrona 22 mei 337) ontdekt het overspel van zijn zoon Flavius Julius Crispus (°±305 +326), en laat hem executeren.

De keizer geeft opdracht om 4 kerken te bouwen:

* de dom van Trier (in Augusta Treverorum)

* de (eerste) Sint Pietersbasiliek (in Rome)

* de Heilige Grafkerk (in Jeruzalem)

* de Geboortekerk (in Jeruzalem)

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    327

Christendom

In Georgië wordt het Christendom uitgeroepen tot hoofdreligie.

In Antiochië (Zuid Turkije) begint men met het bouwen van de kathedraal.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Romeinse Rijk

Er komt eindelijk een verdrag tussen de Romeinen en het Alemannen.

328

Alexandrië

17 apr: bisschop Alexander van Alexandrië overlijdt.

8 jun: Athanasius (°Alexandrië ±295 +Alexandrië 2 mei 373) wordt bisschop van Alexandrië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    329

Romeinse Rijk

Flavia Julia Helena (°Drepanum ±248 +329), de moeder van keizer Constantinus de Grote, overlijdt. Ze wordt later vereerd als Sint Helena.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    330

Griekenland

Gregorius van Nazianze (°330 +389). Hij wordt later kerkvader.

Romeinse Rijk - Byzantium

Keizer Constantinus I de Grote roept de stad Constantinopel - het vroegere Byzantium - uit tot de hoofdstad van het Oostromeinse Rijk. De stad behoudt die naam tot 1930, en wordt vanaf dan Istanbul genoemd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    331

Romeinse Rijk - Julianus

Geboorte van Flavius Claudius Julianus (°331 Constantinopel +363 Bagdad). Hij is een zoon van Constantijn de Grote, en wordt later zelf keizer van Rome in 361.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    332

Indië - Samudragupta

Koning Samudragupta regeert (tot 378) en verovert in zijn regeerperiode het noorden van India. Hij onderwerpt het rijk van de Kushana.

Romeinse Rijk

De legers van keizer Constantinus I de Grote (°Naissus 227 februari 280 +Ancyrona 22 mei 337) verslaan de Goten in een slag aan de Donau.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    333

 Afrika (huidige Ethiopië)

Koning Ezana van Aksoem (noordelijk Ethiopië) bekeert zich tot het christendom. De stad ontwikkelt zich als het eerste christelijke centrum van Afrika.

Christendom

In Antiochië (Zuid Turkije) wordt Eulalius opgevolgd door patriarch Euphornius.

Chinese Rijk

Keizer Ming Di wordt opgevolgd door keizer Hai Yang Wang. Hij wordt later keizer van Zhao in de periode van de Zestien Koninkrijken.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    334

Christendom

Langs de zijderoute ligt de stad Merv (nu: Mary in Turkmenistan). Rond deze tijd wordt de eerste bisschop gewijd.

Judea

De eerste geboortekerk van Betlehem brandt helemaal af.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Christendom

Bisschop Agritius van Trier (°±260 +Trier 335) overlijdt.

335

Armenië

Benoeming van koning Flavius Hannibalianus van Armenië en Pontus (°Toulouse 315 +337 vermoord) door zijn neef keizer Constantinus I de Grote (°Naissus 227 februari 280 +Ancyrona 22 mei 337).

Christendom

31 dec: paus Silvester I (°Sant'Angelo a Scala +Rome 31 december 335) overlijdt.

Hij wordt opgevolgd door paus Marcus (°Rome? +Rome 7 oktober 336).

Romeinse Rijk

Slag aan de Moeresjoel: de Visigoten worden verslagen door de legers van de Vandalen, aangevoerd door koning Wisimar die in de strijd sneuvelt.

Indië - Gupta Rijk

Chandra Gupta I wordt heerser over het Gupta Rijk. Hij volgt Samudra Gupta op.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    336

Christendom

7 okt: paus Marcus (°Rome? +Rome 7 oktober 336) overlijdt.

Constantinopel

Arius (°256 +±336) sterft in Constantinopel, net voordat hij opnieuw gewijd wordt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    337

Armenië

Koning Flavius Hannibalianus van Armenië en Pontus (°Toulouse 315 +337 vermoord) wordt vermoord in opdracht van de broers Constans I, Constantijn II en Constantius II.

Christendom

6 feb: paus Julius (°Rome +Rome 12 april 352).

Romeinse Rijk - Constantius

22 mei: keizer Constantinus I de Grote (°Naissus 227 februari 280 +Ancyrona 22 mei 337) wordt gedood bij een opstand en sneuvelt in de strijd tegen Flavius Julius Constans I (°320/323 +18 januari 350 vermoord), een buitenechtelijke zoon.

Het Romeinse Rijk wordt onder de 3 broers verdeeld:

* Constans I krijgt Italië

* Flavius Claudius Constantinus of Contantijn II (°Arles februari 316 +Aquileia 340) krijgt het westelijk deel van het rijk

* Flavius Julius Constantius of Constantius II (°Sirmium 7 augustus 317 +3 november 361) krijgt het oostelijke deel

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    338

Romeinse Rijk - Constantius II

Flavius Julius Constantius (°317 Sirmium +361 Tarsus), de oudste wettige zoon van Constantinus I de Grote, wordt keizer Constantius II van Egypte en Romeins Azië (tot 361).

Vanaf nu worden in het Romeinse Rijk de niet-christenen als heidenen bestempeld.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Romeinse Rijk

In Augusta Treverorum (nu: Trier) wordt Ambrosius (°Trier 339 +Milaan 4 april 397) geboren. Hij wordt later bisschop van Milaan.

Hij schrijft de leer van de Christelijke plichten "De officiis ministrorum", naar voorbeeld van Cicero.

339

Christendom

Eusebius van Caesarea (°263 +339) overlijdt.

Waarschijnlijk groeide hij op in Palestina en werd rond 313 bisschop van Caesarea (de Romeinse hoofdstad van Palestina). Hij schreef de Ekklèsiastikè Historia (kerkelijke geschiedenis) en was ook gedurende kortere tijd de raadsman van keizer Constantinus I de Grote.

Hij wordt ook wel vader van de kerkgeschiedenis genoemd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    340

Chinese Rijk - Koe Kaitsje

Koe Kaitsje (°340 +410), Chinees schilder, is de oudst met naam bekende schilder uit het oude China.

Perzische Rijk

In het Perzische Rijk begint men vanaf nu de christenen te vervolgen.

Romeinse Rijk - Constantijn II

Keizer Constantijn II van Gallia (°Arles februari 316 +Aquileia 340) wordt verslagen in een veldslag nabij Aquileia.

Daarop palmt keizer Constans I (°320/323 +18 januari 350) de westelijke gebieden van het Romeinse Rijk in, die tot dan aan zijn broer Constantijn II behoorden.

Laatste wijziging 20-06-2009 - Toevoegen van nieuwe gegevens
24-05-2007 - Nieuwe iconen
10-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl