A  B
 C  D
 E  F
 G  H
 I  J
 K  L
 M  N
 O  P
 Q  R
 S  T
 U  V
 W  X
 Y  Z

 

P‚‚lingstr‚‚t / P‚‚linkstr‚‚t (de)

1. Oude naam van een straat in Willebroek, nl. de Palingstraat. Nu heet deze straat Overwinningstraat.

Ik g‚‚n n‚‚ 't gastoÔjs langs de P‚‚linkstr‚‚t. = Ik ga naar het ziekenhuis via de Overwinningstraat.

 

 

Papierfabrik ('t)

1. Willebroekse naam voor de fabrieken van Louis De Naeyer.

 

PeÔjperstr‚‚t (de)

1. Straat in het oude Willebroek: de Peperstraat. Nu wordt deze straat Emiel Vanderveldestraat genoemd.

Z'Žmme[n] in de PeÔjperstr‚‚t kassaakes geleÔj. = In de Emiel Vanderveldestraat werden klinkertjes gelegd.

 

PlŤntsje ('t)

1. Het August Van Landeghemplein, wordt in de volksmond afgekort tot "het Pleintje".

Seedert da ze da fontijn oep 't PlŤntsje gezŽt Žmme, zie'get er giŽjlegans anders oÔjt. = Sinds men het fontein op het August Van Landeghemplein heeft geplaatst, lijkt het niet meer op hoe het er vroeger uitzag.

 

 

Poefstr‚‚t (de)

1. Synoniem voor de Captain Trippstraat. Mogelijk als gevolg dat oorspronkelijke bewoners hun huis bouwden met een systeem van lening / afbetaling. Wat door Willebroekenaars werd geÔnterpreteerd als "poeffe".

 

PokaPoka (de)

1. Herberg op de hoek van de Vakbondstraat en de PeÔjperstr‚‚t.

 

PooŽt (de)

1. Poort, gelegen in Klein-Willebroek.

De PooŽt Žs ijgelek e stŽgske, da begint ‚‚n den AntwŤrpsestiŽjwŤg Ťn de Volksstr‚‚t, Ťn oÔjtkomt oep et Sasplijn. = De Poort is eigenlijk een steegje, dat begint aan de Antwerpsesteenweg en de Volksstraat, en eindigt op het Sasplein.

 

Pottoems, kaffee va ('t)

1. ???

 

Puus

1. Puurs.

 

 

Laatste wijziging 14-05-2008 - Toevoegen afbeeldingen
16-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl