A  B
 C  D
 E  F
 G  H
 I  J
 K  L
 M  N
 O  P
 Q  R
 S  T
 U  V
 W  X
 Y  Z

 

Kallekbrreg (de)

1. Het vroegere domein van de familie De Naeyer was erg groot. Een deel ervan werd aangelegd als park, waar ook het publiek geregeld werd toegelaten. Er was een berg opgericht op puin, die de kallekbrreg werd genoemd.

 

 

Kallefijt

1. Kalfort, nu deelgemeente van Puurs.

De lste zondag van ogustus gn de mnse[n] oep bejwg n Kallefijt. = Het laatste weekend van augustus gaan de mensen voor boetedoening naar Kalfort.

 

Kazjenoo ('t)

1. Herberg met annex feestzaal, met de naam "Casino".

 

 

Kejsstrt (de)

1. Heindonkse steenweg, in de volksmond de Kaasstraat genoemd.

Ezjenieke ej[d] een kaffee oopegedn in de Kejsstrt. = Eugenie heeft een herberg geopend op de Heindonkse steenweg.

 

 

Klaa-Willebroek

1. Klein-Willebroek.

 

Kok (de) - Kokfabrik ('t)

1. Het cokesfabriek, fabriek in Willebroek die uit cokes allerlei produkten raffineerde. In de 70-er jaren werd de vestiging in Willebroek gesloten, en moesten de werknemers naar de vestiging in de buurt van Luik gaan werken.

Ze was altij blij as'em trug kwam van de Kok, want d zn veel ongelukke gebeurd. = Ze was altijd blij als hij terug thuis kwam van het werk in de cokesfabriek, want er gebeurden veel ongevallen.

 

Kolmajn (de) - Kommeljn (de)

1. Rijksmiddelbare School te Willebroek. [>Fr. cole moyenne]

Z'mme[n] eele aatste n de Kolmajn gestierd. = Hun oudste zoon gaat nu naar de Rijksmiddelbare School.

Eur dochter gt tenoste jr n de Kommeljn. = Haar dochter gaat volgend jaar naar de Rijksmiddelbare School.

 

 

Kontech (-)

1. Kontich.

Achter Kontech woone[n] ook mnse! = Achter je rug staan er ook mensen! Deze uitdrukking wordt vooral gebruikt voor iemand die geen rekening houdt met wat er achter zijn of haar rug gebeurt.

 

Krg (de)

1. Kasteel en domein dat genoemd werd naar Kraagput, een wiel van een vroegere overstroming.

 

Krgput

1. Waterplas aan de oostzijde van het kanaal, die onstaan is als wieling ten gevolge van een overstroming. Aan de overzijde van Krgput bevinden zich kasteel en domein de Kraag.

 

 

Krejwejk (-)

1. Wijk in Willebroek: Kreeweg.

Mijn veeraavers komme van Krejwejk. = Mijn voorouders woonden vroeger op de Kreeweg.

 

 

Laatste wijziging 14-05-2008 - Toevoegen afbeeldingen
16-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl