-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 00  21  41  61  81

 

41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Romeinese Rijk

De verdediging aan de Beneden-Rijn wordt opnieuw georganiseerd (tot 54). Onder andere aan de Rijnmond bij Valkenburg en op de plaats waar later de stad Utrecht komt, vestigen zich Romeinen. Bij Nijmegen wordt zelfs een volledig legioen gelegerd: het Legio X Germina.

De Romeinen vaardigen een edict uit, waardoor strenge straffen gelden voor het schenden van graven.

Germanen - Gallië

De Germaanse stam van de Chauken, die tussen Eems en Elbe aan de Noordzee wonen, onderneemt rooftochten langs de kust van Gallië.

41

Alexandrië

Rellen tussen de Grieken en de Joodse bewoners.

Judea

Judea wordt toegevoegd aan het koninkrijk van Herodes Agrippa I.

Romeinse Rijk - Caligula - Claudius

24 jan: keizer Caligula (°Antium 31 augustus 12 +Rome 24 januari 41) wordt vermoord door de prefect van de pretorianen, Cassius Chaerea, samen met zijn vrouw Milonia Caesonia (°6 +41).

Keizer Claudius Caesar Augustus Germanicus (°Lugdunum Gallië 1 augustus 10 vC +54) (tot 54), oom van Caligula, kamergeleerde die erg onder de invloed staat van zijn gemalinnen. Hij wordt uitgeroepen tot keizer door de pretorianen. Onder zijn gezag keert men terug naar het bewind van keizer Augustus, gekenmerkt door een efficiënt bestuur. Hij schaft een deel van de belastingen af die door keizer Caligula werden ingevoerd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    42

Afrika - Mauretanië

De Romeinen onderdrukken de opstand van de Mauri, en herstellen de vrede.

China - Viëtnam

De keizer van China stuurt een leger naar Viëtnam, dat rebelleert tegen de Chinese overheersing.

Judea - Europa - Paulus

Apostel Paulus (°Tarsus ±3 +Rome 64) begint zijn opdracht als christelijk zendeling. Hij gaat langs Klein-Azië naar Griekenland. Uiteindelijk wordt hij in Rome gevangen genomen (±62).

Romeinse Rijk - Claudius - Ostia

Keizer Claudius I (°Lugdunum Gallië 1 augustus 10 vC +54) laat de haven van Ostia verbeteren en uitbreiden. De haven ligt aan de monding van de Tiber, rivier die ook door Rome stroomt.

Waarschijnlijk wordt dit jaar Tiberius Claudius Caesar Britannicus (°februari 41 +55) geboren, zoon van keizer Claudius en Valeria Messalina.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    43

Afrika - Mauretanië

Mauretanië wordt ingelijfd bij het Romeinse Rijk.

Brittannië - Romeinse Rijk - Slag bij Medway

Op bevel van en onder de regering van Claudius I wordt het zuiden van Brittannië veroverd. De Romeinse legers staan onder aanvoer van Aulus Plautius.

Koning Cunobelin overlijdt.

Vietnam

De Chinezen onderdrukken de opstand, die wordt geleid door de zusjes Trung Trac en Trung Nhu (in Vietnam). Uiteindelijk plegen ze zelfmoord door verdrinking. Dit betekent het begin van de 2de Chinese overheersing.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    44

Noord Afrika - Mauretanië

Mauretanië wordt nu echt ingelijfd in het Romeinse Rijk.

Judea

Judea wordt ingelijfd in het Romeinse Rijk. Cuspius Fadus wordt nu procurator (tot 46).

Apostel Jacobus overlijdt in Judea.

Koning Herodes Agrippa I (°10 vC +44) van Judea overlijdt.

Romeinse Rijk - Flavius

Vespasianus Titus Flavius (°Reate 9 +Aquae Cutilae 79) krijgt een onderscheiding voor zijn diensten in Britannia. Het zuiden van Britannia wordt nu een Romeinse provincie.

Het eiland Rhodos komt onder Romeins gezag.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    45

Judea - Paulus & Barnabas

Paulus (°Tarsus ±3 +Rome 64 of 67) en Barnabas vertrekken op hun eerste zendingsreis (tot 48). Christenen en heidenen worden gedoopt, zonder dat van hen verlangd wordt hun eigen gebruiken op te geven.

Romeinse Rijk

Keizer Claudius Caesar Augustus Germanicus (°10 vC) verbant de joden uit Rome.

Servius Sumpicius Galba (°Tarracina 24 december 3 vC +Rome 15 januari 69) wordt bevelhebber over het IIIde legioen van Augustus.

Geboorte van Publius Papinius Statius (°Napels ±45 +Napels 96 vermoord), Latijns dichter.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    46

Griekenland

Geboorte van Plutarchus (°±46 +120), Grieks schrijver.

Judea

Tiberius Julius Alexander wordt procurator over Judea (tot 48).

Romeinse Rijk

Thracië wordt een Romeinse provincie, nadat de koning vermoord wordt.

Er wordt een weg aangelegd van Rome naar de noordoostelijke grens van het rijk aan de Donau.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Batavieren - Romeinse Rijk - Germanen

De Romeinen bouwen op last van keizer Claudius in de lage landen de burcht Traiectum, waarrond rond 690 Utrecht ontstaat.

Gaius Plinius Secundus maior (de Oudere) (°Como ±23 +Stabiae 25 augustus 79) doet legerdienst in Germania.

Veldheer Gnaeus Domitius Corbulo (°San Paolo di Peltuino tussen 12 en 4 vC) (onder keizer Claudius) onderwerpt de Friezen. Hij trekt nog verder oostwaarts, en bezet het gebied van de Chauken.

Uit Rome krijgt hij echter de opdracht zich terug te trekken achter de Rijn, waardoor de Friezen weer onafhankelijk worden. Hij is goeverneur van Neder Germanië.

47

Judea

Ananias ben Nebedeüs wordt hogepriester in de Joodse tempel van Jeruzalem (tot 58 nC).

Perzië - Parthen

Koning Vardanes I van de Parthen overlijdt. Hij regeerde van 38 tot 47.

Romeinse Rijk

Keizer Claudius Caesar Augustus Germanicus (°10 vC) wordt voor de 3de keer consul, en daarmee hoogste magistraat van het Romeinse Rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Gallië

Vanaf nu krijgen adelijke personen in Gallië kans om toe te treden tot de Senaat.

48

Chinese Rijk

De eerder nomadische Xiong-nu raken in een noordelijke en een zuidelijke groep verdeeld.

In het oosten herstelt keizer Han Wudi de heerschappij over de volkeren van binnen Mongolië.

Geboorte van Ts'ailouen, vermoedelijk uitvinder van het papier.

Brittannië

Leider Caratacus - zoon van koning Cunobellinus (°10 +43) - voert de Siluren aan in een opstand tegen de Romeinen.

Judea - Apostelenconventie

In Jeruzalem wordt voor de eerste keer een apostelenconventie gehouden. Hier wordt beslist dat Jeruzalem de hoofdplaats wordt voor het Christelijke zendingswerk. Petrus (°Galilea +Rome ±64) en zijn discipelen nemen de taak op zich om op missie te gaan naar de Joden. Paulus (°Tarsus ±3 +Rome 64 of 67) en Barnabas zullen zich op de heidenen toeleggen. De Paulinische leer wordt aanvaard. Deze laat vrijheid van de Joodse wet toe, bij prediking van de genade van God.

Venditus Cumanus wordt procurator van Judea (tot 52).

Romeinse Rijk

Valeria Messalina, de vrouw van keizer Claudius, huwt tijdens zijn afwezigheid met senator Gaius Silius. De keizer inspecteert op dat ogenblijk de werken in de haven van Ostia. De keizer laat beiden (en een aantal genodigden op het huwelijksfeest) executeren.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    49

Judea

Paulus (°Tarsus ±3 +Rome 64 of 67) gaat voor de 2de keer op zending (tot 52). Hij verblijft in Corinthe, en schrijft daar de eerste 2 brieven aan de Thessaloniërs.

Concilie van Jeruzalem: christen bekeerlingen moeten zich niet langer laten besnijden.

Parthen - Perzië

Meherdates - kandidaat-troonopvolger - probeert een staatsgreep in Parthië. Hij wordt gevangengenomen op bevel van koning Gotarzes II.

Romeinse Rijk

Keizer Claudius Caesar Augustus Germanicus (°10 vC) huwt met zijn nichtje Julia Agrippina de Jongere (°Oppidum Ubiorum 6 november 15 +Campanië 19 maart 59).

Lucius Annaeus Seneca de Jongere (°Córdoba 1 vC +Rome 65) wordt leraar van Nero (°Antium 15 december 37 +Rome 9 juni 68) - latere keizer van het Romeinse Rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Keulen

Colonia Claudia Ara Agrippinensium - het latere Keulen - wordt uitgeroepen als stad.

50

Brittannië - Colchester

Camelodunum - dat later Colchester heet - wordt een Romeinse militaire kolonie.

Chinese Rijk - Indië

De Chinese nomadenstam van de Kushana vallen onder leiding van Kadphises het noordwesten van India binnen. Ze vernietigen het koninkrijk van de Suren, en behalen overwinningen bij Gandhara.

Rond deze tijd ontstaat in Indië het Andhra-rijk, geleid door de Shatavahana Dynastie (tot 195 nC).

Judea

Herodes Agrippa II (°27 +92) wordt koning van Chalkis. Hij volgt Herodes van Chalkis (+50) op. Hij verwerft het recht om de hogepriesters te benoemen voor de Joodse tempel in Jeruzalem.

Romeinse Rijk

25 feb: keizer Claudius Caesar Augustus Germanicus (°10 vC) adopteert Nero (°Antium 15 december 37 +Rome 9 juni 68).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    51

Brittanië - Caratacus

De Romeinen nemen onder leiding van stadhouder Publius Osterius Scalpula de leider van de Britse weerstand tegen de Romeinse bezettin - Caratacus - gevangen. Hij is de zoon van koning Cunobellinus van de Catuvellani.

Hij vlucht naar de Briganten, maar diens koning Cortimandua levert hem uit aan de Romeinen.

Zo wordt hij als krijgsgevangene naar Rome vervoerd, en daar door keizer Claudius vrijgesproken.

Parthen -Perzië

Koning Gotarzes II van de Parthen overlijdt.

Paulus

Paulus schrijft zijn "Brief aan de Galaten". Hierin wordt een scheiding tussen de Roomse Christenen en het jodendom naar voren gebracht.

Romeinse Rijk - Domitianus

24 okt: geboorte van Titus Flavius Domitianus (°24 oktober 51 +96). Hij is de 2de zoon van Titus Flavius Vespasianus (°Falacrina 17 november 9 +Aquae Cutiliae 23 juni 79), en een broer van keizer Titus die kinderloos overlijdt. Hij wordt later keizer van Rome (81 - 96).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Plinius

Gaius Plinius Secundus de Oudere (°Como 23 +Stabiae 25 augustus 79) schrijft een boek over de militaire gebeurtenissen in Germania.

52

Judea

Aontinius Felix wordt procurator over Judea (tot 60).

Korinthe

Paulus (°Tarsus ±3 +Rome 64 of 67) komt aan in Korinthe, en begint een tocht om Griekenland tot het christendom te bekeren. Hij richt uiteindelijk in Korinthe een christelijke gemeenschap op.

Epictetus (°Hierapolis 52 +130), later Grieks filosoof, wordt geboren in Heirapolis.

Romeinse Rijk

In Rome wordt een wet uitgevaardigd, waardoor het niet langer toegelaten is om zieke of oude slaven te doden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    53

Armenië - Romeinse Rijk

Koning Vologases I van het Parthische Rijk daagt de Romeinen uit door zijn broer Tiridates op de troon te installeren.

Judea

Aristobulus van Chalkis wordt koning (tot 92).

Herodes Agrippa II (°27 +92) wordt op zijn beurt koning over een deel van Judea.

Romeinse Rijk - Trajanus

18 sep: geboorte van Marcus Ulpius Trajanus (°Sevilla 18 september 53 +Selinus Cilicië 8 augustus 117). Hij wordt later keizer van Rome (98 - 117). Hij is een zoon van Marcus Ulpius Traianus (°Itálica ±30 +±100) .

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Batavieren - Romeinse Rijk - Germanen

De Friezen willen zich vestigen aan de noordkant van de Rijn. Ze trekken zelfs naar Rome om toestemming te vragen, maar het bewind van keizer Nero staat deze gunst niet toe.

54

Judea - Paulus

Paulus (°Tarsus ±3 +Rome 64 of 67) gaat voor de 3de keer op zending (tot 58), dit keer naar Efese. Hij doet collectes. Vanaf deze periode wordt geschreven aan het Nieuwe Testament (tot ±96).

Parthen - Perzië

Gnaius Domitius Corbulo (°±8 vC +67) wordt door de Romeinen er op uit gestuurd om de strubbelingen in Parthië te onderdrukken.

Op weg daarnaartoe, reist hij via het Armeense gebied om te zien wat daar aan de hand is.

Romeinse Rijk - Claudius - Nero

13 okt: keizer Claudius Caesar Augustus Germanicus (°10 vC +13 oktober 54) wordt vermoord door Iulia Agrippina minor (°Oppidum Ubiorum 6 november 15 +Campanië 19-23 maart 59).

Keizer Nero (°Antium 15 december 37 +bij Rome 9 juni 68), Claudius Drusus Germanicus Caesar (tot 64), door de pretorianen benoemd. Hij is een zoon van Agripinna, en staat erg onder invloed van de filosoof Seneca. Ook Burrus, de prefect van de pretorianen, heeft een grote invloed op hem. Vóór hem bestuurden de stadhouders Galba, Suetonius, Paullinus, Vespasianus en Corbulo, alsook de rijksbestuurders Burrus en Seneca.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    55

Afrika

Aulus Vitellius Germanicus Augustus (°24 september 15 +Rome 22 december 69) wordt aangesteld als gouverneur van Afrika, op last van keizer Nero (°Antium 15 december 37 +Rome 9 juni 68).

Griekenland - Epictetus

Epictetus (°±55 vC +135 nC), een Grieks filosoof. Hij leefde eerst in Rome en daarna in Epirus. Hij is een stoïcijn, en zijn motto luidt "duld en ontbeer".

Romeinse Rijk - Tacitus

Vermoedelijke geboorte van Publius Cornelius Tacitus (°±55 +±117), Romeins historicus. Hij schrijft o.a. "Historiae", "Annales" en "Germania".

Tiberius Claudius Caesar Britannicus (°41 +55) wordt vergiftigd door keizer Nero.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    56

Armenia

Armenia Inferior wordt toegevoegd aan het rijk van Aristobulus van Chalkis.

Seneca

Lucius Annaeus Seneca (°±Córdoba 1vC +Rome 65) publiceert "De Clementia".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    57

China

In hoofdstad Luoyang van het Chinese Rijk komt een ambassadeur van het Japanse koninkrijk Nu aan. Hij wordt door de Chineze Han-keizer herkend.

Keizer Mingdi van China in opvolging van Han Wudi.

Christendom

Apostel Paulus schrijft rond deze tijd zijn "Brief aan de Korinthiërs".

Judea - Herodes Agrippa

Koning Herodes Agrippa II (+100) regeert (tot 68). Hij is de laatste koning van de Joden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    58

Romeinse Rijk - Armenië

Armenië wordt heroverd door de Romeinen, door een leger onder aanvoering van Gnaius Domitius Corbulo (tot 63). De vrede die met de Parthen gesloten werd, draagt ook haar steentje bij.

Hierdoor wordt Armenië een Romeins protectoraat.

Judea - Paulus

Paulus (°Tarsus ±3 +Rome 64 of 67) brengt het ingezamelde geld naar Jeruzalem, maar wordt er gevangengenomen (tot 60).

Romeinse Rijk - Portugal

Keizer Nero (°Antium 15 december 37 +Rome 9 juni 68) stuurt zijn gezant Marcus Salvius Otho (°Ferentinum 28 april 32 +Brixellum 17 april 69) naar Portugal om daar gouverneur van Lusitanie te worden. In 62 zal keizer Nero trouwen met Poppaea Sabina, de vrouw van Otho.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    59

Armenië - Artaxata

Gnaius Domitius Corbula (°±8vC) overwint in Armenië en palmt Artaxata in.

Romeinse Rijk - Agrippina

Keizer Nero (°Antium 15 december 37 +bij Rome 9 juni 68) laat zijn moeder Iulia Agrippina minor (°Oppidum Ubiorum 6 november 15 +Campanië 19-23 maart 59) vermoorden.

19/23 mar: Jullia Agrippina de Jongere (°Oppidum Ubiorum 6 november 15 +Campanië 19/23 maart 59) wordt vermoord.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    60

Brittannië - Romeinse Rijk

Suetonius Paullinus onderdrukt de opstand onder leiding van koningin Boudicca (+63) van de Iceni in Brittannië (tot 61).

Ceylon

Koning Subha van Ceylon.

Judea

Porcius Festus wordt procurator van Judea (tot 62).

Kushan

Stichting van het Kushan Rijk (huidige Afghanistan).

Aangevoerd door Kujula Kadphises vallen ze met de Yuezhi gebieden in Noord Indië binnen.

Parthen - Perzië

Gnaius Domitius Corbulo (°±8 vC) overwint de strijd, en palmt Tigranocerta in. Corbulo sluit een overeenkomst met koning Tiridates. Omwille van deze deal zal Corbulo zijn bevel verliezen.

Romeinse Rijk - Sulpicus

Galba Servius Sulpicius (°Terracina 3 vC +Rome 69) wordt stadhouder van Hispania Tarraconensis.

Romeinen - Juvenalis

Decimus Junius Juvenalis (°Aquinum Latium ±60 +tussen 133 en 140), Romeins hekeldichter.

Meroë - Numibië - Soedan

Keizer Nero stuurt een expeditie naar Meroë, het gebied van het huidige Soedan.

Judea - Paulus

Paulus (°Tarsus ±3 +Rome 64 of 67) reist naar Rome (tot 61).

Laatste wijziging 05-06-2009 - Toevoegen nieuwe gegevens
22-05-2007 - Nieuwe iconen
09-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl